ระบบควบคุมลิฟต์เพื่อความปลอดภัยของโรงแรม

ระบบควบคุมลิฟต์เพื่อความปลอดภัยของโรงแรมคือ ลิฟต์โรงแรมเทคโนโลยีการควบคุมประตูสำหรับแขกและห้องพักที่ใช้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่ง ติดตั้งอุปกรณ์ระบบที่คล้ายกับ "ระบบควบคุมการเข้าออก" บนลิฟต์เดิมของโรงแรม