Jak otevřít magnetický zámek bez klíče? Komplexní průvodce

Jak otevřít magnetický zámek bez klíče? Komplexní průvodce

Přečtěte si podrobně o tom, jak otevřít magnetické zámky bez klíče. Náš průvodce poskytuje pokyny krok za krokem k otevření magnetických zámků, které zajišťují bezpečný a snadný přístup.

Naposledy aktualizováno 10. července 2023 do Vincent Zhu

Úvod

Magnetické zámky, často nazývané maglocky, nabízejí pokročilé bezpečnostní funkce, díky kterým jsou oblíbené v různých prostředích, od domácností po podniky. I přes jejich vysokou úroveň zabezpečení mohou nastat situace, kdy budete potřebovat otevřít magnetický zámek bez klíče nebo v případě výpadku proudu.

Tento článek je navržen tak, aby vás provedl otevíráním magnetických zámků a poskytl podrobné pokyny k jejich bezpečnému a efektivnímu odemykání.

Proč používat magnetický zámek dveří?

Proč používat magnetický zámek dveří

Magnetické dveřní zámky nebo maglocky nabízejí několik výhod, díky nimž jsou atraktivní volbou pro mnoho aplikací. Zde je několik důvodů, proč byste se mohli rozhodnout použít magnetický zámek dveří:

 1. Zabezpečení Magnetické zámky mohou vyvíjet extrémně silnou sílu, často měřenou v tisících liber, díky čemuž jsou bezpečnější než některé tradiční systémy zámků a klíčů.
 2. Trvanlivost: Maglocky nemají žádné pohyblivé části, takže jsou odolnější a méně náchylné k mechanickému selhání než tradiční zámky. To může časem vést ke snížení nákladů na údržbu. Také snižte porucha magnetického zámku riziko.
 3. Snadná kontrola přístupu: Magnetické zámky lze snadno integrovat se systémy kontroly přístupu jako např klíčové karty, biometrické systémy nebo numerické klávesnice. Díky tomu jsou vysoce univerzální a vhodné pro místa s přísně kontrolovaným přístupem, jako jsou podniky nebo zabezpečená zařízení.
 4. Bezpečnost: Maglocky jsou obvykle navrženy tak, aby byly „bezpečné proti selhání“. To znamená, že se zámek při výpadku proudu nebo v případě nouze odpojí a umožní otevření dveří. Tento důležitý bezpečnostní prvek umožňuje rychlou evakuaci v případě nouze.
 5. Rychlý provoz: Zámky Maglock se zamykají a odemykají okamžitě, když je připojeno nebo přerušeno napájení, takže jsou vhodné pro oblasti s vysokým provozem, kde musí být dveře zajištěny ihned po použití.
 6. Neinvazivní instalace: Na rozdíl od tradičních zámkových systémů nevyžadují maglocky invazivní úpravy dveří, což může být výhodné v určitých situacích, kde je materiál dveří drahý nebo choulostivý.

Je však důležité si uvědomit, že ačkoli magnetické zámky mají mnoho výhod, nemusí být tou nejlepší volbou pro každou situaci. Mohou být například méně spolehlivé v oblastech s častými výpadky proudu (pokud nejsou zálohované baterií), protože jsou závislé na elektřině.

Jak otevřít magnetický zámek bez klíče? Základní metody

Elektrický systém kontroly přístupu typicky ovládá magnetické zámky nebo maglocky. Silné magnetické pole drží zámek na místě, dokud systém kontroly přístupu neodstraní elektrický proud a uvolní zámek. Existuje několik základních způsobů, jak otevřít magnetický zámek:

Klíčové karty a čtečka karet

Jak otevřít magnetický zámek - čtečka karet

V mnoha systémech, zejména v komerčních nebo obytných budovách, jsou uživatelům vydávány klíčové karty, které spolupracují se čtečkou karet poblíž dveří. Po přiložení správné karty ke čtečce (v případě karet RFID) systém kontroly přístupu ověří informace, a pokud jsou platné, vypne napájení zámku, který se poté uvolní a umožní otevření dveří.

