ล็อคปุ่มกด RFID อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงแรมและอพาร์ตเมนท์ 

ล็อคปุ่มกด RFID อิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ก อุปกรณ์ปุ่มรหัสผ่านดิจิตอลที่จับและกระบอกล็อคด้านนอกประตูเพื่อเปิดล็อคโดยป้อนการอนุญาตรหัสผ่าน ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับประตูบ้านประตูห้องในโรงแรมและการจัดการประตูอพาร์ทเมนต์สมัยใหม่