Poslední aktualizace 2. května 2024 do Vincent Zhu

Úvod

V rušném prostředí hotelu je efektivní řízení přístupu k pokojům zásadní. Zde vstupuje do hry systém generálního klíče. Tyto klíče, které používají hoteloví zaměstnanci pro přístup do jakékoli místnosti v budově, hrají klíčovou roli při udržování hladkého provozu a vysokých standardů služeb.

Přesto nesou také určitou úroveň odpovědnosti a bezpečnostních úvah. Tato příručka poskytuje komplexní přehled hlavních klíčů v hotelovém průmyslu, zkoumá jejich funkci, výhody a opatření nezbytná pro jejich použití.

Jaký je hlavní klíč v hotelu?

Jaký je hlavní klíč v hotelu

Mistr klíč v hotelu je klíč, který může otevřít několik dveří hotelu. To je zvláště užitečné pro hotelový personál, zejména pro personál úklidu a údržby, protože jim umožňuje přístup do jakékoli místnosti v hotelu, aniž by s sebou nosili mnoho jednotlivých klíčů.

Systém generálního klíče je založen na konceptu nazývaném „klíčovat podobně“ a „klíčovat jinak“. V budově, jako je hotel, má každý jednotlivý pokoj svůj jedinečný klíč (zaklíčovaný jinak), ale je vytvořen hlavní klíč, který dokáže otevřít všechny tyto zámky (stejně zaklíčované).

Je důležité si uvědomit, že bezpečnost a kontrola hlavních klíčů jsou v hotelu zásadní. Pokud se generální klíč dostane do nesprávných rukou, může to být velké bezpečnostní riziko, protože umožňuje přístup do každé místnosti. Hotely proto obvykle mají přísné protokoly o tom, kdo může nosit hlavní klíč a jak bude použit a uložen.

Co umí generální klíč v hotelu?

Co všechno dokáže generální klíč v hotelu

Generální klíč v hotelu obvykle používají zaměstnanci a vedení k získání přístupu do všech nebo některých pokojů v hotelu. Zde jsou některé z hlavních věcí, které hlavní klíč umí:

 1. Otevřete všechny místnosti: Primární funkcí hlavního klíče je odemknout všechny pokoje v hotelu. To je užitečné pro úklidový personál, který potřebuje uklidit pokoje, pro personál údržby, který potřebuje provést opravy, nebo pro vedení hotelu, který může potřebovat zkontrolovat pokoje.
 2. Přístup do prostor pro zaměstnance: Kromě pokojů pro hosty může hlavní klíč odemknout různé prostory pouze pro personál. Mohou to být šatny, technické místnosti, kanceláře a další prostory, kam hosté obvykle nemají přístup.
 3. Obejít jednotlivé klíčové karty: Pokud host ztratí svou klíčovou kartu nebo pokud klíčová karta nefunguje správně, lze pro přístup do místnosti použít hlavní klíč.
 4. Mimořádné události: V nouzových situacích, jako jsou požáry, lékařské pohotovosti nebo situace vymáhání práva, lze použít hlavní klíč pro rychlý přístup do jakékoli místnosti v hotelu.

Je důležité si uvědomit, že používání hlavních klíčů je obvykle přísně kontrolováno, aby bylo zajištěno soukromí a bezpečnost hostů. Tyto klíče lze při použití digitálně sledovat a personál je obvykle proškolen o tom, kdy je vhodné hlavní klíč použít. Některé moderní hotely používají systémy elektronického zámku karet, kde hlavním „klíčem“ může být klíčová karta nebo zařízení, které dokáže dveře elektronicky odemykat.

Jak fungují hotelové generální klíče?

Hotelové generální klíče, ať už tradiční nebo elektronické, fungují na konceptu systému generálního klíče.

Tradiční systém hlavního klíče:

Tradiční systém hlavního klíče

V tradičním systému hlavního klíče má každý zámek svůj jedinečný klíč, ale všechny zámky v systému jsou také navrženy tak, aby se daly otevřít jediným hlavním klíčem. Toho je dosaženo pomocí zámků, které mají uvnitř dvě sady kolíků. Jedna sada odpovídá jedinečnému klíči a druhá odpovídá hlavnímu klíči.

Jinými slovy, každý zámek je navržen se dvěma různými smykovými liniemi. Střihová čára je vnitřní mechanismus, který umožňuje otevření zámku, když je vložen správný klíč. Jedna smyková čára odpovídá jednotlivému klíči místnosti, zatímco druhá odpovídá hlavnímu klíči.

