Poslední aktualizace 5. května 2024 do Vincent Zhu

Úvod

Pro USB Hotel Card System představuje špičku v oblasti bezpečnostních technologií v pohostinství. Poskytuje pokročilé, komplexní řešení pro správu přístupu a zajištění bezpečnosti hostů a personálu.

Ačkoliv Pro USB systém hotelových karet se stále více používá v malých a středních hotelech, mnoho majitelů hotelů stále neví, jak jej po instalaci zaregistrovat.

Proto píšeme tento článek o registraci systému hotelových karet Pro USB, abychom majitelům a manažerům hotelů poskytli základní pokyny k registraci systému hotelových karet Pro USB krok za krokem a zajistili, že nasazení systému bude v souladu s osvědčenými průmyslovými postupy a bezpečnostními standardy.

Připravte registraci systému hotelové karty Pro USB.

Pro řádnou přípravu na registraci systému Pro USB Hotel Card System je důležité systematicky shromažďovat všechny potřebné součásti a informace, zajistit splnění systémových požadavků a pokračovat v instalaci softwaru a připojení hardwaru. Zde je návod krok za krokem, který vám tento proces usnadní:

1. Shromážděte základní informace:

Před zahájením procesu registrace se ujistěte, že máte všechny požadované součásti a informace:

 • Sériové číslo systému hotelových karet Pro USB: Sériové číslo v systému Pro USB Hotel Card System je jedinečný identifikátor přiřazený každé systémové součásti. To zahrnuje hardwarové komponenty, jako jsou kodéry, čtečky karet a software. Obvykle se nachází na zadní, spodní nebo boční straně kodérů nebo čteček karet.Průvodce registrací systému hotelových karet Pro USB 3
 • Pro USB Kodér hotelové karty: Ujistěte se, že máte kodér, protože je nezbytný pro programování klíčových karet a interakci se softwarem.
 • Pro USB Systémový software hotelových karet: Připravte si softwarový balíček. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si nejnovější verzi z webu výrobce.
 • PC: Ujistěte se, že máte počítač, který splňuje systémové požadavky pro spuštění softwaru Pro USB.

2. Zkontrolujte systémové požadavky:

Ujistěte se, že váš počítač splňuje nezbytné specifikace pro software Pro USB. To zahrnuje:

 • Operační systém: Zkontrolujte kompatibilitu vašeho operačního systému se softwarem Pro USB.
 • Hardwarové specifikace: Ověřte, že váš počítač má požadovanou paměť, úložiště a možnosti zpracování.
 • Dostupné porty: Ujistěte se, že máte k dispozici port USB pro připojení kodéru.

3. Nainstalujte software Pro USB Hotel Card System:

Při instalaci softwaru postupujte takto:

 • Stáhněte si software Pro USB Hotel Card System: Pokud jste tak neučinili, stáhněte si software z oficiálních stránek výrobce.
 • Spusťte instalační program: Najděte stažený soubor a spusťte instalační program. Pečlivě dodržujte pokyny na obrazovce.
 • Kompletní instalace: Počkejte na dokončení procesu instalace. Po dokončení může být nutné restartovat počítač.

4. Připojte kodér Pro USB Hotel Key Card Encoder:

Průvodce registrací systému hotelových karet Pro USB 4

Po instalaci softwaru připojte klíčová karta kodéru do vašeho PC:

 • Připojení k USB: Zapojte kodér do volného portu USB na vašem počítači.
 • Počkejte na uznání: Váš počítač by měl rozpoznat nový hardware. Můžete slyšet zvuk upozornění nebo vidět vyskakovací okno potvrzující připojení.
 • Nainstalujte ovladače (v případě potřeby): Některé kodéry mohou vyžadovat specifické ovladače. Pokud vás systém vyzve k instalaci ovladačů, postupujte podle poskytnutých pokynů.

Pečlivým dodržováním těchto kroků můžete hladce připravit a dokončit registraci hotelového kartového systému Pro USB, čímž vytvoříte pevný základ pro bezpečný a efektivní systém řízení hotelu. Pokud během procesu narazíte na nějaké problémy nebo nejasnosti, nahlédněte do uživatelské příručky systému nebo se obraťte na výrobce Zákaznická podpora pro orientaci.

Registrace systému hotelových karet Pro USB Průvodce krok za krokem

Průvodce registrací systému hotelových karet Pro USB 5

Registrace vašeho hotelového kartového systému Pro USB je zásadní pro zajištění toho, aby byl váš systém aktuální, bezpečný a správně fungoval. Registraci lze obvykle provést online nebo ručně. Níže je uveden podrobný návod pro oba způsoby:

Online registrace

 1. Připravte se na registraci:
  • Ujistěte se, že je kodér Pro USB Hotel Key Card Encoder správně připojen k vašemu počítači.
  • Ujistěte se, že je váš počítač připojen k internetu.
 2. Přístup k rozhraní údržby systému:
  • Otevřete software Pro USB Hotel Card System na vašem PC.
  • Přejděte do rozhraní „Údržba systému“.
 3. Spusťte registraci:
  • Vyberte možnost „Registrace systému“.
  • Zobrazí se registrační nabídka.
 4. Zadejte informace o hotelu:
  • Do určeného pole zadejte svůj název hotelu.
  • Kliknutím na 'Uložit' uložíte zadané informace.
 5. Kontaktujte svého dodavatele:
  • Kontaktujte svého dodavatele Pro USB Hotel Card System a poskytněte mu název svého hotelu a další požadované údaje.
  • Tímto krokem je předání vaší žádosti o registraci dodavateli ke zpracování.
 6. Dokončit registraci:
  • S počítačem připojeným k WEBu klikněte v softwarovém rozhraní na 'Registrovat'.
  • Počkejte na dokončení procesu registrace. Po dokončení se může zobrazit potvrzovací zpráva.

Ruční registrace

Průvodce registrací systému hotelových karet Pro USB 6

 1. Najděte sériové číslo:
  • Vyhledejte sériové číslo systému hotelové karty Pro USB. To lze obvykle nalézt na zadní straně kodéru klíčové karty.
 2. Kontaktujte svého dodavatele:
  • Poskytněte sériové číslo dodavateli Pro USB Hotel Card System.
  • Dodavatel vygeneruje registrační kód na základě vašeho sériového čísla a zašle vám jej.
 3. Přístup k rozhraní údržby systému:
  • Otevřete v počítači software Pro USB Hotel Card System.
  • Přejděte do rozhraní „Údržba systému“.
 4. Zadejte podrobnosti o registraci:
  • Vyberte možnost „Registrace systému“.
  • Vložte Pro USB Systém hotelových karet Sériové číslo a Registrační kód poskytnutý vaším dodavatelem do příslušných polí v nabídce.
 5. Uložit a dokončit registraci:
  • Kliknutím na 'Uložit' uložíte zadané informace.
  • Váš systém by nyní měl být zaregistrován a měli byste být schopni používat všechny funkce systému Pro USB Hotel Card System.

V obou metodách pečlivě dodržujte každý krok a poskytněte přesné informace, abyste předešli problémům s registrací vašeho systému. Po registraci je dobrým zvykem otestovat systém, abyste se ujistili, že vše funguje podle očekávání.

Pokud během registračního procesu narazíte na nějaké potíže, neváhejte se obrátit na dodavatele systému nebo zákaznickou podporu s žádostí o pomoc.

Řešení problémů a řešení podpory pro běžné problémy

Řešení problémů a zabezpečení podpory jsou klíčovými aspekty efektivní správy Pro USB Hotel Card System. Zde je návod, jak řešit běžné problémy a kde hledat pomoc:

1. Ztracené nebo neplatné registrační kódy:

 • Kontakt na dodavatele: Pokud se váš registrační kód ztratí nebo nefunguje, prvním krokem je kontaktovat původního dodavatele. Poskytněte jim podrobnosti o vašem systému, včetně sériového čísla, a mohou získat nebo znovu vydat váš registrační kód.
 • Doklad o zaplacení: Připravte si podrobnosti o nákupu nebo fakturu, protože dodavatel může před asistencí vyžadovat doklad o nákupu.
 • Dočasné kódy: Dodavatelé někdy vydávají dočasný registrační kód, aby udrželi váš systém v chodu, zatímco řeší problém.

Další informace o ztracených nebo vypršených registračních kódech naleznete v tomto článku: Platnost registračního kódu softwaru hotelového zámku vypršela: Co dělat.

2. Nemožnost kontaktovat původního dodavatele:

 • Vyhledat oficiální podporu: Navštivte oficiální web Pro USB Hotel Card System, kde najdete kontaktní informace nebo kanály podpory.
 • Alternativní dodavatelé: Pokud je původní dodavatel nedostupný, možná budete muset najít alternativního autorizovaného dodavatele. Ujistěte se, že je výrobce systému Pro USB rozpozná, abyste předešli problémům s kompatibilitou.
 • Komunitní fóra: Někdy mohou uživatelské komunity nebo fóra poskytnout cenné poznatky nebo řešení založená na podobných zkušenostech.

3. Výměna klíčových součástí:

 • Posoudit problém: Zjistěte, která součást (kodér, klíčová karta, software) způsobuje problém.
 • Nahlédněte do manuálu: Informace o výměně nebo odstraňování problémů s konkrétními součástmi naleznete v uživatelské příručce.
 • Autorizovaní prodejci: Kupte si náhradní nebo další součásti od autorizovaných prodejců, abyste zajistili kompatibilitu a podporu.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že hotelový kartový systém Pro USB nabízí robustní a uživatelsky přívětivé řešení pro zvýšení provozní efektivity a bezpečnosti hotelového managementu. Zjednodušený registrační proces systému zajišťuje bezproblémový přechod od tradičního k digitálnímu řízení přístupu a nabízí vysokou míru přizpůsobení a kontroly.

Sdílet tento článek:

o autorovi

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

Další články o systému hotelových karet Pro USB