Zde je jednoduchý návod krok za krokem, jak je používat:

 1. Získejte klíčovou kartu: Prvním krokem je získání a klíčová karta naprogramována pro zámek, který se snažíte otevřít.
 2. Přistupte ke čtečce karet: Přistupte ke dveřím a najděte čtečku karet. Ty se obvykle montují na stěnu vedle dveří.
 3. Přejeďte nebo klepněte na kartu klíče: V závislosti na typu čtečky karet může být nutné vložit kartu do slotu, protáhnout ji čtečkou karet nebo ji přiložit k bezkontaktní čtečce.
 4. Počkejte na indikátor: Po přejetí nebo poklepání na klíčovou kartu počkejte na indikátor ze čtečky. Může to být barva měnící světlo nebo pípání. Pozitivní indikace znamená, že karta byla přijata a dveře jsou odemčené.
 5. Otevřít dveře: Jakmile čtečka oznámí, že dveře jsou odemčené, můžete dveře otevřít a vstoupit.

Pamatujte, že klíčové karty by měly být uchovávány v bezpečí, protože jejich ztráta může představovat bezpečnostní riziko. Pokud klíčovou kartu ztratíte, nahlaste to co nejdříve subjektu, který ji vydal, aby ji mohl deaktivovat a vydat novou.

PIN kódy a numerická klávesnice

Jak otevřít magnetický zámek - PIN kódy a numerická klávesnice

Některé systémy používají pro řízení přístupu numerickou klávesnici. Každý oprávněný uživatel zná PIN (Personal Identification Number). Když je na klávesnici zadán správný PIN, systém jej ověří a pokud je správný, vypne napájení zámku, aby se dveře mohly otevřít.

Zde je obecný návod, jak jej odemknout.

 1. Přistup ke klávesnici: Obvykle se nachází v blízkosti magnetického zámku nebo dveří, které ovládá.
 2. Zadejte správný PIN kód: Pomocí klávesnice zadejte správný PIN kód. Tento kód je často řada čísel, které správce systému předem určil.
 3. Stiskněte klávesu Enter nebo #: Po zadání kódu budete obvykle muset stisknout další klávesu, abyste jej odeslali. Často je to klávesa Enter nebo #, ale může se lišit v závislosti na systému.
 4. Otevřít dveře: Pokud je kód správný, magnetický zámek by se měl uvolnit, což vám umožní otevřít dveře.

Vezměte prosím na vědomí, že přesný proces se může lišit v závislosti na konkrétní značce a modelu systému magnetického zámku. Nezapomeňte zachovat svůj PIN kód v tajnosti, aby byla zachována bezpečnost uzamykacího systému.

Klíčenky nebo žetony

Tato malá zařízení lze nosit na klíčence jako karty na klíče. Bezdrátově komunikují se systémem kontroly přístupu a odemykají dveře. Pokud váš systém magnetického zámku používá klíčenky nebo žetony, odemykání je obecně jednoduché:

 1. Přibližte se k zámku: Přibližte se ke dveřím nebo magnetickému zámku. Čtečka přívěsku nebo žetonu se obvykle nachází v blízkosti dveří nebo zámku, které ovládá.
 2. Předložte klíčenku nebo token: Držte klíčenku nebo token blízko čtečky. Čtečka je navržena tak, aby detekovala jedinečné identifikační číslo vašeho přívěsku nebo tokenu.
 3. Počkejte, až čtečka zpracuje: Čtečka zpracuje identifikační číslo klíčenky nebo tokenu. Pokud je číslo rozpoznáno a autorizováno, čtečka signalizuje magnetický zámek, aby jej odemkl.
 4. Otevřít dveře: Jakmile je magnetický zámek odpojen, můžete dveře otevřít.

Biometrické systémy

Jak otevřít magnetický zámek-Biometrické systémy

Pokročilejší systémy mohou k identifikaci oprávněných uživatelů a odemknutí dveří používat čtečky otisků prstů, skenery sítnice nebo technologii rozpoznávání obličeje. Biometrický zámek dveří systémy poskytují další vrstvu zabezpečení v mnoha moderních systémech kontroly přístupu. Tyto systémy mohou k ověření uživatele používat různé typy biometrických dat, jako jsou otisky prstů, rozpoznávání obličeje nebo skenování duhovky.

