Ostatnia aktualizacja 16 marca 2024 r. Przez Wincentego Zhu

Wprowadzenie

System kart hotelowych Pro USB to innowacyjne rozwiązanie w branży hotelarsko-gastronomicznej, zaspokajające unikalne potrzeby małych, oszczędnych i sieciowych hoteli. W swej istocie system ten stanowi zaawansowaną platformę zarządzania zamkami kart RFID IC, zaprojektowaną w celu usprawnienia operacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa i wygody zarządzania hotelem.

W tym artykule dowiesz się wszystkiego o systemie kart hotelowych Pro USB, np. o instalacji oprogramowania, zarządzaniu rolami użytkowników, definiowaniu pokoi i precyzyjnym ustawianiu zamków w drzwiach, aby poprawić doskonałość operacyjną Twojego hotelu. Od pierwszego logowania po wydanie kart pracowniczych — nasze szczegółowe instrukcje zapewniają płynny przebieg operacji, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę gości.

Elementy systemu kart hotelowych Pro USB

System kart hotelowych Pro USB to kompleksowe i zintegrowane rozwiązanie składające się z kilku kluczowych komponentów, które zapewniają płynne, bezpieczne i wydajne zarządzanie dostępem do hotelu i wyposażeniem pokoi. Każdy komponent odgrywa kluczową rolę, tworząc szkielet tego zaawansowanego rozwiązania system zarządzania hotelem.

 1. Oprogramowanie systemu kart hotelowych Pro USB:Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 3
  • Sercem systemu kart hotelowych Pro USB jest zaawansowane oprogramowanie z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, zaprojektowanym z myślą o intuicyjnej nawigacji i łatwości użytkowania. Podstawową funkcją oprogramowania jest efektywne zarządzanie zamkami i pomieszczeniami. Umożliwia personelowi hotelu programowanie i zarządzanie uprawnieniami dostępu, monitorowanie wykorzystania, a nawet integrację z innymi systemami zarządzania hotelem w celu scentralizowanej kontroli nad różnymi operacjami hotelu.
 2. Koder kart hotelowych Pro USB:Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 4
  • Koder jest kluczowym elementem łączącym oprogramowanie i środowisko elektroniczne karty-klucze. Służy do zapisywania danych na kartach kluczy i odczytywania z nich informacji. To urządzenie zapewnia dokładność i bezpieczeństwo przesyłanych danych, odgrywając kluczową rolę w utrzymaniu integralności protokołów bezpieczeństwa systemu.
 3. Karta hotelowa Pro USB:
  • Karty-klucze umożliwiają dostęp do Pro USB System Kart Hotelowych. Karty te, wyposażone w technologię RFID, komunikują się z zamkami drzwi, zezwalając lub odmawiając dostępu. Są one szyfrowane ze względów bezpieczeństwa, dzięki czemu tylko autoryzowane karty mogą odblokować odpowiednie drzwi.
 4. Zamek do drzwi hotelowych Pro USB:
  • Połączenia Zamki do drzwi to zainstalowane zaawansowane urządzenia na drzwiach każdego pokoju gościnnego. Wyposażone są w czujniki odczytujące zaszyfrowane dane znajdujące się na kartach-kluczach. Po zatwierdzeniu danych zamki albo przyznają dostęp, otwierając drzwi, albo odmawiają dostępu, co może wywołać alarm.
 5. Przełącznik karty hotelowej Pro USB:
  • Przełącznik na kartę kluczową to innowacyjny element przeznaczony do zarządzania zużyciem energii w pokojach gościnnych. Aby aktywować zasilanie pomieszczenia, wymagane jest włożenie karty-klucza. Pomaga to w oszczędzaniu energii, zapewniając, że światła i inne urządzenia elektryczne nie będą niepotrzebnie pozostawiane włączone, gdy pomieszczenie nie jest zajęte, i stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa.
 6. Opcjonalne komponenty:
  • Aby zaspokoić różnorodne potrzeby różnych konfiguracji hoteli, system kart hotelowych Pro USB oferuje dodatkowe komponenty, takie jak czytniki kontroli dostępu i czytniki wind. Czytnika kontroli dostępu można używać w obszarach wymagających ograniczonego dostępu, takich jak obszary przeznaczone wyłącznie dla personelu. Natomiast czytnik windy może ograniczyć dostęp do pięter w windzie, zapewniając gościom dostęp tylko do pięter, na których się znajdują.

Podsumowując, System Kart Hotelowych Pro USB to modułowe, elastyczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o potrzebach nowoczesnych hoteli. Jego komponenty zostały starannie zaprojektowane, aby stworzyć bezpieczne, przyjazne dla użytkownika i wydajne środowisko dla gości i personelu hotelu.

Obsługa i zarządzanie Przewodnik krok po kroku

System kart hotelowych Pro USB usprawnia obsługę hotelu i zarządzanie nim, zapewniając prosty, krok po kroku proces dodawania pokoju i konfiguracji zamka drzwi. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik obejmujący najważniejsze kroki, od wstępnej konfiguracji pokoju do zarządzania zamkami w drzwiach, zapewniający sprawną pracę personelu hotelu.

1. Instalacja oprogramowaniaPrzewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 5

 • Instalacja oprogramowania systemu kart hotelowych Pro USB: Zainstaluj oprogramowanie na wyznaczonym urządzeniu, postępując zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

2. Wstępna konfiguracja oprogramowaniaPrzewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 6

 • Zaloguj się: Otwórz oprogramowanie Pro USB Hotel Card System i zaloguj się przy użyciu domyślnego operatora „Admin” bez konieczności podawania hasła.
 • Rejestracja systemu: W interfejsie konserwacji systemu wybierz opcję „Rejestracja”, aby zarejestrować system.Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 7

3. Administracja OperatoraPrzewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 8

 • Utwórz operatora: Przejdź do interfejsu administracji operatora, aby utworzyć konta operatorów i zarządzać nimi.
  1. Super vs. Administrator: Zrozum różnicę w przywilejach. „Super” to superadministrator, który może modyfikować listę uprawnień wszystkich operatorów.
  2. Unikalne konta: Upewnij się, że każdy operator ma unikalną nazwę konta.
  3. Hasła domyślne: Należy pamiętać, że nowi operatorzy są domyślnie dodawani bez hasła, ale później mogą ustawić własne.

4. Konfiguracja pokoju

 • Interfejs definicji pokoju dostępu: Użyj okna głównego, aby uzyskać dostęp do interfejsu przeznaczonego do konfiguracji pokoju, klikając „Utwórz/zarządzaj pokojami gościnnymi”.Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 9
 • Konfiguracja budynku: Usuń istniejącą konfigurację budynku, klikając „usuń budynek”, a następnie dodaj swój budynek.Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 10
 • Dodatek pomieszczenia wsadowego:
  1. Kliknij „dodaj pokój gościnny”.
  2. Wprowadź zakres numerów pięter (np. 1-5).
  3. Określ zakres pomieszczeń dla każdego piętra (np. 101-518). W tym przykładzie oznacza to 18 pokoi na piętrze.
  4. Dostosuj lub pomiń określone pokoje zgodnie z rzeczywistym układem hotelu.Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 11

5. Konfiguracja zamka drzwi

 • Interfejs konfiguracji zamka drzwi dostępu: Kliknij „Ustawienia blokady” w głównym interfejsie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji zamka drzwi.Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 12
 • Wydanie karty systemowej: Umieść nową kartę w koderze, wybierz „karta systemowa”, a następnie „wydaj kartę”, aby wydać kartę autoryzującą dla hotelu. Zapisz jego nazwę (karta systemowa).
 • Wydaj Karty Gościa:Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 13
  1. Kliknij „recepcja”, a następnie wybierz każdy pokój, w którym chcesz wydać kartę gościa.
  2. Oznacz każdą kartę odpowiednim numerem pokoju, aby uniknąć nieporozumień.
 • Aktywuj zamki drzwi:Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 14
  1. Zabierz „kartę systemową” i wszystkie „karty gości” do odpowiednich zamków.
  2. Przesuń raz „kartę systemową” przy zamku, a następnie raz odpowiednią „kartę gościa”.
  3. Powtórz tę czynność dla każdego pokoju, upewniając się, że dla każdego zamka została przesunięta właściwa karta.
 • Finalizowanie konfiguracji:Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 15
  1. Po skonfigurowaniu wszystkich zamków „sprawdź” kartę każdego pokoju.
  2. Wyloguj się z „karty systemowej” wybierając „kasuj kartę”.

6. Konfiguracja Karty Personelu

System kart hotelowych Pro USB obejmuje różne typy kart zaprojektowanych w celu spełnienia określonych funkcji i wymagań dostępu w ramach operacyjnych hotelu. Karty te zaspokajają różnorodne potrzeby personelu hotelowego, zapewniając wydajność, bezpieczeństwo i optymalne zarządzanie. Oto szczegółowe wyjaśnienie każdego typu karty:

Przewodnik konfiguracji i konfiguracji systemu kart hotelowych Pro USB 16

 1. Karta podłogowa:
  • Cel: Zapewnia dostęp do wszystkich zamków na określonym piętrze.
  • Zastosowanie Idealny dla personelu, który musi wykonywać obowiązki na konkretnym piętrze bez nieograniczonego dostępu do całego budynku.
 2. Karta budynku:
  • Cel: Umożliwia dostęp do wszystkich zamków w całym budynku.
  • Użyj: Zwykle używane przez personel wyższego szczebla lub kierownictwo, które wymaga dostępu do wielu pięter i obszarów na terenie hotelu.
 3. Karta główna:
  • Cel: Pełni funkcję klucza uniwersalnego otwierającego wszystkie zamki w systemie zamków hotelowych.
  • Użyj: Zarezerwowane dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla i personelu bezpieczeństwa do celów dostępu awaryjnego lub zadań operacyjnych wysokiego szczebla.
 4. Karta awaryjna:
  • Cel: Zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich zamków i może spowodować, że zamki pozostaną odblokowane.
  • Użyj: Używane w sytuacjach awaryjnych, aby zapewnić szybkie wejście do dowolnego pomieszczenia lub obszaru. Karta może również zresetować zamki do normalnego stanu po sytuacji awaryjnej.
 5. Karta grupowa:
  • Cel: Przyznaje dostęp do określonej grupy zamków pogrupowanych w celu kontroli dostępu.
  • Użyj: Przydatne dla personelu nadzorującego określone sekcje lub grupy pomieszczeń, na przykład w apartamencie lub strefie konferencyjnej.
 6. Karta rekordu:
  • Cel: Zbiera dane z blokad, takie jak dzienniki dostępu.
  • Użyj: Wykorzystywane przez bezpieczeństwo lub kierownictwo do przeglądania i monitorowania wzorców dostępu, przydatne w audytach lub kontrolach bezpieczeństwa.
 7. Zgubiona karta:
  • Cel: Dezaktywuj zagubioną kartę, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
  • Użyj: Jeśli gość lub członek personelu zgubi swoją kartę, można jej użyć, aby uniemożliwić jej użycie w celu uzyskania dostępu, zachowując w ten sposób integralność bezpieczeństwa.
 8. Karta wymeldowania:
  • Cel: Używane przez personel hotelu, aby zresetował zamek kiedy gość się wymelduje.
  • Użyj: Zapewnia, że ​​pokój jest bezpieczny i gotowy na przyjęcie kolejnego gościa, a dostęp poprzedniego gościa zostanie unieważniony.

Te wyspecjalizowane typy kart umożliwiają personelowi hotelu skuteczne zarządzanie kontrolą dostępu, utrzymywanie wysokich standardów bezpieczeństwa i zapewnienie płynnego przepływu pracy. Elastyczność systemu kart hotelowych Pro USB w oferowaniu różnych typów kart pozwala na indywidualne podejście do zarządzania dostępem, dostosowując się do unikalnych wymagań i protokołów bezpieczeństwa każdego hotelu.

 • Dostęp do interfejsu karty klucza personelu: Kliknij „Karta-klucz pracownika” w Oknie Głównym.
 • Wydaj karty personelu:
  1. Wybierz wymagane opcje po lewej stronie interfejsu.
  2. Wprowadź odpowiednie informacje w polach po prawej stronie.
  3. Kliknij „Wydaj”, aby wydać każdą kartę pracowniczą.

Pamiętaj, aby dokładnie wykonać każdy krok i dwukrotnie sprawdzić konfiguracje, aby upewnić się, że system działa płynnie. Aby zapewnić optymalne działanie systemu, zaleca się również regularne kontrole konserwacyjne i aktualizacje.

Instrukcja obsługi systemu kart hotelowych Pro USB i oprogramowanie do pobrania

Instrukcja obsługi i oprogramowanie systemu kart hotelowych Pro USB to niezbędne zasoby do instalacji, konfiguracji i konserwacji systemu kart hotelowych. Zazwyczaj zawierają szczegółowe instrukcje, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i inne cenne informacje. Oto, w jaki sposób zazwyczaj można uzyskać te zasoby:

Wnioski

System kart hotelowych Pro USB uosabia wydajność, bezpieczeństwo i możliwości adaptacji w zarządzaniu hotelem. Przyjazny dla użytkownika interfejs i solidne funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że jest to idealny wybór dla hoteli każdego typu i wielkości. Od płynnego zarządzania pokojami po zaawansowane standardy szyfrowania, system został zaprojektowany tak, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby branży hotelarsko-gastronomicznej.

Dla hoteli, które chcą podnieść swoje standardy operacyjne i zapewnić gościom bezproblemową obsługę, system kart hotelowych Pro USB jest świadectwem innowacyjności i bezpieczeństwa w sektorze hotelarsko-gastronomicznym.

Możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej Pro USB lub autoryzowanymi sprzedawcami, aby uzyskać dalsze zapytania, wsparcie lub szczegółowe informacje o produkcie. Upewnij się, że współpracujesz z renomowanymi źródłami, aby zachować integralność i bezpieczeństwo systemu kart hotelowych.

Udostępnij ten artykuł:

o autorze

 • Wincentego Zhu

  Vincent Zhu ma 10-letnie doświadczenie w zakresie inteligentnych zamków i specjalizuje się w oferowaniu systemów zamków do drzwi hotelowych i rozwiązań systemów zamków do drzwi domowych od projektu, konfiguracji, instalacji i rozwiązywania problemów. Niezależnie od tego, czy chcesz zainstalować bezkluczykowy zamek RFID do swojego hotelu, bezkluczykowy zamek z klawiaturą do drzwi domowych, czy też masz inne pytania i prośby o rozwiązywanie problemów dotyczących inteligentnych zamków do drzwi, nie wahaj się ze mną skontaktować w dowolnym momencie.

Inne artykuły na temat systemu kart hotelowych Pro USB