Problémy a odstraňování problémů se zamykacím mechanismem dveří z PVC

Objevte běžné problémy s plastovým zamykacím mechanismem dveří, jejich příčiny a účinné rady pro odstraňování problémů a údržbu vašeho uPVC dveřního zámku.

Naposledy aktualizováno 28. srpna 2023 uživatelem Vincent Zhu

Úvod

Plastové dveře jsou v moderních domácnostech stále oblíbenější díky své odolnosti, cenové dostupnosti a nízkým nárokům na údržbu. UPVC dveře však mohou také čelit problémům se zamykacím mechanismem jako kterékoli jiné, což ohrožuje bezpečnost vašeho domova.

Uvědomění si těchto běžných problémů vám může pomoci přijmout včasná opatření a zajistit hladký provoz vašeho plastového dveřního zámku. Tento článek pojednává o různých problémech s mechanismem zamykání dveří z PVC, jejich příčinách a účinných řešeních, jak udržet váš domov v bezpečí.

Běžné problémy s uzamykacím mechanismem dveří uPVC a odstraňování problémů.

Běžné problémy s uPVC zámkovým mechanismem a odstraňování problémů

UPVC uzamykací mechanismy dveří jsou obecně spolehlivé, ale v průběhu času se mohou vyskytnout problémy v důsledku opotřebení, nesouososti nebo jiných problémů. Zde jsou některé běžné problémy s uPVC zamykacím mechanismem:

 • Špatně zarovnané dveře: Pokud jsou vaše dveře špatně zarovnané s rámem, uzamykací body nemusí správně zapadnout, což znesnadní zamykání nebo odemykání. Nesouosost může nastat v důsledku změn teploty a vlhkosti, sedání budovy nebo opotřebovaných pantů.
 • Tuhá rukojeť: Tuhá nebo špatně ovladatelná rukojeť může být způsobena opotřebovanou nebo poškozenou převodovkou, vřetenem nebo pružinou rukojeti.
 • Opotřebený nebo poškozený válec zámku: Projekt cylindrická vložka zámku je součástí uzamykacího mechanismu, ve kterém je umístěna klíčová dírka. V průběhu času se může vložka opotřebovat nebo poškodit, což ztěžuje vkládání, otáčení nebo vyjímání klíče. Poškozená vložka může také ohrozit bezpečnost vašeho domova.
 • Zalomený klíč: Pokud se váš klíč ulomí uvnitř cylindrické vložky, odstranění zlomeného kusu a ovládání zámku může být náročné.
 • Uzamykací body nezabírají: Pokud háky, šrouby nebo válečkové vačky správně nezabírají s přídržnými deskami, dvířka se nemusí bezpečně uzamknout.
 • Dveře špatně těsní: Pokud dveře netěsní k rámu, může to vést k průvanu, pronikání vody nebo snížení energetické účinnosti.
 • Opotřebení: V průběhu času se mohou různé součásti zamykacího mechanismu dveří z PVC opotřebovat, což vede ke snížení funkčnosti nebo úplnému selhání.
 • Zaseknuté uzamykací body: Uzamykací body se mohou zaseknout kvůli nečistotám, úlomkům nebo nedostatečnému mazání. Když k tomu dojde, dveře se nemusí zamknout nebo odemknout hladce; v některých případech se nemusí uzamknout.

Nyní si uveďme běžnější problémy se zámkem dveří uPVC a jak je řešit.

Zámek dveří z PVC nefunguje.

Zámek dveří z PVC nefunguje

Pokud váš uPVC zámek dveří nefunguje, měli byste zkontrolovat následující:

