Ostatnia aktualizacja 16 marca 2024 r. Przez Wincentego Zhu

Samozamykacze są integralną częścią wielu drzwi komercyjnych i mieszkalnych, zapewniając płynne i kontrolowane zamykanie, aby zapobiec uszkodzeniom i hałasowi. Jednak, jak każde urządzenie mechaniczne, czasami mogą wystąpić problemy, które mogą zakłócić ich funkcjonalność.

Ten przewodnik zawiera dogłębną wiedzę na temat typowych problemów z samozamykaczami i skutecznych kroków rozwiązywania problemów w celu rozwiązania tych problemów. Dzięki tym informacjom możesz utrzymać bramę bliżej szczytowych warunków, aby uzyskać optymalną wydajność.

Samozamykacz nie działa.

Samozamykacz nie działa.

Jeżeli twój samozamykacz nie działa, oto kilka rzeczy, które możesz spróbować zidentyfikować i rozwiązać problem:

 1. Dostosuj bliżej: Większość samozamykaczy ma dwa zawory kontrolujące prędkość zamykania drzwi. Jeden dotyczy ogólnej prędkości zamykania, a drugi prędkości zatrzaskiwania, która kontroluje ostatnie kilka cali zamykania. Możesz wyregulować te zawory za pomocą śrubokręta. Uważaj jednak, aby nie odkręcić ich całkowicie, ponieważ mogą wypaść i wyciekać olej.
 2. Sprawdź instalację i ustawienia: Upewnij się, że samozamykacz jest zainstalowany prawidłowo, zgodnie z instrukcjami producenta. Jeśli tak nie jest, może nie działać prawidłowo. Sprawdź również, czy ustawienie mocy samozamykacza odpowiada rozmiarowi i wadze twoich drzwi.
 3. Sprawdź pozycjonowanie: Samozamykacz powinien być prawidłowo umieszczony na drzwiach, aby działał prawidłowo. Na przykład powinien być montowany na odpowiedniej wysokości iw odpowiedniej odległości od strony zawiasów drzwi.
 4. Sprawdź prędkość zamykania: Jeśli drzwi zamykają się zbyt szybko lub zbyt wolno, może to być problem z ustawieniami prędkości samozamykacza. Większość samozamykaczy ma regulowane ustawienia prędkości zamykania, które można regulować za pomocą śrubokręta.
 5. Smarować: Czasami samozamykacz może nie działać płynnie z powodu braku smarowania. Upewnij się, że jest odpowiednio nasmarowany zgodnie z instrukcjami producenta.
 6. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń fizycznych: Poszukaj śladów fizycznego uszkodzenia samozamykacza. Jeśli jest uszkodzony, może wymagać wymiany.
 7. Wyciekający płyn hydrauliczny: Płyn hydrauliczny jest niezbędny do sprawnego działania samozamykacza. W przypadku nieszczelności samozamykacz może zamknąć się zbyt szybko lub w ogóle się nie zamknąć. Sprawdź olej na bliżej lub na podłodze pod nim. Jeśli zauważysz wyciek, samozamykacz prawdopodobnie wymaga wymiany.
 8. Pęknięta lub zużyta sprężyna: Sprężyna wewnątrz samozamykacza może z czasem pęknąć lub zużyć się, uniemożliwiając działanie samozamykacza. Jeśli drzwi obracają się swobodnie bez żadnego oporu, przyczyną może być sprężyna. W takim przypadku konieczna będzie wymiana samozamykacza.
 9. Niewłaściwe ustawienie: Jeśli samozamykacz drzwi lub same drzwi nie są prawidłowo ustawione, drzwi mogą nie zamykać się tak, jak powinny. Samozamykacz powinien być montowany równolegle do drzwi, a zawiasy powinny być w dobrym stanie i odpowiednio ustawione.
 10. Zużyte lub uszkodzone elementy: Z czasem części samozamykacza mogą ulec zużyciu lub uszkodzeniu. Na przykład ramię bliższe może być wygięte lub śruby mocujące bliższe na miejscu mogą być poluzowane lub ich brakuje. Sprawdź samozamykacz pod kątem widocznych śladów uszkodzeń.

