Fail-Safe vs. Fail-Secure: Nøgleforskelle i låsesystemer

Fail-Safe vs. Fail-Secure: Nøgleforskelle i låsesystemer

Opdag de grundlæggende forskelle mellem fejlsikre og fejlsikre låsesystemer. Dyk ned i vores omfattende guide for at lære om deres fordele og passende anvendelser

Sidst opdateret den 5. juli 2023 af Vincent Zhu

Introduktion

I en verden af ​​låsesystemer er 'fail-safe' og 'fail-secure' udtryk, du ofte vil støde på. Disse termer beskriver, hvad der sker med en lås under et strømsvigt eller en nødsituation. Men hvad betyder de præcist, og hvordan påvirker de sikkerheden og sikkerheden på et anlæg?

Denne artikel har til formål at afmystificere disse udtryk og hjælpe dig med at forstå forskellene mellem fejlsikre og fejlsikre låsesystemer. Vi vil se på, hvordan hvert system fungerer, dets fordele og de situationer, hvor de er mest passende.

Ved slutningen af ​​denne vejledning kan du træffe en mere informeret beslutning om det rigtige låsesystem til dine behov.

Hvad er fejlsikkert?

"Fail-safe" er et udtryk, der bruges inden for forskellige områder såsom teknik, datalogi og luftfart for at henvise til et designprincip, hvor et system eller en mekanisme er designet til automatisk at vende tilbage til en sikker tilstand eller standse driften i tilfælde af en fejl eller funktionsfejl.

Hovedformålet med en fejlsikker mekanisme er at forhindre et system i at forårsage skade eller skade, når noget går galt. Dette kan referere til skade på personer, ejendom, selve systemet eller andre systemer.

Hvad er fejlsikre låse?

Fejlsikre magnetiske låse

Fejlsikre låse er sikkerhedsenheder, der låses op automatisk, når strømmen går tabt, eller der sendes et specifikt signal til låsen. Det primære formål med disse låse er at sikre sikkerheden for mennesker inde i en bygning eller et specifikt område i tilfælde af nødsituationer, såsom strømafbrydelser eller brande.

Et eksempel er magnetiske låse bruges på nødudgangsdøre i mange offentlige bygninger. Disse døre er ofte designet til at være fejlsikre, så folk hurtigt og nemt kan forlade bygningen i en nødsituation, selvom elektronisk låsesystem mister magten.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom fejlsikre låse øger sikkerheden ved at sikre, at folk kan gå ud, kan de potentielt reducere sikkerheden under strømafbrydelser eller systemfejl, fordi de som standard er ulåst. Dette er den vigtigste afvejning mellem fejlsikre (sikkerhedsfokuserede) og fejlsikre (sikkerhedsfokuserede) systemer.

Hvad er fail secure?

"Fejl-sikker", også kendt som "fejl-låst", refererer til et designprincip, hvor en enhed eller et system som standard indstiller til en sikker eller låst tilstand, når den oplever strømsvigt eller systemfejl.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom fejlsikrede systemer kan opretholde sikkerheden under en fejl, kan de potentielt kompromittere sikkerheden ved at begrænse udgang i nødsituationer.

Hvad er Fail Secure Locks?

Fejlsikrede elektriske boltlåse

Fejlsikre låse, eller fejllåste eller ikke-fejlsikre låse, er designet til at forblive låst, når strømmen afbrydes, eller der opstår en systemfejl. De bruges typisk i sikkerhedsfølsomme situationer, hvor det er vigtigt at opretholde et sikkert miljø, selv under strømafbrydelser eller andre fejl.

En fejlsikker lås ville låse døren, når strømmen er tabt i en dørlåsesystem. Kun en mekanisk nøgle eller fysisk indgreb kunne låse døren op.

For eksempel bruger mange højsikkerhedsfaciliteter, såsom banker eller datacentre, fejlsikre låse på deres yderdøre. Disse døre forbliver låst udenfor under en strømafbrydelse, hvilket forhindrer uautoriseret adgang.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom fejlsikre låse øger sikkerheden, kan de potentielt udgøre sikkerhedsrisici under nødsituationer, hvis folk skal forlade hurtigt, og dørene er låst.

Hvad er den vigtigste forskel mellem fejlsikker vs. fejlsikker?

Fail-safe og fail-secure er to designprincipper, der primært anvendes i sikkerheds- og sikkerhedssystemer, herunder låse, adgangskontrolsystemerog andre typer maskiner. Den vigtigste forskel er, hvordan de reagerer på strømtab eller systemfejl.

