Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelových karet Pro USB

Poslední aktualizace 5. května 2024 do Vincent Zhu

Úvod

Hotelový kartový systém Pro USB je inovativním řešením v pohostinském průmyslu, které uspokojuje jedinečné potřeby malých hotelů a hotelových řetězců. Ve svém jádru je tento systém pokročilou platformou pro správu zámků karet RFID IC navrženou tak, aby zjednodušila operace a zvýšila bezpečnost a pohodlí správy hotelu.

Tento článek vás naučí vše o systému Pro USB Hotel Card System, jako je instalace softwaru, správa uživatelských rolí, definování místností a přesné nastavení zámků dveří pro zlepšení provozní dokonalosti vašeho hotelu. Od počátečního přihlášení až po vydání zaměstnaneckých karet naše podrobné pokyny zajišťují hladký průběh operací, zvyšují bezpečnost a zážitek hostů.

Součásti hotelového kartového systému Pro USB

Pro USB Hotel Card System je komplexní a integrované řešení obsahující několik klíčových komponent, které poskytují bezproblémovou, bezpečnou a efektivní správu hotelového přístupu a služeb pokojů. Každá složka hraje zásadní roli a tvoří páteř této pokročilé systém řízení hotelu.

 1. Systémový software hotelových karet Pro USB:Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 3
  • Srdcem systému Pro USB Hotel Card System je jeho sofistikovaný software s uživatelsky přívětivým rozhraním navrženým pro intuitivní navigaci a snadné použití. Primární funkcí softwaru je efektivní správa zámků a místností. Umožňuje hotelovému personálu programovat a spravovat přístupová oprávnění, monitorovat využití a dokonce se integrovat s jinými systémy hotelového managementu pro centralizovanou kontrolu nad různými hotelovými operacemi.
 2. Pro USB Hotel Key Card Encoder:Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 4
  • Kodér je klíčovou součástí, která spojuje software a elektronické klíčové karty. Slouží k zápisu dat na klíčové karty a čtení informací z nich. Toto zařízení zajišťuje, že přenášená data jsou přesná a bezpečná a hraje klíčovou roli při udržování integrity bezpečnostních protokolů systému.
 3. Pro USB hotelová klíčová karta:
  • Klíčové karty jsou prostředky umožňující přístup v Pro USB Systém hotelových karet. Tyto karty jsou vybaveny technologií RFID a komunikují s dveřními zámky a povolují nebo zakazují přístup. Jsou kvůli bezpečnosti šifrované, což zajišťuje, že příslušné dveře mohou odemknout pouze autorizované karty.
 4. Pro USB hotelový zámek dveří:
  • Projekt Dveřní zámky jsou sofistikovaná instalovaná zařízení na dveřích každého pokoje pro hosty. Jsou vybaveny senzory pro čtení zašifrovaných dat na klíčových kartách. Po ověření dat zámky buď povolí přístup odemknutím dveří, nebo odepřou přístup, případně spustí alarm.
 5. Pro USB hotelový klíčový spínač karty:
  • Key Card Switch je inovativní komponent navržený pro řízení spotřeby energie v pokojích pro hosty. Pro aktivaci napájení místnosti je nutné vložit klíčovou kartu. To pomáhá při úspoře energie tím, že zajišťuje, že světla a další elektrická zařízení nezůstanou zbytečně rozsvícená, když není místnost obsazena, a přidává další vrstvu zabezpečení.
 6. Volitelné součásti:
  • Aby uspokojil různorodé potřeby různých hotelových nastavení, nabízí hotelový kartový systém Pro USB další komponenty, jako jsou čtečky řízení přístupu a čtečky výtahů. Access Control Reader lze použít v oblastech, které vyžadují omezený přístup, jako jsou oblasti pouze pro personál. Naproti tomu Elevator Reader může omezit přístup do podlaží výtahu a zajistit tak hostům přístup pouze do podlaží, ve kterých jsou ubytováni.

Závěrem lze říci, že Pro USB Hotel Card System je modulární, flexibilní řešení navržené tak, aby vyhovovalo potřebám moderních hotelů. Jeho komponenty jsou promyšleně navrženy tak, aby vytvořily bezpečné, uživatelsky přívětivé a efektivní prostředí pro hosty a hotelový personál.

