Odstraňování problémů Schlage FE595: Podrobný průvodce krok za krokem

Schlage FE595 Odstraňování problémů: Podrobný průvodce krok za krokem

Tento článek představí některé běžné problémy se Schlage FE595 a nabídne funkční řešení a užitečné tipy pro řešení problémů se Schlage FE595.

Naposledy aktualizováno 18. října 2023 uživatelem Vincent Zhu

Schlage FE595 je a elektronický zámek dveří s klávesnicí používané v obytných a komerčních prostředích. Snadno se instaluje a používá, takže je ideální volbou pro majitele domů a pronajímatele. Schlage FE595 má také intuitivní rozhraní, které usnadňuje programování kódů.

Jsou však chvíle, kdy se s vaším Schlage FE595 něco pokazí. V tomto článku se podíváme na některé běžné problémy a tipy pro odstraňování problémů, jak je vyřešit!

Schlage FE595 nefunguje

Schlage fe595 nefunguje

Pokud máte problémy se svým Schlage FE595, problém je pravděpodobně jeden z následujících:

 • Ujistěte se, že jste do zámku nainstalovali funkční baterii. Zdá se to zřejmé, ale spousta lidí to ignoruje, když vyměňují baterie nebo resetují své zámky doma.
 • Ujistěte se, že jsou baterie správně nabité. Pokud nejsou plně nabité, zkuste je zapojit, dokud nedosáhnou plného nabití baterie, než to zkuste znovu (mělo by to trvat asi 10 hodin).
 • Ujistěte se, že baterie má dostatek energie. Pokud se baterie vybijí, zabrání to zamknutí a odemknutí zámku, jak bylo zamýšleno. Pokud zámky dveří nefungují kvůli vybitým bateriím, vyměňte je před odstraňováním problémů za nové.
 • Zkontrolujte všechny vodiče a spoje, zda nejsou poškozené nebo koroze na kovových površích jednotky, které se spojují s jinými částmi budovy (jako jsou dveře).
 • Došlo k poruše v samotném zámku, jako je vnitřní zkrat nebo jiný hardwarový problém.
 • Pokud ne, některé hlubší problémy mohou ovlivnit schopnost vašich dveří správně fungovat (jako je koroze v jejich převodech).
 • Pokud to nefunguje, je možné, že něco blokuje vaši klávesnici v přijímání kódů – zkuste vyčistit úlomky zespodu a kolem jejího povrchu, abyste zjistili, zda se tím věci vyřeší!

Vezměte prosím na vědomí, že ShineACS Locks právě píše článek o odstraňování problémů se zámkem Schlage FE595 a poskytuje možné návrhy manipulace, nenabízí poprodejní servis. Pokud nemůžete konečně vyřešit svůj problém s obsahem našeho článku, kontaktujte oficiální aftermarket.

Schlage FE595 se nezamyká

Proč je Schlage FE595 tak populární

Pokud se váš Schlage FE595 již nezamyká, zkontrolujte prosím následující:

 • Povolíte model „odemknutí“.. Pokud povolíte „odemčený model“ zámku Schlage FE595, nebude k otevření dveří vyžadován žádný uživatelský kód.
 • Kontrola baterie: Nejčastějším problémem elektronických zámků je vybití baterie. Ujistěte se, že jsou baterie čerstvé a správně nainstalované. Pokud jsou baterie vybité, zámek nemusí mít dostatek energie k aktivaci uzamykacího mechanismu.
 • Odezva klávesnice: Když stisknete tlačítka, pípnou nebo se rozsvítí? Pokud ne, je to pravděpodobně problém s napájením (viz Kontrola baterie výše). Pokud ano, ale zámek se nezajistí, problém může být mechanický nebo s vnitřní elektronikou.
 • Ruční otáčení palcem: Zkuste použít ruční otočení palcem na vnitřní straně dvířek. Pokud se otočí, ale nezamkne dveře, může dojít k nesouososti se závorou ​​a dveřním rámem nebo k mechanickému problému uvnitř zámku.
 • Zarovnání dveří a rámu: V průběhu času se dveře mohou prohýbat nebo posunout a způsobit nesouosost s rámem. Nezamkne se správně, pokud se závora nezarovná s otvorem v rámu dveří. Možná budete muset upravit polohu západky nebo pantů dveří.
 • Zkontrolujte překážky: Ujistěte se, že nic nebrání tomu, aby závora zasahovala do rámu dveří. Může to být barva, úlomky nebo špatně zarovnaná zarážecí deska.
 • Zkontrolujte poškození: Zkontrolujte, zda na zámku, závorě nebo vnitřních součástech nejsou viditelné známky poškození nebo opotřebení. Pokud něco vypadá rozbité nebo neuspořádané, možná budete muset vyměnit tuto část nebo celý zámek.

Schlage FE595 se neodemkne.