 • Zkontrolujte klíč. První věc, kterou byste měli udělat, když váš uPVC zámek dveří nefunguje, je zkontrolovat klíč. Budete si muset pořídit nový, pokud je opotřebovaný a nejde otočit v zámku.
 • Zkontrolujte samotný válec, zda není poškozený nebo zrezivělý (pokud existuje). Pokud byl váš válec poškozen rzí nebo působením vody, je možné, že se již nebude moci otáčet.
 • Dveře a rám mohou být nesouosé. V takovém případě je možná budete muset upravit, dokud nebudou správně sedět.
 • Nečistoty nebo cizí předměty může se zachytit mezi západku, závorya další uzamykací body na zárubni a způsobit problémy se zamykáním/odemykáním plastových dveří.
 • Dorazový plech nebo úchyty na rámu dveří mohou být špatně zarovnané nebo poškozené v důsledku opotřebení v průběhu času (nebo nesprávného používání). Budete potřebovat někoho, kdo ví, jak tento problém správně opravit, aby se to už neopakovalo!
 • Uzamykací body nezabírají: Pokud háky, šrouby nebo válečkové vačky správně nezabírají s přídržnými deskami, dvířka se nemusí bezpečně uzamknout. Tento problém může být způsoben nesouosostí, opotřebenými součástmi nebo poškozenou převodovkou.

UPVC dveře se nezamykají

UPVC dveře se nezamykají

Pokud máte potíže se zamykáním dveří z PVC, může to být jedna z několika věcí:

 • Zámek není správně uzavřen. Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené a zda mezi nimi a rámem nejsou žádné mezery. Jsou-li mezery, zatlačte na ně nebo je zatáhněte, dokud se těsně nezavřou k sobě.
 • Rám je mírně zkroucený nebo zkroucený v průběhu času kvůli povětrnostním podmínkám, jako je horké nebo chladné počasí (což může způsobit expanzi/kontrakce). Mohl bys potřebovat profesionální zámečník k vyřešení tohoto problému, pokud je příliš závažný.
 • Klíč nebo vložka je poškozená. Je snadné klíče spadnout a zlomit je, pokud je ponecháte v zámku příliš dlouho nebo je používáte příliš často.
 • Poškozené nebo špatně zarovnané úderové desky a držáky (kovové desky, které drží rám dveří pohromadě). Ty se mohou časem opotřebovat a je třeba je občas vyměnit – ujistěte se, že máte dostatek náhradních dílů!
 • Je to horké nebo chladné počasí? Zámek může být v chladném počasí tuhý a k jeho pohybu možná budete potřebovat větší sílu než obvykle.

UPVC dvířka se při zavření nezamknou.

UPVC dvířka se při zavření nezamknou

Pokud váš přední dveře se nezamykají po zavření může být problém v jednom nebo více z následujících:

 • Porucha pružinového mechanismu způsobí, že západka zůstane při zavření vysunutá
 • Kolísání teplot způsobit roztahování a smršťování součástí uvnitř vašeho dveřního rámu
 • Vypadlé dveře – pokud jste někdy upustili dveře, mohlo dojít k poškození jejich zamykacího mechanismu
 • Zkontrolujte vyrovnání dveří a rámu. Ujistěte se, že vaše plastové dveře jsou správně zarovnány s rámem tím, že mezi nimi odstraníte drobné mezery.
 • Ujistěte se, že západka při zavírání a zavírání nenaráží na žádné prvky rámu. Možná budete muset tyto členy upravit tak, aby si vzájemně nepřekážely při zavírání a zamykání.

UPVC dvířka se nezamknou, i když jsou otevřená

Pokud se dveře z PVC nezamykají, i když jsou otevřené, je třeba zkontrolovat několik věcí.

 • Ujistěte se, že nedošlo k poruše převodovky. Převodovka umožňuje a vícebodový zámek (který používá tři nebo více kontaktních bodů) na dveřích z PVC. Pokud tato součást selže a je třeba ji vyměnit, zabrání to správnému fungování vašeho vícebodového zámku.
 • Vícebodový zámek je poškozen. To se může stát, pokud jsou dveře ponechány otevřené příliš dlouho nebo pokud je problém s panty vašich plastových dveří. Můžete to zkusit opravit výměnou nebo opravou vícebodového zámku a pantů.
 • Zkontrolujte, zda všechny body správně zapadají a jsou těsně u sebe než je uzamknete na místě. Pokud ne, upravte každý bod tak, aby správně zapadl a těsně k sobě při zajištění na místě, aniž by mezi nimi byly mezery; tím se zajistí, že se nikdo nedostane dovnitř mezerami nebo mezerami mezi nimi (zejména děti).

Plastové dveře se zevnitř nezamykají

UPVC dveře se nezamykají zevnitř

Pokud se snažíte zamknout dveře zevnitř, ale nezamknou se a místo toho se stále otevírají, může být několik věcí špatně.