Hvad er den vigtigste forskel mellem fejlsikker vs. fejlsikker

Fejlsikker: I et fejlsikkert system er sikkerheden prioriteret. Dette betyder, at hvis strømmen går tabt, eller et system svigter, går det som standard tilbage til en tilstand, der anses for at være sikker for dets brugere eller operatører.

 • For eksempel vil en fejlsikker dørlås automatisk låse op, hvis strømmen går tabt i en bygnings adgangskontrolsystem. Dette giver folk mulighed for frit at forlade i tilfælde af en nødsituation, såsom en brand eller en strømafbrydelse. Selvom dette øger den personlige sikkerhed, kan det kompromittere sikkerheden, da uautoriserede personer også kan få adgang i disse perioder.
 • Et andet eksempel er et trafiklyssystem, hvor lysene som standard blinker rødt i alle retninger under en strømafbrydelse eller systemfejl, hvilket signalerer alle bilister om at stoppe. Dette forhindrer potentielle ulykker, hvis lyskrydset holder op med at virke.

Fejlsikker: I et fejlsikkert system er sikkerheden prioriteret. Det betyder, at hvis strømmen går tabt, eller der opstår en systemfejl, går systemet som standard til en tilstand, der opretholder sikkerheden.

 • Hvis strømmen går tabt, forbliver en fejlsikret dørlås låst i et adgangskontrolsystem. Dette forhindrer uautoriseret adgang under en strømafbrydelse eller systemfejl, men kan potentielt fange folk inde i bygningen.
 • I computersystemer kan et fejlsikkert design involvere nedlukning af visse funktioner eller logning af brugere for at forhindre uautoriseret adgang i tilfælde af en systemfejl.

Den vigtigste forskel mellem fejlsikker og fejlsikker ligger i deres prioriteter under et strømsvigt eller systemfejl. Fejlsikre systemer prioriterer sikkerhed og har en tendens til at gå som standard til en åben eller ikke-restriktiv tilstand, hvorimod fejlsikre systemer prioriterer sikkerhed og typisk standard til en lukket eller restriktiv tilstand.

Valget mellem et fejlsikkert og et fejlsikkert design vil afhænge af de specifikke behov og krav i situationen under hensyntagen til faktorer som det nødvendige sikkerhedsniveau, de potentielle risici forbundet med en fejl og gældende sikkerhedsbestemmelser. Ofte kombineres begge principper for at balancere sikkerheds- og sikkerhedsbehov.

Fejlsikker vs. fejlsikker: en almindelig misforståelse.

En almindelig misforståelse om fejlsikre og fejlsikre systemer er, at det ene i sagens natur er "bedre" eller "sikrere" end det andet.

Fail safe vs. fail safe en almindelig misforståelse

Hvorvidt et fejlsikkert eller fejlsikkert system er mere passende afhænger helt af den specifikke applikation og dens krav. For eksempel, i et miljø med høj sikkerhed, kan det til enhver tid være vigtigere at forhindre uautoriseret adgang, hvilket gør et fejlsikkert system mere passende.

På den anden side, i en offentlig bygning, hvor sikkerheden er i højsædet, og trusselsniveauet er lavt, kan et fejlsikkert system, der tillader folk at forlade frit i en nødsituation, være det bedste valg.

En anden misforståelse er, at fejlsikrede systemer er usikre fordi de kunne fange folk inde i en bygning under en strømafbrydelse eller systemfejl.

Sikkerhedsbestemmelser kræver dog, at folk altid skal gå ud inde, selvom en fejlsikret dør er låst udefra. Dette opnås ofte ved at parre den fejlsikrede lås med en mekanisk skubbestang eller lignende anordning inde i døren.

Endelig vil nogle måske mene, at et fejlsikkert system altid er åbent, når strømmen går tabt, hvilket kan kompromittere sikkerheden. Selvom det er rigtigt, at en fejlsikker lås åbner under et strømafbrydelse eller systemfejl, er det vigtigt at bemærke, at disse låse kan designes til at fungere med backup strømsystemer for at opretholde sikkerheden under midlertidige strømafbrydelser.

Fejlsikker vs. fejlsikker: Omkostninger.

