Jak otevřít zadlabaný zámek bez klíče? Pět snadných metod

Naposledy aktualizováno 16. března 2024 uživatelem Vincent Zhu

Úvod

Zadlabané zámky jsou základem ve světě bezpečnosti a jsou známé svou robustností a spolehlivostí. Tyto zámky, které se běžně vyskytují v hotelech, rezidenčních a komerčních objektech, jsou zabudovány do dveří a nabízejí vyšší úroveň ochrany než jejich povrchové protějšky.

Tento článek se ponoří do složitosti otevírání zadlabaného zámku bez klíče – scénáře, který může nastat při výlukách nebo situacích ztráty klíče.

Je však zásadní přistupovat k tomuto tématu s jasným pochopením právních a etických aspektů. Neoprávněná manipulace se zámky může vést k právním důsledkům a měla by být prováděna pouze tehdy, je-li to zákonné a nezbytné.

Připravte si nástroje pro otevření zadlabaného zámku

Jak otevřít zadlabaný zámek bez klíče? Pět jednoduchých metod 1

Navigace v zamčeném zářezu bez klíče vyžaduje dovednost, trpělivost a správné nástroje. Použitím vhodných nástrojů je úkol lépe zvládnutelný a minimalizuje se riziko poškození zámku nebo dveří.

 1. Šroubovák: Univerzální nástroj, šroubovák může manipulovat s vnitřním mechanismem zámku. Šroubováky s plochou hlavou jsou často preferovány kvůli jejich tenké a ploché špičce, která se vejde do klíčové dírky.
 2. Kreditní karta: I když je častěji spojováno s obcházením zámků založených na západce, lze někdy použít robustní kreditní kartu nebo podobnou plastovou kartu k otevření jednodušších zadlabaných zámků.
 3. Bobby špendlíky a kancelářské sponky: Tyto předměty každodenní potřeby lze ohnout a upravit tak, aby fungovaly jako provizorní trsátka. Jsou zvláště užitečné pro hrabání kolíků uvnitř zámku.
 4. Sada zadlabaných zámků: Specializovaná sada nástrojů navržená výslovně pro zadlabané zámky. Přicházejí v různých tvarech a velikostech, aby vyhovovaly různým designům zámků.
 5. Napínací klíč: Tento nástroj se používá k napnutí zástrčky zámku a přidržení kolíků na místě, jakmile byly nastaveny.
 6. Vrtat: V situacích, kdy je třeba zámek zcela obejít, může vrták zničit zamykací mechanismus, udělující přístup. Tato metoda však způsobí, že zámek nebude použitelný a je obvykle poslední možností.

Závěrem lze říci, že i když jsou k dispozici různé nástroje pro otevírání zadlabaných zámků, pochopení specifických požadavků na zámek a použití vhodných nástrojů je zásadní. Zajišťuje hladký, nepoškozený a účinný proces odemykání.

Metoda 1: Použití kreditní karty

Zatímco úvěr karetní technika je častěji spojována s obcházením jednoduché zámky založené na západce, může být někdy účinný u určitých hypotečních zámků, zejména u těch s méně složitým mechanismem. Zde je podrobný návod, jak použít kreditní kartu k otevření zadlabaného zámku:

 1. Vyberte správnou kartu: Použití karty, kterou se nebojíte poškodit, je zásadní, protože tato metoda může někdy kartu ohnout nebo poškrábat. Ideální by byla kreditní karta s prošlou platností nebo podobná plastová karta.
 2. Vložte kartu: Umístěte kartu mezi rám dveří a dveře přilehlé k západka zadlabaného zámku. Magnetický proužek by měl směřovat ke dveřím a karta by měla být kolmá.
 3. Použijte tlak: Zatlačte a zatřeste kartou směrem k západce, vyvíjejte mírný tlak. Cílem je nasunout kartu přes západku, zatlačit ji zpět do dveří a umožnit otevření.
 4. Posuňte a otevřete: Jakmile ucítíte, jak je západka zatlačena kartou zpět, začněte kartu posouvat směrem dolů a současně otáčejte klikou dveří. Tento kombinovaný pohyb by měl vytlačit západku z cesty, aby se dveře mohly otevřít.
 5. Alternativní metoda: Pokud přímý přístup nefunguje, můžete kartu mírně naklonit k zemi, zakroutit a posouvat. Tato změna úhlu vám může poskytnout lepší páku proti západce.
 6. úvahy: Stojí za zmínku, že tato metoda nemusí fungovat u všech zadlabaných zámků, zejména u těch se složitými mechanismy nebo dalšími bezpečnostními prvky. Je pravděpodobnější, že bude účinný u jednodušších zámků nebo vnitřních dveří s méně robustním zabezpečením.

Pamatujte, že zatímco technika kreditních karet může být užitečným trikem v nouzových situacích, je nezbytné ji používat zodpovědně a eticky. Neoprávněné nebo úmyslné použití této metody je nezákonné a neetické. Vždy se ujistěte, že máte právo přístupu do uzamčeného prostoru, než se pokusíte o jakoukoli techniku ​​odemykání zámku.

Otevření zamčených hotelových zadlabacích dveří kreditní kartou

Metoda 2: Použití šroubováku

Technika šroubováku je o něco složitější než metoda kreditní karty, ale může být účinná při otevírání určitých zadlabaných zámků, zejména pokud jsou starší nebo mají jednodušší mechanismy. Zde je návod, jak pomocí šroubováku otevřít zadlabaný zámek:

Instrukce:

 1. Vyberte pravý šroubovák: Vyberte si plochý šroubovák, který těsně zapadne do klíčové dírky zadlabaného zámku. Nemělo by být příliš velké nebo příliš malé; těsné uchycení je nezbytné, aby tato metoda fungovala.
 2. Vložte šroubovák: Opatrně zasuňte šroubovák do klíčové dírky zámku a ujistěte se, že zapadne tak hluboko jako běžný klíč.
 3. Aplikujte napětí: Jakmile je šroubovák na svém místě, vyviňte mírný tlak otočením ve směru, kterým by se měl otáčet klíčem, abyste dveře odemkli. Toto napětí bude nutné pro manipulaci s vnitřním mechanismem zámku.
 4. Cit pro mechanismus: Při napínání se snažte cítit vnitřní kolíky nebo páčky zámku. Cílem je zarovnat je do polohy, která umožňuje otáčení zámku.
 5. Manipulovat a otáčet: Jemně kývejte šroubovákem nahoru a dolů a přitom udržujte tlak otáčení. Cílem je napodobit činnost klíče a zarovnat vnitřní mechanismy k odemknutí dveří. Pokud cítíte, že se šroubovák v kterémkoli bodě otáčí volněji, může to znamenat, že se zámek uvolnil.
 6. Otevřít dveře: Jakmile se zámek otočí, jemně otočte klikou dveří a zatlačením dveře otevřete.

Jak otevřít zadlabaný zámek bez klíče? Pět jednoduchých metod 2

Opatření:

 1. Vyhněte se nadměrné síle: Příliš velká síla může poškodit zámek nebo šroubovák. Vždy používejte jemné, kontrolované pohyby.
 2. Buď trpělivý: Tato metoda vyžaduje trpělivost a může trvat několik pokusů, zvláště pokud nejste obeznámeni s vnitřní strukturou zámku.
 3. Zkontrolujte typ zámku: Ne všechny zadlabané zámky lze otevřít šroubovákem. Některé moderní zámky mají další bezpečnostní prvky, které takovým metodám brání.
 4. Profesionální pomoc: Pokud nemůžete zámek otevřít ani po několika pokusech nebo máte obavy z možného poškození, zvažte vyhledat odbornou pomoc zámečníka.

Závěrem lze říci, že zatímco technika šroubováku může být užitečná pro otevírání určitých zadlabaných zámků, je nezbytné přistupovat k tomuto úkolu s trpělivostí, péčí a jasným pochopením souvisejících rizik a odpovědnosti.

Metoda 3: Použití Bobby Pin/Paperclip

Díky své poddajnosti a štíhlému designu byly odznaky a sponky Bobby v médiích s oblibou zobrazovány jako šikovné nástroje pro vybírání zámků. I když nemusí být tak účinné jako profesionální nástroje pro vybírání zámků, s trpělivostí a technikou je lze použít k řešení jednodušších zámků. Zde je návod, jak je použít k otevření zadlabaného zámku:

Jak otevřít zadlabaný zámek bez klíče? Pět jednoduchých metod 3

 1. Připravte nástroj:
  • Bobby Pin: Narovnejte špendlík a na jednom konci ponechte malý háček. Tento hák bude sloužit k manipulaci s vnitřními kolíky zámku.
  • Kancelářská svorka: Rozložte kancelářskou sponku na rovný drát a vytvořte malý háček podobný špendlíku.
 2. Vložte nástroj: Opatrně zasuňte rovný konec zvoleného nástroje do klíčové dírky zámku a zatlačte jej tak hluboko, jak jen to půjde.
 3. Cítit mechanismus: S nástrojem uvnitř nahmatejte čepy nebo páčky zámku. Klíč obvykle zarovná tyto malé pružinové mechanismy k odemknutí dveří.
 4. Použijte jemný tlak: Pomocí hákového konce nástroje aplikujte mírný tlak směrem nahoru na každý kolík nebo páku, čímž napodobíte činnost klíče. Budete muset pohybovat nástrojem tam a zpět uvnitř klíčové dírky, abyste umístili každý kolík na místo.
 5. Otočte zámek: Při manipulaci s kolíky použijte jiný nástroj (špendlík nebo kancelářskou sponku) ohnutý do tvaru „L“, abyste na zámek vyvíjeli tlak otáčením, jako když otočíte klíčem. Pokud jsou čepy správně nastaveny, zámek by se měl otočit.
 6. Otevřít dveře: Jakmile ucítíte, že se zámek uvolnil, otočte klikou dveří a zatlačením dveře otevřete.

Tipy a triky:

 1. Přístup dvou nástrojů: Současné použití dvou nástrojů – jednoho pro otáčení zámku a druhého pro nastavení kolíků – může tento proces zjednodušit.
 2. Praxe: Pokud si chcete osvojit tuto metodu, zvažte nácvik na starém zámku. Znalost pocitu kolíků a pák může být prospěšná.
 3. Hmatová zpětná vazba: Věnujte zvýšenou pozornost zpětné vazbě, kterou nástroj získává. Pokud cítíte mírný pohyb nebo slyšíte jemné cvaknutí, může to znamenat, že kolík byl správně nastaven.
 4. Buďte jemní: Nepoužívejte nadměrnou sílu, která může poškodit zámek nebo vaše nástroje. Klíčové jsou jemné, kontrolované pohyby.

V podstatě, zatímco sponky a kancelářské sponky mohou být provizorní nástroje pro vybírání zámku, jejich účinnost do značné míry závisí na dovednosti uživatele, složitosti zámku a troše trpělivosti.

Jak otevřít starý viktoriánský zadlabaný jednopákový zámek s bobby piny

Metoda 4: Použití sady vyzvednutí zámků drážky

Sada zadlabacích zámků je speciální sada nástrojů navržená výslovně pro složitosti zadlabaných zámků. Na rozdíl od standardních kolíkových stavítek mají zadlabané zámky často složitější mechanismus, který pro úspěšné vychystávání vyžaduje unikátní sadu nástrojů.

Sada zadlabaných zámků obvykle obsahuje řadu trsátek a napínacích nástrojů přizpůsobených tak, aby vyhovovaly různým konfiguracím zadlabaných zámků. Tyto nástroje jsou určeny k manipulaci s pákami zámku, ochrannými kryty nebo jinými mechanismy bez originálního klíče.

Jak otevřít zadlabaný zámek bez klíče? Pět jednoduchých metod 4

Součásti sady zadlabacího zámku:

 1. Pákové výběry: Jsou navrženy tak, aby zvedaly, manipulovaly a nastavovaly páky uvnitř zámku do správné výšky, což umožňuje pohyb závory.
 2. Výběr záclon: Některé zadlabané zámky mají závěs (otočný kotouč), který brání přímému přístupu k pákám. Trsátka na záclony jsou navržena tak, aby se pohybovala kolem nebo skrz tuto záclonu.
 3. Napínací nástroje: Ty vyvíjejí otáčecí tlak na zámek a simulují činnost otáčení klíčem. Často se dodávají v různých velikostech a tvarech, aby vyhovovaly různým profilům zadlabaných zámků.
 4. Overlifters: Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby současně zvedly všechny páky v zámku, což umožňuje rychlejší manipulaci.

Jak efektivně používat sadu zadlabaných zámků:

Jak otevřít zadlabaný zámek bez klíče? Pět jednoduchých metod 5

 1. Vyberte správný nástroj: Vyberte vhodný nástroj pro uchop a napnutí pro konkrétní zámek, na kterém pracujete. Výběr často závisí na konstrukci zámku a počtu pák.
 2. Vložte napínací nástroj: Umístěte napínací nástroj do drážky pro pero a vyviňte mírný tlak otáčení ve směru, kterým by se klíč otáčel. Toto napětí bude držet páky na místě, jakmile budou nastaveny ve správné výšce.
 3. Začněte vybírat: Vložte vámi vybrané trsátko do zámku. Jemně páčky nahmatejte a začněte s nimi manipulovat jednu po druhé. Cílem je zvednout každou páku do správné výšky, aby se šroub mohl pohybovat.
 4. Poslouchej a cítíš: Při manipulaci s pákami si všimněte jakéhokoli cvaknutí nebo pohybu. Ty mohou indikovat, že páka byla správně nastavena.
 5. Upravte napětí: Množství napětí, které aplikujete, může změnit. Pokud máte potíže s nastavením pák, zvažte mírné nastavení napětí.
 6. Praxe: Stejně jako všechny techniky vytahování zámků vyžaduje zvládnutí sady zadlabaných zámků cvik. Pracujte na různých typech zadlabaných zámků, abyste získali zkušenosti a zlepšili své dovednosti.

Na závěr, sada zadlabaných zámků je neocenitelná sada nástrojů pro každého, kdo se chce vypořádat se složitostí zadlabaných zámků. S trpělivostí, praxí a správnými technikami mohou tyto nástroje efektivně procházet a otevírat širokou škálu návrhů zadlabaných zámků.

Metoda 5: Vyvrtejte zadlabaný zámek – metoda poslední záchrany

Vrtání je další destruktivní metoda používaná k získání vstupu, když jiné metody selžou. Zahrnuje vrtání přímo do mechanismu zámku pro jeho vypnutí.

 1. Vyberte správný vrták: K proniknutí do kovových součástí zámku je nezbytný tvrdý, odolný vrták, nejlépe vyrobený z karbidu wolframu nebo kobaltu.
 2. Označte bod vrtání: Zjistěte, kde jsou na zámku umístěny páčky nebo kolíky. To je obvykle těsně nad drážkou pro klíč. Označte tento bod fixem nebo děrovačkou.
 3. Začněte vrtat: Začněte vrtat pomalu, abyste zajistili přesnost. Cílem je provrtat čepy nebo páky a učinit je neúčinnými.
 4. Prohloubit díru: Možná budete muset jít hlouběji, abyste při vrtání dosáhli na všechny kolíky nebo páky. Pravidelně zastavujte a zkuste otočit zámek pomocí šroubováku, abyste zjistili, zda byl uvolněn.
 5. Vyčistěte klínovou drážku: Jakmile provrtáte potřebné součásti, odstraňte všechny nečistoty z drážky pro pero pomocí šroubováku nebo trsátka.
 6. Otočte a otevřete: Vložte plochý šroubovák do drážky pro klíč a otočte. Zámek by se měl uvolnit, což vám umožní otevřít dveře.

Důsledky:

 1. Výměna zámku: Zámek bude po odvrtání nepoužitelný a vyměněn.
 2. Možné poškození dveří: Vrtání může způsobit poškození nejen zámku, ale i dveří, zvláště pokud je provedeno nesprávně.
 3. Stát: Výměna zámku a případná oprava dveří poškození může být nákladné.
 4. Bezpečnostní obavy: Dokud nebude zámek vyměněn, bude ohrožena bezpečnost nemovitosti.
 5. Právní a etické aspekty: Stejně jako u jakékoli jiné metody vyzvedávání nebo rozbíjení zámku se ujistěte, že máte právo přístupu do uzamčeného prostoru. Neoprávněný vstup, byť s nejlepšími úmysly, je nezákonný a neetický.

Závěrem lze říci, že i když vloupání nebo odvrtání zadlabaného zámku může být efektivní metodou poslední možnosti, má významné důsledky. Vždy je vhodné zvážit nejprve nedestruktivní metody nebo vyhledat odbornou pomoc zámečníka.

Odblokování UK pákový zámek Zámečnický zámek Otevírání vrtáním

Jak otevřít 5-pákový zadlabací zámek bez klíče?

5-pákové zadlabací zámky patří mezi bezpečnější varianty zadlabacích zámků, které se často používají ve venkovních dveřích a oblastech vyžadujících zvýšenou bezpečnost. Označení „5 pák“ znamená, že zámek obsahuje pět pák, které musí být správně vyrovnány, aby se závora mohla zatáhnout.

 1. Vybírání pákového zámku:
  • potřebné nástroje: Sada 5-pákových trnů zámků obsahuje speciální trsátka a napínací nástroje přizpůsobené pro takové zámky.
  • Metoda: Vložte napínací nástroj a použijte mírný tlak otáčení. Pomocí trsátka manipulujte s každou z pěti pák jednotlivě a nastavte je do správné výšky. Poslouchejte jemné cvakání nebo změny odporu, což může znamenat, že páka je správně nastavena.
 2. Nadzvedávání:
  • potřebné nástroje: Zvedací nástroj určený k současnému zvedání všech pák.
  • Metoda: Vložte zvedák do zámku a současně zvedněte všechny páky. Otáčejte zámkem pomocí napínacího nástroje a přitom udržujte tlak na páky směrem nahoru. Tato metoda může být rychlejší, ale nemusí fungovat u všech 5-pákových zámků, zejména u těch s funkcí proti vypáčení.

