Hotel Peephole Door Viewer พร้อมฝาปิดสำหรับประตูห้องพักในโรงแรม HP-F26

ขององค์กร

  • ความสามารถในการแก้ปัญหาของโครงการ: การออกแบบกราฟิก
  • ใบสมัคร: Hotel
  • สไตล์การออกแบบ: ทันสมัย
  • มุม: 180 องศา
  • ชื่อ: ผู้ชมประตู
  • วัสดุ: ทองเหลือง
  • เสร็จสิ้น: ไฟฟ้า
  • สี: CP AB AC PVC Black
  • ประเภท: มีปก