Ostatnia aktualizacja 5 maja 2024 r. Przez Wincentego Zhu

Karty magnetyczne z paskiem magnetycznym są szeroko rozpowszechnione w staromodnych kartach magnetycznych systemy zamków do drzwi hotelowych, a wiele starszych hoteli nadal używa tej retro karty magnetycznej do otwierania zamków hotelowych. To klucz do Twojego pokoju i pomaga zapewnić Ci bezpieczeństwo.

Ale co się stanie, gdy karty magnetyczne przestaną działać? Cóż, nie martw się więcej! Można ponownie namagnesować hotelowa karta klucza w kilku prostych krokach:

 • Krok 1: Przygotuj kartę
 • Krok 2: Włóż kartę do kodera
 • Krok 3: Uruchom oprogramowanie karty-klucza hotelowego
 • Krok 4: Wprowadź informacje o pokoju i gościach
 • Krok 5: Zakoduj kartę
 • Krok 6: Zweryfikuj kartę
 • Krok 7: Wręcz Kartę Gościowi

Całkowity szacowany czas wynosi około 5-6 minut.

Jeśli jednak jesteś gościem w hotelu i Twoja karta-klucz została rozmagnesowana, najlepiej wrócić do recepcji. Mogą szybko ponownie namagnesować lub wymienić kartę w ciągu zaledwie kilku minut.

Obsługa urządzenia kodującego/zapisującego karty i oprogramowania wymaga określonej wiedzy i uprawnień, dlatego goście zazwyczaj nie robią tego samodzielnie.

Przygotujmy niezbędne narzędzia do ponownego namagnesowania karty-klucza hotelowego.

Zbierz niezbędny sprzęt, aby ponownie namagnesować kartę-klucz hotelowy

Jakie narzędzia będą potrzebne do ponownego namagnesowania karty-klucza hotelowego

Aby ponownie namagnesować kartę-klucz hotelowy i spraw, aby karta klucza działała ponownie, będziesz potrzebować następujących narzędzi:

 • Rozmagnesowana karta-klucz: Jest to jedno z podstawowych narzędzi do ponownego namagnesowania karty-klucza hotelowego. Jeżeli Twoja karta magnetyczna została rozmagnesowana, komputer hotelowy nie będzie mógł jej odczytać.
 • Koder/zapis karty z paskiem magnetycznym: To urządzenie jest niezbędne w tym procesie. Przeznaczony jest do odczytu i zapisu danych na pasku magnetycznym kart. Zapewnić koder karty klucza jest kompatybilny z kartami-kluczami Twojego hotelu.
 • Oprogramowanie karty-klucza hotelowego: To oprogramowanie współpracuje z koderem. Umożliwia wprowadzenie niezbędnych danych do karty, takich jak numer pokoju, dane gościa i czas pobytu. Zapewnić Oprogramowanie systemu kart hotelowych jest aktualny i kompatybilny z Twoim koderem.
 • Komputer: Oprogramowanie karty-klucza hotelowego musi być uruchomione na komputerze lub terminalu. Upewnij się, że ma niezbędne porty lub połączenia do połączenia z koderem.
 • Źródło zasilania: Upewnij się, że komputer i koder mają dostęp do niezawodnego źródła zasilania. Jeśli używasz przenośnego kodera, upewnij się, że jest w pełni naładowany.
 • Czysta, miękka ściereczka: Przed kodowaniem dobrą praktyką jest oczyszczenie paska magnetycznego na karcie klucza, aby upewnić się, że brud ani zanieczyszczenia nie zakłócają procesu.
 • Zapasowe karty-klucze: Zawsze dobrze jest mieć pod ręką zapasowe karty-klucze. Jeśli karta jest uszkodzona lub zużyta, łatwiej jest ją wymienić niż podejmować próby wielokrotnego kodowania.