Pokud váš magnetický zámek ovládá biometrický systém, postup jeho odemknutí by mohl vypadat nějak takto:

 1. Přístup k biometrické čtečce: Biometrická čtečka je obvykle umístěna v blízkosti dveří nebo magnetického zámku, který ovládá.
 2. Prezentujte své biometrické údaje: V závislosti na typu zavedeného biometrického systému možná budete muset položit prst na čtečku otisků prstů, podívat se do kamery pro rozpoznávání obličeje nebo ukázat své oko skeneru duhovky.
 3. Počkejte, až se systém ověří: Jakmile své biometrické údaje předložíte, systém je porovná s údaji v souboru. Pokud se údaje shodují, systém ověří, že jste oprávněný uživatel.
 4. Odemkněte dveře: Pokud vás systém úspěšně autentizuje, signalizuje magnetickému zámku, aby jej odpojil, což vám umožní otevřít dveře.

Vzdálené uvolnění

Jak otevřít magnetický zámek-Dálkové uvolnění

Někdy může osoba uvnitř budovy stisknout tlačítko, aby odpojila napájení zámku a otevřela dveře. To se často používá v kancelářských budovách, kde recepční kontroluje přístup do budovy.

Zde je obecný návod krok za krokem pro odemykání magnetického zámku na dálku:

 1. Ujistěte se, že máte správný dálkový ovladač: Dálkové ovládání musí být naprogramováno tak, aby fungovalo se specifickým magnetickým zámkem. Každý dálkový ovladač nebo uvolňovací tlačítko je obvykle spárováno se zámkem, který ovládá.
 2. Postavte se v dosahu dálkového ovladače: Aby signál dosáhl magnetického zámku, musíte být v provozním dosahu dálkového ovladače. To se může lišit v závislosti na systému dálkového ovládání, ale často je to v rozmezí několika desítek metrů.
 3. Stiskněte odemykací tlačítko: Jakmile budete v dosahu, odemkněte dveře stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Tím se vyšle signál do magnetického zámku, aby se uvolnil.
 4. Otevřít dveře: Po uvolnění zámku byste měli být schopni otevřít dveře ručně.

mobilní aplikace

Jak otevřít magnetický zámek - Mobilní aplikace

S příchodem chytrých technologií lze mnoho moderních systémů magnetického zámku ovládat pomocí aplikace pro chytré telefony.

Otevření magnetického zámku pomocí mobilní aplikace obvykle zahrnuje použití chytrého telefonu nebo tabletu s nainstalovanou konkrétní aplikací. Mobilní aplikace se připojí k systému kontroly přístupu a pohodlně odemkne magnetický zámek na dálku.

Zde je obecný návod, jak otevřít magnetický zámek pomocí mobilní aplikace:

 1. Stáhněte si a nainstalujte mobilní aplikaci: Vyhledejte mobilní aplikaci poskytovanou výrobcem nebo poskytovatelem systému řízení přístupu. Stáhněte a nainstalujte aplikaci do svého zařízení.
 2. Spusťte mobilní aplikaci: Otevřete mobilní aplikaci na smartphonu nebo tabletu.
 3. Přihlaste se nebo ověřte: V závislosti na aplikaci se možná budete muset přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů nebo ověřit svou identitu pomocí kódu PIN, otisku prstu nebo rozpoznání obličeje.
 4. Najděte ovládání magnetického zámku: V mobilní aplikaci najděte sekci nebo nabídku, která umožňuje ovládat magnetický zámek. Může být označen jako „Unlock“, „Access Control“ nebo podobně.
 5. Vyberte magnetický zámek: Pokud je s aplikací spojeno více zámků, vyberte konkrétní magnetický zámek, který chcete otevřít.
 6. Spusťte příkaz k odemknutí: Po výběru magnetického zámku klepněte v aplikaci na tlačítko „Odemknout“ nebo „Otevřít“. To odešle příkaz do systému kontroly přístupu k uvolnění magnetického zámku.
 7. Otevřít dveře: Po zpracování příkazu by se měl magnetický zámek odpojit, což vám umožní otevřít dveře ručně.