 • Zkontrolujte, zda nejsou dveře zkroucené nebo nerovné. Pokud ano, může to způsobit problémy při zamykání, protože není dostatek místa pro správné zasunutí šroubu na místo (stejně jako další problémy).
 • Zkontrolujte mechanismus zámku: Pokud jsou na kterékoli jeho části praskliny nebo praskliny, zejména v místě, kde je připevněna k rámu, bude nutné je vyměnit, než budou správně fungovat.
 • Zámek může být znečištěný nebo poškozený. Čištění hadříkem by mělo pomoci vyřešit tento problém, pokud je to vše, co je v pořádku s vaším uzamykacím mechanismem dveří (viz výše).
 • Problémy s vnitřním mechanismem: Pokud se klíč otočí, ale dveře se nezamknou, vnitřní mechanismus zámku může být vadný nebo poškozený. Profesionální zámečník nebo specialista na dveře může pomoci diagnostikovat a opravit problém.

Další informace o tom, jak opravit dveře z PVC, které se nezamykají, naleznete v následujícím videu:

Moje přední dveře z PVC se nezavřou. (co mám dělat?)

V horkém počasí se přední dveře nezamykají.

V horkém počasí můžete zjistit, že se vaše dveře z PVC nezamykají. Je to proto, že uPVC se může roztáhnout, když se zahřeje, což může mírně vychýlit dveře. V takovém případě může být obtížné zavřít nebo otevřít přední dveře, protože v teplém počasí ztuhnou než obvykle.

Zámek dveří z PVC se neotáčí.

Zámek dveří z PVC se neotáčí.

Pokud se zámek neotáčí a jste si jisti, že není rozbitý, může to být jeden z následujících důvodů:

 • Klíč není používán správně. Možná budete chtít zkontrolovat, zda máte správný klíč nebo zda nebyl poškozen.
 • Ujistěte se, že uvnitř nezůstaly žádné nečistoty nebo kolem vašeho plastového dveřního mechanismu, který brání správnému fungování.
 • Vaše dveře mohly spadnout na panty, což způsobuje poškození buď vaší závory nebo háčků/válců uvnitř nich, takže se již nemohou volně pohybovat a způsobují problémy s plynulým otevíráním/zavíráním dveří.
 • Nechal jste si nedávno uříznout klíč? Pokud ano, klíč mohl být ohnutý během procesu řezání. To platí zejména v případě, že k uříznutí klíčů používáte levné železářství.
 • Vadný válec: Pokud máte potíže se zasunutím nebo otočením klíče, může být euro vložka opotřebená nebo poškozená. Problém by měla vyřešit výměna válce za nový.
 • Problémy s vnitřním mechanismem: Pokud se klíč otočí, ale dveře se nezamykají nebo neodemknou, může být vadný nebo poškozený vnitřní mechanismus zámku. Profesionální zámečník nebo specialista na dveře může pomoci diagnostikovat a opravit problém.
 • Problémy s chladným počasím: Zámky mohou někdy v chladném počasí zamrznout, takže je obtížné otočit klíčem. Můžete zkusit klíč jemně zahřát zapalovačem nebo fénem a poté jej vložit do zámku, aby se rozpustil led uvnitř.

Zámek dveří z PVC nechytne.

Zámek dveří z PVC nechytne

Pokud váš plastový zámek dveří nechytne, může to být způsobeno několika důvody. Zde jsou některé možné příčiny a řešení:

 • Špatně zarovnané dveře: Pokud jsou vaše dveře nesprávně zarovnány s rámem, uzamykací body nemusí správně zapadnout do upevňovacích desek.
 • Problémy se západkou: Pokud západka nezapadá do západky nebo rámu, dveře se nemusí správně zavřít nebo zamknout. Příčinou může být opotřebovaná nebo poškozená západka, špatně zarovnaná dvířka nebo západka. Zkontrolujte tyto součásti, zda nevykazují viditelné opotřebení nebo poškození, a v případě potřeby zvažte jejich výměnu.
 • Vyzkoušejte pružinový mechanismus ve dveřích otevřením dveří a stisknutím západky prstem. Pokud vyskočí, znamená to, že může být vychýlený nebo mírně posunutý.
 • Pokud však otevřete dveře a zatlačíte na jejich zámek, neobjeví se žádná odezva z obou stran vašeho rámu, znamená to, že došlo k nějaké vnitřní chybě buď ve vás, nebo ještě hůře, v jiné části uvnitř. které by bylo nutné vyměnit, než by někdo mohl znovu použít svůj přední vchod!