Po zgromadzeniu niezbędnego sprzętu możesz przystąpić do ponownego namagnesowania. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zawsze obchodzić się ze sprzętem ostrożnie i postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Krok 1: Przygotuj kartę

 1. Sprawdź kartę: Przed próbą ponownego namagnesowania należy wizualnie sprawdzić hotelowa karta klucza pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzeń fizycznych. Poszukaj zadrapań, pęknięć lub przetarć paska magnetycznego. Jeżeli pasek wygląda na mocno uszkodzony, rozważ wymianę karty, zamiast jej ponownego namagnesowania.
 2. Wyczyść pasek magnetyczny: Delikatnie przetrzyj pasek magnetyczny z tyłu karty za pomocą miękkiej, niestrzępiącej się szmatki. Spowoduje to usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, olejów i zanieczyszczeń zakłócających proces kodowania. Unikaj stosowania rozpuszczalników lub mokrych roztworów, ponieważ mogą one uszkodzić pasek.
 3. Upewnij się, że karta jest sucha: Jeśli karta miała kontakt z jakąkolwiek cieczą, przed próbą ponownego namagnesowania upewnij się, że jest całkowicie sucha. Woda lub wilgoć mogą zakłócać kodowanie magnetyczne.
 4. Sprawdź orientację karty: Zapoznaj się z prawidłową orientacją wkładania karty do enkodera. Zazwyczaj pasek magnetyczny powinien być skierowany w dół i w stronę enkodera, ale może się to różnić w zależności od konstrukcji maszyny.

Odpowiednie przygotowanie zapewnia większą skuteczność skutecznego ponownego namagnesowania karty.

Krok 2: Włóż kartę do kodera

Jak ponownie namagnesować hotelową kartę-klucz?

 1. Sprawdź status kodera: Przed włożeniem karty upewnij się, że koder jest włączony i prawidłowo podłączony do komputera lub terminala, na którym działa oprogramowanie karty-klucza hotelowego.
 2. Określ właściwą orientację: Zapoznaj się z prawidłowym sposobem wkładania karty do kodera. Pasek magnetyczny jest zwykle skierowany w dół i w stronę urządzenia, ale dla pewności zawsze należy zapoznać się z instrukcją enkodera.
 3. Zapewnij pełne włożenie: Upewnij się, że karta jest całkowicie włożona do kodera, tak aby można było odczytać i zapisać cały pasek magnetyczny. Niektóre kodery mogą być wyposażone w lampkę lub wskaźnik wskazujący, że karta jest prawidłowo umieszczona.
 4. Poczekaj na potwierdzenie: Niektóre kodery zapewniają sygnały dźwiękowe lub wizualne (takie jak sygnał dźwiękowy lub światło), aby potwierdzić, że karta została rozpoznana i jest gotowa do kodowania. Przed kontynuowaniem poczekaj na to potwierdzenie.

Po prawidłowym włożeniu karty i rozpoznaniu jej przez koder można przystąpić do właściwego procesu ponownego namagnesowania lub kodowania.

Krok 3: Uruchom oprogramowanie karty-klucza hotelowego

 1. Uruchom komputer lub terminal: Upewnij się, że komputer lub terminal podłączony do kodera jest włączony i działa prawidłowo.
 2. Otwórz oprogramowanie: Znajdź oprogramowanie karty-klucza hotelowego na komputerze lub terminalu. Może to być dedykowana aplikacja instalowana na komputerze stacjonarnym lub program dostępny poprzez konkretny system, z którego korzysta hotel.
 3. Sprawdź połączenie: Po otwarciu oprogramowania upewnij się, że rozpoznaje podłączony koder. Oprogramowanie może zawierać wskaźnik lub komunikat o stanie wskazujący, że koder jest podłączony i gotowy.
 4. Sprawdź błędy: Przed kontynuowaniem poszukaj w oprogramowaniu komunikatów o błędach lub powiadomień. Rozwiąż wszelkie problemy przed próbą ponownego namagnesowania karty.
 5. Zapewnij odpowiednie ustawienia: Niektóre programy mogą mieć wiele ustawień lub trybów (np. odczyt, zapis lub kodowanie). Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni tryb ponownego magnesowania lub kodowania karty-klucza.

Krok 4: Wprowadź informacje o pokoju i gościach

 1. Uzyskaj dostęp do sekcji kodowania: W oprogramowaniu karty-klucza hotelowego przejdź do sekcji lub karty, w której możesz wprowadzić lub zakodować informacje na karcie. Może to być oznaczone jako „Kodowanie”, „Zapis”, „Informacje o gościach” lub coś podobnego.
 2. Wprowadź szczegóły pokoju:
  • Numer pokoju: Wprowadź konkretny numer pokoju dla gościa.
  • Czas: Podaj daty zameldowania i wymeldowania, aby określić okres ważności karty-klucza.
 3. Wprowadź informacje o gościach (jeśli wymaga tego oprogramowanie):
  • Imię gościa: Wpisz pełne imię i nazwisko gościa w celach identyfikacyjnych.
  • Identyfikator gościa lub numer rezerwacji: Niektóre systemy mogą wymagać dodatkowego identyfikatora, takiego jak numer rezerwacji.
 4. Dodatkowe ustawienia:
  • Poziomy dostępu: Jeśli w hotelu znajdują się różne obszary z ograniczonym dostępem (np. siłownia, basen lub salon klubowy), ustaw odpowiedni poziom dostępu dla gościa.
  • Wiele kart: Jeśli wydajesz wiele kart do tego samego pokoju (np. dla wielu gości), upewnij się, że oprogramowanie jest ustawione tak, aby kodowało wiele kart z tymi samymi informacjami.
 5. Przejrzyj informacje: Przed przystąpieniem do procesu kodowania dokładnie sprawdź wszystkie wprowadzone szczegóły. Upewnij się, że nie ma literówek ani błędów, ponieważ te informacje zadecydują o funkcjonalności karty-klucza.
 6. Zapisz lub potwierdź: Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych szczegółów kliknij odpowiedni przycisk, aby zapisać lub potwierdzić informacje. W zależności od oprogramowania może to być oznaczone etykietą „Zapisz”, „Potwierdź”, „Dalej” lub podobną.

Zawsze dokładnie sprawdź szczegóły, aby upewnić się, że karta-klucz działa prawidłowo dla gościa.

Krok 5: Zakoduj kartę

 1. Rozpocznij proces kodowania: W oprogramowaniu karty-klucza hotelowego znajdź i kliknij przycisk lub opcję, aby rozpocząć proces kodowania po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji. Może to być oznaczone jako „Kodowanie”, „Zapis”, „Start” lub podobnym terminem.
 2. Poczekaj na proces: Proces kodowania może zająć kilka sekund. W tym czasie należy upewnić się, że karta pozostaje w koderze i nie występują żadne przerwy.
 3. Monitoruj opinie: Większość oprogramowania zapewnia informację zwrotną w czasie rzeczywistym podczas kodowania. Poszukaj pasków postępu, komunikatów o stanie lub wskaźników wskazujących, że kodowanie jest w toku.
 4. Sprawdź sukces: Po zakończeniu procesu kodowania oprogramowanie powinno wyświetlić komunikat potwierdzający, że karta została zakodowana. Może to być prosty komunikat „Sukces”, znacznik wyboru lub pozytywny wskaźnik.
 5. Wysuń lub wyjmij kartę: Po pomyślnym kodowaniu wyjmij kartę z kodera. Jeśli koder ma przycisk lub mechanizm wysuwania, użyj go, aby bezpiecznie zwolnić kartę.

Po pomyślnym zakodowaniu karta jest gotowa do użycia. Zawsze należy obchodzić się z kartą ostrożnie i dbać o jej przechowywanie, aby zminimalizować ryzyko rozmagnesowania lub uszkodzenia.

Krok 6: Zweryfikuj kartę

Krok 7: Zweryfikuj kartę

 1. Test na zamku drzwi: Najprostszym sposobem weryfikacji karty jest przetestowanie jej na zamku drzwi hotelowych. Przesuń lub dotknij karty w zwykły sposób i upewnij się, że drzwi zostały pomyślnie odblokowane.
 2. Sprawdź obszary dostępu: Jeśli karta została zakodowana z określonymi poziomami dostępu (np. siłownia, basen, salon VIP), przetestuj kartę w tych obszarach, aby upewnić się, że zapewnia prawidłowy dostęp.
 3. Jeśli to konieczne, ponownie zakoduj: Jeśli karta nie działa zgodnie z oczekiwaniami, może być konieczne powrót do etapu kodowania i upewnienie się, że wszystkie informacje zostały wprowadzone poprawnie. Możliwe jest również, że sama karta jest uszkodzona i należy ją wymienić.

