Jak zaprogramować karty-klucze hotelowe? Przewodnik krok po kroku

Ostatnia aktualizacja 16 marca 2024 r. Przez Wincentego Zhu

Programowanie kart-kluczy hotelowych ma kluczowe znaczenie dla tego systemu, zapewniając gościom odpowiedni dostęp do pokoi i obiektów. Jednocześnie wiąże się to z wykorzystaniem specjalistycznego systemu oprogramowania i sprzętu przeznaczonego do tego zadania.

Teraz weźmy System zamków hotelowych ShineACS RFID jako przykład objaśniający krok po kroku programowanie kart-kluczy hotelowych.

Ogólnie rzecz biorąc, programowanie kart-kluczy hotelowych obejmuje następujące kroki:

Cały proces kart-kluczy hotelowych w programie zajmuje około 5 minut, ale jeśli wszystko jest przygotowane i jesteś biegły, możesz ukończyć program kart-kluczy hotelowych w 1 minutę.

Ale najpierw przygotujmy niezbędny sprzęt.

Przygotuj się do programowania kart-kluczy hotelowych

 1. Koder/programista karty klucza: Połączenia koder karty klucza to sprzęt odpowiedzialny za zapisywanie danych na kartach-kluczach. Komunikuje się z oprogramowaniem zarządzającym hotelem, aby otrzymać niezbędne dane, a następnie koduje je na karcie. Istnieją różne typy koderów w zależności od rodzaju karty-klucza Technologia:
 2. Karty kluczowe: Karty kluczy służą jako fizyczny nośnik przechowujący dane dostępowe gościa. Gdy zostanie przedstawiony zamek do drzwi, zamek odczytuje dane i określa, czy należy udzielić dostępu. Programowalne karty do pokoi hotelowych to głównie karty z paskiem magnetycznym i Karty klucza hotelowego RFID.
 3. Komputer: Komputer instaluje oprogramowanie systemu zamków hotelowych i łączy się z koderem karty-klucza. Twój przeciętny komputer PC lub laptop będzie działał dobrze.
 4. Oprogramowanie do zarządzania hotelem: Oprogramowanie to stanowi centralne centrum zarządzania rezerwacjami gości, przydziałem pokoi, rozliczeniami i innymi operacjami hotelowymi. Łączy się z koderem kart-kluczy w celu programowania kart-kluczy. Jak zaprogramować karty-klucze hotelowe? Przewodnik krok po kroku 1

Podczas konfigurowania systemu kart hotelowych istotne jest zapewnienie kompatybilności wszystkich komponentów. Niektórzy dostawcy oprogramowania do zarządzania hotelami oferują pakiety zawierające zarówno oprogramowanie, jak i niezbędny sprzęt, co może uprościć proces konfiguracji.

Krok 1: Zainstaluj oprogramowanie do zarządzania hotelem.

Instalacja oprogramowania do zarządzania hotelem i podłączenie kodera karty-klucza ma kluczowe znaczenie podczas konfigurowania systemu kart-kluczy w hotelu. Oto bardziej szczegółowy przewodnik, jak to zrobić:

 1. Kroki przed instalacją: Przed instalacją sprawdź wymagania systemowe oprogramowania. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania dotyczące płynnego działania oprogramowania. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora na komputerze.
 2. Proces instalacji:
  • Nośnik instalacyjny: W zależności od dostawcy oprogramowania możesz otrzymać płytę CD/DVD, napęd USB lub łącze do pobrania oprogramowania. Jeśli otrzymałeś link do pobrania, pobierz oprogramowanie i uruchom pobrany plik instalacyjny. Kreator instalacji poprowadzi Cię przez cały proces.
  • Zakończ instalację: Instalacja powinna zostać zakończona po wykonaniu wszystkich kroków. Może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.
 3. Kroki po instalacji:
  • Konfiguracja oprogramowania: Uruchom oprogramowanie do zarządzania hotelem po raz pierwszy. Mogą obejmować początkowe kroki konfiguracji, takie jak konfiguracja połączeń z bazą danych, konfiguracja kont użytkowników lub wprowadzenie danych hotelu.
  • Aktualizacja: Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania. Zawsze dobrym pomysłem jest uruchomienie najnowszej wersji w celu ulepszenia zabezpieczeń i funkcji.