Systém elektronického hlavního klíče:

Systém elektronického hlavního klíče

V moderních hotelech elektronické hotelové klíčové karty do značné míry nahradily tradiční klíče. Tyto systémy využívají programovatelné klíčové karty a elektronické zámky.

Když se host přihlásí, a hotelová klíčová karta je naprogramována s kódem k otevření dveří do jejich pokoje. Platnost tohoto kódu může vypršet po pobytu hosta, což zvyšuje bezpečnost.

Pro zaměstnance, a karta hlavního klíče lze naprogramovat k odemknutí všech místností. Tato klíčová karta obsahuje univerzální kód, který elektronické zámky rozpoznávají a reagují na něj odemknutím.

Elektronický systém hlavního klíče poskytuje větší flexibilitu a kontrolu než tradiční systémy. Může například umožnit přístup na základě času (úklidový personál má přístup do místností pouze v určitých hodinách) a v případě ztráty karty s klíčem ji lze deaktivovat a vyměnit, aniž by bylo nutné měnit jakékoli zámky.

V obou případech umožňuje systém generálního klíče oprávněnému personálu přístup do jakéhokoli pokoje v hotelu a zároveň poskytuje individuální přístup hostům nebo ubytovaným. V případě ztráty nebo odcizení hlavního klíče jsou však kvůli potenciálním bezpečnostním rizikům obvykle zavedeny přísné protokoly pro řízení jeho použití.

Jaké jsou typy generálních klíčů v hotelu?

Jaké jsou typy generálních klíčů v hotelu

Hotely obvykle používají hierarchii klíčů ke správě přístupu do různých oblastí nemovitosti. Zde jsou některé typy klíčů, které lze nalézt v hotelech:

 1. Hlavní klíč:  Toto je nejvyšší úroveň hierarchie klíčů v systému hlavního klíče. Vše lze otevřít hlavním klíčem zámky v hotelu. Obvykle jej drží vrcholový management nebo bezpečnostní pracovníci. Má přístup do všech prostor v hotelu, včetně pokojů pro hosty, servisních prostor, administrativních kanceláří a tak dále.
 2. Hlavní klíč: Tento klíč může otevřít všechny zámky v rámci určitého systému nebo subsystému. Například hlavní klíč může otevřít všechny pokoje pro hosty v určitém patře nebo v části hotelu. V hotelovém prostředí mohou tyto klíče držet vedoucí směn, hlavní hospodyně nebo vedoucí údržby.
 3. Sub-Master Key: Tyto klíče mají přístup k podmnožině zámků, které lze otevřít hlavním klíčem. Například dílčí hlavní klíč může otevřít všechny místnosti v jednom patře nebo v určité části tohoto patra. Tyto klíče mohou být drženy úklid zaměstnanci nebo jiní zaměstnanci na nižší úrovni.
 4. Hlavní klíč podlahy: Tento klíč obvykle otevírá všechny místnosti na jednom patře. To by mohlo být považováno za typ dílčího hlavního klíče.
 5. Změnit klíč (nebo jednotlivý klíč): Tento klíč může otevřít pouze jeden konkrétní zámek. V hotelu by to byl klíč daný hostu, který pouze otevře jeho konkrétní pokoj.
 6. Nouzový klíč: Tento klíč je obvykle naprogramován k otevření dveří a vypnutí závory nebo soukromé funkce. V některých systémech tento klíč spustí poplach, který upozorní bezpečnostní personál. Zaměstnanci úklidu mohou použít tento klíč pod vedením vedení nebo bezpečnosti v případě nouze.
 7. Servisní klíč: V některých hotelech tento klíč otevírá přední dveře pokoje pro hosty, ale ne propojovací vnitřní dveře nebo některé další prostory (jako je minibar), což umožňuje hostům doručovat návštěvy nebo služby, aniž by jim byl umožněn přístup k jejich osobním věcem.

Tyto klíče umožňují různé úrovně přístupu pro různé zaměstnance podle jejich odpovědností. Je to efektivní způsob, jak zachovat bezpečnost a zároveň umožnit efektivní provoz hotelu.

Ať už se používá tradiční nebo elektronický klíčový systém, je důležité mít na paměti, že ovládání a správa těchto klíčů je zásadní pro udržení bezpečnosti v hotelu.

Hlavní klíč v úklidu

Hlavní klíč v úklidu je klíč, který může odemknout více pokojů v hotelu. Systém generálního klíče je navržen tak, aby umožnil oprávněným hotelovým zaměstnancům, jako je úklid, přístup do pokojů pro hosty za účelem čištění, údržby nebo v případě nouze.

Hlavní klíč v úklidu

Zde je důvod, proč je hlavní klíč důležitý při úklidu:

 1. Účinnost: Generální klíč umožňuje personálu úklidu nosit u sebe pouze jeden klíč, který může otevřít více místností místo mnoha jednotlivých klíčů. Díky tomu je jejich práce efektivnější a lépe zvládnutelná.
 2. Přístup pro čištění a údržbu: Hotelové pokoje je nutné pravidelně čistit a opravovat. Zaměstnanci úklidu používají svůj hlavní klíč pro přístup do těchto místností v době nepřítomnosti hostů.
 3. Nouzový přístup: V nouzových situacích, jako je zdravotní krize, požár nebo bezpečnostní hrozba, umožňuje generální klíč personálu rychlý přístup do jakékoli místnosti v hotelu.
 4. Ztracené klíče: Pokud host ztratí klíč nebo se zamkne ze svého pokoje, lze ho vpustit dovnitř pomocí hlavního klíče.

Navzdory svým výhodám představuje hlavní klíč také potenciální bezpečnostní riziko, pokud se dostane do nesprávných rukou, protože může otevřít více místností. Vedení hotelu proto musí mít přísné protokoly o tom, kdo může mít hlavní klíč, jak by se měl používat a uchovávat a co dělat v případě ztráty nebo odcizení.

Číslo hlavního klíče a umístění hlavního klíče

Pokud jde o číslo a umístění hlavního klíče, tyto podrobnosti jsou obvykle pečlivě střeženy hotelem nebo jakoukoli organizací používající systém hlavního klíče kvůli bezpečnostním důsledkům.

Číslo hlavního klíče a umístění hlavního klíče

Číslo hlavního klíče:

Číslo hlavního klíče obvykle odkazuje na kód, který identifikuje konkrétní klíč v systému hlavního klíče. Tento kód může být spojen s fyzickou nebo digitální klíčovou kartou. Toto číslo pomáhá sledovat klíče v systému a identifikovat, které klíče mají přístup ke kterým oblastem. Z bezpečnostních důvodů je toto číslo obvykle důvěrné a je známo pouze oprávněným pracovníkům.

Umístění hlavního klíče:

Umístění hlavního klíče, když se nepoužívá, je také vysoce bezpečný detail. Když se hlavní klíče nepoužívají, jsou obvykle uloženy na bezpečném místě, jako je zamčená skříňka na klíče nebo trezor. K tomuto zabezpečenému úložišti by měli přístup pouze někteří zaměstnanci, obvykle management.

Číslo a umístění hlavního klíče jsou důležité pro zachování bezpečnosti a integrity systému hlavního klíče. Pokud by došlo ke ztrátě nebo odcizení hlavního klíče, znalost jeho čísla by pomohla jej identifikovat a případně změnit zámky nebo kódy, se kterými byl spojen. Uchování hlavního klíče na bezpečném místě pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu.

Upozorňujeme, že protokoly se mohou lišit v závislosti na zásadách hotelu nebo organizace a typu systému generálního klíče, který používají.

Co je to hack hlavního klíče hotelu a jak se mu vyhnout?

Hacking hotelového hlavního klíče se týká nezákonné praxe prolomení zabezpečení elektronických systémů hotelových klíčů za účelem získání neoprávněného přístupu do pokojů. To by mohlo zahrnovat zneužití zranitelností v softwaru klíčového systému, použití odcizených hlavních klíčů nebo vytvoření duplicitních klíčů.

Pochopení role a důležitosti hlavního klíče v hotelu 1

Zde je stručné vysvětlení, jak takový hack může fungovat:

 1. Softwarová zranitelnost: Některé systémy elektronického zámku mohou mít softwarová zranitelnost, kterou by hacker mohl zneužít. Například došlo k případu, kdy bezpečnostní výzkumníci objevili chybu v software systému hotelového zámku populárního systému elektronického zámku, který jim umožňuje vytvářet hlavní klíče, které by mohly otevřít jakékoli dveře v budově.
 2. Fyzická krádež nebo kopírování: Hacker může ukrást hlavní klíč nebo najít způsob, jak jej duplikovat. Tím by získali stejný přístup jako zaměstnanci hotelu.
 3. Sociální inženýrství: Hacker by mohl oklamat zaměstnance hotelu, aby mu dal hlavní klíč nebo klíč karta zakódována jako hlavní klíč.