Provoz a správa Průvodce krok za krokem

Systém Pro USB Hotel Card System zefektivňuje provoz a správu hotelu tím, že poskytuje přímý postup krok za krokem pro přidání pokoje a nastavení zámku dveří. Níže je podrobný průvodce, který obsahuje základní kroky od počáteční konfigurace pokoje až po správu zámku dveří, což zajišťuje hladký provoz pro hotelový personál.

1. Instalace softwaruPrůvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 5

 • Instalace softwaru systému hotelové karty Pro USB: Nainstalujte software na určené zařízení podle poskytnutých pokynů.

2. Počáteční nastavení softwaruPrůvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 6

 • Přihlásit se: Otevřete software Pro USB Hotel Card System a přihlaste se pomocí výchozího operátora „Admin“ bez nutnosti hesla.
 • Registrace systému: V rozhraní údržby systému vyberte možnost „Registrace“ pro registraci systému.Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 7

3. Správa operátoraPrůvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 8

 • Vytvořit operátora: Přejděte do rozhraní správy operátora a vytvořte a spravujte účty operátora.
  1. Super vs. správce: Pochopte rozdíl v privilegiích. „Super“ je superadministrátor, který může upravovat seznam oprávnění všech operátorů.
  2. Jedinečné účty: Ujistěte se, že každý operátor má jedinečný název účtu.
  3. Výchozí hesla: Všimněte si, že noví operátoři jsou ve výchozím nastavení přidáváni bez hesla, ale později si mohou nastavit své vlastní.

4. Konfigurace místnosti

 • Přístupové rozhraní definice místnosti: Pomocí hlavního okna otevřete rozhraní věnované konfiguraci místnosti kliknutím na „Vytvořit/spravovat pokoje pro hosty“.Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 9
 • Nastavení budovy: Odstraňte již existující nastavení budovy kliknutím na „smazat budovu“ a poté budovu přidejte.Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 10
 • Dávkové přidání místnosti:
  1. Klikněte na „přidat pokoj pro hosty“.
  2. Zadejte rozsah čísel podlaží (např. 1-5).
  3. Určete rozsah místností pro každé patro (např. 101-518). V tomto příkladu je 18 pokojů na patře.
  4. Upravte nebo vynechte konkrétní pokoje podle skutečného uspořádání hotelu.Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 11

5. Nastavení zámku dveří

 • Přístup k rozhraní pro nastavení zámku dveří: Kliknutím na „Nastavení zámku“ v hlavním rozhraní získáte přístup ke konfiguraci zámku dveří.Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 12
 • Vydání systémové karty: Vložte novou kartu do kodéru, vyberte „systémovou kartu“ a poté „vydat kartu“ pro vydání autorizační karty pro hotel. Zaznamenejte si jeho jméno (systémová karta).
 • Vydání karet hostů:Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 13
  1. Klikněte na „recepce“ a poté vyberte každý pokoj pro vydání karty hosta.
  2. Aby nedošlo k záměně, označte každou kartu odpovídajícím číslem místnosti.
 • Aktivace zámků dveří:Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 14
  1. Vezměte „systémovou kartu“ a všechny „karty hostů“ do příslušných zámků.
  2. Přejeďte jednou „systémovou kartou“ u zámku a poté jednou odpovídající „kartou hosta“.
  3. Opakujte pro každou místnost a ujistěte se, že je pro každý zámek vytažena správná karta.
 • Dokončení nastavení:Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 15
  1. Po konfiguraci všech zámků „vyzkoušejte“ kartu každé místnosti.
  2. Odhlaste se ze „systémové karty“ výběrem „vymazat kartu“.

6. Nastavení karty zaměstnanců

Hotelový kartový systém Pro USB obsahuje různé typy karet navržených tak, aby splňovaly specifické funkce a požadavky na přístup v rámci hotelového provozního systému. Tyto karty uspokojují různorodé potřeby hotelového personálu a zajišťují efektivitu, bezpečnost a optimální správu. Zde je podrobné vysvětlení jednotlivých typů karet:

Průvodce nastavením a konfigurací systému hotelové karty Pro USB 16

 1. Podlahová karta:
  • Účel: Umožňuje přístup ke všem zámkům v konkrétním patře.
  • Použijte  Ideální pro zaměstnance, kteří musí vykonávat povinnosti na určitém podlaží bez neomezeného přístupu do celé budovy.
 2. Karta budovy:
  • Účel: Umožňuje přístup ke všem zámkům v celé budově.
  • Použití: Obvykle jej používají vyšší zaměstnanci nebo management, kteří vyžadují přístup do více pater a prostorů v prostorách hotelu.
 3. Hlavní karta:
  • Účel: Slouží jako univerzální klíč, který otevírá všechny zámky v hotelovém zámkovém systému.
  • Použití: Vyhrazeno pro vrcholový management a bezpečnostní personál pro nouzový přístup nebo provozní úkoly na vysoké úrovni.
 4. Nouzová karta:
  • Účel: Poskytuje okamžitý přístup ke všem zámkům a může spustit zámky, aby zůstaly odemčené.
  • Použití: Tato karta se používá v nouzových případech k zajištění rychlého vstupu do jakékoli místnosti nebo prostoru. Může také po nouzové situaci resetovat zámky do normálního stavu.
 5. Skupinová karta:
  • Účel: Uděluje přístup ke konkrétní skupině zámků, které jsou seskupeny pro řízení přístupu.
  • Použití: To je užitečné pro zaměstnance dohlížející na konkrétní sekce nebo shluky místností, například v apartmá nebo konferenční oblasti.
 6. Záznamová karta:
  • Účel: Shromažďuje data ze zámků, jako jsou protokoly přístupu.
  • Použití: Používá se zabezpečením nebo správou ke kontrole a sledování vzorců přístupu, užitečné při auditech nebo bezpečnostních kontrolách.
 7. Ztracená karta:
  • Účel: Deaktivujte ztracenou kartu, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
  • Použití: Pokud host nebo zaměstnanec ztratí svou kartu, lze tuto kartu použít k zajištění toho, že ji nelze použít pro přístup, a tím zachovat integritu zabezpečení.
 8. Karta pro odhlášení:
  • Účel: Používaný personál hotelu resetovat zámek když se host odhlásí.
  • Použití: Zajišťuje, že pokoj je zabezpečený a připravený pro dalšího hosta a že přístup předchozího hosta je zrušen.

Tyto specializované typy karet umožňují hotelovému personálu efektivně řídit řízení přístupu, udržovat vysoké bezpečnostní standardy a zajistit hladké provozní pracovní postupy. Flexibilita systému Pro USB Hotel Card System v nabídce různých typů karet umožňuje přizpůsobený přístup ke správě přístupu, který je v souladu s jedinečnými požadavky a bezpečnostními protokoly každého hotelu.

 • Přístup k rozhraní karty zaměstnanců: V hlavním okně klikněte na „kartu personálu“.
 • Vydání zaměstnaneckých karet:
  1. Vyberte požadované možnosti na levé straně rozhraní.
  2. Zadejte příslušné informace do polí napravo.
  3. Kliknutím na „Vydat“ vydáte každou zaměstnaneckou kartu.

Nezapomeňte pečlivě sledovat každý krok a znovu zkontrolovat konfigurace, abyste zajistili hladký chod systému. Pro optimální fungování systému se také doporučují pravidelné údržby a aktualizace.

Pro USB Hotel Card System uživatelská příručka a software ke stažení

Uživatelská příručka a software Pro USB Hotel Card System jsou základními zdroji pro instalaci, konfiguraci a údržbu vašeho systému hotelových karet. Obvykle poskytují podrobné pokyny, tipy pro odstraňování problémů a další cenné informace. Tyto zdroje můžete obvykle získat takto:

Proč investovat do čističky vzduchu?

Systém Pro USB Hotel Card System ztělesňuje efektivitu, bezpečnost a přizpůsobivost v hotelovém managementu. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a robustní bezpečnostní funkce z něj dělají ideální volbu pro hotely všech typů a velikostí. Od bezproblémové správy místností až po pokročilé standardy šifrování, systém je navržen tak, aby vyhovoval různým potřebám odvětví pohostinství.

Pro hotely, které chtějí zvýšit své provozní standardy a poskytnout hostům bezproblémový zážitek, je Pro USB Hotel Card System důkazem inovací a bezpečnosti v sektoru pohostinství.

Pro další dotazy, podporu nebo podrobné informace o produktu kontaktujte tým podpory Pro USB nebo autorizované prodejce. Chcete-li zachovat integritu a bezpečnost vašeho systému hotelových karet, ujistěte se, že využíváte renomované zdroje.

Sdílet tento článek:

o autorovi

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

Další články o systému hotelových karet Pro USB