Stručně řečeno, 5-pákové zadlabací zámky nabízejí zvýšenou bezpečnost, ale nejsou nepropustné. Lze je úspěšně navigovat pomocí správných nástrojů, technik a přístupů.

Pětipákový zadlabaný zámek vybíraný pomocí šroubováku jako napínacího nástroje

Jak otevřít 3-pákový dveřní zámek bez klíče?

3-pákové zadlabací zámky jsou jednodušší variantou ve srovnání s jejich 5-pákovými protějšky. Jak název napovídá, obsahují tři páky, které je nutné správně zarovnat, aby se šroub mohl zatáhnout. I když nabízejí slušnou úroveň zabezpečení, jsou obecně považovány za méně bezpečné než 5pákové zámky a často se vyskytují na vnitřních dveřích nebo v oblastech s nižšími bezpečnostními požadavky.

 1. Vybírání pákového zámku:
  • potřebné nástroje: Sada třípákových zámků.
  • Metoda: Stejně jako u 5-pákové techniky vložte napínací nástroj a použijte mírný tlak otáčení. Pomocí trsátka manipulujte s každou ze tří pák jednotlivě. S menším počtem pák může být tento proces rychlejší a jednodušší než výběr zámku s 5 pákami.
 2. Nadzvedávání:
  • potřebné nástroje: Zvedací nástroj vhodný pro 3-pákové zámky.
  • Metoda: Vložte powerlifter a současně zvedněte všechny páky. Při udržování tlaku směrem nahoru otáčejte zámkem pomocí napínacího nástroje.

Závěrem lze říci, že 3-pákové dveřní zámky jsou jednodušší než 5-pákové zámky, ale stále vyžadují zručnost a správné nástroje k otevření bez klíče. Pochopení rozdílů a nuancí mezi těmito dvěma vám může pomoci vybrat správný přístup a nástroje pro daný úkol.

Jak vybrat jednoduchý 3pákový zadlabaný zámek s domácími nástroji?

Odstraňování problémů a údržba

Dostává se zadlabací zámek zaseknutý v uzamčené poloze může být frustrující zážitek. Zde je několik řešení a kroků k vyřešení problému:

 1. Namažte zámek: V průběhu času se uvnitř zámku může nahromadit špína a špína, což způsobí jeho zaseknutí. Nastříkejte do klíčové dírky lubrikant, jako je WD-40, a nechte jej několik minut působit, než klíč znovu vyzkoušejte.
 2. Zkontrolujte klíč: Ujistěte se, že používáte správný klíč a že není ohnutý nebo poškozený. Opotřebovaný klíč nemusí správně zapadnout do mechanismu zámku.
 3. Zkontrolujte zarovnání dveří: Dveře se mohou časem posunout v důsledku změn teploty a vlhkosti. Pokud dveře nejsou správně zarovnány s rámem, mohou způsobit tlak na zámek a způsobit jeho zaseknutí. Problém může vyřešit úprava dvířek nebo ochranného plechu.
 4. Jemně klepněte na zámek: Někdy jemné poklepání na zámek pomocí paličky může pomoci uvolnit vnitřní součásti, které by mohly uvíznout.
 5. Vyhledejte odbornou pomoc: Pokud zámek zůstane zaseknutý i po vyzkoušení výše uvedených řešení, je nejlepší zavolat zámečníka, aby nedošlo k dalšímu poškození.

Závěrem lze říci, že pravidelná údržba, pochopení složitosti zadlabaných zámků a včasná opatření mohou zajistit hladký provoz a bezpečnost těchto zámků. Ať už jde o řešení problému nebo o zvýšení zabezpečení, je nezbytné přistupovat k úkolům se znalostmi a péčí.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Zadlabané zámky jsou již mnoho let základem ochrany domácností a provozoven díky svému složitému designu a robustním bezpečnostním prvkům. V této příručce jsme se ponořili do nuancí těchto zámků, od pochopení jejich mechanismu až po prozkoumání různých technik, jak se s nimi vypořádat bez klíče.

Kromě toho, zatímco metody DIY mohou být užitečné v nouzových situacích nebo pro nadšence, neexistuje žádná náhrada za profesionální znalosti. Zámečníci mají dovednosti, nástroje a zkušenosti k efektivnímu a bezpečnému řešení problémů souvisejících se zámky. Pokud máte pochybnosti nebo čelíte obzvláště náročnému zámku, je vždy nejlepší vyhledat odbornou intervenci.

Sdílet tento článek:

o autorovi

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.