Jak otworzyć zamek magnetyczny bez klucza? Kompleksowy przewodnik

Ostatnia aktualizacja 16 marca 2024 r. Przez Wincentego Zhu

Zamki magnetyczne, często nazywane maglolockami, oferują zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, dzięki którym są popularne w różnych miejscach, od domów po firmy. Pomimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa mogą wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie otwarcie zamka magnetycznego bez klucza lub w przypadku awarii zasilania.

Ten artykuł ma na celu przeprowadzić Cię przez proces otwierania zamków magnetycznych i dostarczyć instrukcje krok po kroku dotyczące ich odblokowania bez użycia kluczy.

Na początek przedstawimy kilka podstawowych metod otwierania zamka magnetycznego:

Korzystanie z kart-kluczy i czytnika kart-kluczy

Jak otworzyć zamek magnetyczny-czytnik kart

W wielu systemach, zwłaszcza w budynkach komercyjnych lub mieszkalnych, użytkownikom wydawane są karty-klucze, które współdziałają z czytnikiem kart w pobliżu drzwi. Kiedy poprawne karta klucz zostanie przesunięty lub przytrzymany w pobliżu czytnika (w przypadku kart RFID), system kontroli dostępu weryfikuje informacje i jeśli są prawidłowe, odłącza zasilanie zamka, który następnie zwalnia i umożliwia otwarcie drzwi.

Oto prosty przewodnik krok po kroku, jak z nich korzystać:

 1. Zdobądź kartę klucza: Pierwszym krokiem jest uzyskanie zaprogramowana karta klucz do zamka, który próbujesz otworzyć.
 2. Podejdź do czytnika kart: Podejdź do drzwi i zlokalizuj czytnik kart. Zazwyczaj montuje się je na ścianie obok drzwi.
 3. Przeciągnij lub dotknij karty klucza: W zależności od rodzaju karty czytnika, może być konieczne włożenie karty do gniazda, przeciągnięcie jej przez czytnik kart lub przyłożenie jej do czytnika zbliżeniowego.
 4. Poczekaj na wskaźnik: Po przeciągnięciu lub dotknięciu karty klucza poczekaj na wskaźnik z czytnika. Może to być zmieniający się kolor światła lub sygnał dźwiękowy. Pozytywne wskazanie oznacza, że ​​karta została zaakceptowana, a drzwi otwarte.
 5. Otwórz drzwi: Gdy czytnik wskaże, że drzwi są odblokowane, możesz je otworzyć i wejść.

Pamiętaj, że karty-klucze należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ ich zgubienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli zgubisz kartę-klucz, jak najszybciej zgłoś to podmiotowi, który ją wydał, aby mógł ją dezaktywować i wydać nową.

Korzystanie z kodów PIN i klawiatury numerycznej

Jak otworzyć zamek magnetyczny — kody PIN i klawiatura numeryczna

Niektóre systemy wykorzystują klawiaturę numeryczną do kontroli dostępu. Każdy uprawniony użytkownik zna PIN (Personal Identification Number). Po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN do klawiatury system weryfikuje go i, jeśli jest poprawny, odcina zasilanie zamka, aby umożliwić otwarcie drzwi.

Oto ogólne wytyczne dotyczące odblokowywania.

 1. Podejdź do klawiatury: Zwykle znajduje się w pobliżu zamka magnetycznego lub drzwi, którymi steruje.
 2. Wprowadź poprawny kod PIN: Za pomocą klawiatury wprowadź prawidłowy kod PIN. Ten kod jest często serią liczb, które administrator systemu z góry ustalił.
 3. Naciśnij klawisz Enter lub #: Po wprowadzeniu kodu zwykle trzeba nacisnąć dodatkowy klawisz, aby go przesłać. Często jest to klawisz Enter lub #, ale może się różnić w zależności od systemu.
 4. Otwórz drzwi: Jeśli kod jest poprawny, zamek magnetyczny powinien zwolnić się, umożliwiając otwarcie drzwi.

Należy pamiętać, że dokładny proces może się różnić w zależności od konkretnej marki i modelu systemu zamka magnetycznego. Pamiętaj, aby zachować poufność kodu PIN, aby zachować bezpieczeństwo systemu zamykania.

Korzystanie z breloków lub żetonów

Te małe urządzenia można nosić na pęku kluczy, podobnie jak karty-klucze. Komunikują się bezprzewodowo z systemem kontroli dostępu w celu odblokowania drzwi. Jeśli twój system zamka magnetycznego używa breloków lub tokenów, odblokowanie jest na ogół proste:

 1. Podejdź do śluzy: Zbliż się do drzwi lub zamka magnetycznego. Czytnik breloka lub tokena zwykle znajduje się w pobliżu drzwi lub zamka, którymi steruje.
 2. Przedstaw brelok lub token: Trzymaj brelok lub token blisko czytnika. Czytnik ma na celu wykrycie unikalnego numeru identyfikacyjnego Twojego breloka lub tokena.
 3. Poczekaj, aż czytnik przetworzy: Czytnik przetworzy numer identyfikacyjny pilota lub tokena. Jeśli numer zostanie rozpoznany i autoryzowany, czytnik zasygnalizuje zamkowi magnetycznemu jego wyłączenie.
 4. Otwórz drzwi: Drzwi można otworzyć po zwolnieniu blokady magnetycznej.

Korzystanie z systemów biometrycznych

Jak otworzyć zamek magnetyczny-Systemy biometryczne

Bardziej zaawansowane systemy mogą wykorzystywać czytniki linii papilarnych, skanery siatkówki lub technologię rozpoznawania twarzy w celu identyfikacji upoważnionych użytkowników i odblokowania drzwi. Zamek biometryczny do drzwi zapewniają dodatkową warstwę bezpieczeństwa w wielu nowoczesnych systemach kontroli dostępu. Systemy te mogą wykorzystywać różne rodzaje danych biometrycznych, takie jak odciski palców, rozpoznawanie twarzy czy skany tęczówki oka, w celu uwierzytelnienia użytkownika.

Jeśli system biometryczny kontroluje zamek magnetyczny, procedura odblokowania może wyglądać mniej więcej tak:

 1. Podejdź do czytnika biometrycznego: Czytnik biometryczny zwykle znajduje się w pobliżu drzwi lub sterowanego przez niego zamka magnetycznego.
 2. Przedstaw swoje dane biometryczne: W zależności od rodzaju zastosowanego systemu biometrycznego może być konieczne przyłożenie palca do czytnika linii papilarnych, zajrzenie do aparatu do rozpoznawania twarzy lub zbliżenie oka do skanera tęczówki oka.
 3. Poczekaj, aż system się uwierzytelni. Po przedstawieniu danych biometrycznych system porówna je z danymi w aktach. Jeśli dane się zgadzają, system zweryfikuje, czy jesteś uprawnionym użytkownikiem.
 4. Odblokuj drzwi: Jeśli system pomyślnie Cię uwierzytelni, zasygnalizuje zamkowi magnetycznemu, aby go odłączył, umożliwiając otwarcie drzwi.

Korzystanie ze zdalnego wyzwalania

Jak otworzyć zamek magnetyczny-zdalne zwolnienie

Czasami osoba wewnątrz budynku może nacisnąć przycisk, aby odciąć zasilanie zamka i otworzyć drzwi. Jest to często stosowane w budynkach biurowych, gdzie recepcjonista kontroluje dostęp do budynku.

Oto ogólny przewodnik krok po kroku dotyczący zdalnego odblokowywania zamka magnetycznego:

 1. Upewnij się, że masz właściwy pilot: Pilot musi być zaprogramowany do pracy z konkretnym zamkiem magnetycznym. Każdy przycisk zdalnego sterowania lub zwalniania jest zazwyczaj sparowany z zamkiem, którym steruje.
 2. Stań w zasięgu pilota: Aby sygnał dotarł do zamka magnetycznego, musisz znajdować się w zasięgu działania pilota. Może się to różnić w zależności od systemu zdalnego sterowania, ale często mieści się w granicach kilkudziesięciu metrów.
 3. Naciśnij przycisk odblokowania: Gdy znajdziesz się w zasięgu, naciśnij przycisk na pilocie, aby odblokować drzwi. Spowoduje to wysłanie sygnału do zamka magnetycznego, aby się rozłączył.
 4. Otwórz drzwi: Po zwolnieniu zamka powinno być możliwe ręczne otwarcie drzwi.