UPVC dveřní zámek se zcela nezasouvá

UPVC dveřní zámek se zcela nezasouvá

Pokud se váš zámek nezasouvá úplně, mechanismus bude pravděpodobně nejčastější příčinou toho, když se pokusíte dveře zavřít silou, aniž byste je předtím odemkli. To může způsobit poškození vnitřního fungování vašeho zámku, což bude vyžadovat profesionální opravu zámečníkem.

 • Zaseknutý mechanismus zámku. Pokud nemůžete západku zatáhnout ručně a nezasune se automaticky, zkuste ji namazat olejem nebo WD40. Můžete také zkusit odstranit všechny překážky, které by mohly způsobovat uvíznutí (například nečistoty)
 • špatně zarovnané úderové desky, zkuste je upravit tak, že vyvrtáte nové otvory do rámu vašich plastových dveří a znovu je přišroubujete na místo tak, aby byly správně zarovnány s odpovídajícími otvory pro zámky na obou stranách rámu.

UPVC kliky dveří se nedají zamknout zvednutím

Pokud se vaše dveřní klika z PVC nezamyká zvednutím, ale ovládá ostatní funkce dveří, je pravděpodobné, že se jedná o závadu vnitřního mechanismu.

Pokud jste toto vše zkontrolovali a nemůžete najít řešení, doporučujeme kliku úplně vyměnit.

Kolik stojí oprava zamykacího mechanismu dveří z PVC?

Kolik stojí oprava zamykacího mechanismu dveří z PVC

Náklady na opravu mechanismu zámku dveří z PVC se mohou lišit v závislosti na několika faktorech, včetně povahy problému, typu zámku, nákladů na náhradní díly a mzdových nákladů ve vaší oblasti.

Zde je obecný rozpis nákladů spojených s opravou dveřního zámku z PVC:

 1. Jednoduché opravy: Úprava vyrovnání dveří, dotažení uvolněného kování nebo promazání zámkového mechanismu obvykle stojí méně. Tyto opravy se mohou pohybovat od 50 do 100 USD, v závislosti na poplatcích za práci ve vaší oblasti.
 2. Výměna dílů: Náklady na výměnu dílů, jako je vložka zámku, mechanismus zámku nebo klika dveří, budou záviset na ceně konkrétních součástí požadovaných pro váš dveřní zámek. Náhradní díly se mohou pohybovat od 20 do 150 USD, v závislosti na typu zámku a značce.
 3. Mzdové náklady na výměnu dílů se mohou lišit v závislosti na vaší lokalitě a složitosti opravy, ale obvykle se pohybují od 50 do 100 USD za hodinu.
 4. Profesionální zámečník nebo specialista na dveře: Pokud si najmete profesionálního zámečníka nebo specialistu na dveře, aby diagnostikoval a odstranil problém, měli byste započítat jejich mzdové náklady. Obecně, zámečníci účtují mezi 50 až 100 dolary za hodinu, i když se to může lišit v závislosti na vaší poloze a složitosti problému.

Co NEDĚLAT s uzamykacím mechanismem dveří z PVC Problém?

Co NEDĚLAT s uzamykacím mechanismem dveří z PVC Problém

Při řešení problému se zámkem dveří z plastu existují určité kroky, kterým byste se měli vyhnout, abyste zabránili dalšímu poškození nebo ohrozili bezpečnost vašich dveří. Zde je seznam toho, co NEDĚLAT:

