ไบโอเมตริกซ์ ลายนิ้วมือ ล็อคประตู

ล็อคประตูไบโอเมตริกซ์ หรือที่เรียกว่าล็อคประตูด้วยลายนิ้วมือไบโอเมตริกซ์ เป็นล็อคประตูอัจฉริยะที่ปลดล็อคด้วยการจดจำลายนิ้วมือ การตรวจสอบลายนิ้วมือสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

ด้วยความนิยมของเทคโนโลยีและการพัฒนาบ้านอัจฉริยะ ทำให้ผู้คนเริ่มเลือกมากขึ้นเรื่อยๆ ลายนิ้วมือล็อคประตูไบโอเมตริกซ์สำหรับบ้านโรงแรมโรงเรียนและที่พักอาศัย