Odstraňování problémů Kwikset Powerbolt 2: Průvodce krok za krokem!

Poslední aktualizace 2. května 2024 do Vincent Zhu

Pokud toto čtete, pravděpodobně máte potíže se závorou ​​Kwikset Powerbolt 2. Budete chtít vědět, jak to vyřešit, když se něco pokazí.

Mnoho lidí si není jistých, co dělat, když se vyskytnou problémy se svým chytrým zámkem, takže v této části probereme některé běžné problémy s Kwikset Powerbolt 2 a tipy pro odstraňování problémů.

Kwikset Powerbolt 2 se nenaprogramuje.

Bohužel existuje několik běžných důvodů, které způsobují, že nemůžete naprogramovat Kwikset Powerbolt 2; zkontrolujte prosím následující důvody:

 • Ujistěte se, že jste použili správný hlavní kód. Pokud ztratíte nebo zapomenete svůj hlavní kód, zkuste resetovat zámek Kwikset Powerbolt 2.
 • Ujistěte se, že jste dokončili proces programování do 10 sekund; jinak vyprší časový limit systému a budete muset restartovat postup.
 • Ujistěte se, že všechny vaše programovací procesy jsou správné; můžete odkazovat na následující programovací kroky. Pokud ne, budete muset restartovat proces programování.
 • Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány a jsou plně nabité. Pokud ne, vyměňte baterie pro Kwikset Powerbolt 2

Kwikset Powerbolt 2 nebude fungovat.

Můj Kwikset Powerbolt 2 nebude fungovat

Pokud má váš dveřní zámek Kwikset Powerbolt 2 potíže se zamykáním a odemykáním, když jej zkoušíte použít, je zde několik věcí, které můžete vyzkoušet předtím zavolání zámečníka:

 • Zkontrolujte vybité baterie v zámku klávesnice stisknutím a uvolněním tlačítka „Zamknout“.
 • Pokud svítí jedna nebo více kontrolek v horní části každého sloupce, všechny čtyři baterie obvykle fungují v těchto sloupcích. Pokud se v žádném sloupci nerozsvítí žádná světla, může dojít k vybití jedné nebo více baterií; před dalším pokusem je vyměňte za nové.
 • Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány: Pokud svítí pouze jedno světlo a vedle něj je vyznačeno další, pak je možné, že obě patří do příslušných sloupců, ale byly nainstalovány nesprávně; odstraňte oba kusy, aby je bylo možné správně znovu nainstalovat, než to zkusíte znovu (a dejte pozor, abyste je nezaměnili!).
 • Pokud je problém v tom, že se závora při zamykání nebo odemykání neotáčí, ujistěte se, že není zaseknutý úlomky (a v případě potřeby jej odstraňte).
 • Možná jste náhodou při programování zadal špatný kód.

Kwikset Powerbolt 2 se neresetuje

Kwikset Powerbolt 2 se neresetuje

Co mám dělat, když se můj Kwikset Powerbolt 2 neresetuje?

 • První věcí, kterou je třeba zkontrolovat, je, zda je vaše zařízení napájeno. Pokud již baterie nemá žádnou výdrž, budete ji muset nabít.
 • Pokud se na tomto konci vše zdá být v pořádku, zkuste resetovat zámek ručně.
 • Ujistěte se, že jste našli správné resetovací tlačítko na zadní straně Montáž interiéru.
 • Ujistěte se, že jste stiskli a podrželi resetovací tlačítko po dobu 5 sekund a uslyšel tři dlouhá pípnutí.
 • Ujistěte se, že jste použili výchozí hlavní kód k resetování zámku.

Další informace o resetování zámku Kwikset naleznete v tomto článku: Jak resetovat kód zámku Kwikset bez klíče? Podrobný průvodce.

Kwikset Powerbolt 2 3 pípnutí:

Pokud se to stane při pokusu odemknout dveře se závorou ​​Powerbolt 2, která po několika pokusech nefunguje, může být několik důvodů, proč k tomu může dojít:

 • Ujistěte se prosím, že otvor v rámu dveří za západkou je vyvrtán alespoň 1 palec (25 mm) hluboký.