 1. Netlačte silou na kliku nebo klíč: Násilím na kliku nebo klíč při pokusu zamknout nebo odemknout dveře může dojít k poškození zamykacího mechanismu, kliky, vřetena nebo klíče. Místo toho jemně manipulujte s klikou nebo klíčem a pokuste se identifikovat problém, který problém způsobuje.
 2. Nepoužívejte nevhodné nástroje nebo metody: Vyhněte se používání provizorních nástrojů nebo nevhodných metod při pokusu o opravu zámku, protože to může způsobit další poškození. Používejte správné nástroje a dodržujte doporučené postupy pro řešení konkrétního problému.
 3. Bez řádných znalostí zámek nerozebírejte: Demontáž bez odpovídajících znalostí nebo zkušeností může vést ke komplikacím a ztížit správnou zpětnou montáž. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, je nejlepší poradit se s profesionálním zámečníkem nebo specialistou na dveře.
 4. Nezanedbávejte pravidelnou údržbu: Zanedbání pravidelné údržby, jako je mazání zámkového mechanismu a udržování dveří a rámu v čistotě, může zhoršit nebo vytvořit nové problémy. Ujistěte se, že provádíte běžnou údržbu, abyste předešli problémům a prodloužili životnost vašeho plastového dveřního zámku.
 5. Nepokoušejte se o vlastní opravu, pokud si nejste jisti: Pokud si nejste jisti, jak vyřešit problém se zámkem dveří z PVC, nepokoušejte se o vlastní opravu, která by mohla vést k dalšímu poškození nebo ohrozit bezpečnost vašich dveří. Místo toho se poraďte s profesionálním zámečníkem nebo specialistou na dveře, aby diagnostikovali a opravili problém.
 6. K nastavení dveří nepoužívejte nadměrnou sílu: Při nastavování zarovnání dveří je důležité nepoužívat nadměrnou sílu, protože by mohlo dojít k poškození pantů, válečků nebo rámu dveří. Úpravy provádějte jemně a postupně, abyste předešli dalším problémům.

Tím, že se těmto akcím vyhnete, můžete zajistit, že problém se zámkem dveří z PVC bude vyřešen bezpečně a efektivně, aniž by došlo k dalšímu poškození nebo ohrožení bezpečnosti vašich dveří.

Jak udržovat uzamykací mechanismus dveří z PVC?

Jak udržovat uzamykací mechanismus dveří z PVC

Pravidelná údržba vašeho uzamykacího mechanismu dveří z PVC zajišťuje hladký provoz a prodlouženou životnost. Zde je několik tipů na údržbu vašeho zamykacího mechanismu dveří z PVC:

 • Čištění: Dvířka a rám udržujte v čistotě tím, že je otřete měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. To pomáhá zabránit hromadění nečistot a nečistot v zámkovém mechanismu a zajišťuje hladký chod dveří.
 • mazání: Namažte pohyblivé části mechanismu zámku, jako je západka, závory, háky a válečky, pomocí vhodného maziva, jako je silikonový sprej nebo grafitový prášek. Vyhněte se použití lubrikantů na olejové bázi, protože mohou přitahovat nečistoty a způsobit, že zámek bude lepkavý nebo tuhý. Také namažte klíčovou dírku a zamkněte válec nastříkáním malého množství maziva do klíčové dírky.
 • Včasná výměna opotřebovaných dílů: Výměna opotřebovaných nebo poškozených dílů, jako jsou zámkové vložky a kliky dveří, může pomoci zachovat integritu zamykacího mechanismu dveří z PVC a zabránit dalším problémům. Pravidelně kontrolujte dveře a jejich součásti, zda nejeví známky opotřebení, a podle potřeby je vyměňte.
 • Zkontrolujte a dotáhněte hardware: Pravidelně kontrolujte kliku dveří, čelní desku zámku a panty, zda nejsou uvolněné nebo opotřebované. Utáhněte všechny uvolněné šrouby a podle potřeby vyměňte poškozené nebo opotřebované součásti.
 • Zkontrolujte zarovnání dveří: Zkontrolujte dveře, zda nejsou vychýlené, jako jsou nerovnoměrné mezery mezi dveřmi a rámem nebo potíže se zavíráním dveří. V případě potřeby upravte závěsy nebo válečky, aby bylo zajištěno správné vyrovnání dveří.
 • Zkontrolujte a upravte držadla: Zkontrolujte úchyty na rámu dveří, což jsou kovové součásti, se kterými zámek zapadne, když je zamčený. Ujistěte se, že jsou zarovnány s uzamykacími body na dveřích. Pokud nejsou vyrovnány, povolte šrouby, které drží držáky na místě, přemístěte je a poté šrouby znovu utáhněte.
 • Zkontrolujte těsnění a těsnění: Zkontrolujte těsnění a těsnění kolem dveří, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Vyměňte všechny poškozené těsnicí lišty nebo těsnění, abyste zachovali správnou izolaci a zabránili průvanu.
 • Otestujte funkci zámku: Pravidelně jej testujte, abyste se ujistili, že se hladce zapíná a vypíná. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, okamžitě je řešte, abyste zabránili jejich zhoršení.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že problémy s uzamykacím mechanismem dveří z PVC se mohou vyskytovat z různých důvodů, jako jsou špatně seřízené dveře, opotřebované díly nebo poškozené válce. Tím, že si uvědomíte tyto běžné problémy a jejich příčiny, můžete přijmout proaktivní opatření k zachování funkčnosti vašeho plastového dveřního zámku a zajištění bezpečnosti vašeho domova.

