Μοντέρνες κάρτες Smart Smart RFID εναντίον μαγνητικών καρτών κλειδιών

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης έχουν καταλάβει την ξενοδοχειακή βιομηχανία την τελευταία περίπου δεκαετία. Κάνουν τη μετάβαση σε αυτά τα συστήματα απαραίτητη για τη διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας που απολαμβάνουν οι επισκέπτες.

Τελευταία ενημέρωση στις 9 Οκτωβρίου 2022 από Βίνσεντ Ζου