ระบบควบคุมลิฟต์เพื่อความปลอดภัยของโรงแรม

ระบบควบคุมลิฟต์เพื่อความปลอดภัยของโรงแรมเป็นประเภทของลิฟต์ โรงแรม แขกและเทคโนโลยีควบคุมประตูห้องที่ใช้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่ง ติดตั้งอุปกรณ์ระบบที่คล้ายกับ "ระบบควบคุมการเข้าออก" บนลิฟต์เดิมของโรงแรม