Pokud se váš Schlage FE595 neodemkne, může to mít několik důvodů:

 • Správný kód: Ujistěte se, že zadáváte správný přístupový kód. Pokud byl kód změněn nebo používáte starý kód, zámek se neodemkne.
 • Zarovnání dveří a rámu: Pokud je závora pod napětím, protože dveře a rám nejsou vyrovnány, nemusí být snadné odemknout. Ujistěte se, že jsou dveře správně zarovnány s rámem a že se závora může volně pohybovat.
 • Kontrola baterie: Ujistěte se, že jsou baterie čerstvé a správně nainstalované. Pokud jsou baterie vybité nebo vybité, zámek nemusí mít dostatek energie k odemknutí uzamykacího mechanismu.
 • Odezva klávesnice: Pípou nebo svítí tlačítka při zadávání kódu? Pokud ne, je to pravděpodobně problém s napájením (související s bateriemi). Pokud ano, ale zámek se neodpojí, problém může být mechanický nebo s vnitřní elektronikou.
 • Zkontrolujte překážky: Ujistěte se, že nic nebrání závorě v zatažení do zámku. Může to být barva, úlomky nebo špatně zarovnaná zarážecí deska.

Schlage FE595 bliká červeně

Schlage FE595 bliká červeně

Pokud váš Schlage FE595 bliká červeně a nejde otevřít, může to být proto, že:

 • Máte špatný uživatelský kód. Použijte prosím správný a zkuste to znovu.
 • Slabá baterie nebo vybitá baterie: Prosím vyměňte baterii a zkuste to znovu.
 • Chyba programování: V procesu programování došlo k chybě; prosím zkuste to znovu.
 • Pokoušíte se použít špatný programovací kód. Zkuste to znovu se správným programovacím kódem; pokud zapomenete, resetujte a použijte výchozí.
 • Zkontrolujte, zda není vaše jednotka Schlage FE595 uzamčena. Pokud je uzamčen, odemkněte jej, než znovu získáte přístup k programovacímu kódu.

Programovací kód Schlage FE595 nefunguje

Pokud váš programovací kód Schlage FE595 nefunguje, když se o to pokoušíte naprogramujte si zámek, zde je několik tipů:

 • Byl zadán nesprávný programovací kód: Pokud uživatel nemůže překonat první krok programování zámku dveří, může to být způsobeno nesprávným zadáním. Pokud k tomu dojde, použijte prosím správný programovací kód nebo jej resetujte na výchozí. Znovu zkontrolujte, zda zadáváte správný programovací kód.
 • Odezva klávesnice: Když zadáte programovací kód, klávesnice pípne nebo se rozsvítí? Pokud ne, může to být problém s napájením nebo problém s klávesnicí.
 • Tovární reset: Pokud nemáte přístup k zámku pomocí programovacího kódu, můžete zvážit obnovení továrního nastavení. Tím se vymažou všechny uživatelské kódy a zámek se vrátí do výchozího nastavení, včetně výchozího programovacího kódu. Pokyny k provedení obnovení továrního nastavení naleznete v uživatelské příručce.

Ztracený programovací kód

Pokud jste ztratili programovací kód svého Schlage FE595 a nemůžete ho nikde najít, nebojte se – nyní musíte resetujte zámek Schlage bez programovacího kódu a použijte svůj výchozí programovací kód.

Výchozí programovací kód naleznete na přední straně uživatelské příručky nebo na zadní straně sestavy klávesnice.

Programování Schlage FE595

Podívejte se, jak resetovat zámek Schlage FE595:  Jak resetovat zámek dveří s klávesnicí Schlage?

Nyní jste dokončili resetování zámku, použijte prosím výchozí programovací kód pro nastavení nového programovacího kódu:

 • Zadejte svůj programovací kód a počkejte na „Tlačítko Schlage“, které zobrazí tři oranžová světla +3 pípnutí.
 • Stiskněte tlačítko „Schlage Button“, dokud se „Tlačítko Schlage“ nezbarví modře.
 • Stiskněte „3“ a počkejte na tlačítko Schlage 3 oranžová světla + 3 pípnutí,
 • zadejte Nový programovací kód(šestimístná čísla), poté počkejte, až „Tlačítko Schlage“ zobrazí 3 oranžová světla + 3 pípnutí
 • Zadejte znovu stejný nový programovací kód. 
 • Úspěch! Nyní “Schlage Button” ukazuje 1 zelené světlo + dlouhé pípnutí.

Pokud váš programovací kód Schlage nefunguje, můžete se dozvědět více v tomto článku: Programovací kód Schlage nefunguje: Co je třeba udělat? 