Możesz pobrać nasze oprogramowanie systemu zamków do drzwi hotelowych RFID w celach informacyjnych: Pobieranie oprogramowania systemu ShineACS Hotel Lock.

Krok 2: Podłącz koder karty klucza.

Czego potrzebujesz, aby zaprogramować koder karty klucza hotelowego?

 1. Przygotuj koder: Upewnij się, że koder jest czysty i wolny od kurzu i zanieczyszczeń.
 2. Połącz z komputerem: Za pomocą dostarczonego kabla (zwykle USB) podłącz koder karty klucza do wolnego portu USB w komputerze.
 3. Zainstaluj sterowniki: Niektóre kodery mogą wymagać sterowników do prawidłowego działania. W wielu przypadkach nowoczesne systemy operacyjne automatycznie wykryją i zainstalują niezbędne sterowniki.
 4. Integracja oprogramowania: Uruchom program do zarządzania hotelem i przejdź do sekcji poświęconej programowaniu kart-kluczy. Powinna istnieć możliwość wyboru lub wykrycia podłączonego enkodera. Upewnij się, że oprogramowanie rozpoznaje koder.

Gdy wszystko zostanie zainstalowane i podłączone, dobrym pomysłem jest przeprowadzenie testu. Spróbuj zaprogramować a hotelowa karta klucza i zobacz czy działa z zamkiem drzwi. To potwierdzi, że zarówno oprogramowanie, jak i koder działają poprawnie.

Dokładne kroki mogą się różnić w zależności od konkretnego oprogramowania i modelu kodera. Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami i wytycznymi producenta. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z obsługą klienta dostawcy oprogramowania lub sprzętu.

Krok 3: Uruchom oprogramowanie do zarządzania hotelem.

Po zainstalowaniu oprogramowania do zarządzania hotelem zrozumienie jego interfejsu i funkcji ma kluczowe znaczenie dla wydajnego działania. Oto przewodnik, jak zacząć:

 • Uruchamianie oprogramowania: Większość instalacji tworzy ikonę na pulpicie, zapewniającą łatwy dostęp. Kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby uruchomić oprogramowanie. Jeśli nie ma ikony na pulpicie, oprogramowanie można znaleźć w menu Start (w systemie Windows) lub w folderze Aplikacje (w systemie macOS).
 • Konfiguracja wstępna (jeśli jest wymagana): Niektóre rozwiązania programowe wymagają nazwy użytkownika i hasła. Jeśli jest to Twój pierwszy raz, użyj domyślnych danych uwierzytelniających dostarczonych przez producenta lub tych skonfigurowanych podczas instalacji.
 • Rejestracja: użyj kodu aktywacyjnego, aby zarejestrować oprogramowanie do zarządzania blokadą hotelową, aby upewnić się, że wystawca karty i oprogramowanie działają prawidłowo

Jak zaprogramować karty-klucze hotelowe? Przewodnik krok po kroku 2

 • Zapoznaj się z interfejsem:  Poszukaj menu lub paska nawigacyjnego. Może to znajdować się na górze, z boku lub na dole interfejsu. Pomoże Ci to uzyskać dostęp do różnych sekcji oprogramowania. Niektóre rozwiązania programowe oferują wbudowany samouczek lub sekcję pomocy.
 • Dodaj administratora: ustaw system zamków hotelowych administrator; możesz wybrać superadministratora, administratora generalnego, kierownika przełożonego i operatora recepcji.

Jak zaprogramować karty-klucze hotelowe? Przewodnik krok po kroku 3

 • Programuj karty-klucze personelu hotelu: Znajdź obszar Karty pracownika i kliknij. Jak zaprogramować karty-klucze hotelowe? Przewodnik krok po kroku 4
 • Ustaw numer pokoju: dodaj numer pokoju w oprogramowaniu do zarządzania blokadą hotelową

Jak zaprogramować karty-klucze hotelowe? Przewodnik krok po kroku 5

 • Ustaw zamek drzwi: ustaw określony numer pokoju na odpowiedni zamek drzwi.
 • Ustaw czasy blokowania drzwi: Sprawdź, czy wszystkie godziny zamknięcia pokoju są ustawione prawidłowo, aby czas, w którym klient mógł korzystać z pokoju hotelowego, został zdefiniowany poprawnie

Jak zaprogramować karty-klucze hotelowe? Przewodnik krok po kroku 6

Pamiętaj, że dokładny układ, funkcje i procesy mogą się różnić w zależności od używanego oprogramowania do zarządzania hotelem. Jeśli nie masz pewności co do funkcji lub sposobu wykonania zadania, zapoznaj się z dokumentacją pomocy oprogramowania lub skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej dostawcy oprogramowania.