Je důležité si uvědomit, že konkrétní kroky a rozhraní mobilní aplikace se mohou lišit v závislosti na výrobci nebo poskytovateli systému řízení přístupu.

Ukončete spínač

Jak otevřít magnetický zámek-Výstupní spínač

Tlačítko „push to exit“ nebo „nouzový východ“ je tlačítko nebo spínač uvnitř dveří. Po stisknutí přeruší napájení zámku a umožní otevření dveří zevnitř. Tento důležitý bezpečnostní prvek umožňuje lidem odejít, i když selže systém kontroly přístupu.

Zde je obecný návod krok za krokem, jak odpojit magnetický zámek pomocí výstupního spínače:

 1. Najděte výstupní přepínač: Výstupní spínač je obvykle umístěn na stěně u dveří, v dosahu. Může být také součástí samotné kliky dveří.
 2. Stiskněte nebo aktivujte Exit Switch: Činnost spínače se může lišit. Může to být tlačítko, tyč, kterou stisknete, nebo senzor, který se aktivuje, když je vaše ruka blízko. Některé přepínače mohou také vyžadovat otočení knoflíku nebo páky.
 3. Počkejte, až se zámek uvolní: Po aktivaci spínače vyšle systém kontroly přístupu signál k odpojení magnetického zámku. Když k tomu dojde, můžete slyšet cvaknutí.
 4. Otevřít dveře: Jakmile se magnetický zámek uvolní, měli byste být schopni otevřít dveře a opustit zabezpečenou oblast.

Pamatujte, že výstupní spínač je primárně navržen pro bezpečný výstup a musí být přístupný a snadno ovladatelný v případě nouze.

Bezpečné odemknutí

Jak otevřít magnetický zámek-Fail-Safe Unlock

Magnetické zámky jsou často navrženy tak, aby byly „bezpečné proti selhání“. To znamená, že pokud z nějakého důvodu selže napájení zámku (například při výpadku proudu), zámek se uvolní a dveře se otevřou. V mnoha případech to může být také spuštěno příkazem systému nebo systémem požární signalizace, aby byla zajištěna bezpečnost během mimořádných událostí.

Takto funguje bezpečný magnetický zámek:

 1. Ztráta moci: Bezpečnostní zámky jsou uzamčeny při zapnutí napájení. Při výpadku proudu nebo poruše systému se napájení magnetického zámku přeruší.
 2. Zámek se odpojí: Bez toho, aby je elektromagnetické pole drželo na místě, magnetický zámek se uvolní, což umožňuje ruční otevření dveří.
 3. Manuální otevírání dveří: Jakmile se zámek uvolní, můžete dveře otevřít ručně zatlačením nebo zatažením.

Tento mechanismus je bezpečnostním prvkem, který zajišťuje, že v případě nouzových situací, jako je požár nebo výpadek proudu, nebudou lidé uzamčeni uvnitř zabezpečené oblasti a mohou bezpečně odejít.

Pamatujte však, že i když funkce zabezpečení proti selhání zvyšuje bezpečnost, znamená to také, že dveře nebudou při výpadku proudu zajištěny. Proto tyto systémy často používají alternativní bezpečnostní opatření nebo záložní zdroje pro udržení bezpečnosti při výpadcích proudu.

Jak otevřít magnetický zámek bez klíče?

Pokusy obejít magnetický zámek bez oprávnění je nezákonné a neetické a je důležité respektovat soukromé vlastnictví a zavést bezpečnostní opatření. Pokud jste však vlastníkem nebo oprávněnou osobou, která ztratila přístup do budovy nebo místnosti zabezpečené magnetickým zámkem, zde jsou kroky, které můžete legálně podniknout.

Jak otevřít magnetický zámek bez klíče zvenčí?

