ระบบควบคุมการเข้าออกลิฟต์เพื่อความปลอดภัยของโรงแรมคืออะไร?

พื้นที่ปลูก ระบบควบคุมการเข้าลิฟต์โรงแรมอัจฉริยะ ใช้ในการควบคุมลิฟต์ของโรงแรม

เมื่อผู้โดยสารเข้ามาในโรงแรมพนักงานต้อนรับจะออกบัตร IC ลิฟต์ให้ เฉพาะเมื่อผู้เยี่ยมชมรูดบัตรบนลิฟต์เท่านั้นจึงจะสามารถใช้ลิฟต์ได้ซึ่งจะป้องกันลิฟต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