30 อันดับแรก บริษัทออกแบบการบริการที่ดีที่สุดในโลก 2021

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทออกแบบการบริการได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดด ปมหลักที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นนี้คือการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นทั่วโลก