Aby se zabránilo takovému narušení bezpečnosti, mohou hotely podniknout několik kroků:

 1. Používejte aktuální bezpečnostní systémy: Vždy používejte nejnovější bezpečnostní systémy a udržujte software aktualizovaný. Nové aktualizace často obsahují opravy známých zranitelností.
 2. Pravidelné audity: Pravidelně kontrolujte systém klíčů, abyste se ujistili, že všechny klíče jsou zaúčtovány, a zkontrolujte, zda nedošlo k jakékoli neobvyklé aktivitě.
 3. Přísné ovládání kláves: Implementujte přísné protokoly pro manipulaci s hlavními klíči. Přístup k nim by měl mít pouze určitý personál a pokud se nepoužívají, měly by být bezpečně uloženy. Ztrátu nebo odcizení klíčů je třeba ihned nahlásit.
 4. Školení zaměstnanců: Vyškolte zaměstnance v bezpečných postupech, jako je nepůjčování klíčů nikomu, nenechávat klíče bez dozoru a být si vědomi běžných triků sociálního inženýrství.
 5. Šifrování a bezpečné programování: U elektronických systémů používejte silné šifrování a postupy bezpečného programování na ochranu před pokusy o hackování.
 6. V případě ztráty nebo odcizení hlavního klíče vyměňte zámky: Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení hlavního klíče, zvažte výměnu zámků, jeho otevření nebo přeprogramování systému elektronického zámku tak, aby byl starý hlavní klíč zrušen.

Pamatujte, že cílem není pouze zabránit neoprávněnému přístupu, ale také zachovat důvěru a bezpečnost hotelových hostů.

Další informace o hackování hotelových klíčových karet naleznete v tomto článku: Hack hotelových klíčových karet: Jak to funguje a jak se tomu vyhnout?

Jak vyrobit generální klíč pro hotelové pokoje?

Jak vyrobit hlavní klíč pro hotelové pokoje

Vytvoření generálního klíče pro hotelové pokoje vyžaduje znalost zámečnictví a je obecně prováděno profesionály. Proces se liší v závislosti na tom, zda systém využívá tradiční nebo elektronické klíčové karty.

 • Pro tradiční klíče, zámečník by obvykle vytvořil systém generálního klíče pomocí techniky nazývané „přišpendlení“. Každý zámek je navržen se dvěma sadami kolíků, jedním pro jedinečný pokojový klíč a druhým pro hlavní klíč. Je to složitý proces, který vyžaduje odborné znalosti a pochopení toho, jak zámky a klíče fungují.
 • Proces je zcela odlišný u systémů elektronických karet. Když se host ubytuje, klíčová karta je naprogramována s kódem pro otevření dveří do jeho pokoje; pro hotelový personál lze naprogramovat kartu hlavního klíče k odemknutí všech pokojů. Programování těchto klíčů se obvykle provádí přes proprietární hotelový zámek software poskytnutý výrobcem systému karet.

Pro více informací o programování hotelových klíčových karet navštivte: Jak naprogramovat hotelové klíčové karty? Průvodce krok za krokem.

Je však důležité si uvědomit, že vytvoření hlavního klíče bez autorizace je nezákonné a neetické. Vedení hotelu pečlivě kontroluje hlavní klíče, aby byla zajištěna bezpečnost hostů. Neoprávněné vytvoření nebo použití hlavního klíče je porušením důvěry a porušením soukromí a mohlo by vést k trestnímu stíhání.

Pro profesionálního zámečníka nebo bezpečnostního personálu je součástí jejich práce vytvoření, správa a kontrola přístupu ke generálním klíčům, a to vždy v souladu se zákonem a etickými pokyny.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Hlavní klíče jsou nepostradatelným nástrojem v hotelovém průmyslu, poskytují zaměstnancům nezbytný přístup k efektivnímu plnění jejich povinností a zároveň hrají klíčovou roli v nouzových situacích. Přinášejí provozní efektivitu, ale jejich výkonné přístupové možnosti musí být řízeny přísnými bezpečnostními protokoly.

Pro hotelový management je nezbytné zavést robustní systémy a školení pro použití generálního klíče, aby bylo v rovnováze pohodlí a efektivita, kterou nabízejí, s potřebou zachovat bezpečnost a důvěru hostů.

Sdílet tento článek:

o autorovi

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

Další doporučené články