Krok 4: Zaprogramuj kartę-klucz

Zaprogramowanie karty-klucza jest kluczowym krokiem w procesie meldowania się w hotelu. Oto szczegółowy poradnik jak zaprogramować kartę-klucz:

 1. Wkładanie karty-klucza: W zależności od typu kodera i karty (pasek magnetyczny, RFID lub karta inteligentna) może istnieć określony sposób wkładania lub umieszczania karty.
 2. Korzystanie z oprogramowania do zarządzania hotelem:
  • Przejdź do programowania karty klucza: Otwórz program i przejdź do sekcji poświęconej programowaniu kart-kluczy. Może to być oznaczone na przykład „Zarządzanie kartami kluczy”, „Kodowanie kart kluczy” lub podobnie.
  • Wybierz gościa: Wyszukaj gościa, którego właśnie się zameldowałeś. Może pojawić się lista ostatnich meldowań lub pasek wyszukiwania, w którym możesz wpisać imię i nazwisko gościa lub numer rezerwacji.
  • Jak zaprogramować karty-klucze hotelowe? Przewodnik krok po kroku 7
  • Karta klucza programu: Po wybraniu gościa:
   • Wybierz numer pokoju lub potwierdź przypisany już numer.
   • Ustaw uprawnienia dostępu, jeśli oprogramowanie na to pozwala (np. przyznanie dostępu do siłowni, basenu lub centrum biznesowego).
   • Określ datę/godzinę ważności. Zazwyczaj jest to data i godzina wymeldowania gościa, dzięki czemu karta przestanie działać po zakończeniu pobytu.
   • Kliknij przycisk lub opcję, aby zaprogramować kartę-klucz. Może to być oznaczone jako „Kodowanie”, „Program”, „Zapis” lub coś podobnego.
  • Informacje zwrotne dotyczące oprogramowania: Oprogramowanie zazwyczaj przekazuje informację zwrotną po przesłaniu danych do kodera. Może wyświetlić się komunikat „Karta klucza została pomyślnie zaprogramowana” lub „Kodowanie zakończone”. Jeśli wystąpi błąd, oprogramowanie powinno wyświetlić komunikat o błędzie, który pomoże Ci rozwiązać problem.
 1. Wyjmowanie karty-klucza: Po zakończeniu procesu kodowania delikatnie wyjmij kartę z kodera lub podnieś ją z powierzchni kodera.
 2. Testowanie karty-klucza (opcjonalne, ale zalecane): Aby upewnić się, że działa poprawnie, możesz przetestować go na zamku drzwi lub urządzeniu testowym, jeśli jest dostępne. Ten krok gwarantuje, że gość nie będzie odczuwał żadnych niedogodności podczas uzyskiwania dostępu do swojego pokoju.
 3. Wręczenie Karty-Klucza Gościowi: Okaż kartę-klucz gościowi, informując o jej dacie/godzinie ważności oraz o wszelkich obszarach, do których ma dostęp (takich jak siłownia lub basen). Dobrą praktyką jest także poinstruowanie ich, jak korzystać z karty, zwłaszcza jeśli istnieje określony sposób jej przesunięcia lub dotknięcia.

Możesz sprawdzić ten film o tym, jak programować karty-klucze hotelowe krok po kroku:

Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania kart-kluczy hotelowych, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi systemu zamków hotelowych i pobierz plik Instrukcja obsługi systemu zamków ShineACS.

Pamiętaj, że dokładne kroki i interfejs mogą się różnić w zależności od używanego oprogramowania do zarządzania hotelem i kodera karty-klucza. Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami i wytycznymi producenta.

Rozwiązywanie problemów podczas programowania kart-kluczy hotelowych

Jakie informacje znajdują się na karcie klucza hotelowego?