Fejlsikker vs. fejlsikker Omkostninger

Omkostningerne ved fejlsikre kontra fejlsikre systemer, især i forbindelse med elektroniske låsesæt, kan påvirkes af forskellige faktorer, og det er ikke nødvendigvis sådan, at det ene er dyrere end det andet som standard. Her er nogle aspekter at overveje:

 1. Hardware omkostninger: Den oprindelige købspris for fejlsikre og fejlsikre låsesæt kan være ens, afhængigt af det specifikke mærke og model. Valget mellem fejlsikker og fejlsikker påvirker typisk ikke hardwareomkostningerne væsentligt.
 2. Installationsomkostninger: Begge typer låsesæt kræver professionel installation, og prisen kan afhænge af systemets kompleksitet. Typen af ​​døre, dørenes materiale og den eksisterende infrastruktur (som strømforsyning og netværkstilslutning til smartlåse) kan påvirke installationsomkostningerne mere, end om systemet er fejlsikkert eller fejlsikkert.
 3. Driftsomkostninger: Driftsomkostningerne kan afhænge af strømkravene til låsesættene og hyppigheden af ​​deres brug. Disse omkostninger er dog normalt minimale og vil sandsynligvis ikke adskille sig væsentligt mellem fejlsikre og fejlsikrede systemer.
 4. Overholdelsesomkostninger: Afhængigt af lokale byggeregler og regler kan et system kræve yderligere sikkerheds- eller sikkerhedsforanstaltninger. For eksempel kan et fejlsikkert system, der bruges på en udgangsdør, være nødvendigt at parre med en mekanisk tilsidesættelse for at sikre, at folk kan komme ud i en nødsituation, hvilket kan øge omkostningerne.
 5. Indirekte omkostninger: Beslutningen mellem fejlsikker og fejlsikker kan have indirekte omkostningsimplikationer i tilfælde af en hændelse. For eksempel, hvis et fejlsikkert system kompromitterer sikkerheden under en strømafbrydelse, kan de potentielle omkostninger ved tyveri eller hærværk være betydelige. Omvendt kan de potentielle ansvarsomkostninger være betydelige, hvis et fejlsikkert system forhindrer evakuering under en nødsituation.

Sammenfattende er valget mellem fejlsikker og fejlsikker ikke primært en omkostningsbeslutning, men er baseret på sikkerheds-, sikkerheds- og compliancebehov. Omkostningerne forbundet med disse systemer kan i højere grad påvirkes af andre faktorer, såsom den specifikke hardware, der er valgt, kompleksiteten af ​​installationen og de potentielle indirekte omkostninger forbundet med sikkerheds- og ansvarsrisici.

Fejlsikker vs. fejlsikker: installation.

Fejlsikker vs. fejlsikker installation

Installationsprocessen for fejlsikre og fejlsikre elektroniske låsesæt vil i de fleste tilfælde være relativt ens, da de kræver lignende trin og komponenter. Der er dog et par vigtige overvejelser, der kan være forskellige mellem de to:

 1. Strømforsyning: Både typer af låse kræver en pålidelig strømkilde. Installatøren skal sikre, at låsen er korrekt forbundet til bygningens strømforsyning eller en dedikeret strømkilde.
 2. Ledningsføring: Elektroniske låse kræver ledninger for at forbinde dem til strømforsyningen og kontrolsystemet. Kompleksiteten af ​​ledningerne kan variere baseret på den specifikke låsemodel og systemets konfiguration.
 3. Kontrolsystem: Begge typer låse vil typisk være forbundet med et kontrolsystem, der administrerer adgangstilladelser og overvåger låsenes status. Dette system kan være et simpelt tastatur, et komplekst netværkssystem eller noget som helst.
 4. Dørtype: Dørtypen kan også påvirke installationsprocessen. Nogle låse er designet til bestemte typer døre (f.eks. træ, metal, glas), og installatøren skal sikre, at låsen er kompatibel med døren.
 5. Sikkerhedsregler: Afhængigt af lokale sikkerhedsbestemmelser skal fejlsikre låse muligvis installeres med en mekanisk tilsidesættelse (som en skubbestang) på udgangsdøre for at tillade folk at forlade, selv når låsen er aktiveret. På samme måde kan det være nødvendigt at tilslutte fejlsikre låse til en reservestrømforsyning eller et brandalarmsystem for at sikre, at de låses op i en nødsituation.
 6. Test: Efter installationen skal begge låse testes grundigt for at sikre, at de fungerer korrekt under normale forhold og i tilfælde af strømsvigt eller systemfejl.