Korzystanie z aplikacji mobilnych

Jak otworzyć zamek magnetyczny - aplikacje mobilne

Wraz z pojawieniem się inteligentnej technologii, wieloma nowoczesnymi systemami zamków magnetycznych można sterować za pomocą aplikacji na smartfony.

Otwarcie zamka magnetycznego za pomocą aplikacji mobilnej zazwyczaj wymaga użycia smartfona lub tabletu z zainstalowaną określoną aplikacją. Aplikacja mobilna łączy się z systemem kontroli dostępu i wygodnie zdalnie odblokowuje zamek magnetyczny.

Oto ogólny przewodnik dotyczący otwierania zamka magnetycznego za pomocą aplikacji mobilnej:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną: Wyszukaj aplikację mobilną dostarczoną przez producenta lub dostawcę systemu kontroli dostępu. Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.
 2. Uruchom aplikację mobilną: Otwórz aplikację mobilną na smartfonie lub tablecie.
 3. Zaloguj się lub uwierzytelnij: W zależności od aplikacji może być konieczne zalogowanie się za pomocą poświadczeń lub uwierzytelnienie tożsamości za pomocą kodu PIN, odcisku palca lub rozpoznawania twarzy.
 4. Zlokalizuj kontrolę zamka magnetycznego: W aplikacji mobilnej znajdź sekcję lub menu, które umożliwiają sterowanie zamkiem magnetycznym. Może być oznaczony jako „Odblokuj”, „Kontrola dostępu” lub podobnie.
 5. Wybierz zamek magnetyczny: Jeśli z aplikacją jest powiązanych wiele zamków, wybierz konkretny zamek magnetyczny, który chcesz otworzyć.
 6. Uruchom polecenie odblokowania: Po wybraniu blokady magnetycznej dotknij przycisku „Odblokuj” lub „Otwórz” w aplikacji. To wysyła polecenie do systemu kontroli dostępu, aby zwolnić zamek magnetyczny.
 7. Otwórz drzwi: Po przetworzeniu polecenia zamek magnetyczny powinien się rozłączyć, umożliwiając ręczne otwarcie drzwi.

Należy pamiętać, że poszczególne kroki i interfejs aplikacji mobilnej mogą się różnić w zależności od producenta lub dostawcy systemu kontroli dostępu.

Korzystanie z przełącznika wyjścia

Jak otworzyć zamek magnetyczny-przełącznik wyjścia

Przycisk „pchnij, aby wyjść” lub „wyjście awaryjne” to przycisk lub przełącznik wewnątrz drzwi. Po naciśnięciu odcina zasilanie zamka, umożliwiając otwarcie drzwi od wewnątrz. Ta ważna funkcja bezpieczeństwa umożliwia ludziom wyjście nawet w przypadku awarii systemu kontroli dostępu.

Oto ogólny przewodnik krok po kroku, jak wyłączyć blokadę magnetyczną za pomocą przełącznika wyjściowego:

 1. Znajdź przełącznik wyjścia: Przełącznik wyjścia znajduje się zwykle na ścianie w pobliżu drzwi, w łatwo dostępnym miejscu. Może to być również część samej klamki.
 2. Naciśnij lub aktywuj przełącznik wyjścia: Działanie przełącznika może się różnić. Może to być przycisk, pasek, który naciskasz, lub czujnik, który aktywuje się, gdy zbliżasz rękę. Niektóre przełączniki mogą również wymagać obrócenia pokrętła lub dźwigni.
 3. Poczekaj, aż blokada się wyłączy: Po uruchomieniu przełącznika system kontroli dostępu wyśle ​​sygnał do wyłączenia zamka magnetycznego. W takim przypadku możesz usłyszeć dźwięk kliknięcia.
 4. Otwórz drzwi: Po zwolnieniu blokady magnetycznej powinieneś być w stanie otworzyć drzwi i opuścić zabezpieczony obszar.

Pamiętaj, że przełącznik wyjścia jest przeznaczony przede wszystkim do bezpiecznego wychodzenia i musi być dostępny i łatwy w obsłudze w sytuacji awaryjnej.