Schlage FE595 se po přijetí uživatelského kódu neotevře

Schlage FE595 se po přijetí uživatelského kódu neotevře

Pokud se váš Schlage FE595 po přijetí uživatelského kódu neotevře, vyzkoušejte tyto kroky pro odstraňování problémů:

 • Je zámek dveří zcela odemčený? Pokud ano, před pokusem o zadání programovacího kódu jej znovu zamkněte.
 • Je závora v odjištěné poloze? Vidíte při pohledu zvenčí na vaše dveře, že obě části závory se zcela zasunuly do svého pouzdra a jsou v jedné rovině s bočním rámem kolem kliky a kliky?
 • Pokud ne, vytáhněte kteroukoli část (spodní část se bude tlačit nahoru, zatímco horní část se stahuje dolů), dokud nebudou obě zcela vysunuty ze svých pouzder. Toto je běžná operace a měla by být provedena před odemknutím nebo uzamčením jakýchkoli závor v rámci tohoto procesu.
 • Jsou všechny součásti (klávesnice a dveřní klika/klika) správně připojeny kabelovými svazky uvnitř krytu jednotky? Zkontrolujte, zda nejsou uvolněná spojení na koncích, kde se dráty dostávají do kontaktu s kovovými kontakty uvnitř krytu jednotky; také zkontrolujte, zda nejsou roztřepené dráty, kde se nechráněné měděné prameny mohou dotýkat součástí krytu, jako jsou šrouby nebo držáky, které je drží pohromadě."

Nelze změnit programovací kód na Schlage FE595

Pokud nemůžete změnit programovací kód na zámku Schlage, k tomuto problému dochází, když chcete změnit kód, ale omylem zadáte nesprávnou číselnou řadu.

Nelze změnit programovací kód na Schlage FE595

Při odstraňování problémů postupujte takto:

 • Používáte špatný programovací kód když zadáte model programu.
 • Vaše programovací kroky nejsou správné.
 • Váš nový programovací kód je jiný, když zadáte dvakrát nový kód.
 • Vstoupíte do Čtyři čísla uživatelský kód jako programovací kód;
 • Vezměte prosím na vědomí, že programovací kód Schlage FE595 je šestimístný a uživatelský kód je čtyřmístný.

Předpokládejme, že všechny výše uvedené tipy vám nemohou pomoci vyřešit. Tento problém můžete vyřešit obnovením továrního nastavení zámku, aby se všechna jeho nastavení automaticky vrátila na výchozí tovární hodnoty.

Nelze změnit 4místný kód na zámku Schlage FE595

Upozornění: Zámek Schlage FE595 nemůže změnit váš čtyřmístný kód; umožňuje pouze smazat jej a přidat nový čtyřmístný uživatelský kód.

Vědět jak změnit kód na zámku Schlage, zkontrolujte prosím následující „programování Schlage FE595“.

Pokud máte další problémy se Schlage a chcete vědět, jak je odstranit, přečtěte si tento článek:

Nefunkční rukojeť Schlage FE595

Programování Schlage FE595

Pokud rukojeť na vašem Schlage FE595 nefunguje, může to mít několik důvodů. Zde je několik kroků a řešení pro odstraňování problémů:

 • Zarovnání dveří a rámu: Pokud jsou dveře a rám špatně vyrovnány, může dojít k tlaku na západku, což znesnadní nebo znemožní otáčení klikou. Ujistěte se, že jsou dveře správně zarovnány s rámem.
 • Zkontrolujte překážky: Ujistěte se, že nic nebrání západce v zasunutí, jako je barva, úlomky nebo špatně zarovnaná západka.
 • Zkontrolujte mechanismus rukojeti: Pokud vám to vyhovuje, sejměte zámek ze dveří a prohlédněte vnitřní mechanismy. Hledejte známky opotřebení, poškození nebo cizí předměty, které by mohly bránit ovládání rukojeti.
 • Namažte zámek: V průběhu času mohou vnitřní mechanismy zámku vyschnout nebo se zalepit. K promazání vnitřních částí použijte mazivo na bázi grafitu (speciálně určené pro zámky). To může pomoci uvolnit všechny zaseknuté součásti.
 • Pružina rukojeti: Rukojeť může mít vnitřní pružinový mechanismus, který zajišťuje její návrat do neutrální polohy. Rukojeť nemusí fungovat správně, pokud je tato pružina zlomená nebo špatně zarovnaná.