Pravidelná kontrola, včasné opravy a správná údržba vašeho uPVC dveřního zámku může výrazně pomoci předejít potenciálním problémům. Pokud se potýkáte s přetrvávajícími problémy, je vždy vhodné obrátit se na profesionálního zámečníka, který problém vyřeší a ochrání váš domov.

Často kladené otázky O problémech s mechanismem zamykání dveří z PVC

Dveře uPVC (neměkčený polyvinylchlorid) mají typicky vícebodový uzamykací systém. Tento systém se skládá z několika uzamykacích bodů, jako jsou háky, šrouby a válečky, které vstupují do rámu dveří při zvednutí kliky nebo otočení klíče. Centrální částí tohoto systému je obvykle eurocylindrický zámek, do kterého se vkládá klíč pro ovládání uzamykacího mechanismu.

Euro cylindrické zámky jsou běžné ve dveřích z PVC, protože poskytují dobrou úroveň zabezpečení a v případě potřeby je lze relativně snadno vyměnit.

UPVC dveřní zámky obvykle fungují pomocí mechanismu nazývaného vícebodový zamykací systém. Tento systém obsahuje několik uzamykacích bodů, obvykle mezi třemi a pěti, které se aktivují současně při otočení klikou dveří nebo klíčem.

Když je klika zvednuta nebo otočena, uzamykací body vyčnívají ven z mechanismu zámku a do rámu dveří. Uzamykací body mohou být na horní, spodní a boční straně dveří.

Mechanismus zámku je obvykle ovládán cylindrickou vložkou, kam se vkládá klíč. Otočením klíče se aktivuje mechanismus zámku a aktivují se uzamykací body.

Doba opravy zámku dveří z PVC závisí na složitosti problému a zkušenostech osoby provádějící opravu. Obecně lze jednoduché opravy dokončit během hodiny nebo méně, jako je seřízení vyrovnání dveří, dotažení uvolněného hardwaru nebo promazání mechanismu zámku.

Složitější opravy, jako je výměna vložky zámku, zamykacího mechanismu nebo kliky dveří, však mohou trvat déle, zejména pokud osoba provádějící opravu nemá zkušenosti nebo nezná konkrétní typ zámku. V takových případech může dokončení opravy trvat 1 až 3 hodiny.

Ne, dveře z PVC nejsou nutně náchylnější k problémům s uzamykacím mechanismem než jiné dveře. Vícebodové zamykací systémy používané v mnoha plastových dveřích však mohou být složitější než tradiční zámky a vyžadují více pozornosti a údržby.

Je dobré namazat zamykací mechanismus dveří z PVC alespoň jednou ročně nebo častěji, pokud si všimnete, že se dveře začínají obtížně zamykat nebo odemykat.

Přestože WD-40 může být dočasným řešením, nedoporučuje se pro dlouhodobé používání na zamykacích mechanismech dveří z PVC. Místo toho se rozhodněte pro lubrikant na bázi silikonu speciálně navržený pro zámky.

Pokud máte potíže se zasunutím nebo vyjmutím klíče, použijte na klíč a uvnitř vložky zámku lubrikant na silikonové bázi. Pokud problém přetrvává, cylindrická vložka může být opotřebovaná nebo poškozená a vyžaduje výměnu.

Autor

 • Problémy a odstraňování problémů se zamykacím mechanismem dveří z PVC 1

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

Další doporučené články