Weryfikując działanie karty natychmiast po jej zakodowaniu, możesz mieć pewność, że goście nie będą mieli problemów z dostępem podczas pobytu. Zagwarantowanie bezproblemowego doświadczenia pracownikom i gościom hotelu jest niezwykle istotne.

Krok 7: Wręcz Kartę Gościowi

 • Wyjaśnij sytuację: Jeśli gość nie był świadomy rozmagnesowania, krótko wyjaśnij, co się stało i zapewnij go, że problem został rozwiązany.
 • Podaj instrukcje: Zaoferuj szybkie przypomnienie, jak korzystać z karty, zwłaszcza jeśli gość nie jest zaznajomiony z systemem zamków w drzwiach hotelu. Wspomnij na przykład, czy kartę należy przesunąć, dotknąć lub włożyć.
 • Udostępnij środki ostrożności: Poinformuj gościa o częstych przyczynach rozmagnesowania, takich jak trzymanie karty w pobliżu telefonów komórkowych, magnesów lub innych urządzeń elektronicznych. Zasugeruj sposoby bezpiecznego przechowywania karty, na przykład użycie dołączonej koszulki lub trzymanie jej w osobnej kieszeni.

Jak uniknąć rozmagnesowania kart-kluczy?

Jak uniknąć rozmagnesowania kart-kluczy?

Jak widać, z kartą-kluczem wiele może się nie udać. Oto kilka wskazówek, jak upewnić się, że nic z tego nie stanie się tobie:

 • Przechowuj kartę w plastikowej torbie, gdy nie jest używana.
 • Nie zginaj ani nie składaj karty klucza.
 • Prosimy nie upuszczać karty-klucza na twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie i utrudnić odczytanie jej przez czytnik (to również zmniejsza wszelkie urządzenia elektroniczne).
 • Unikaj używania kart dostępu do pokoju hotelowego z paskiem magnetycznym w pobliżu telefonów komórkowych lub innych urządzeń zawierających magnesy, ponieważ mogą one rozmagnesować je bez Twojej wiedzy!
 • wszystkie karty należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach;
 • proszę nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ ciepło wpływa na ich prawidłowe działanie.
 • Staraj się nie trzymać wszystkiego razem podczas podróży, aby nic się nie zgubiło; jeśli to możliwe, spróbuj przechowywać rzeczy osobno, aby w razie potrzeby łatwiej je później znaleźć (np. kluczyki/torby do samochodu itp.)
 • Uaktualnij zamek hotelowy za pomocą Zamki hotelowe RFID lub telefon komórkowy System blokady drzwi Bluetooth TThotel.

Wnioski

Gdy nauczysz się, jak ponownie namagnesować hotelową kartę-klucz, łatwo będzie utrzymać kartę w działaniu. Będziesz chciał dbać o swój klucz jak o kartę kredytową. Jeśli tego nie zrobisz, następnym razem, gdy spróbujesz użyć go ze zużytym paskiem magnetycznym i braku dostępnego zamiennika, możesz utknąć w kolejce w recepcji, podczas gdy oni wydrukują dla ciebie kolejną kopię.

Udostępnij ten artykuł:

o autorze

 • Wincentego Zhu

  Vincent Zhu ma 10-letnie doświadczenie w zakresie inteligentnych zamków i specjalizuje się w oferowaniu systemów zamków do drzwi hotelowych i rozwiązań systemów zamków do drzwi domowych od projektu, konfiguracji, instalacji i rozwiązywania problemów. Niezależnie od tego, czy chcesz zainstalować bezkluczykowy zamek RFID do swojego hotelu, bezkluczykowy zamek z klawiaturą do drzwi domowych, czy też masz inne pytania i prośby o rozwiązywanie problemów dotyczących inteligentnych zamków do drzwi, nie wahaj się ze mną skontaktować w dowolnym momencie.