Schlage FE595 nefunguje

Model odblokování SchlageFE595

Pokud ovladač na vašem Schlage FE595 nefunguje, zde je několik kroků pro odstraňování problémů, které vám pomohou problém identifikovat a případně vyřešit:

 • Zarovnání dveří a rámu: Pokud jsou dveře a rám špatně vyrovnány, může to způsobit tlak na závoru, což znesnadní nebo znemožní otočení knoflíku. Ujistěte se, že jsou dveře správně zarovnány s rámem.
 • Zkontrolujte překážky: Ujistěte se, že nic nebrání šroubu v vysouvání nebo zasouvání, jako je barva, úlomky nebo špatně zarovnaná zarážecí destička.
 • Zkontrolujte zamykací mechanismus: Pokud vám to vyhovuje, sejměte zámek ze dveří a prohlédněte vnitřní mechanismy. Hledejte známky opotřebení, poškození nebo cizí předměty, které by mohly bránit činnosti otočného kolečka.
 • Namažte zámek: V průběhu času mohou vnitřní mechanismy zámku vyschnout nebo se zalepit. K promazání vnitřních částí použijte mazivo na bázi grafitu (speciálně určené pro zámky). To může pomoci uvolnit všechny zaseknuté součásti.
 • Zkontrolujte koncovku: Koncovka je část zámku, která spojuje otočný čep se závorovým mechanismem. Otočný šroub neovládá šroub, pokud je zlomený nebo špatně zarovnaný. Ujistěte se, že koncovka je správně vyrovnána a není poškozena.

Pokud nemůžete problém vyřešit sami nebo je vám při demontáži zámku nepříjemné, zvažte pomoc od profesionálního zámečníka. Mohou poskytnout odborné rady a servis, aby zajistily správnou funkci zámku.

Schlage FE595 se nezamyká klíčem.

schlage fe595 se nezamyká klíčem

Důvodů, proč se váš Schlage FE595 pomocí klíče nezamyká, může být několik. Zde je několik kroků pro odstraňování problémů, které vám pomohou identifikovat a případně vyřešit problém:

 • Správný klíč: V první řadě se ujistěte, že používáte správný klíč. Pokud máte více klíčů nebo zámků, je snadné je zaměnit.
 • Zkontrolujte klíč: Hledejte známky opotřebení, ohnutí nebo poškození klíče. Opotřebovaný nebo poškozený klíč nemusí správně zapadnout do kolíků uvnitř zámku.
 • Vložení klíče: Ujistěte se, že je klíč zcela zasunut do drážky pro klíč. Někdy mohou úlomky nebo překážky uvnitř drážky klíče zabránit tomu, aby se klíč dostal úplně dovnitř.
 • Otočte klíčem na obě strany: Zkuste otočit klíčem ve směru a proti směru hodinových ručiček. Je možné, že zámek je již v zamčené poloze a vy se jej pokoušíte dále zamknout.
 • Namažte zámek: V průběhu času mohou vnitřní mechanismy zámku vyschnout nebo se zalepit. K namazání drážky pro klíč použijte mazivo na bázi grafitu (speciálně určené pro zámky). Několikrát vložte klíč, aby se mazivo rozprostřelo.
 • Zkontrolujte zarovnání dveří: Pokud jsou dveře a rám špatně vyrovnány, může to způsobit tlak na závoru, což znesnadňuje otáčení klíčem. Ujistěte se, že jsou dveře správně zarovnány s rámem.
 • Zkontrolujte zamykací mechanismus: Pokud vám to vyhovuje, sejměte zámek ze dveří a prohlédněte vnitřní mechanismy. Hledejte známky opotřebení, poškození nebo cizí předměty.
 • Zkontrolujte překážky: Ujistěte se, že nic nebrání šroubu v vysouvání nebo zasouvání, jako je barva, úlomky nebo špatně zarovnaná zarážecí destička.

Obnovil jsem tovární reset dat na Schlage FE595

Rychlý tovární reset může problém vyřešit, pokud máte potíže s otevřením závory Schlage FE595.

 1. Odpojte baterii.
 2. Stiskněte Tlačítko Schlage a pak uvolnění.
 3. Následující kroky musí proběhnout do 10 sekund: Znovu připojte baterii. Tlačítko Schlage nebo kontrolka se na jednu sekundu rozsvítí zeleně. Poté stiskněte a podržte tlačítko Schlage, dokud se nerozsvítí zeleně a zámek pípne.
 4. Zkuste zadat jeden z výchozích uživatelských kódů. Pokud tomu tak není odemkněte zámek Schlage, začněte znovu od kroku 2.

Po dokončení můžete stávající kód změnit na osobní číslo.

Schlage FE595 manuál

Zde jsou některé Schlage FE595 návody k chytrému zámku pro vaši informaci:

Proč investovat do čističky vzduchu?

Schlage vyrábí zámky již více než sto let, a tak není překvapením, že jsou jednou z nejoblíbenějších značek. Doufáme však, že tento průvodce odstraňováním problémů se Schlage FE595 vám pomůže vyřešit téměř všechny problémy se Schlage FE595, abyste mohli svůj Schlage FE595 vrátit do práce.

Pokud potřebujete další pomoc, kdykoli se obraťte na ShineACS Locks; jsme tu a rádi vám pomůžeme.

Autor

 • Odstraňování problémů Schlage FE595: Podrobný průvodce krok za krokem 1

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.