Poslední aktualizace 4. května 2024 do Vincent Zhu

Řetězové zámky, které jsou často považovány za základní součást mnoha hotelů, nabízejí úroveň zabezpečení dveří a poskytují hostům klid. Jejich design umožňuje jejich snadné zapojení zevnitř, což zajišťuje, že obyvatelé mohou rychle zabezpečit své prostory.

Existují však případy, kdy se člověk může ocitnout na opačné straně řetězového zámku. V takových situacích se schopnost otevřít řetězový zámek zvenčí stává nejen dovedností, ale nutností. Tento článek se ponoří do různých metod, jak toho dosáhnout, a zajistí, že nikdy nezůstanete stát za dveřmi.

Použijte Gumičku

Technika gumičky je oblíbenou a překvapivě účinnou metodou, jak obejít řetězové zámky, zejména v hotelech. I když to může znít příliš jednoduše, aby to byla pravda, elasticitu a sílu gumiček lze využít k manipulaci s řetězem z jeho slotu, což umožňuje přístup do místnosti nebo bydliště.

Otevřete zámek řetězu zvenku pomocí gumičky

Úvod do metody gumičky:

Metoda gumičky využívá principu pružnosti. Pomocí napětí vytvořeného nataženou gumičkou lze vyvinout tahovou sílu na zámek řetězu, vyvést jej z držáku a odemknout dveře. Tato metoda je oblíbená pro svou jednoduchost, vyžaduje minimální nástroje a odborné znalosti.

Podrobné kroky k použití gumičky:

 1. Vyberte si správnou gumičku: Vyberte silnou a pevnou gumičku. Mělo by být dostatečně elastické, aby se natáhlo, ale zároveň dostatečně pevné, aby při pnutí neprasklo.
 2. Lehce sklopte dveře: Otevřete dvířka, jak jen to dovoluje řetězový zámek, čímž vznikne malá mezera.
 3. Připravte si gumičku: Omotejte gumičku a vytvořte tvar osmičky. Jedna smyčka by měla být větší než druhá.
 4. Vložte větší smyčku: Protáhněte větší smyčku gumičky mezerou v horní části dveří a ujistěte se, že jde přes řetízek a vystupuje pod ním na vnitřní straně.
 5. Zahákněte řetěz: Pomocí menší smyčky na vnější straně jej zavěste na kliku dveří nebo knoflík, aby gumička zůstala na místě. Větší smyčka na vnitřní straně by nyní měla být umístěna za řetězem.
 6. Aplikujte napětí: Vytáhněte gumičku z vnější strany, čímž vytvoříte napětí. To způsobí, že vnitřní smyčka přitáhne řetěz směrem k širší štěrbině zámku.
 7. Otevřít dveře: Protože je řetěz veden z držáku napnutím gumičky, měli byste být schopni plně otevřít dveře.

Důležitost výběru pevné gumičky:

Úspěch této metody do značné míry závisí na kvalitě gumičky. Chatrný nebo starý gumový pásek může pod napětím prasknout, čímž se technika stane neúčinnou. Navíc by prasklá gumička mohla poškodit uživatele nebo dveře. Vždy se proto rozhodněte pro silnou, kvalitní gumičku, která vydrží požadované tahy, aniž by se přetrhla.

Závěrem lze říci, že technika gumičky je důkazem myšlenky, že jednoduchá řešení mohou někdy vyřešit zdánlivě složité problémy. S trochou cviku a správnou gumičkou se obejití řetězového zámku stává přímočarým.

Stringová metoda

Použití provázku je jednou z nejdůmyslnějších a zároveň jednoduchých metod, jak obejít zámek řetězu zvenčí. Tato metoda využívá design řetězového zámku, konkrétně širší štěrbinu, která umožňuje řetězu volný pohyb při zavřených dveřích. Zde je návod, jak můžete použít metodu řetězce:

Potřebné materiály:

Kus provázku. Může to být dentální nit, příze, stuha nebo podobný materiál. Provázek by měl být dostatečně pevný, aby vydržel tah, ale zároveň dostatečně tenký, aby se mohl vsunout mezi dveře a rám.

Podrobná příručka:

 1. Připravte si řetězec: Odřízněte provázek o délce přibližně 2 až 3 stopy. To zajišťuje, že máte dostatečnou délku pro práci.
 2. Lehce sklopte dveře: Otevřete dvířka, dokud to řetězový zámek dovolí. Tím vznikne malá mezera mezi dveřmi a jejich rámem.
 3. Vložte řetězec: Protáhněte jeden konec provázku mezerou v horní části dveří a ujistěte se, že jde přes řetízek a vystupuje pod ním na vnitřní straně.
 4. Umístěte řetězec: Jemně zatáhněte za oba konce provázku, aby se umístil za řetězem, blízko místa, kde řetěz vstupuje do širší štěrbiny zámku.
 5. Aplikujte napětí a tah: Držte oba konce provázku za dveřmi. Rovnoměrným a pevným tahem za oba konce současně s cílem táhnout řetěz směrem k širší štěrbině. Cílem je použít provázek jako provizorní kladku k vyvedení řetězu z držáku.
 6. Otevřít dveře: Když je řetěz vytažen z držáku provázkem, měli byste být schopni plně otevřít dveře. Po dokončení se ujistěte, že jste správně odpojili zámek řetězu, abyste předešli podobným incidentům v budoucnu.

Poznámka: I když je metoda provázku účinná, vyžaduje trochu jemnosti a trpělivosti. Aby tato metoda fungovala, je nezbytné zajistit, aby byl provázek správně umístěn za řetězem. Pokud na první pokus neuspějete, přemístěte strunu a zkuste to znovu.

Technika tlačení pro zámky řetězu dveří

Technika tlačení je jednou z nejjednodušších metod, jak obejít zámek řetězu. Využívá design zámku a mírnou flexibilitu, kterou řetěz poskytuje. I když to nemusí fungovat pro všechny řetězové zámky, zejména ty, které jsou pevně nasazené, stojí za to to vyzkoušet, vzhledem k jeho jednoduchosti.

Otevřete hotel Zámek řetězu zvenčí

Otevření dvířek co nejširší:

 1. Přiblížit se ke dveřím: Postavte se čelem ke dveřím a ujistěte se, že pevně držíte kliku nebo knoflík dveří.
 2. Jemně zatlačte: Zatlačte na dvířka tak, jak to zámek řetězu dovolí. Tím se vytvoří malá mezera mezi dveřmi a rámem, která je nezbytná pro techniku ​​tlačení.

Odemknutí pomocí jednoduchého zatlačení na spojovací konce:

 1. Identifikujte spojovací konce: Podívejte se, kde řetěz vstupuje do štěrbiny zámku. Toto jsou spojovací konce, na které budete cílit.
 2. Použijte své prsty: Přiložte prsty ke spojovacím koncům řetězového zámku. Ujistěte se, že máte pevný, ale jemný úchop.
 3. Použijte Quick Push: Rychlým a pevným pohybem zatlačte na spojovací konce zámku řetězu. Cílem je využít hybnost a sílu vašeho zatlačení k vysunutí řetězu z jeho drážky.
 4. Otevřít dveře: V případě úspěchu by se měl řetěz uvolnit ze své drážky, což vám umožní plně otevřít dveře.

Poznámka: Technika tlačení se opírá o mírné dání, které řetěz poskytuje, a hybnost vašeho tlaku. Může to vyžadovat několik pokusů, aby to bylo správně. Také je pravděpodobnější, že tato metoda bude fungovat u zámků řetězu, které jsou trochu prověšené nebo nejsou pevně uchyceny.

Na závěr technika tlačení pro řetízkové zámky dveří je důkazem myšlenky, že někdy mohou být ty nejjednodušší metody nejúčinnější. Je to rychlý a snadný způsob, jak obejít zámek řetězu bez jakýchkoliv nástrojů nebo speciálních dovedností. Nicméně, stejně jako u všech technik bypassu, je důležité je používat zodpovědně a zajistit, že máte právo přístupu do uzamčeného prostoru.

Jak se vyhnout otevření řetězového zámku zvenčí?

Zajištění bezpečnosti řetězových zámků, zejména v hotelech a ubytovacích zařízeních, je pro cestovatele a majitele hotelů klíčové. I když je užitečné vědět, jak lze řetězové zámky v případě nouze obejít, je stejně důležité pochopit, jak zabránit neoprávněnému přístupu. Zde je několik tipů pro cestovatele i majitele hotelů, jak zvýšit zabezpečení řetězových zámků:

Vyvarujte se otevírání řetězového zámku zvenčí

Pro cestovatele:

 1. Znovu zkontrolujte zámek: Vždy se ujistěte, že zámek řetězu správně zapadl. Částečně zasunutý zámek lze snáze obejít.
 2. Použijte další bezpečnostní opatření: Zvažte použití přenosných dveřních alarmů nebo dveřních zarážek, které zabrání otevření dveří zvenčí. Někteří cestovatelé nosí dveřní klín nebo dveřní rušičku, aby přidali další vrstvu zabezpečení.
 3. Buďte si vědomi okolí: Informovat hotelová bezpečnost nebo vedení okamžitě, pokud zaznamenáte podezřelou aktivitu nebo číhající osoby.
 4. Ochrana osobních údajů na prvním místě: Použijte značku "Nerušit" uvnitř místnosti, abyste odradili potenciální vetřelce. Nemluvte o čísle pokoje nebo bezpečnostních opatřeních ve veřejných prostorách.

Pro majitele hotelu:

 1. Pravidelná údržba: Zajistěte pravidelnou kontrolu a údržbu řetězových zámků. Opotřebovaný nebo uvolněný zámek řetězu lze snáze obejít. Zvažte výměnu starších zámků s novějšími, bezpečnějšími modely.
 2. Vzdělávání zaměstnanců: vlak hotelový personál být ostražitý a hlásit podezřelé aktivity. Měli by být také vyškoleni, aby pomohli hostům s bezpečnostními problémy.
 3. Instalace bezpečnostních kamer: Umístěte bezpečnostní kamery na chodby a vchody. To nejen odradí potenciální narušitele, ale také poskytne důkazy v případě jakéhokoli narušení bezpečnosti.
 4. Upgrade zabezpečení: Zvažte instalaci elektronických dveřních zámků s klíčová karta přístup, který může nabídnout další vrstvu zabezpečení. Podívejte se na integraci dveřních senzorů, které upozorní bezpečnost nebo recepci, pokud zůstanou dveře pootevřené po delší dobu.
 5. Vzdělávání hostů: Informujte hosty o bezpečnostních prvcích jejich pokojů a vyzvěte je, aby používali všechny dostupné zámky a bezpečnostní zařízení. Zvažte pořádání pravidelných schůzek pro zvyšování povědomí o bezpečnosti nebo poskytování literatury na toto téma.
 6. Zvýšit celkovou bezpečnost hotelu: Zaměstnávejte bezpečnostní pracovníky k hlídkování v prostorách hotelu, zejména v noci. Zajistěte, aby všechny přístupové body, jako jsou boční vchody nebo zadní dveře, byly zabezpečeny a monitorovány.

Závěrem lze říci, že zatímco řetězové zámky poskytují přidanou vrstvu zabezpečení, jsou pouze jednou složkou komplexní bezpečnostní strategie. Cestující i majitelé hotelů by měli být proaktivní při zajišťování bezpečnosti a měli by kombinovat více bezpečnostních opatření k vytvoření bezpečného prostředí.

Sdílet tento článek:

o autorovi

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.