Jak otevřít magnetický zámek bez klíče zvenčí

 1. Kontaktujte odpovědnou stranu: Pokud zjistíte, že jste uzamčeni z místa zabezpečeného magnetickým zámkem, nejlepším řešením je kontaktovat osobu nebo organizaci odpovědnou za zámek. Mohou vám poskytnout přístup nebo odemknout dveře za vás.
 2. Kontaktujte výrobce: Pokud se jedná o váš magnetický zámek a ztratili jste přístup (například klíčovou kartu nebo přístupový kód), kontaktujte výrobce nebo instalačního technika systému. Mohou poradit, jak znovu získat přístup, což může zahrnovat resetování systému nebo vydání nové klíčové karty.
 3. Resetujte systém: Máte-li přístup k řídicímu systému zámku (obvykle samostatný panel nebo skříň připojená k elektrickému systému budovy), může být možné systém resetovat nebo zámek ručně odpojit. Tento proces se bude lišit v závislosti na konkrétní značce a modelu zámku, proto nahlédněte do dokumentace zámku nebo se obraťte na výrobce pro pokyny.
 4. Použijte záložní zdroj: Pokud je problém způsoben výpadkem napájení, měl by jej odpojit záložní zdroj nebo generátor pro obnovení napájení zámku za předpokladu, že je zámek navržen jako „bezpečný proti selhání“ (tj. odemkne se při výpadku napájení).
 5. Zavolejte zámečníka nebo profesionála: Pokud nemůžete dveře odemknout, zvažte kontaktování profesionálního zámečníka. Zatímco zámečníci jsou tradičně spojováni s mechanickými zámky, mnozí mají zkušenosti i se zámky elektronickými a magnetickými.
 6. Pohotovostní služby: Pokud existuje bezprostřední bezpečnostní problém, například osoba uvězněná v místnosti, okamžitě kontaktujte záchrannou službu. Jsou vybaveni, aby tyto situace zvládli bezpečně a efektivně.

Ale pokud jste zamčeni ze svého domova a stále nemůžete otevřít magnetický zámek dveří pomocí výše uvedených informací a nemáte přístup ke klíči nebo jiným způsobem, jak magnetický zámek otevřít, existuje několik možností.

 • Vypnutí napájení celé místnosti nebo budovy: Pokud neexistuje žádná jiná možnost, jak otevřít magnetický zámek, můžete zvážit vypnutí napájení celé místnosti nebo budovy. Magnetické zámky jsou bezpečné a automaticky se odemknou při výpadku napájení. To by však mělo být použito jako poslední možnost z důvodu potenciálních bezpečnostních a bezpečnostních rizik.
 • Vyjměte venkovní čtečku karet a vypněte její napájení: Magnetické zámky jsou často spárovány se zařízením pro kontrolu přístupu, jako je čtečka karet. V některých systémech kontroly vstupu bude silové vedení magnetického zámku připojeno k venkovní čtečce karet. V tuto chvíli můžete zkusit násilně demontovat čtečku karet a poté zkusit odpojit napájení magnetického zámku pro otevření dveří.
 • Upozornění: Většinou. Zámek je obvykle napájen samostatně, aby bylo zajištěno, že zůstane funkční, i když je se čtečkou neoprávněně manipulováno. Pokud poté nemůžete dveře odemknout, možná budete muset zvážit jiné způsoby, jako je kontaktování zámečníka nebo výrobce systému o pomoc.

Jak otevřít magnetický zámek bez klíče zevnitř?

Jak otevřít magnetický zámek bez klíče zevnitř

Obecně platí, že magnetický zámek můžete otevřít zevnitř bez klíče následujícími způsoby:

 1. Tlačítko Konec: Většina budov s magnetickými zámky má uvolňovací tlačítko, často označené jako „Push to Exit“, umístěné uvnitř blízko dveří. Stisknutím tohoto tlačítka se přeruší napájení magnetického zámku, uvolní se a umožní vám otevřít dveře.
 2. Pohybový senzor: Některé systémy magnetického zámku instalují snímač pohybu uvnitř dveří. Když se přiblížíte ke dveřím, senzor zaznamená váš pohyb a přeruší napájení zámku, což vám umožní odejít.
 3. Nouzové uvolnění: Magnetické zámky jsou napojeny na požární signalizaci nebo jiné nouzové systémy na mnoha místech, zejména ve veřejných budovách. Pokud je aktivován alarm, dojde k přerušení napájení zámku, což umožní otevření dveří pro rychlou evakuaci.

