Mag Lock vs Electric Strike: Nøgleforskel og hvordan man vælger

Sidst opdateret den 2. maj 2024 af Vincent Zhu

Når du skal sikre dine lokaler, er det afgørende at vælge den rigtige type lås. To populære typer elektroniske låse er magnetiske låse, ofte omtalt som 'Mag Locks' og elektriske låse. Begge låse tilbyder fremragende sikkerhed, men hver har unikke funktioner, fordele og potentielle anvendelser.

Denne artikel vil give en dybdegående sammenligning af mag-låse og elektriske slag, der dækker deres drift, installation, styrke, strømkrav og mere.

Hvad er den vigtigste forskel mellem en mag-lås og en elektrisk lås?

Magnetiske låse (mag-låse) og elektriske låse er to elektroniske låsemekanismer, der ofte bruges i adgangskontrolsystemer. Her er nogle af de vigtigste forskelle:

Hvad er den vigtigste forskel mellem en mag-lås vs. en elektrisk lås

 • Hvordan de fungerer
  • Mag Låse fungere ved at skabe et magnetfelt, der sikrer døren. Når låsen er aktiveret, tiltrækker den en metalplade på døren og holder den låst. Når strømmen afbrydes for at låse op, bryder magnetfeltet, åbner maglocken.
  • Elektriske strejker arbejde i forbindelse med en mekanisk lås. Et elektrisk slutstykke erstatter den faste endeplade på en lås eller dødbolt. Når der tilføres strøm til slaget, udløser den låsen eller bolten, så døren kan åbnes.
 • Styrke
  • Mag-låse er typisk meget stærke, ofte i stand til at holde en dør lukket mod tusindvis af punds kraft.
  • Elektriske slag kan også være ret stærke, men deres styrke er generelt mindre end mag-låse.
 • Anvendelse:
  • Magnetiske låse bruges ofte på nødudgangsdøre, da de kan konfigureres til at udløses automatisk under en brand eller anden nødsituation.
  • Elektriske sløjfer bruges ofte på døre, hvor sikkerhed er vigtig, men hvor det også er nødvendigt at kunne låse døren op indefra uden nøgle manuelt.
 • Installation
  • Mag Locks er typisk overflademonteret på dørkarmen og døren, hvilket gør dem synligt mere påtrængende, men nemmere at installere.
  • Electric Strikes monteres i dørkarmen og fungerer sammen med det eksisterende dørbeslag, hvilket gør dem mere diskrete, men kan kræve mere kompleks installation.
 • Adfærd under strømtab
  • Mag Locks er "fejlsikre", hvilket betyder, at de automatisk låses op, når strømmen går tabt. Dette kan være en potentiel sikkerhedsrisiko under en strømafbrydelse, men er også en sikkerhedsfunktion i nødstilfælde.
  • Electric Strikes kan være enten "fail-secure" eller "fail-safe".." I en fejlsikker konfiguration forbliver døren låst, når strømmen afbrydes, hvilket holder området sikkert. I en fejlsikker konfiguration, som en mag-lås, ville døren låses op ved strømafbrydelse.
 • Omkostninger og vedligeholdelse
  • Mag-låse: Fordi de mangler bevægelige dele, kræver mag-låse mindre vedligeholdelse end elektriske strejker. Dette kan potentielt reducere langsigtede omkostninger. Imidlertid kan startomkostningerne for en mag-lås være højere, afhængigt af den specifikke model og dens holdekraft.
  • Electric Strikes: På grund af deres mekaniske komponenter kan disse enheder have højere vedligeholdelsesomkostninger. Deres startomkostninger varierer meget baseret på den specifikke model og funktioner.

Mag-lås vs. elektrisk anslag: Fordele og ulemper

Mag Lock vs. Electric Strike: Key Difference & How to Choose 2

Magnetiske låse (Mag Locks)

Fordele:

 • Høj sikkerhed: Kan holde en dør lukket mod tusindvis af punds kraft. Elektriske låse giver ofte et højere sikkerhedsniveau end elektriske låse på grund af deres høje holdekraft.
 • Enkel at bruge: Ingen bevægelige dele, hvilket reducerer risikoen for mekanisk fejl.
 • Fejlsikker: Låser op, når strømmen går tabt, hvilket kan være en sikkerhedsfunktion i nødstilfælde.
 • Kompatibilitet: Fungerer godt med en bred vifte af dørtyper og materialer.
 • Nem installation: Elektromagnetiske låse kan være nemmere at installere end elektriske låse, fordi de typisk ikke kræver modifikation af døren eller karmen.

Ulemper:

 • Strømafhængighed: Elektromagnetiske låse kræver konstant strøm for at forblive låst. Det magnetisk lås virker muligvis ikke godt i en strømafbrydelse, medmindre der findes et backup-strømsystem.
 • Fejlsikker: Selvom dette kan være en fordel med hensyn til sikkerhed, er det også en ulempe for sikkerheden under strømafbrydelser, medmindre det er sikkerhedskopieret af et strømforsyningssystem.
 • Synlighed: Normalt overflademonteret, hvilket gør dem mere mærkbare end elektriske anslag.
 • Ingen manuel tilsidesættelse: Den kan ikke låses op manuelt udefra med en nøgle, hvilket kan være problematisk, hvis strømmen er ude og backup-systemet svigter.
 • Udgangsovervejelser: Elektriske låse tillader ofte ikke fri udgang, medmindre de er parret med en REX-enhed (Request-to-Exit), som måske ikke er egnet til alle situationer og kan øge systemets kompleksitet.

Elektriske strejker

Fordele:

 • Alsidighed: Dette kan konfigureres som enten fejlsikkert eller fejlsikkert, afhængigt af applikationens krav.
 • Kompatibilitet: Elektriske låse kan fungere med forskellige mekaniske låse, hvilket gør dem alsidige til forskellige døre og karme.
 • Manuel tilsidesættelse: Kan låses op manuelt udefra med en nøgle, hvilket giver et ekstra lag af sikkerhed og bekvemmelighed.
 • Diskret: Mere diskrete end mag-låse, fordi de er installeret i dørkarmen.
 • Gratis udgang: De giver ofte mulighed for fri udgang, hvilket betyder, at personer inde i bygningen frit kan gå ud, selv når døren er låst udenfor.

Ulemper:

 • Installation: Disse kan være mere komplekse at installere, fordi de kræver modifikation af dørkarmen.
 • Mekaniske dele: Har bevægelige dele, der kan slides og kræver vedligeholdelse eller udskiftning.
 • Styrke: Generelt ikke så stærk som mag-låse med hensyn til holdekraft.
 • Sikkerhed: Selvom de giver et betydeligt sikkerhedsniveau, giver elektriske anslag muligvis ikke så meget holdekraft som elektromagnetiske låse.

Mag-lås vs. el-lås: Installation

Mag Lock vs. Electric Strike: Key Difference & How to Choose 3

Montering af magnetiske låse (Mag Locks).

 • Installation af en elektromagnetisk lås involverer typisk montering af elektromagneten på dørkarmen eller topstykket og den tilsvarende armaturplade på døren. Magneten og armaturpladen skal justeres for at sikre, at døren låser korrekt.
 • Ligesom elektriske strejker kræver elektromagnetiske låse også ledninger til strømforsyningen og ethvert adgangskontrol- eller sikkerhedssystem. Fordi de kræver en konstant strømforsyning for at forblive låst, kan der også være behov for et backup-strømsystem.

Installation af elektriske strejker

 • Installationen af ​​et elektrisk slutrør kræver ofte ændring af dørkarmen. Den eksisterende slagplade til den mekaniske lås fjernes, og der skæres et hul i rammen for at rumme det elektriske slag. Det elektriske slag skal være justeret korrekt med låsens låsebolt for at gå korrekt i ind- og udkobling.
 • Derudover skal ledninger føres fra det elektriske slutstykke til strømforsyningen og ethvert anvendt adgangskontrol- eller sikkerhedssystem. Dette kan nogle gange være komplekst, især hvis ledningerne skal skjules af sikkerhedsmæssige eller æstetiske årsager.

Mag-lås vs. elektrisk slut: Anvendelse

Magnetiske låse (mag-låse) og elektriske låse bruges i forskellige applikationer, hver med fordele, der gør dem mere velegnede til visse formål.

Magnetiske låse (Mag Locks) applikationer

Mag Lock vs. Electric Strike: Key Difference & How to Choose 4

Magnetiske låse bruges ofte i situationer med høj sikkerhed, der kræver en høj holdekraft. De tillader ofte ikke gratis udgang, medmindre de er parret med en REX-enhed (Request-to-Exit).

Mag-låse bruges ofte i følgende indstillinger:

 • Hotel trappeopgange: Magnetiske låse bruges normalt til branddøre i hotellets trappeopgange for at vedligeholde hotellets sikkerhed under normale omstændigheder og i nødstilfælde såsom brand, låser den automatiske sluk branddørene op for at sikre sikker flugt for hotellets personale. Samtidig kan magnetlåsen på hotellet også bruges sammen med hotel dørlåsesystem, og hotelværelseskortet kan bruges til at åbne branddøren til hotellets trappeopgang.
 • Højsikkerhedsområder: På grund af deres høje holdekraft bruges mag-låse ofte i områder med høj sikkerhed, såsom datacentre, forskningslaboratorier eller andre steder, der kræver et højt sikkerhedsniveau.
 • Nødudgange: Da mag-låse er fejlsikre (de låser op, når strømmen går tabt), bruges de almindeligvis på nødudgangsdøre for at sikre, at folk sikkert kan forlade bygningen i tilfælde af strømafbrydelse eller brand.
 • Store erhvervsbygninger: Mag-låse kan også bruges i store erhvervsbygninger, hvor adgangen til forskellige bygningsafsnit skal kontrolleres.
 • Hotel

Electric Strikes applikationer

Mag Lock vs. Electric Strike: Key Difference & How to Choose 5

Elektriske sløjfer bruges typisk i kommercielle omgivelser, hvor det er nødvendigt at kontrollere adgangen fra begge sider af en dør, såsom kontorer eller butikslokaler. De giver mulighed for fri udgang, hvilket betyder, at folk inde i bygningen frit kan komme ud, selv når døren er låst udefra. De er almindeligt anvendt i:

 1. Kommercielle kontorer: Elektriske strejker bruges almindeligvis i kontorbygninger til at kontrollere adgangen til visse områder, f.eks. kun personalesektioner.
 2. Detailvirksomheder: Elektriske anslag kan hjælpe med at kontrollere adgangen til lagerrum eller back offices i detailhandelsmiljøer.
 3. Bygninger med flere lejere: Elektriske strejker bruges ofte på hovedindgangsdørene til lejligheds- eller lejlighedsbygninger, hvilket giver beboerne mulighed for at åbne døren eksternt for besøgende.
 4. Skoler og universiteter: Elektriske strejker kan kontrollere adgangen til klasseværelser, laboratorier eller andre begrænsede områder.

Disse låsesystemer kan i begge tilfælde integreres i bredere adgangskontrolsystemer. Sikkerhedspersonale kan betjene dem ved hjælp af forskellige metoder, såsom nøglekort, tastaturer, biometriske læsere eller fjernbetjening.

Mag-lås vs. elektrisk slag: Sikkerhedsgreb

Både magnetiske låse (Mag Locks) og elektriske låse giver betydelige sikkerhedsfordele, men der er nogle forskelle at overveje:

Mag-lås vs. elektrisk slag Sikkerhedsgreb

Magnetiske låse (Mag Locks)

 • Mag-låse kan give et højt sikkerhedsniveau på grund af deres høje holdekraft, som kan modstå tusindvis af pund kraft. Dette gør dem meget svære at overkomme uden at afbryde låsens strøm eller beskadige døren eller karmen.

Elektriske strejker

 • Elektriske strejker giver også et betydeligt sikkerhedsniveau. De er designet til at fungere sammen med en dørs eksisterende lås, således at sikkerhedsniveauet kan påvirkes af, hvilken type mekanisk lås der anvendes.
 • En fordel ved elektriske afbrydere er, at de kan konfigureres som enten fejlsikre eller fejlsikre. I en fejlsikker konfiguration forbliver døren låst udefra selv under strømsvigt, hvilket kan give et ekstra sikkerhedsniveau sammenlignet med en mag-lås.

Mag-lås vs. elektrisk slut: Omkostninger

Mag-lås vs. elektrisk slag Omkostninger

 • Magnetiske låse (Mag Locks) Pris: En selvstændig mag-lås kan variere fra omkring $100 til $500 eller mere, afhængigt af låsens holdekraft og dens generelle kvalitet. Husk dog, at en mag-lås typisk skal være en del af et større adgangskontrolsystem, så de samlede omkostninger kan være væsentligt højere, når du medregner prisen på varer som tastaturer, kortlæsere, strømforsyninger og backup-strømsystemer , samt professionel installation.
 • Electric Strikescost: Elektriske strejker kan også variere meget i pris, fra omkring $ 100 til $ 300 eller mere, afhængigt af kvaliteten og funktionerne i strejken.

Mag-lås vs. elektrisk slag: Strømbehov

Både magnetlåse (Mag Locks) og elektriske låse kræver elektrisk strøm. De specifikke strømkrav kan dog variere baseret på modellen og producentens specifikationer.

Mag-lås vs. el-lås Strømbehov

Magnetiske låse (Mag Locks)

 • Mag-låse kræver strøm for at forblive låst, så det er vigtigt at have en pålidelig strømkilde. Et backup-strømsystem sikrer ofte, at låsen forbliver funktionel under en strømafbrydelse.

Elektriske strejker

 • I fejlsikker tilstand kræver elektriske skud strøm for at låse op, mens fejlsikker tilstand kræver strøm for at låse. Strømtrækket kan variere afhængigt af den specifikke model af det elektriske slutstykke.

Som med enhver elektronisk enhed er det vigtigt at følge producentens specifikationer for strømkrav for at sikre, at låsen fungerer effektivt og sikkert. Forkert strømforsyning kan føre til funktionsfejl eller beskadigelse af låsen.

Elektrisk sløjd vs. elektrisk lås: Brandklassificerede dørekrav

Krav til Elektrisk sløjd vs. elektrisk lås Brandklassificerede døre

Når man har at gøre med brandklassificerede døre, er det vigtigt at bevare brandklassificeringens integritet, som er designet til at forhindre spredning af brand og røg. Derfor skal enhver låseanordning installeret på en brandklassificeret dør også overholde brandsikkerhedsstandarder og -forskrifter.

Elektriske anslag på brandklassificerede døre:

 • Elektriske sløjfer kan anvendes på brandklassificerede døre, hvis det specifikke produkt er brandklassificeret. Det brandklassificerede elektriske slutstykke er designet til at fejlsikre, hvilket betyder, at døren forbliver låst, selvom strømmen går tabt. Dette er vigtigt under en brand, fordi det hjælper med at bevare branddørens integritet. Ved brand skal døren forblive lukket for at forhindre spredning af brand og røg.

Elektriske låse (elektromagnetiske låse) på brandklassificerede døre:

 • Elektromagnetiske låse kan også bruges på brandklassificerede døre, men de er i sagens natur fejlsikre, hvilket betyder, at de låses op, når strømmen går tabt. For at overholde brandsikkerhedsreglerne er de typisk installeret med en brandalarmgrænseflade, der automatisk afbryder strømmen til låsen i tilfælde af brand, så døren lukker og forhindrer spredning af brand og røg.

Hvordan vælger man mellem mag-lås vs. elektrisk slaglås?

Sådan vælger du mellem mag-lås vs. elektrisk slør

Valget mellem en magnetisk lås (mag-lås) og en elektrisk slør afhænger af forskellige faktorer, der hver især påvirker det bedste valg til din situation. Her er nogle nøglefaktorer at overveje:

 1. Sikkerhedsniveau: Hvis du har brug for et højt sikkerhedsniveau med en stærk holdekraft, kunne en mag-lås, som kan modstå tusindvis af punds kraft, være den bedre løsning.
 2. Brandsikkerhedskrav: Hvis døren er brandklassificeret, har du brug for en låseanordning, der bevarer brandklassificeringens integritet. Et brandbedømt og fejlsikkert elektrisk slutstykke kan være en god mulighed. Hvis du overvejer en elektromagnetisk lås, skal du sikre dig, at den har en brandalarmgrænseflade, der automatisk låser døren op i tilfælde af brand.
 3. Adgangskontrolkrav: Skal du integrere låsen med et bredere adgangskontrolsystem eller kræve fjernbetjening af låsen, kan både elektriske sløjfer og elektromagnetiske låse være gode muligheder.
 4. Udgangskrav: Hvis du har brug for fri udgang (muligheden til at komme ud uden at skulle låse døren op), kan et elektrisk slutstykke ofte være en god mulighed, da det gør, at den mekaniske lås kan betjenes normalt indefra. Hvis du overvejer en elektromagnetisk lås, skal du sikre dig, at den bruges sammen med en REX-enhed (Request-to-Exit), der giver mulighed for fri udgang.
 5. Overvejelser om installation: Hvis ændringer af døren eller karmen er et problem, kan en elektromagnetisk lås være nemmere at installere, da den typisk kræver mindre modifikation end en elektrisk lås.
 6. Omkostninger: Overvej både de forudgående omkostninger ved låsen og installationsomkostningerne, såvel som de løbende omkostninger til drift, vedligeholdelse og potentielle opgraderinger. Husk, at den billigste løsning muligvis ikke giver det sikkerhedsniveau, du har brug for.
 7. Type dør: Elektriske sløjfer bruges ofte på døre, der stadig kræver en mekanisk lås, såsom døre, der skal åbnes med nøgle udefra. Til gengæld bruges Mag-låse ofte på døre uden mekanisk lås, såsom indvendige døre i erhvervsbygninger.
 8. Strømforsyning og fejlsikker eller fejlsikker behov: Hvis døren skal forblive låst, selv under en strømafbrydelse (fejlsikker), kan en elektrisk slutbøjle være det bedre valg. En mag-lås kan være bedre, hvis døren skal låses op under en strømafbrydelse (fejlsikker), såsom en nødudgang.
 9. Bygningsreglementer og regler: Nogle lokale byggeregler og forskrifter specificerer, hvilke typer låse der kan bruges på visse døre. Kontroller altid de lokale regler, før du træffer en beslutning.

Konklusion

Afslutningsvis spiller magnetiske låse og elektriske afbrydere en afgørende rolle i moderne adgangskontrolsystemer, der hver især tilbyder unikke fordele. Med deres høje holdekraft tilbyder Mag-låse betydelig sikkerhed og er ideelle til områder med høj trafik og høj sikkerhed.

På den anden side tilbyder elektriske anslag fleksibilitet med de fejlsikre og fejlsikre tilstande. De integreres godt med traditionelle låsemekanismer, hvilket gør dem velegnede til forskellige applikationer.

Del denne artikel:

Om forfatteren

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu har 10 års erfaring med smarte låsesystemer og har specialiseret sig i at tilbyde dørlåsesystemer til hotel og dørlåse til hjemmet fra design, konfiguration, installation og fejlfinding. Uanset om du ønsker at installere en RFID nøglefri dørlås til dit hotel, en nøglefri tastaturdørlås til din hjemmedør eller har andre spørgsmål og fejlfindingsforespørgsler om smarte dørlåse, så tøv ikke med at kontakte mig til enhver tid.

Andre anbefalede artikler