Κέντρο Λήψης

Κλείδωμα ShineACS Κέντρου Λήψης

Εγχειρίδιο χρήστη και βίντεο εγκατάστασης

Αντιμετώπιση προβλημάτων συστήματος κλειδώματος ξενοδοχείου

Φύλλα δεδομένων προϊόντος Hotel Lock:

Φύλλο δεδομένων κωδικοποιητή κάρτας:

Φύλλο δεδομένων διακόπτη κάρτας-κλειδιού ξενοδοχείου:

Φύλλα δεδομένων προϊόντος Bluetooth Lock: