Sidst opdateret den 5. maj 2024 af Vincent Zhu

Magnetstribe nøglekort er udbredt i gammeldags magnetisk swipe kort hoteldørlåsesystemer, og mange ældre hoteller bruger stadig dette retro magnetkort til at åbne hotellåse. Det er nøglen til dit værelse og hjælper med at holde dig sikker.

Men hvad sker der, når de magnetiske nøglekort holder op med at virke? Nå, bekymre dig ikke mere! Du kan remagnetisere en hotel nøglekort i nogle nemme trin:

 • Trin 1: Forbered kortet
 • Trin 2: Indsæt kortet i encoderen
 • Trin 3: Start Hotel Key Card Software
 • Trin 4: Indtast rum- og gæsteoplysninger
 • Trin 5: Kod kortet
 • Trin 6: Bekræft kortet
 • Trin 7: Giv kortet til gæsten

Den samlede estimerede tid er omkring 5-6 minutter.

Men hvis du er gæst på et hotel, og dit nøglekort er blevet afmagnetiseret, er det bedst at vende tilbage til receptionen. De kan hurtigt remagnetisere eller udskifte kortet for dig på få minutter.

Håndtering af kortkoder/skriver og software kræver specifik viden og tilladelser, så det er ikke noget, gæster typisk selv ville gøre.

Lad os forberede nogle nødvendige værktøjer til at remagnetisere et hotelnøglekort.

Saml det nødvendige udstyr til at remagnetisere et hotelnøglekort

Hvilke værktøjer skal du bruge for at remagnetisere et hotelnøglekort

At remagnetisere et hotel nøglekort og få et nøglekort til at virke igen, skal du bruge følgende værktøjer:

 • Et afmagnetiseret nøglekort: Dette er et af de væsentlige værktøjer til at remagnetisere et hotelnøglekort. Hvis dit magnetiske nøglekort er blevet afmagnetiseret, vil det ikke kunne læses af hotellets computer.
 • Magnetstribekortkoder/skriver: Denne enhed er afgørende for processen. Den er designet til at læse og skrive data på den magnetiske stribe af kort. Sørg for nøglekortkoder er kompatibel med dit hotels nøglekort.
 • Hotelnøglekortsoftware: Denne software har grænseflader med encoderen. Det giver dig mulighed for at indtaste de nødvendige data for kortet, såsom værelsesnummer, gæsteoplysninger og opholdets varighed. Sørg for hotel nøglekort system software er opdateret og kompatibel med din encoder.
 • computer: Hotellets nøglekortsoftware skal køres på en computer eller terminal. Sørg for, at den har de nødvendige porte eller forbindelser til at forbinde med indkoderen.
 • Strømkilde: Sørg for, at computeren og encoderen kan få adgang til en pålidelig strømkilde. Hvis du bruger en bærbar encoder, skal du sikre dig, at den er fuldt opladet.
 • Ren, blød klud: Inden kodning er det en god praksis at rense magnetstriben på nøglekortet for at sikre, at snavs eller snavs ikke kan forstyrre processen.
 • Reservenøglekort: Det er altid godt at have ekstra nøglekort ved hånden. Hvis et kort er beskadiget eller slidt, er det nemmere at udskifte det end at forsøge flere omkodninger.

Når du har samlet det nødvendige udstyr, kan du fortsætte med remagnetisering. For de bedste resultater skal du altid håndtere udstyret forsigtigt og følge producentens instruktioner.

Trin 1: Forbered kortet

 1. Undersøg kortet: Inden du forsøger at remagnetisere, skal du visuelt inspicere hotel nøglekort for tegn på fysisk skade. Se efter ridser, revner eller slid på magnetstriben. Hvis striben ser ud til at være meget beskadiget, kan du overveje at udskifte kortet i stedet for at remagnetisere det.
 2. Rengør magnetstriben: Tør forsigtigt magnetstriben på bagsiden af ​​kortet af med en blød, fnugfri klud. Dette vil fjerne snavs, olier eller snavs, der forstyrrer kodningsprocessen. Undgå at bruge opløsningsmidler eller våde opløsninger, da disse kan beskadige striben.
 3. Sørg for, at kortet er tørt: Hvis kortet er kommet i kontakt med væsker, skal du sikre dig, at det er helt tørt, før du forsøger at remagnetisere. Vand eller fugt kan forstyrre den magnetiske kodning.
 4. Tjek kortretning: Gør dig bekendt med den korrekte retning for at indsætte kortet i encoderen. Typisk skal magnetstriben vende nedad og mod indkoderen, men dette kan variere afhængigt af maskinens design.

Korrekt forberedelse sikrer en højere succesrate med at remagnetisere kortet effektivt.

