การวิเคราะห์ราคาระบบล็อคประตูโรงแรม

คุณกำลังจะสร้างโรงแรมใหม่และซื้อที่สมบูรณ์ ระบบล็อคประตูโรงแรมด้วยคีย์การ์ด RFID?

หรือคุณจะเปลี่ยนระบบล็อคการ์ดแม่เหล็กแบบเก่าด้วยระบบคีย์การ์ดห้องพักในโรงแรม RFID อัจฉริยะหรือไม่?