Poslední aktualizace 4. května 2024 do Vincent Zhu

V dynamickém světě hotelové bezpečnosti zahájil posun směrem k digitálním dveřním zámkům éru zvýšeného pohodlí a provozní efektivity. Tato digitální transformace je však dvousečná zbraň.

I když poskytuje řadu výhod, zároveň otevřel novou hranici pro bezpečnostní hrozby – zejména hacking. Tento posun upozornil na zranitelnosti, které jsou s tím spojené elektronické hotelové dveřní zámky a vyvolala značné obavy ohledně zajištění bezpečnosti hostů a majetku.

V tomto článku se ponoříme do zranitelných míst hackování zámků dveří hotelových pokojů a navrhneme komplexní plán použitelných strategií navržených k posílení této digitální obrany.

Jaké jsou typy hacků hotelových dveří?

Bezpečnostní systémy v hotelech lze široce rozdělit na elektronické a mechanické. Oba mají své silné a slabé stránky. Zde je bližší pohled na běžné hacky zámků dveří hotelového pokoje spojené s každým typem:

Hackerské hacky zámku elektronických karet

Jak k hacknutí zámku dveří hotelu dochází a jak se mu vyhnout? 3

Pohodlí při použití karty a přístupu do pokoje je nepopiratelné. Elektronické karty se staly standardem ve většině moderních hotelů. Nejsou však bez svých slabých míst:

 • Klonování karty: Stejně jako kreditní karty, hotelové karty lze klonovat. Specializovaná zařízení mohou číst a přenášet data z karty na prázdnou kartu. Některé elektronické zámky RFID a magnetický proužek, zejména starší modely, používají karty s magnetickým proužkem. Hackeři našli způsoby, jak tyto karty naklonovat nebo s nimi manipulovat, aby získali neoprávněný přístup.
 • Softwarové využití: Software systému elektronického zámku může mít zranitelná místa. Hackeři je mohou zneužít k získání neoprávněného přístupu.
 • Chyby zabezpečení přenosného programátora: V některých případech mají zámky port pro programování nebo nastavení zámku. V některých případech útočníci používají přenosná zařízení ke zneužití tohoto portu a odemknutí dveří.
 • Nástroje pro bezdrátové hackování: Některé moderní zámky využívají Wi-Fi nebo Bluetooth. Hackeři mohou využít nástroje k zachycení těchto bezdrátových signálů, jejich dekódování a získání přístupu.
 • Útoky hrubou silou: Automatizované nástroje lze použít k vyzkoušení více kombinací v rychlém sledu k odemknutí dveří.
 • Výchozí nebo hlavní kódy: Některé zámky jsou dodávány s výchozími kódy od výrobce, a pokud se při instalaci nezmění, lze je snadno zneužít. Podobně některé systémy mají hlavní kódy, které dokážou otevřít jakékoli dveře, a pokud se tyto kódy stanou známými, představují značné bezpečnostní riziko.
 • Vzdálený přístup: Se vzestupem chytré zámky a zařízení IoT lze některé zámky ovládat na dálku. Hackeři mohou odemknout dveře hotelu na dálku, pokud mají přístup k síti nebo řídicímu systému.
 • Porušení údajů: Velké hotelové řetězce ukládají data hostů, včetně podrobností o číslech pokojů a délce pobytu. Pokud hacker může prolomit tuto databázi, může se zaměřit na konkrétní hosty nebo místnosti.

Techniky přemostění mechanického zámku

I když se mohou zdát ve srovnání s elektronickými systémy zastaralé, mechanické zámky stále převládají v mnoha hotelech, zejména ve starších zařízeních. Zde je několik způsobů, jak mohou být ohroženy:

 • Výběr zámku: Se správnými nástroji a dovednostmi lze mechanický zámek otevřít. Tato metoda vyžaduje určitou úroveň odborných znalostí, ale je poměrně účinná.
 • Narážení klíče spočívá v vložení speciálně vyříznutého klíče do zámku a poklepání paličkou. Síla může způsobit přeskakování kolíků v zámku, což umožní otočení klíče.
 • Hlavní klíče: Některé hotely mají univerzální klíče, které mohou otevřít více dveří. Pokud se dostanou do nesprávných rukou, může to představovat značné bezpečnostní riziko.

Pochopení těchto zámek dveří hotelového pokoje hacky jsou prvním krokem k ochraně sebe sama. Jak se říká: "Vědění je síla." Cestující mohou přijmout proaktivní opatření k zajištění své bezpečnosti tím, že si budou vědomi potenciálních zranitelností.