Ale pokud máte výše uvedené možnosti, ale stále nemůžete otevřít magnetický zámek zevnitř, zkuste toto:

 • Vypněte napájení magnetického zámku zevnitř: Magnetické zámky využívají elektřinu k vytvoření magnetického pole, které zajišťuje dveře. Po odpojení napájení magnetické pole zmizí a dveře lze otevřít. Toto je princip mechanismu bezpečného proti selhání u magnetických zámků.

Pokud potřebujete odpojit napájení zevnitř, můžete použít nouzový vypínač nebo jistič určený pro tento účel. Počítejte však s tím, že by se to mělo obvykle provádět pouze v případě nouze nebo kvůli údržbě, protože to zanechává dveře nezajištěné.

Pamatujte, že vypnutím napájení zůstanou dveře nezajištěné. Mělo by se to provádět pouze v případě potřeby a napájení by mělo být obnoveno, jakmile to bude bezpečné a praktické. Máte-li potíže s lokalizací odpojení napájení nebo pokud se zámek při výpadku proudu neodjistí, nahlédněte do uživatelské příručky systému nebo požádejte o pomoc výrobce či instalačního technika.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že magnetické zámky sice poskytují vynikající zabezpečení, ale pochopení, jak je za zvláštních okolností otevřít, je životně důležité. Ať už kvůli výpadkům proudu, špatně umístěným přístupovým kartám nebo nouzovým situacím, znalost navigace v těchto zámkech může být nesmírnou pomocí.

Pokud se vám nepodaří odemknout magnetický zámek ani po provedení uvedených kroků, neváhejte se obrátit na profesionálního zámečníka nebo výrobce zámku s žádostí o pomoc.

Často kladené otázky o tom, jak otevřít magnetický zámek bez klíče

Magnetické zámky jsou obvykle ovládány elektrickým systémem kontroly přístupu, který lze spustit různými způsoby, například čtečkou karet, numerickou klávesnicí, biometrickými senzory nebo dálkovým uvolňovacím tlačítkem. Když systém obdrží správný vstup, přeruší napájení zámku a umožní otevření dveří.

Ne, magnetický zámek nelze otevřít běžným klíčem jako tradiční zámek. Jsou ovládány elektronicky a k otevření vyžadují správný vstup do řídicího systému.

Pokud jste svou klíčovou kartu ztratili, je prvním krokem kontaktovat osobu nebo organizaci odpovědnou za zámek, jako je správce budovy nebo bezpečnostní personál. Mohou vám poskytnout novou klíčovou kartu nebo alternativní přístup.

Zatímco zámečníci jsou tradičně spojováni s mechanickými zámky, mnozí mají zkušenosti i se zámky elektronickými a magnetickými. Pokud jste uzamčeni, profesionální zámečník vám může pomoci znovu získat přístup. To by však mělo být provedeno pouze s řádným oprávněním.

Pamatujte, že jakýkoli pokus obejít magnetický zámek by měl být proveden legálně a eticky. Neoprávněné pokusy mohou vést k právním důsledkům a potenciální újmě nebo škodě. Vždy postupujte s respektem k zákonu a majetku ostatních.

Elektromagnetické zámky nebo maglocky jsou robustní a bezpečné a jejich obcházení bez řádného povolení je nezákonné a neetické. Jsou navrženy tak, aby odolávaly násilnému otevření při napájení. Jako každý bezpečnostní systém však nejsou zcela neomylné.

Zranitelnosti lze například zneužít, pokud je maglock součástí špatně implementovaného systému řízení přístupu nebo výpadku napájení bez zálohy. To je důvod, proč je zásadní správná instalace a údržba těchto systémů odborníky.

Magnetické zámky se spoléhají na konstantní napájení, aby zůstaly uzamčeny. Vytvářejí silné magnetické pole, které zajišťuje dveře při napájení. Pokud dojde k přerušení napájení, zámek se uvolní.

Proto je násilné otevření magnetických dveří, když je zámek napájen a správně funguje, extrémně obtížné, ne-li nemožné, aniž by došlo k významnému poškození. Bez řádného povolení by to bylo pravděpodobně považováno za nezákonné a neetické.

Autor

 • Jak otevřít magnetický zámek bez klíče? Komplexní průvodce 2

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.