Korzystanie z odblokowania awaryjnego

Jak otworzyć zamek magnetyczny-bezpieczne odblokowanie w przypadku awarii

Zamki magnetyczne są często projektowane jako „bezpieczne przed awarią”. Oznacza to, że jeśli z jakiegokolwiek powodu nastąpi awaria zasilania zamka (na przykład podczas przerwy w dostawie prądu), zamek zostanie zwolniony, a drzwi otworzą się. W wielu przypadkach może to być również wywołane poleceniem systemowym lub systemem sygnalizacji pożaru, aby zapewnić bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych.

Oto jak działa odporny na uszkodzenia zamek magnetyczny:

 1. Utrata mocy: Bezpieczne zamki są blokowane po włączeniu zasilania. W przypadku przerwy w dostawie prądu lub awarii systemu zasilanie zamka magnetycznego zostaje odcięte.
 2. Blokada zwalnia: Bez utrzymującego go pola elektromagnetycznego zamek magnetyczny zostaje odłączony, umożliwiając ręczne otwarcie drzwi.
 3. Ręczne otwieranie drzwi: Po zwolnieniu zamka można otworzyć drzwi, pchając je lub ciągnąc ręcznie.

Mechanizm ten jest funkcją bezpieczeństwa, zapewniającą, że w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar lub awaria zasilania, ludzie nie zostaną zamknięci w chronionym obszarze i będą mogli bezpiecznie wyjść.

Pamiętaj jednak, że chociaż funkcja fail-safe zwiększa bezpieczeństwo, oznacza to również, że drzwi nie będą zabezpieczone podczas przerwy w dostawie prądu. Dlatego systemy te często wykorzystują alternatywne środki bezpieczeństwa lub rezerwowe źródła zasilania, aby zachować bezpieczeństwo podczas przerw w dostawie prądu.

Jak otworzyć zamek magnetyczny bez klucza z zewnątrz?

Jak otworzyć zamek magnetyczny bez klucza z zewnątrz

 1. Skontaktuj się ze stroną odpowiedzialną: Jeśli znajdziesz się poza miejscem zabezpieczonym zamkiem magnetycznym, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z osobą lub organizacją odpowiedzialną za zamek. Mogą zapewnić ci dostęp lub odblokować drzwi.
 2. Skontaktuj się z producentem: Jeśli jest to zamek magnetyczny i utraciłeś do niego dostęp (na przykład kartę dostępu lub kod dostępu), skontaktuj się z producentem lub instalatorem systemu. Doradzą, jak odzyskać dostęp, co może wiązać się z zresetowaniem systemu lub wydaniem nowej karty-klucza.
 3. Zresetuj system: Jeśli masz dostęp do systemu sterowania zamkiem (zwykle jest to osobny panel lub skrzynka podłączona do instalacji elektrycznej budynku), możliwe jest zresetowanie systemu lub ręczne odłączenie zamka. Ten proces będzie się różnić w zależności od konkretnej marki i modelu zamka, dlatego zapoznaj się z dokumentacją zamka lub skontaktuj się z producentem w celu uzyskania instrukcji.
 4. Użyj zapasowego źródła zasilania: Jeśli problem jest spowodowany awarią zasilania, zapasowe źródło zasilania lub generator w celu przywrócenia zasilania zamka powinien go rozłączyć, zakładając, że zamek został zaprojektowany jako „odporny na awarie” (tj. otwiera się w przypadku utraty zasilania).
 5. Zadzwoń do ślusarza lub profesjonalisty: Jeśli nie możesz otworzyć drzwi, rozważ skontaktowanie się z profesjonalnym ślusarzem. Podczas gdy ślusarze są tradycyjnie kojarzeni z zamkami mechanicznymi, wielu ma również doświadczenie z zamkami elektronicznymi i magnetycznymi.
 6. Służby ratunkowe: W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, na przykład uwięzienia osoby w pomieszczeniu, należy natychmiast skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Są przygotowani do bezpiecznego i skutecznego radzenia sobie w takich sytuacjach.

Ale jeśli jesteś poza domem i nadal nie możesz otworzyć magnetycznego zamka drzwi przy użyciu powyższych informacji i nie masz dostępu do klucza ani żadnego innego sposobu otwarcia zamka magnetycznego, istnieje kilka opcji.

 • Odcięcie zasilania całego pomieszczenia lub budynku: Jeśli nie ma innej możliwości otwarcia zamka magnetycznego, można rozważyć odcięcie zasilania w całym pokoju lub budynku. Zamki magnetyczne są odporne na awarie i automatycznie odblokowują się po utracie zasilania. Należy to jednak stosować w ostateczności ze względu na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony.
 • Wyjmij zewnętrzny czytnik kart i odetnij jego zasilanie: Zamki magnetyczne są często sparowane z urządzeniem kontroli dostępu, takim jak czytnik kart. W niektórych systemach kontroli dostępu przewody zasilające zamka magnetycznego będą podłączone do zewnętrznego czytnika kart. W tym momencie możesz spróbować rozebrać czytnik kart brutalnie, a następnie spróbować odłączyć zasilanie zamka magnetycznego, aby otworzyć drzwi.
 • UWAGA: W większości przypadków. Zamek jest zwykle zasilany oddzielnie, aby zapewnić jego funkcjonalność nawet w przypadku manipulacji przy czytniku. Jeśli po tym nie możesz odblokować drzwi, być może będziesz musiał rozważyć inne metody, takie jak skontaktowanie się ze ślusarzem lub producentem systemu w celu uzyskania pomocy.

Jak otworzyć zamek magnetyczny bez klucza od środka?

Jak otworzyć zamek magnetyczny bez klucza od środka

Ogólnie rzecz biorąc, możesz otworzyć zamek magnetyczny od wewnątrz bez klucza, stosując następujące metody:

 1. Przycisk wyjścia: Większość budynków z zamkami magnetycznymi ma przycisk zwalniający, często oznaczony jako „Push to Exit”, znajdujący się wewnątrz, w pobliżu drzwi. Naciśnięcie tego przycisku przerywa zasilanie zamka magnetycznego, zwalniając go i umożliwiając otwarcie drzwi.
 2. Czujnik ruchu: Niektóre systemy zamków magnetycznych instalują czujnik ruchu wewnątrz drzwi. Kiedy zbliżasz się do drzwi, czujnik wykrywa Twój ruch i odcina zasilanie zamka, umożliwiając wyjście.
 3. Zwolnienie awaryjne: Zamki magnetyczne podłącza się do sygnalizacji pożaru lub innych systemów alarmowych w wielu miejscach, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej. Jeśli alarm zostanie aktywowany, zasilanie zamka zostanie odcięte, umożliwiając otwarcie drzwi w celu szybkiej ewakuacji.

Ale jeśli masz powyższe opcje, ale nadal nie możesz otworzyć zamka magnetycznego od wewnątrz, spróbuj tego:

 • Odetnij zasilanie zamka magnetycznego od wewnątrz: Zamki magnetyczne wykorzystują energię elektryczną do wytworzenia pola magnetycznego, które zabezpiecza drzwi. Po odłączeniu zasilania pole magnetyczne znika i można otworzyć drzwi. Na tej zasadzie opiera się mechanizm bezpieczeństwa w przypadku zamków magnetycznych.

Jeśli musisz odciąć zasilanie od wewnątrz, możesz użyć wyłącznika awaryjnego lub wyłącznika automatycznego przeznaczonego do tego celu. Należy jednak pamiętać, że zwykle należy to robić tylko w nagłych wypadkach lub w celu konserwacji, ponieważ pozostawia to niezabezpieczone drzwi.

Pamiętaj, że odcięcie zasilania pozostawi niezabezpieczone drzwi. Należy to robić tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a zasilanie powinno zostać przywrócone, gdy tylko będzie to bezpieczne i praktyczne. Jeśli masz trudności ze zlokalizowaniem odcięcia zasilania lub blokada nie zwalnia się po odcięciu zasilania, zapoznaj się z instrukcją obsługi systemu lub skontaktuj się z producentem lub instalatorem w celu uzyskania pomocy.

Wnioski

Podsumowując, chociaż zamki magnetyczne zapewniają doskonałe bezpieczeństwo, kluczowe znaczenie ma zrozumienie, jak je otworzyć w szczególnych okolicznościach. Niezależnie od tego, czy z powodu przerw w dostawie prądu, zagubionych kart dostępu, czy sytuacji awaryjnych, wiedza o tym, jak poruszać się po tych zamkach, może być niezwykle pomocna.

Jeśli nie możesz odblokować zamka magnetycznego pomimo wykonania opisanych kroków, nie wahaj się skontaktować z profesjonalnym ślusarzem lub producentem zamka w celu uzyskania pomocy.

Często zadawane pytania dotyczące otwierania zamka magnetycznego bez klucza

Zamki magnetyczne są zwykle kontrolowane przez elektryczny system kontroli dostępu, który może być uruchamiany na różne sposoby, na przykład za pomocą czytnika kart, klawiatury numerycznej, czujników biometrycznych lub przycisku zdalnego zwalniania. Gdy system otrzyma prawidłowe dane wejściowe, odcina zasilanie zamka, umożliwiając otwarcie drzwi.

Nie, zamka magnetycznego nie można otworzyć zwykłym kluczem, tak jak tradycyjny zamek. Są sterowane elektronicznie i wymagają odpowiedniego wejścia do układu sterowania, aby je otworzyć.

Jeśli zgubiłeś kartę dostępu, pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z osobą lub organizacją odpowiedzialną za zamek, na przykład kierownikiem budynku lub pracownikiem ochrony. Mogą zapewnić ci nową kartę dostępu lub alternatywny dostęp.

Podczas gdy ślusarze są tradycyjnie kojarzeni z zamkami mechanicznymi, wielu ma również doświadczenie z zamkami elektronicznymi i magnetycznymi. Jeśli jesteś zablokowany, profesjonalny ślusarz może pomóc ci odzyskać dostęp. Należy to jednak robić tylko po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia.

Pamiętaj, każda próba obejścia zamka magnetycznego powinna być przeprowadzona zgodnie z prawem i etycznie. Nieautoryzowane próby mogą prowadzić do konsekwencji prawnych i potencjalnej szkody. Postępuj zawsze z poszanowaniem prawa i własności innych osób.

Zamki elektromagnetyczne lub maglocki są solidne i bezpieczne, a omijanie ich bez odpowiedniej autoryzacji jest nielegalne i nieetyczne. Zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na otwieranie na siłę, gdy są zasilane. Jednak, jak każdy system bezpieczeństwa, nie są one całkowicie nieomylne.

Na przykład luki w zabezpieczeniach można wykorzystać, jeśli zamek magnetyczny jest częścią źle wdrożonego systemu kontroli dostępu lub awarii zasilania bez kopii zapasowej. Dlatego kluczowa jest właściwa instalacja i konserwacja tych systemów przez profesjonalistów.

Zamki magnetyczne polegają na stałym zasilaniu, aby pozostać zamknięte. Tworzą silne pole magnetyczne, które zabezpiecza drzwi po doprowadzeniu zasilania. W przypadku odcięcia zasilania blokada zostanie zwolniona.

Dlatego siłowe otwarcie drzwi magnetycznych, gdy zamek jest zasilany i działa prawidłowo, jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe, bez powodowania znacznych uszkodzeń. Takie postępowanie bez odpowiedniego upoważnienia prawdopodobnie zostałoby uznane za nielegalne i nieetyczne.

Udostępnij ten artykuł:

o autorze

 • Wincentego Zhu

  Vincent Zhu ma 10-letnie doświadczenie w zakresie inteligentnych zamków i specjalizuje się w oferowaniu systemów zamków do drzwi hotelowych i rozwiązań systemów zamków do drzwi domowych od projektu, konfiguracji, instalacji i rozwiązywania problemów. Niezależnie od tego, czy chcesz zainstalować bezkluczykowy zamek RFID do swojego hotelu, bezkluczykowy zamek z klawiaturą do drzwi domowych, czy też masz inne pytania i prośby o rozwiązywanie problemów dotyczących inteligentnych zamków do drzwi, nie wahaj się ze mną skontaktować w dowolnym momencie.

Inne polecane artykuły