Centrum pobierania plików

Centrum pobierania ShineACS Locks

Rozwiązywanie problemów z systemem blokady hotelowej

Arkusze danych produktu Hotel Lock:

Karta katalogowa kodera karty:

Karta katalogowa przełącznika karty klucza hotelowego:

Arkusze danych produktu blokady Bluetooth: