Fail-Safe versus Fail-Secure: belangrijkste verschillen in sluitsystemen

Laatst bijgewerkt op 16 maart 2024 door Vincent Zhu

In de wereld van sluitsystemen zijn 'fail-safe' en 'fail-secure' termen die u vaak zult tegenkomen. Deze termen beschrijven wat er met een slot gebeurt tijdens een stroomstoring of een calamiteit. Maar wat betekenen ze precies en hoe beïnvloeden ze de beveiliging en veiligheid van een faciliteit?

Dit artikel is bedoeld om deze termen te demystificeren en u te helpen de verschillen tussen fail-safe en fail-secure sluitsystemen te begrijpen. We zullen bekijken hoe elk systeem werkt, de voordelen ervan en de situaties waarin ze het meest geschikt zijn.

Wat is het belangrijkste verschil tussen fail-safe versus fail-secure?

Fail-safe en fail-secure zijn twee ontwerpprincipes die voornamelijk worden gebruikt in veiligheids- en beveiligingssystemen, waaronder sloten, toegangscontrole systemenen andere soorten machines. Het belangrijkste verschil is hoe ze reageren op stroomuitval of systeemstoringen.

Wat is het belangrijkste verschil tussen fail-safe versus fail-secure

Faalveilig: Bij een fail-safe systeem staat veiligheid voorop. Dit betekent dat als de stroom uitvalt of een systeem uitvalt, het standaard naar een toestand gaat die als veilig wordt beschouwd voor zijn gebruikers of operators.

 • Een faalveilig deurslot zou bijvoorbeeld automatisch ontgrendelen als de stroom uitvalt in het toegangscontrolesysteem van een gebouw. Hierdoor kunnen mensen bij calamiteiten, zoals brand of stroomuitval, vrij naar buiten. Hoewel dit de persoonlijke veiligheid vergroot, kan het de beveiliging in gevaar brengen, omdat onbevoegden tijdens deze periodes ook toegang kunnen krijgen.
 • Een ander voorbeeld is een verkeerslichtsysteem, waarbij de lichten standaard in alle richtingen rood knipperen tijdens een stroomstoring of systeemstoring, om alle bestuurders te laten stoppen. Dit voorkomt mogelijke ongevallen als de verkeerslichten het niet meer doen.

Faalveilig: In een faalveilig systeem heeft beveiliging prioriteit. Dit betekent dat als de stroom uitvalt of er een systeemstoring optreedt, het systeem standaard naar een staat gaat die de veiligheid handhaaft.

 • Als de stroom uitvalt, blijft een faalveilig deurslot vergrendeld in een toegangscontrolesysteem. Dit voorkomt ongeoorloofde toegang tijdens een stroomstoring of systeemstoring, maar kan mogelijk mensen in het gebouw opsluiten.
 • In computersystemen kan een faalveilig ontwerp inhouden dat bepaalde functies worden afgesloten of dat gebruikers worden uitgelogd om ongeoorloofde toegang te voorkomen in het geval van een systeemstoring.

Het belangrijkste verschil tussen fail-safe en fail-secure ligt in hun prioriteiten tijdens een stroomuitval of systeemstoring. Fail-safe systemen geven prioriteit aan veiligheid en hebben de neiging om standaard naar een open of niet-beperkende status te gaan, terwijl faalveilige systemen prioriteit geven aan beveiliging en meestal standaard naar een gesloten of beperkende status gaan.

De keuze tussen een fail-safe en een fail-secure ontwerp zal afhangen van de specifieke behoeften en eisen van de situatie, rekening houdend met factoren zoals het benodigde beveiligingsniveau, de potentiële risico's die gepaard gaan met een storing en toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Vaak worden beide principes gecombineerd om veiligheids- en beveiligingsbehoeften in evenwicht te brengen.

Fail-safe vs. fail-secure: een veel voorkomende misvatting.

Een veel voorkomende misvatting over fail-safe en fail-secure systemen is dat de ene inherent "beter" of "veiliger" is dan de andere.

Fail-safe versus fail-secure een veel voorkomende misvatting

Of een fail-safe of fail-secure systeem geschikter is, hangt volledig af van de specifieke toepassing en de vereisten. In een sterk beveiligde omgeving kan het bijvoorbeeld belangrijker zijn om onbevoegde toegang te allen tijde te voorkomen, waardoor een faalveilig systeem beter geschikt is.

Aan de andere kant, in een openbaar gebouw waar veiligheid voorop staat en het dreigingsniveau laag is, kan een faalveilig systeem dat mensen in geval van nood vrij laat naar buiten gaan de beste keuze zijn.

Een andere misvatting is dat faalveilige systemen onveilig zijn omdat ze mensen in een gebouw kunnen opsluiten tijdens een stroomstoring of systeemstoring.

Veiligheidsvoorschriften vereisen echter meestal dat mensen altijd naar binnen gaan, zelfs als een beveiligde deur van buitenaf is vergrendeld. Dit wordt vaak bereikt door het veiligheidsslot te combineren met een mechanische duwstang of een soortgelijk apparaat aan de binnenkant van de deur.

Ten slotte zouden sommigen kunnen denken dat een fail-safe systeem altijd open is wanneer de stroom uitvalt, wat de beveiliging in gevaar kan brengen. Hoewel het waar is dat een fail-safe slot opengaat tijdens een stroomuitval of systeemstoring, is het belangrijk op te merken dat deze sloten kunnen worden ontworpen om te werken met back-upstroomsystemen om de veiligheid te behouden tijdens tijdelijke stroomuitval.

Fail-Safe versus Fail-Secure: definitie

Wat zijn voorbeelden van fail-safe en fail-secure

Wat is faalveilig?

"Fail-safe" is een term die op verschillende gebieden wordt gebruikt, zoals engineering, informatica en luchtvaart, om te verwijzen naar een ontwerpprincipe waarbij een systeem of mechanisme is ontworpen om automatisch terug te keren naar een veilige toestand of de werking te stoppen in het geval van een storing of storing.

Het belangrijkste doel van een faalveilig mechanisme is om te voorkomen dat een systeem schade aanricht wanneer er iets misgaat. Dit kan verwijzen naar letsel of schade aan mensen, eigendommen, het systeem zelf of andere systemen.

Wat is faalveilig?

"Fail-secure", ook wel "fail-locked" genoemd, verwijst naar een ontwerpprincipe waarbij een apparaat of systeem standaard in een veilige of vergrendelde toestand gaat wanneer er een stroomstoring of systeemstoring optreedt.

Het is belangrijk om op te merken dat hoewel faalveilige systemen de beveiliging tijdens een storing kunnen handhaven, ze de veiligheid mogelijk in gevaar kunnen brengen door het uitgaan tijdens noodsituaties te beperken.

Faalveilige sloten vs. Mislukte beveiligde sloten

Wat zijn fail-safe sloten?

Fail-Safe magnetische sloten

Fail-safe sloten zijn beveiligingsapparaten die automatisch ontgrendelen wanneer de stroom uitvalt of een specifiek signaal naar het slot wordt gestuurd. Het primaire doel van deze sloten is het waarborgen van de veiligheid van mensen in een gebouw of een specifiek gebied in geval van nood, zoals stroomuitval of brand.

Een voorbeeld hiervan zijn de magnetische sloten die in veel openbare gebouwen op nooduitgangsdeuren worden gebruikt. Deze deuren zijn vaak faalveilig ontworpen, zodat mensen in geval van nood het gebouw snel en gemakkelijk kunnen verlaten, zelfs als de elektronisch sluitsysteem verliest kracht.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel faalveilige sloten de veiligheid verhogen door ervoor te zorgen dat mensen kunnen vertrekken, ze mogelijk de beveiliging kunnen verminderen tijdens stroomuitval of systeemstoringen omdat ze standaard in de ontgrendelde status staan. Dit is de belangrijkste wisselwerking tussen fail-safe (op veiligheid gerichte) en fail-secure (op beveiliging gerichte) systemen.

Wat zijn fail-secure sloten?

Fail Secure elektrische grendelsloten

Fail-secure sloten, of fail-locked of non-fail safe sloten, zijn ontworpen om vergrendeld te blijven wanneer de stroom uitvalt of een systeemstoring optreedt. Ze worden meestal gebruikt in beveiligingsgevoelige situaties waarin het belangrijk is om een ​​veilige omgeving te behouden, zelfs tijdens stroomuitval of andere storingen.

Een faalveilig slot zou de deur op slot doen als de stroom uitvalt in een deurvergrendelingssysteem. Alleen een mechanische sleutel of fysieke ingreep kon de deur openen.

Veel streng beveiligde faciliteiten, zoals banken of datacenters, gebruiken bijvoorbeeld faalveilige sloten op hun buitendeuren. Deze deuren blijven buiten gesloten tijdens een stroomstoring, waardoor onbevoegde toegang wordt voorkomen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel faalveilige sloten de veiligheid verbeteren, ze mogelijk veiligheidsrisico's kunnen vormen tijdens noodsituaties als mensen snel moeten vertrekken en de deuren op slot zijn.

Fail-safe versus fail-secure: kosten.

Fail-safe versus fail-secure Kosten

De kosten van fail-safe versus fail-secure systemen, met name in de context van elektronische sloten, kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, en het is niet noodzakelijkerwijs zo dat de ene standaard duurder is dan de andere. Hier zijn enkele aspecten waarmee u rekening moet houden:

 1. Hardwarekosten: De initiële aankoopprijs van fail-safe en fail-secure slotensets kan vergelijkbaar zijn, afhankelijk van het specifieke merk en model. De keuze tussen fail-safe en fail-secure heeft doorgaans geen significante invloed op de hardwarekosten.
 2. Installatiekosten: Beide soorten slotensets vereisen een professionele installatie en de kosten kunnen afhangen van de complexiteit van het systeem. Het type deuren, het materiaal van de deuren en de bestaande infrastructuur (zoals stroomvoorziening en netwerkconnectiviteit voor slimme sloten) kunnen de installatiekosten meer beïnvloeden dan of het systeem faalveilig of faalveilig is.
 3. Operationele kosten: De operationele kosten kunnen afhangen van de stroomvereisten van de slotensets en de frequentie van hun gebruik. Deze kosten zijn echter meestal minimaal en zullen waarschijnlijk niet significant verschillen tussen fail-safe en fail-secure systemen.
 4. Nalevingskosten: Afhankelijk van lokale bouwvoorschriften en voorschriften, kan het zijn dat een systeem aanvullende veiligheidsmaatregelen of beveiligingsmaatregelen vereist. Een beveiligingssysteem dat op een uitgangsdeur wordt gebruikt, moet bijvoorbeeld mogelijk worden gecombineerd met een mechanische overbrugging om ervoor te zorgen dat mensen in geval van nood naar buiten kunnen, wat de kosten kan verhogen.
 5. Indirecte kosten: De beslissing tussen fail-safe en fail-secure kan indirecte kostenimplicaties hebben in het geval van een incident. Als een faalveilig systeem bijvoorbeeld de beveiliging in gevaar brengt tijdens een stroomstoring, kunnen de potentiële kosten van diefstal of vandalisme aanzienlijk zijn. Omgekeerd kunnen de potentiële aansprakelijkheidskosten aanzienlijk zijn als een storingsvrij systeem de evacuatie tijdens een calamiteit belemmert.

Samengevat, de keuze tussen fail-safe en fail-secure is niet in de eerste plaats een kostenbeslissing, maar is gebaseerd op veiligheids-, beveiligings- en nalevingsbehoeften. De kosten die aan deze systemen zijn verbonden, kunnen meer worden beïnvloed door andere factoren, zoals de specifieke gekozen hardware, de complexiteit van de installatie en de mogelijke indirecte kosten in verband met beveiligings- en aansprakelijkheidsrisico's.

Fail-safe versus fail-secure: installatie.

Fail-safe vs. fail-secure installatie

Het installatieproces voor fail-safe en fail-secure elektronische sloten zal in de meeste gevallen relatief vergelijkbaar zijn, omdat ze vergelijkbare stappen en componenten vereisen. Er zijn echter een paar belangrijke overwegingen die tussen de twee kunnen verschillen:

 1. Voeding: Te gebruiken zowel soorten sloten een betrouwbare stroombron nodig. De installateur moet ervoor zorgen dat het slot correct is aangesloten op de stroomvoorziening van het gebouw of een speciale stroombron.
 2. Bedrading: Elektronische sloten vereisen bedrading om ze aan te sluiten op de voeding en het besturingssysteem. De complexiteit van de bedrading kan variëren op basis van het specifieke slotmodel en de configuratie van het systeem.
 3. Controle systeem: Beide soorten sloten zijn meestal verbonden met een besturingssysteem dat toegangsrechten beheert en de status van de sloten bewaakt. Dit systeem kan een eenvoudig toetsenbord zijn, een complex netwerksysteem of wat dan ook.
 4. Type deur: Ook het type deur kan het installatieproces beïnvloeden. Sommige sloten zijn ontworpen voor specifieke soorten deuren (bijv. hout, metaal, glas) en de installateur moet ervoor zorgen dat het slot compatibel is met de deur.
 5. Veiligheidsvoorschriften: Afhankelijk van de lokale veiligheidsvoorschriften, moeten mogelijk faalveilige sloten worden geïnstalleerd met een mechanische overbrugging (zoals een duwstang) op uitgangsdeuren om mensen in staat te stellen naar buiten te gaan, zelfs als het slot is ingeschakeld. Evenzo moeten fail-safe sloten mogelijk worden aangesloten op een back-upvoeding of brandalarmsysteem om ervoor te zorgen dat ze in geval van nood worden ontgrendeld.
 6. testen: Na installatie moeten beide sloten grondig worden getest om er zeker van te zijn dat ze correct functioneren onder normale omstandigheden en in geval van stroomuitval of systeemstoring.

Samenvattend, hoewel het basisinstallatieproces voor fail-safe en fail-secure sloten vergelijkbaar is, kunnen de specifieke vereisten en overwegingen variëren op basis van het type slot, het type deur en lokale veiligheids- en beveiligingsvoorschriften. Het is altijd een goed idee om een ​​professionele installateur in te huren die bekend is met dit soort systemen en de relevante regelgeving in uw regio.

Fail Safe versus Fail Secure: welk slot is geschikt voor uw deur?

Fail Safe versus Fail Secure Welk slot is geschikt voor uw deur

Beslissen of een fail-safe of een fail-secure slot geschikt is voor uw deur, houdt rekening met verschillende factoren die verband houden met het doel van de deur, de algemene beveiligingsbehoeften en veiligheidsvoorschriften. Hier zijn enkele overwegingen:

 1. Veiligheidsvereisten: Als de deur een nooduitgang is, is het over het algemeen vereist om een ​​fail-safe slot te hebben, zodat mensen vrij naar buiten kunnen in noodsituaties zoals brand of stroomuitval.
 2. Beveiligingsvereisten: Een faalveilig slot kan beter zijn voor buitendeuren, vooral in zwaarbeveiligde omgevingen zoals banken of datacenters. Deze sloten blijven vergrendeld bij stroomuitval, waardoor onbevoegde toegang wordt voorkomen.
 3. Regelgeving en naleving: Verschillende rechtsgebieden kunnen verschillende bouwvoorschriften en voorschriften met betrekking tot deursloten hebben. Het is belangrijk om deze voorschriften te controleren en ervoor te zorgen dat het gekozen slottype hieraan voldoet.
 4. Vermogensbetrouwbaarheid: Een niet-beveiligd slot kan mensen in een gebouw opsluiten in gebieden met frequente stroomuitval. Een fail-safe slot kan in dergelijke situaties een betere keuze zijn, of u kunt overwegen om back-upvoedingen te installeren voor fail-secure systemen.
 5. Evenwicht tussen veiligheid en beveiliging: Een combinatie van fail-safe en fail-secure sloten zorgt voor een goede balans tussen veiligheid en beveiliging in veel gebouwen. Binnendeuren kunnen bijvoorbeeld fail-safe sloten gebruiken voor een veilige uitgang, terwijl buitendeuren fail-secure sloten gebruiken voor beveiliging.
 6. Type gebouw: Ook de aard van het gebouw of de inrichting is van belang. Openbare gebouwen met veel voetverkeer kunnen bijvoorbeeld prioriteit geven aan veiligheid en kiezen voor fail-safe sloten, terwijl particuliere gebouwen die zich richten op beveiliging misschien de voorkeur geven aan fail-safe sloten.

Onthoud dat de keuze tussen fail-safe en fail-secure er niet om gaat wat universeel beter is; het gaat erom wat meer geschikt is voor uw situatie. Overleg met een professionele slotenmaker of beveiligingsadviseur kan u helpen bij het maken van de beste keuze voor uw behoeften.

Conclusie

Tot slot hangt de keuze tussen fail-safe en fail-secure sluitsystemen sterk af van uw specifieke wensen en de aard van de beveiligde voorziening. Beide systemen hebben hun unieke voordelen en geschikt gebruik.

Fail-safe sloten zijn ontworpen om prioriteit te geven aan veiligheid en zorgen voor een vrije uitgang tijdens stroomstoringen of noodsituaties. Fail-secure sloten geven daarentegen voorrang aan beveiliging en blijven vergrendeld, zelfs als de stroom uitvalt.

Veelgestelde vragen over Fail-Safe versus Fail Secure

Hoewel de concepten misschien tegenstrijdig lijken, bevatten sommige systemen elementen van beide principes om veiligheid en beveiliging in evenwicht te brengen. Een gebouw kan bijvoorbeeld fail-safe sloten op binnendeuren gebruiken om veilige evacuatie in geval van nood mogelijk te maken, terwijl het gebruik van fail-safe sloten op buitendeuren om de veiligheid te behouden.

Geen van beide is universeel beter; de keuze hangt af van de specifieke eisen van de situatie. Zo kunnen faalveilige systemen geschikter zijn in een streng beveiligde omgeving, terwijl in openbare ruimtes waar veiligheid voorop staat, faalveilige systemen de voorkeur kunnen hebben.

De kosten van een fail-safe of fail-secure systeem kunnen afhangen van verschillende factoren, zoals de specifieke hardware, de complexiteit van de installatie en de onderhoudsvereisten. Over het algemeen heeft het type systeem (fail-safe of fail-secure) geen significante invloed op de kosten.

Tijdens een stroomuitval wordt een fail-safe slot automatisch ontgrendeld om de veiligheid en bewegingsvrijheid te garanderen, terwijl een fail-safe slot vergrendeld blijft om de veiligheid te behouden.

Ja, verschillende rechtsgebieden kunnen bouwvoorschriften en voorschriften hebben die het gebruik van fail-safe of fail-secure systemen voorschrijven, met name voor nooduitgangen. Raadpleeg altijd de lokale regelgeving bij het selecteren en installeren van dergelijke systemen.

Deel dit artikel:

over de auteur

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu heeft 10 jaar ervaring met slimme vergrendelingssystemen en is gespecialiseerd in het aanbieden van hoteldeurvergrendelingssystemen en huisdeurvergrendelingssystemen, van ontwerp, configuratie, installatie en probleemoplossing. Of u nu een RFID-sleutelloos deurslot voor uw hotel wilt installeren, een sleutelloos toetsenbord voor uw huisdeur, of andere vragen en probleemoplossingsverzoeken hebt over slimme deursloten, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Andere aanbevolen artikelen