Sammenfattende, mens den grundlæggende installationsproces for fejlsikre og fejlsikre låse er ens, kan de specifikke krav og overvejelser variere baseret på typen af ​​lås, typen af ​​dør og lokale sikkerheds- og sikkerhedsbestemmelser. Det er altid en god idé at hyre en professionel installatør, der er bekendt med disse typer systemer og de relevante regler i dit område.

Fail Safe vs Fail Secure: Hvilken lås er den rigtige til din dør?

Fail Safe vs. Fail Secure Hvilken lås passer til din dør

At beslutte, om en fejlsikker eller en fejlsikret lås er den rigtige for din dør, involverer at overveje flere faktorer relateret til formålet med døren, de overordnede sikkerhedsbehov og sikkerhedsbestemmelser. Her er nogle overvejelser:

 1. Sikkerhedskrav: Hvis døren er en nødudgang, er det generelt nødvendigt at have en fejlsikker lås, så folk kan komme frit ud i nødstilfælde som brand eller strømafbrydelser.
 2. Sikkerhedskrav: En fejlsikker lås kunne være bedre til yderdøre, især i højsikkerhedsmiljøer som banker eller datacentre. Disse låse forbliver låst i tilfælde af strømsvigt, hvilket forhindrer uautoriseret adgang.
 3. Forskrifter og overholdelse: Forskellige jurisdiktioner kan have forskellige byggekoder og regler vedrørende dørlåse. Det er vigtigt at kontrollere disse regler og sikre, at den valgte låsetype overholder dem.
 4. Strømpålidelighed: En fejlsikret lås kan fange folk inde i en bygning i områder med hyppige strømafbrydelser. En fejlsikker lås kunne være et bedre valg i sådanne situationer, eller du kan overveje at installere backup-strømforsyninger til fejlsikrede systemer.
 5. Balance mellem sikkerhed og sikkerhed: En kombination af fejlsikre og fejlsikre låse balancerer sikkerhed og tryghed i mange bygninger. For eksempel kan indvendige døre bruge fejlsikre låse til sikker udgang, mens yderdøre bruger fejlsikre låse til sikkerhed.
 6. Bygningstype: Bygningens eller anlæggets karakter har også betydning. For eksempel kan offentlige bygninger med høj gangtrafik prioritere sikkerhed og vælge fejlsikre låse, mens private bygninger med fokus på sikkerhed måske foretrækker fejlsikre låse.

Husk, valget mellem fejlsikker og fejlsikker handler ikke om, hvad der er universelt bedre; det handler om, hvad der passer bedst til din situation. Rådgivning med en professionel låsesmed eller sikkerhedskonsulent kan hjælpe dig med at træffe det bedste valg til dine behov.

Hvad er eksempler på fejlsikker og fejlsikker?

Hvad er eksempler på fejlsikker og fejlsikker

Fejlsikre og fejlsikre systemer er almindelige i mange typer teknologi, især i sikkerheds- og sikkerhedsapplikationer. Her er nogle eksempler:

Fejlsikre eksempler:

 1. Nødudgangsdøre: Nødudgangsdøre har fejlsikre låse i mange bygninger. I tilfælde af strømafbrydelse eller brand låses disse låse automatisk op, så folk hurtigt og sikkert kan forlade bygningen.
 2. Elevator bremser: Elevator kontrolsystemer er designet med et fejlsikkert bremsesystem. Hvis elevatoren mister strøm, eller kablet går i stykker, er bremserne designet til automatisk at gå i indgreb og stoppe elevatorstolen i at falde.
 3. Trafiklys: Når et trafiklys mister strøm eller fejler, blinker det ofte rødt i alle retninger. Dette får alle bilister til at stoppe, hvilket reducerer risikoen for ulykker.
 4. Elektriske systemer: Afbrydere og sikringer er eksempler på fejlsikre enheder i elektriske systemer. De er designet til at afbryde strømmen af ​​elektricitet, når de registrerer en overbelastning eller kortslutning, hvilket forhindrer potentielle brande og beskadigelse af udstyr.
 5. Luftfart: I fly har mange systemer fejlsikret design. For eksempel, hvis en motor svigter, kan flyet flyve og lande sikkert ved hjælp af de resterende motorer.
 6. Dørlåse: I visse sikkerhedssystemer kan døre være designet til at låse op automatisk i tilfælde af strømsvigt, hvilket sikrer, at folk kan forlade sikkert i en nødsituation.

Fejlsikre eksempler:

Her er et par eksempler:

 1. Dørlåse: I en højsikkerhedsbygning kan yderdøre være udstyret med fejlsikre låse. Hvis der er strømafbrydelse, vil disse døre forblive låste udefra, hvilket forhindrer potentielle ubudne gæster i at drage fordel af situationen.
 2. Sikkerhedsdøre: I miljøer med høj sikkerhed som banker eller datacentre bruger døre ofte fejlsikre låse. Hvis strømmen går tabt, forbliver disse låse aktiveret, hvilket opretholder sikkerheden.
 3. Elektriske hegn: Elektriske hegn, der bruges til sikkerhedsformål, er ofte fejlsikre. Hvis strømmen går, forbliver den fysiske barriere af hegnet, hvilket holder området sikkert.
 4. Sikre filsystemer: Nogle sikre filsystemer eller datakrypteringssystemer er designet til at låse ned og forhindre adgang til data, hvis der opdages et indtrængen, eller der opstår en systemfejl. Dette hjælper med at beskytte følsomme data, selv i tilfælde af et systemproblem.

Disse eksempler illustrerer nøgleprincippet for hver type system: Fejlsikre systemer prioriterer sikkerhed og standard til en tilstand, der minimerer risikoen for mennesker. I modsætning hertil prioriterer fejlsikre systemer sikkerhed og standard til en tilstand, der opretholder sikkerheden eller beskytter aktiver.

Konklusion

Afslutningsvis afhænger valget mellem fejlsikre og fejlsikre låsesystemer i høj grad af dine specifikke behov og arten af ​​det sikrede anlæg. Begge systemer har deres unikke fordele og passende anvendelser.

Fejlsikre låse er designet til at prioritere sikkerheden, hvilket sikrer fri udgang under strømsvigt eller nødsituationer. I modsætning hertil prioriterer fejlsikre låse sikkerhed og forbliver låst, selv når strømmen går tabt.

Overvej lokale byggeregler og sikkerhedsbestemmelser, når du skal vælge mellem disse muligheder. Hvis du stadig er usikker, så tøv ikke med at rådføre dig med en sikkerhedsekspert.

Ofte stillede spørgsmål om Fail-Safe vs. Fail Secure

Selvom begreberne kan virke modstridende, inkorporerer nogle systemer elementer af begge principper for at balancere sikkerhed og sikkerhed. For eksempel kan en bygning bruge fejlsikre låse på indvendige døre for at muliggøre sikker evakuering i en nødsituation, mens der bruges fejlsikre låse på yderdøre for at opretholde sikkerheden.

Hverken er universelt bedre; valget afhænger af de specifikke krav i situationen. For eksempel kan fejlsikre systemer være mere passende i et miljø med høj sikkerhed, mens fejlsikre systemer i offentlige rum, hvor sikkerhed er altafgørende, kan foretrækkes.

Omkostningerne ved et fejlsikkert eller fejlsikkert system kan afhænge af forskellige faktorer, såsom den specifikke hardware, installationens kompleksitet og vedligeholdelseskrav. Generelt påvirker typen af ​​system (fail-safe eller fail-secure) ikke omkostningerne væsentligt.

Under en strømafbrydelse vil en fejlsikker lås automatisk låse op for at sikre sikkerhed og fri bevægelse, mens en fejlsikker lås forbliver låst for at opretholde sikkerheden.

Ja, forskellige jurisdiktioner kan have byggekoder og regler, der dikterer brugen af ​​fejlsikre eller fejlsikrede systemer, især til nødudgange. Rådfør dig altid med lokale regler, når du vælger og installerer sådanne systemer.

Mens fejlsikre låse forbliver låst i en strømafbrydelse, kræver sikkerhedsbestemmelser typisk, at folk altid skal forlade inde, selvom døren er låst udenfor. Dette opnås ofte ved at parre den fejlsikrede lås med en mekanisk skubbestang eller lignende anordning inde i døren.

Forfatter

 • Fail-Safe vs. Fail-Secure: Nøgleforskelle i låsesystemer 2

  Vincent Zhu har 10 års erfaring med smarte låsesystemer og har specialiseret sig i at tilbyde dørlåsesystemer til hotel og dørlåse til hjemmet fra design, konfiguration, installation og fejlfinding. Uanset om du ønsker at installere en RFID nøglefri dørlås til dit hotel, en nøglefri tastaturdørlås til din hjemmedør eller har andre spørgsmål og fejlfindingsforespørgsler om smarte dørlåse, så tøv ikke med at kontakte mig til enhver tid.