Trin 2: Indsæt kortet i encoderen

Sådan remagnetiserer du et hotelnøglekort

 1. Kontroller encoderens status: Før du indsætter kortet, skal du sikre dig, at encoderen er tændt og korrekt forbundet til computeren eller terminalen, der kører hotellets nøglekortsoftware.
 2. Bestem korrekt orientering: Gør dig bekendt med den korrekte måde at indsætte kortet i encoderen. Magnetstriben vender normalt nedad og mod enheden, men se altid encoderens manual for at være sikker.
 3. Sørg for fuld indføring: Sørg for, at kortet er sat helt ind i encoderen, så hele magnetstriben kan læses og skrives til. Nogle indkodere kan have et lys eller en indikator, der viser, at kortet er korrekt placeret.
 4. Vent på bekræftelse: Nogle indkodere giver auditive eller visuelle signaler (som et bip eller lys) for at bekræfte, at kortet er blevet genkendt og er klar til kodning. Vent på denne bekræftelse, før du fortsætter.

Når kortet er sat korrekt i, og indkoderen genkender det, kan du fortsætte til den faktiske remagnetiserings- eller indkodningsproces.

Trin 3: Start Hotel Key Card Software

 1. Start computeren eller terminalen: Sørg for, at computeren eller terminalen, der er tilsluttet encoderen, er tændt og fungerer korrekt.
 2. Åbn softwaren: Find hotellets nøglekortsoftware på computeren eller terminalen. Dette kan være et dedikeret program installeret på skrivebordet eller et program, der er tilgængeligt via et specifikt system, der bruges af hotellet.
 3. Tjek forbindelsen: Når softwaren er åben, skal du sikre dig, at den genkender den tilsluttede encoder. Softwaren kan have en indikator eller statusmeddelelse, der viser, at encoderen er tilsluttet og klar.
 4. Tjek for fejl: Før du fortsætter, skal du kigge efter fejlmeddelelser eller meddelelser i softwaren. Løs eventuelle problemer, før du forsøger at remagnetisere kortet.
 5. Sørg for korrekte indstillinger: Noget software kan have flere indstillinger eller tilstande (f.eks. læse, skrive eller kode). Sørg for, at du har valgt den passende tilstand til remagnetisering eller kodning af nøglekortet.

Trin 4: Indtast rum- og gæsteoplysninger

 1. Få adgang til kodningssektionen: I hotellets nøglekortsoftware skal du navigere til sektionen eller fanen, hvor du kan indtaste eller indkode oplysninger på kortet. Dette kan være mærket som "Encode", "Skriv", "Gæsteinformation" eller noget lignende.
 2. Indtast værelsesdetaljer:
  • Værelsesnummer: Indtast det specifikke værelsesnummer for gæsten.
  • Varighed: Angiv ind- og udtjekningsdatoer for at bestemme nøglekortets gyldighedsperiode.
 3. Indtast gæsteoplysninger (hvis det kræves af softwaren):
  • Gæste navn: Indtast gæstens fulde navn til identifikationsformål.
  • Gæste-id eller reservationsnummer: Nogle systemer kræver muligvis en ekstra identifikator, såsom et reservationsnummer.
 4. Yderligere indstillinger:
  • Adgangsniveauer: Hvis hotellet har forskellige områder med begrænset adgang (f.eks. et fitnesscenter, pool eller klublounge), skal du indstille de passende adgangsniveauer for gæsten.
  • Flere kort: Hvis du udsteder flere kort til det samme rum (f.eks. for flere gæster), skal du sikre dig, at softwaren er indstillet til at kode flere kort med de samme oplysninger.
 5. Gennemgå oplysningerne: Dobbelttjek alle de detaljer, du har indtastet, før du fortsætter til kodningsprocessen. Sørg for, at der ikke er tastefejl eller fejl, da disse oplysninger bestemmer nøglekortets funktionalitet.
 6. Gem eller bekræft: Når alle de nødvendige detaljer er indtastet, skal du klikke på den relevante knap for at gemme eller bekræfte oplysningerne. Afhængigt af softwaren kan dette være mærket "Gem", "Bekræft", "Næste" eller noget lignende.

Dobbelttjek altid detaljerne for at sikre, at nøglekortet fungerer korrekt for gæsten.

Trin 5: Kod kortet

 1. Start kodningsprocessen: Find og klik på knappen eller muligheden i hotellets nøglekortsoftware for at starte kodningsprocessen efter at have indtastet alle de nødvendige oplysninger. Dette kan være mærket som "Encode", "Skriv", "Start" eller et lignende udtryk.
 2. Vent på processen: Kodningsprocessen kan tage et par sekunder. I løbet af denne tid skal du sikre dig, at kortet forbliver i encoderen, og at der ikke er nogen afbrydelser.
 3. Overvåg for feedback: Det meste software giver feedback i realtid under kodning. Se efter statusbjælker, statusmeddelelser eller indikatorer for, at kodningen er i gang.
 4. Tjek for succes: Når indkodningsprocessen er fuldført, bør softwaren vise en bekræftelsesmeddelelse, der angiver, at kortet er blevet kodet. Dette kan være en simpel "Succes"-meddelelse, et flueben eller en positiv indikator.
 5. Skub ud eller fjern kortet: Efter vellykket kodning skal du fjerne kortet fra indkoderen. Hvis koderen har en udløserknap eller mekanisme, skal du bruge den til at frigive kortet sikkert.

Når kortet er kodet, er det nu klar til brug. Håndter altid kortet forsigtigt og sørg for, at det opbevares for at minimere risikoen for afmagnetisering eller beskadigelse.

Trin 6: Bekræft kortet

Trin 7: Bekræft kortet

 1. Test på en dørlås: Den mest ligetil måde at verificere kortet på er at teste det på en hoteldørlås. Stryg eller tryk på kortet, som du plejer, og sørg for, at døren låses op.
 2. Tjek adgangsområder: Hvis kortet er blevet kodet med specifikke adgangsniveauer (f.eks. fitnesscenter, pool, VIP-lounge), test kortet i disse områder for at sikre, at det giver den korrekte adgang.
 3. Genindkod om nødvendigt: Hvis kortet ikke fungerer som forventet, skal du muligvis vende tilbage til kodningstrinnet og sikre dig, at alle oplysninger er indtastet korrekt. Det er også muligt, at selve kortet er beskadiget og skal udskiftes.

Ved at verificere kortets funktionalitet umiddelbart efter kodning, kan du sikre, at gæster ikke får adgangsproblemer under deres ophold. Det er afgørende at garantere en gnidningsfri oplevelse for hotellets personale og gæster.

Trin 7: Giv kortet til gæsten

 • Forklar situationen: Hvis gæsten ikke var klar over afmagnetiseringen, skal du kort forklare, hvad der skete, og forsikre dem om, at problemet er løst.
 • Giv instruktioner: Giv en hurtig påmindelse om, hvordan du bruger kortet, især hvis gæsten ikke er bekendt med hotellets dørlåsesystem. Nævn for eksempel, om kortet skal stryges, trykkes eller indsættes.
 • Del forholdsregler: Informer gæsten om almindelige årsager til afmagnetisering, såsom at opbevare kortet i nærheden af ​​mobiltelefoner, magneter eller andre elektroniske enheder. Foreslå måder at opbevare kortet på sikkert, som at bruge det medfølgende hylster eller opbevare det i en separat lomme.

Hvordan undgår man, at nøglekort afmagnetiseres?

Sådan undgår du at nøglekort afmagnetiseres

Som du kan se, kan meget gå galt med et nøglekort. Her er nogle tips til at sikre, at intet af dette sker for dig:

 • Opbevar dit nøglekort i en plastikpose, når det ikke er i brug.
 • Nøglekortet må ikke bøjes eller foldes.
 • Undlad venligst at tabe dit nøglekort på hårde overflader, da det kan beskadige det og gøre det sværere for læseren at læse fra det (dette reducerer også enhver elektronisk enhed).
 • Undgå venligst at bruge dit hotelværelseskort med magnetstribe i nærheden af ​​mobiltelefoner eller andre enheder, der indeholder magneter, da de kan afmagnetisere dem, uden at du selv ved det!
 • Opbevar alle kort i deres originale emballage;
 • lad dem ikke ligge i direkte sollys, da varme påvirker deres evne til at fungere korrekt.
 • Prøv ikke at holde alt sammen, når du rejser, så intet går tabt; hvis det er muligt, prøv at opbevare ting separat, så de er nemmere at finde senere, hvis det er nødvendigt (såsom bilnøgler/tasker osv.)
 • Opgrader hotellås med RFID hotellåse eller en mobil Bluetooth TThotel dørlåsesystem.

Konklusion

Når du har lært, hvordan du remagnetiserer et hotelnøglekort, er det nemt at holde dit kort i gang. Du vil gerne passe på din nøgle som et kreditkort. Hvis du ikke gør det, næste gang du prøver at bruge den med en slidt magnetstrimmel og ingen erstatning tilgængelig, kan du sidde fast og vente i kø i receptionen, mens de udskriver endnu et eksemplar til dig.

Del denne artikel:

Om forfatteren

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu har 10 års erfaring med smarte låsesystemer og har specialiseret sig i at tilbyde dørlåsesystemer til hotel og dørlåse til hjemmet fra design, konfiguration, installation og fejlfinding. Uanset om du ønsker at installere en RFID nøglefri dørlås til dit hotel, en nøglefri tastaturdørlås til din hjemmedør eller har andre spørgsmål og fejlfindingsforespørgsler om smarte dørlåse, så tøv ikke med at kontakte mig til enhver tid.