Rozwiązywanie problemów jest niezbędne do zapewnienia sprawnego działania systemu kart-kluczy hotelowych. Oto szczegółowy przewodnik dotyczący tych aspektów:

Rozwiązywanie problemów z kartami kluczowymi:

 • Przeprogramowanie: Jeśli gość zgłosi, że jego karta-klucz nie działa, pierwszym krokiem jest próba jej przeprogramowania. Czasami drobna usterka lub przerwa w początkowym programowaniu może powodować problemy.
 • Kontrola karty: Sprawdź kartę-klucz pod kątem widocznych uszkodzeń. W przypadku kart z paskiem magnetycznym upewnij się, że pasek nie jest porysowany ani rozmagnesowany. W przypadku kart RFID upewnij się, że nie ma widocznych pęknięć ani uszkodzeń.
 • Zastąpienie: Jeśli przeprogramowanie nie zadziała i karta wygląda na uszkodzoną lub jeśli problemy z kartą powtarzają się, wymień ją na nową.
 • Problemy z koderem: Jeśli kilka kart nie działa kolejno, problem może dotyczyć samego kodera. W takich przypadkach należy zapoznać się z instrukcją enkodera lub skontaktować się z obsługą producenta.
 • Kopie zapasowe: Regularnie twórz kopie zapasowe danych oprogramowania. Dzięki temu w przypadku awarii oprogramowania lub uszkodzenia danych można przywrócić system do poprzedniego stanu bez utraty kluczowych informacji.

Jakie karty zarządzające można zaprogramować w hotelu?

Jak zaprogramować karty-klucze hotelowe? Przewodnik krok po kroku 8

Istnieje kilka różnych typów kluczowych kart zarządzania, które można zaprogramować w hotelu:

 • Karta główna: Ten system zamków do drzwi hotelowych może otwierać wszystkie zamki do drzwi pokojowych.
 • Karta klucza budynku: Otwiera wszystkie drzwi do pokoju gościnnego zamków w tym budynku, ale nie można ich używać do otwierania zamków innych pomieszczeń w różnych budynkach.
 • Karta klucza piętra: Służy do otwierania wszystkich zamków drzwi na określonym piętrze w budynku, z wyjątkiem pokoi i każdego obszaru zamkniętego kodem awaryjnym.
 • Karta klucza awaryjnego: Służy do otwierania obszaru w sytuacji awaryjnej;
 • Karta klucza kontroli grupy: Służy do otwierania zamka drzwi określonej grupy.
 • Nagraj kluczowe karty wyciągnąć zapis otwarcia drzwi z zamka drzwi. Dla Zamek hotelowy Mifare, karta rejestracyjna to karta S70; dla zamka TEMIC karta ewidencyjna to karta T5557 lub T5567.
 • Zagubione karty klucza: Kiedy Zgubiono kartę hotelową, skradzione lub zniszczone przez wodę lub ciepło. Możesz użyć zgubionej karty-klucza i przesunąć ją po drzwiach odpowiedniego pokoju hotelowego. Brakująca karta uniemożliwia komukolwiek użycie utraconej karty dostępu (lub utworzenie własnej) w celu wejścia do pokoju lub budynku.
 • Karty kasowe: Do użytku personelu hotelowego. Po przesunięciu karty wymeldowania na zamku drzwi poprzednia karta-klucz gościa nie będzie mogła otworzyć drzwi, a nowo wydana karta gościa nie będzie naruszona.

Wnioski

Programowanie kart-kluczy hotelowych jest integralną częścią nowoczesnego funkcjonowania hotelu, zapewniającą zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę gości. Choć proces ten może wydawać się techniczny, staje się prosty dzięki odpowiedniemu sprzętowi, oprogramowaniu i szkoleniu.

Postępując zgodnie z krokami i rozważaniami opisanymi w tym przewodniku, hotelarze mogą zapewnić wydajny i bezpieczny system kart-kluczy, poprawiający ogólne wrażenia gości.

Udostępnij ten artykuł:

o autorze

 • Wincentego Zhu

  Vincent Zhu ma 10-letnie doświadczenie w zakresie inteligentnych zamków i specjalizuje się w oferowaniu systemów zamków do drzwi hotelowych i rozwiązań systemów zamków do drzwi domowych od projektu, konfiguracji, instalacji i rozwiązywania problemów. Niezależnie od tego, czy chcesz zainstalować bezkluczykowy zamek RFID do swojego hotelu, bezkluczykowy zamek z klawiaturą do drzwi domowych, czy też masz inne pytania i prośby o rozwiązywanie problemów dotyczących inteligentnych zamków do drzwi, nie wahaj się ze mną skontaktować w dowolnym momencie.