Proximity Rfid Electronic ล็อคประตูห้องพักในโรงแรม SL-HBRF

ขององค์กร

  • เรียบง่ายและเด็ดเดี่ยว การออกแบบรูปทรงมาจากลายมือที่มีชื่อเสียง
  • แกนล็อคโครงสร้างลิ้นล็อคมาตรฐาน 5 ของสหรัฐอเมริกา การจัดการลำดับชั้น
  • ตัวล็อคปิดเสียงสามชั้น;
  • เมนบอร์ดรองรับฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวนและการแก้ไขข้อผิดพลาด
  • ข้อมูลล็อคจะไม่สูญหายเมื่อปิดเครื่อง
  • ล็อคภายในนาฬิกาควบคุมเวลาการใช้งานของคีย์การ์ด
  • สนับสนุนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์;
  • สัญญาณเตือนแรงดันต่ำ;
  • เหมาะสำหรับความหนาของประตู 35-55mm