Jak hackeři provádějí hackování hotelových dveří?

Jak k hacknutí zámku dveří hotelu dochází a jak se mu vyhnout? 4

Svět hackerů je složitý a jednotlivci neustále vyvíjejí své metody, aby obcházeli nejnovější bezpečnostní opatření. Pokud jde o zámky hotelových dveří, elektronické i mechanické, hackeři používají k dosažení svých cílů kombinaci nástrojů, technik a technologií.

Hackeři jsou často vybaveni řadou nástrojů a ovládají různé techniky, jak ohrozit zámky hotelových dveří:

 • Sady výběru zámku: Jedná se o nástroje speciálně navržené pro manipulaci s vnitřním fungováním mechanických zámků, což umožňuje hackerovi odemknout dveře bez originálního klíče.
 • Klonovače karet: U elektronických zámků mohou zařízení číst data z a hotelovou klíčovou kartu a naklonujte ji na prázdnou kartu, Tento klonovanou kartu pak lze použít k získání neoprávněného přístupu.
 • Bump klávesy: Nárazový klíč je speciálně vytvořený klíč, který dokáže otevřít zámky s kolíky. Zasunutím nárazového klíče a použitím náhlé síly mohou být kolíky uvnitř zámku otřesy do správné polohy, což umožní zámek otevřít.
 • RFID skimmery: Některé elektronické zámky využívají technologii RFID. Hackeři mohou použít skimmery k zachycení vysokofrekvenčních signálů, zachycení dat a poté je použít k odemknutí dveří.
 • Nástroje pro dekódování: Ty se používají k dekódování nebo čtení kombinace zámků, zvláště užitečné pro kombinované visací zámky.

Jak se vyhnout hacknutí zámku dveří hotelu pro hotely?

Pro majitele hotelů je zajištění bezpečnosti pokojů pro hosty prvořadé. Nejen, že chrání hosty a jejich majetek, ale také chrání pověst hotelu. Zde jsou kroky a opatření majitelé hotelů mohou zvýšit bezpečnost dveří jejich hotelového pokoje:

Investice do pokročilých zámkových systémů

Jak k hacknutí zámku dveří hotelu dochází a jak se mu vyhnout? 5

Prvním a nejdůležitějším krokem pro hotely je zajistit, aby měly zavedenou nejlepší bezpečnostní infrastrukturu:

 • Aktuální elektronické systémy: Hotely by měly investovat do nejnovějších mobilní elektronické zámkové systémy s šifrováním a dalšími bezpečnostními funkcemi. Tyto systémy je ve srovnání se staršími verzemi hůře hacknutelné.
 • Biometrický přístup: Některé luxusní hotely začaly používat biometrické kontroly přístupu, jako jsou otisky prstů nebo rozpoznávání obličeje. Tyto systémy nabízejí vyšší úroveň zabezpečení, protože jsou jedinečné pro každého hosta.
 • Chytré zámky: S příchodem IoT se stávají populární chytré zámky, které lze ovládat a monitorovat na dálku. Mohou posílat upozornění na pokusy o neoprávněný přístup a v případě nouze je lze na dálku uzamknout nebo odemknout.
 • Vícefaktorová autentizace: Stejně jako online účty mohou mít dveře také vícefaktorové ověřování. Například kombinace klíčové karty a jedinečného PIN může přidat další vrstvu zabezpečení.
 • Nainstalujte sledovací kamery: Umístěte bezpečnostní kamery na chodby a další společné prostory, abyste odradili potenciální narušitele a poskytli důkazy v případě jakýchkoli incidentů.

Pravidelná údržba a kontroly

Mít zavedené pokročilé systémy je jen prvním krokem. Pravidelná údržba a monitorování jsou stejně důležité:

 • Rutinní kontroly: Hotely by měly provádět rutinní kontroly svých zamykacích mechanismů, aby se ujistily, že fungují správně. To zahrnuje kontrolu opotřebení, neoprávněné manipulace nebo jiných anomálií.
 • Aktualizace softwaru: Pro elektronické a chytré hotelové zámkové systémy jsou nezbytné pravidelné aktualizace softwaru. Tyto aktualizace často přicházejí s opravami známých zranitelností, což zajišťuje, že systém zůstane zabezpečený proti novým technikám hackerů.
 • Omezte přístup k hlavním klíčům: Přístup by mělo mít pouze několik důvěryhodných osob hlavní klíče nebo hlavní karty. Pravidelně kontrolujte, kdo je má, a případné zajistěte ztracené klíčové karty jsou okamžitě hlášeny.
 • Sledujte protokoly přístupu: Moderní elektronické zámky se často dodávají s protokoly o přístupu, které zaznamenávají, kdy byly dveře přístupné a kterým klíčem. Tyto protokoly pravidelně kontrolujte, zda neobsahují nějakou podezřelou aktivitu.
 • Školení zaměstnanců: Hotelový personál by měl být vyškolen k rozpoznání a hlášení podezřelých aktivit. Měli by být také poučeni o důležitosti bezpečnostních protokolů a jejich roli při zajišťování bezpečnosti hostů.
 • Mechanismus zpětné vazby: Hotely by měly mít systém, aby hosté mohli hlásit bezpečnostní problémy nebo incidenty. Tato zpětná vazba může být neocenitelná při identifikaci a nápravě potenciálních zranitelností.
 • Nouzové protokoly: V případě nešťastného narušení bezpečnosti by hotely měly mít jasné nouzové protokoly. To zahrnuje informování dotčených hostů, přijetí nápravných opatření a v případě potřeby kontakt s orgány činnými v trestním řízení.

Závěrem lze říci, že hotely jsou z velké části zodpovědné za zajištění bezpečnosti hostů před hackováním zámků dveří. Investicemi do pokročilých systémů, prováděním pravidelných kontrol a podporou kultury povědomí o bezpečnosti mohou hotely nabídnout svým hostům bezpečný a bezstarostný pobyt.

Jak se vyhnout hacknutí hotelových dveří pro hotelové hosty?

Jak k hacknutí zámku dveří hotelu dochází a jak se mu vyhnout? 6

Jakmile si vyberete bezpečný hotel, můžete podniknout další opatření, abyste zajistili svou bezpečnost. Pro cestovatele, kteří se obávají o zabezpečení dveří jejich hotelových pokojů, existuje několik kroků a opatření, která mohou učinit, aby zvýšili svou bezpečnost:

 • Zkontrolujte dveře: Ujistěte se, že se dveře za vámi zcela zavřely. Někdy se dveře mohou přilepit nebo se úplně nezavřít a zanechat tak potenciální zranitelnost. Zkontrolujte, zda kolem zámku nebo rámu dveří nejsou nějaké známky neoprávněné manipulace.
 • Použijte závoru a bezpečnostní řetěz: Když jste v místnosti, vždy aktivujte západku a bezpečnostní řetězec. Ty poskytují další vrstvu zabezpečení nad rámec elektronického zámku.
 • Použijte přenosný zámek dveří nebo Cestovní zámek: Jedná se o malá zařízení, která můžete nosit s sebou a nainstalovat na dveře hotelového pokoje, abyste získali další vrstvu zabezpečení. Dokážou zabránit otevření dveří zvenčí i pomocí klíče.
 • Dveře Zastavit poplach: Jedná se o přenosná zařízení, která můžete umístit na základnu dveří. Pokud se někdo pokusí dveře otevřít, zařízení zabrání jejich úplnému otevření a vydá hlasitý alarm. To je užitečné zejména pro místnosti bez závory nebo bezpečnostního řetězu.
 • Nerušit znamení: I když jste venku, zvažte, zda na dveřích nenecháte cedulku „Nerušit“. To může odradit potenciální vetřelce.
 • Vyhněte se místnostem v přízemí: Pokud je to možné, požádejte o pokoj ve vyšším patře. Místnosti v přízemí jsou přístupnější a mohou být náchylnější k vloupání.
 • Nechte rozsvícené světlo Když opouštíte místnost, mějte zapnuté světlo nebo televizi. To vytváří dojem, že někdo je v místnosti.
 • S kartami buďte opatrní: Nenechávejte svou klíčovou kartu venku, například na stole v restauraci, kde ji lze snadno naklonovat nebo ukrást. Pokud ztratíte klíčovou kartu, okamžitě informujte hotel a získejte náhradní.
 • Zůstaň ve střehu: Dávejte si pozor na nevyžádané klepání nebo hovory, které tvrdí, že jste hotelový personál. V případě pochybností zavolejte na recepci pro ověření.
 • Bezpečné použití: Pokud je ve vašem pokoji trezor, použijte jej k uložení cenností, důležitých dokumentů a elektroniky, když nejste v místnosti.
 • Bezpečné posuvné dveře a okna: Pokud má váš pokoj balkon s posuvnými dveřmi nebo přístupnými okny, ujistěte se, že jsou uzamčeny. Jako dodatečné opatření můžete k zablokování posuvné dráhy použít také tyč nebo tyč.