Kwikset Powerbolt 2 3 pípnutí

 • Ujistěte se, že je západka zarovnána se západkou. V případě potřeby přemístěte úder.
 • Klíč nemusí být zcela zasunut do zámku (zkuste to otočit dále)
 • Možná bude potřeba vyměnit baterii (zkontrolujte, zda nechybí nebo nejsou vybité baterie).
 • Váš systém byl narušen s nebo nějakým způsobem poškozené
 • Váš Kwikset Powerbolt 2 je vadný! Než přestane fungovat, musíte jej vyměnit za nový zámek.

Kwikset Powerbolt 2 nepípá:

Kwikset Powerbolt 2 nepípá

Pokud máte problémy s tím, že váš Kwikset nepípá:

 • Ujistěte se, že jsou dvířka zavřená takže mezi ním a rámcem vašeho záznamu není žádná mezera; to zabrání vniknutí vody do jakýchkoli otvorů kolem místa, kde namontujete zámek závory, a případné korozi některých vnitřních součástí mechanismu zámku v průběhu času.
 • Zkontrolujte také, zda na površích nejsou vidět nánosy uvnitř s usazeninami tvrdé vody (jako je vápník) nebo jinými nahromaděnými nečistotami/prachem, kde by voda mohla potenciálně unikat do oblastí, kam by neměla – to může způsobit problémy bránící správné funkci!
 • Váš Kwikset Powerbolt 2 bliká zeleně, což znamená špatně jste nakonfigurovali zámek—možná jste zadali špatný přístupový kód nebo jej nainstalovali pozpátku! Zkuste znovu zadat přístupový kód nebo otočte pojistku a zkuste to znovu.

Klávesnice Kwikset Powerbolt 2 při dotyku nefunguje

Klávesnice Kwikset Powerbolt 2 při dotyku nefunguje

Pokud vaše klávesnice Kwikset Powerbolt 2 nereaguje, zkuste následující:

 • Ujistěte se, že jsou kabely správně připojeny
 • Je pravděpodobné, že baterie ve vaší jednotce jsou vybité a je třeba je vyměnit.
 • Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány.
 • Odpojte zámek a nechte jej několik minut sedět. Poté jej znovu zapojte a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.
 • Také se ujistěte, že jsou všechny čtyři baterie správně nainstalovány tak, aby směřovaly nahoru. Pokud to váš problém nevyřeší a používáte nové baterie, zkuste je vyměnit.

Kwikset Powerbolt 2 je zaseknutý nebo se neotáčí.

Pokud se váš Kwikset Powerbolt 2 zasekl nebo se neotáčí, vyzkoušejte tyto kroky:

 • To je obvykle protože něco uvízlo v zámku, brání jeho hladkému pohybu. Pokud k tomu dojde, odstraňte vše, co brání zatažení šroubu, a zkuste to znovu.
 • Nejlepší by bylo pokusit se vyčistit všechny šmejdy najdete papírovou utěrkou nebo hadříkem a zkuste znovu otočit závoru.
 • Otřete všechny nechráněné kovové části závory olejem WD-40 (nebo jiné mazivo), aby se zabránilo korozi a hromadění v průběhu času.
 • Pokud čištění věci nevyřeší, pak může být dalším možným problémem, který máte dojdou baterie ve vaší klávesnici – může to být také tím, že se od instalace vyčerpaly, protože se do nich nějak dostala voda.
 • Pokud to nefunguje, jemným zatažením za kliku uvolníte závoru natolik, abyste mohli dveře otevřít, aniž byste je museli nejprve uvolnit (tento způsob se doporučuje pouze v případě, že jsou pouze zaseknuté a nejsou zlomené).
 • Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy takže se v průběhu času neuvolňují a nezpůsobují nesouosost mezi vnitřními částmi, což může způsobit problémy se zablokováním vložky zámku systému Kwikset Powerbolt 2 pro dveře, které se často nepoužívají.

Kwikset Powerbolt 2 Deadbolt se nezatáhne

Kwikset Powerbolt 2 Deadbolt se nezatáhne

 • Pokud se závora na vašem Kwikset Powerbolt 2 nezasune, zkuste jej odemknout ručně klíčem se zámky.
 • Ujistěte se, že všechny šrouby jsou na všech koncích pevně připevněny místa, kde se setkávají s kovovými povrchy; také zkontrolujte, zda nejsou uvolněné dráty uvnitř, kde může časem docházet ke korozi nebo kvůli nekvalitním materiálům použitým při výrobě, což způsobuje nahromadění koroze kolem součástí uvnitř.
 • Ujistěte se, že během instalace nemohly být žádné části poškozeny buď – pokud někdo použil něco ostrého, jako jsou kleště na cokoli uvnitř vašeho dveřního rámu, mohlo by dojít k poškození, což by vyžadovalo objednání náhradních dílů v místním železářství.
 • Tento problém může být způsobeno vybitou baterií, takže před předpokladem, že je se zámkem Kwikset něco v nepořádku, zkontrolujte baterie.
 • Kromě toho, ujistěte se, že uvnitř nezůstaly žádné nečistoty které by mohly bránit správnému provozu.

Cvakání Kwikset Powerbolt 2.

Cvakání Kwikset Powerbolt 2

Cvakání: Pokud váš Kwikset Powerbolt 2 vydává cvakání, když otočíte zámkem nebo jej odemknete, pravděpodobně je něco zaseknutého v mechanismu zámku. Pomohlo by, kdybyste před sundáním dveřního panelu zkusili provést následující kroky:

 • Nastříkejte trochu WD40 na obě strany zátkya nechte jej asi hodinu sedět, aby se uvolnila jakákoli koroze nebo nečistoty, které by mohly způsobovat potíže s pohybem uvnitř cylindrické vložky zámku.
 • Vezměte tvrdý drátěný kartáč (jeden se schůzkami na obou koncích, abyste nic nepoškodili) a vyčistěte všechny další nečistoty v okolí oblasti, kde vidíte vytékající olej zespodu, kde má většina lidí klíče uložené doma (obvykle mezi rámy dveří).
 • Může to být způsobeno uvolněným úderem do závory. To lze snadno opravit dotažením šroubů na zárubni a plášti rámu pomocí imbusového klíče nebo šroubováku.

Kwikset Powerbolt 2 nelze zamknout ani odemknout pomocí klávesnice.

 • Ujistěte se, že je zámek naprogramován alespoň jedním uživatelským kódem a že používáte správný uživatelský kód.
 • Ujistěte se, že jste nezakázali uživatelské kódy a může použít uživatelský kodér k otevření zámku. V tomto případě můžete zámek otevřít pouze klíčem.
 •  Prosím obnovte výchozí nastavení zámku, pokud obě výše uvedené nemohou fungovat.

Dveře lze zamknout pomocí tlačítka Zamknout, ale uživatelský kód dveře neodemkne.

 • Ujistěte se, že používáte správný uživatelský kód a že je po zadání uživatelského kódu stisknuto tlačítko zámku.

Tlačítko zámku Powerbolt 2

Klávesy zámku Kwikset Powerbolt nefungují.

Zamykací klíč Kwikset Powerbolt 2 nefunguje

Pokud váš klíč nemůže otevřít zámek Kwikset Powerbolt 2, ujistěte se, že nejprve používáte správný klíč. Jinak to můžete zkusit znovu zapněte zámek Kwikset pro vytvoření nového klíče. Poté zkuste znovu odemknout zámek pomocí tohoto nového klíče.

Pokud máte nějaké problémy s Kwikset Smart Key, podívejte se prosím na tento článek:

https://www.acslocks.com/kwikset-smart-key-problems/

Kwikset Powerbolt 2 manuál

Proč investovat do čističky vzduchu?

Doufáme, že vám tento průvodce řešením problémů Kwikset Powerbolt 2 poskytl lepší pochopení zařízení a toho, jak řešit případné problémy.

Nejdůležitější věcí, na kterou je třeba pamatovat při inteligentním zámku pro odstraňování problémů, je zůstat klidný a trpělivý. Nevzdávejte se příliš brzy hledání řešení, protože mnoho možných řešení by mohlo fungovat pro vaši situaci!

Potřebujete další pomoc? Kontaktujte prosím ShineACS Locks kdykoli.

Sdílet tento článek:

o autorovi

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.