Závěrem lze říci, že i když je hrozba hacknutí hotelových dveřních zámků skutečná, cestující mohou významně snížit své riziko tím, že budou informovaní a ostražití. Výběrem správného hotelu a dodržováním osobních bezpečnostních opatření lze zajistit bezpečný a příjemný zážitek z cestování.

Top 10 Hotelová bezpečnost Tipy, které by měl znát každý

Riziko hacknutí zámku dveří hotelu na dosah ruky

Moderní hotelové zámky se v posledních desetiletích výrazně vyvíjely. Posun od tradičních mechanických zámků k digitálním systémům, jako je radiofrekvenční identifikace (RFID) a technologie magnetických proužků, byl řízen potřebou zvýšené bezpečnosti, pohodlí a efektivity v hotelovém provozu.

Hackování hotelových zámků během několika sekund pomocí levných nástrojů

Tyto digitální zámky umožňují bezklíčový vstup, snadné přeprogramování a integraci s systémy řízení hotelů, který nabízí bezproblémový zážitek pro hosty i zaměstnance. Tato digitální transformace však také přináší nové zranitelnosti:

 • RFID systémy: Zatímco RFID hotelové zámky eliminují riziko duplikace fyzických klíčů, jsou náchylné ke klonování a odposlouchávání. Hackeři mohou zachytit komunikaci mezi klíčová karta a zámek pro získání neoprávněného přístupu nebo duplikování signálu RFID.
 • Technologie magnetického proužku: Tyto zámky jsou náchylné ke skimmingu a klonování. Pouhým přejetím mohou zákeřní jedinci zkopírovat data na klíčovou kartu hosta a vytvořit nástroje pro neoprávněný přístup.
 • Síťové závislosti: Mnoho moderní hotelové zámkové systémy jsou připojeny k centrální síti pro snadnou správu přístupu. Pokud není tato síť dostatečně zabezpečena, může být branou pro kyberzločince k převzetí kontroly nad zámkovými systémy v celém hotelu.

Několik významných incidentů poukázalo na slabá místa spojená s digitálními hotelovými zámky:

 • 2012 F-Secure Revelation: Výzkumníci z F-Secure odhalili bezpečnostní chybu v široce používaném RFID zámek Systém. Ukázali, jak lze pomocí tohoto zámkového systému otevřít jakýkoli hotelový pokoj pomocí jednoduchého zařízení maskovaného za suchý stíratelný fix.
 • Hack kasina 2017: Při nechvalně známém incidentu hackeři zneužili zranitelnost v chytrém teploměru kasina k přístupu do hotelové sítě a ukradli databázi high-rollerů.
 • Projekt Zámek Onity Kontroverze: Miliony hotelových pokojů byly ohroženy, když bezpečnostní výzkumník ukázal, jak lze zámky Onity řady HT hacknout pomocí snadno dostupných nástrojů, což vedlo k rozšířeným obavám o bezpečnost zámků hotelových dveří.

Tyto incidenty zdůrazňují, že digitální zámky nabízejí významné výhody a vyžadují přísná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zneužití. Pochopení těchto rizik je pro hoteliéry prvním krokem k posílení jejich obrany proti potenciálním digitálním hrozbám.

Proč investovat do čističky vzduchu?

V digitálním věku, kdy se technologie prolínají s našimi každodenními životy, se obavy o bezpečnost ve zdánlivě jednoduchých aspektech, jako jsou zámky hotelových dveří, zvětšily. Zatímco hackeři vymýšlejí nové metody k prolomení těchto bezpečnostních systémů, naší nejlepší obranou zůstává informovanost a proaktivní opatření.

Cestovatelé, vybavení znalostmi, mohou podniknout kroky k zajištění své bezpečnosti. Hotely zároveň nesou významnou odpovědnost za poskytování bezpečného prostředí, které přesahuje pouhé nabízení pohodlného pobytu.

Porozuměním rizikům, udržováním aktuálního stavu s nejnovějšími bezpečnostními opatřeními a podporou kultury bdělosti mohou cestovatelé a hoteliéři zajistit, že posvátnost hotelového pokoje zůstane bez kompromisů.

Sdílet tento článek:

o autorovi

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

Další doporučené články