Zawsze zapoznaj się z instrukcjami producenta przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw lub regulacji samozamykacza. Jeśli nie masz pewności, jak wprowadzić te zmiany, najlepiej będzie zadzwonić do profesjonalisty.

Samozamykacz nie zamyka się do końca.

Samozamykacz nie zamyka się do końca

Jeśli samozamykacz się nie zamyka, może to wynikać z kilku powodów. Zajmijmy się każdym z wymienionych przez Ciebie potencjalnych problemów:

 1. Samozamykacz jest niewymiarowy: Rozmiar i waga drzwi określają rozmiar samozamykacza, którego potrzebujesz. Jeśli samozamykacz jest za mały do ​​drzwi, nie będzie w stanie skutecznie zamknąć drzwi. Może być konieczna wymiana samozamykacza na odpowiedni rozmiar dla Twoich drzwi.
 2. Główna prędkość zamykania (sweep) nie jest prawidłowo ustawiona: Na samozamykaczu są zwykle zawory regulacyjne z dwiema prędkościami: prędkość przesuwu (która kontroluje ogólną prędkość zamykania) i prędkość zatrzasku (która kontroluje prędkość podczas ostatnich kilku cali zamykania). Drzwi mogą nie zamknąć się całkowicie, jeśli prędkość przemiatania jest zbyt mała. Możesz dostosować tę prędkość za pomocą śrubokręta, obracając śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.
 3. Szybkość zatrzasku nie jest prawidłowo ustawiona: Jeśli prędkość zatrzasku jest zbyt duża, drzwi mogą się zatrzasnąć, a jeśli są zbyt wolne, mogą nie zatrzasnąć się prawidłowo. Wyreguluj prędkość zatrzasku, stosując tę ​​samą metodę opisaną powyżej, ale na zaworze prędkości zatrzasku.
 4. Ciśnienie wiatru lub komina HVAC: Jeśli w budynku występuje znaczne ciśnienie powietrza z powodu systemu HVAC lub „efektu komina” (gdzie ciepłe powietrze unosi się, tworząc różnice ciśnień), może to uniemożliwić zamknięcie drzwi. Może być konieczne dostosowanie ustawień HVAC lub zainstalowanie mocniejszego samozamykacza.
 5. Drzwi, rama lub sprzęt wymagają regulacji: Jeśli drzwi, rama lub elementy metalowe (takie jak zawiasy) nie są prawidłowo ustawione lub są uszkodzone, może to uniemożliwić prawidłowe działanie samozamykacza. Sprawdź te elementy i dokonaj niezbędnych regulacji lub wymiany.
 6. Napięcie sprężyny: Jeśli napięcie sprężyny jest zbyt niskie, samozamykacz może nie domykać całkowicie drzwi. Możesz spróbować zwiększyć napięcie sprężyny, ale uważaj, aby nie ustawić go zbyt wysoko, ponieważ może to utrudnić otwieranie drzwi.
 7. Brak płynu hydraulicznego: Jeśli z samozamykacza wycieka płyn hydrauliczny, może on nie być w stanie skutecznie kontrolować zamykania drzwi. W takim przypadku bliższa prawdopodobnie wymaga wymiany.
 8. Ramię nie jest prawidłowo podłączone: Ramię samozamykacza może nie być prawidłowo podłączone do samozamykacza lub drzwi. Upewnij się, że jest dobrze zamocowany na obu końcach.
 9. przeszkoda: Mogła istnieć przeszkoda, która uniemożliwia zamknięcie drzwi. Sprawdź, czy na drodze drzwi nie znajdują się przeszkody i usuń je. Sprawdź również zamykacz i ramię pod kątem jakichkolwiek przeszkód lub uszkodzeń.
 10. Problem z drzwiami lub zawiasami: Problem może nie dotyczyć samego samozamykacza, ale drzwi lub ich zawiasów. Jeśli drzwi są wypaczone lub zawiasy są luźne lub źle ustawione, może to uniemożliwić ich prawidłowe zamknięcie.

Samozamykacz nie zatrzaskuje się.

Samozamykacz nie zatrzaskuje się

Jeśli samozamykacz nie zatrzaskuje się prawidłowo, może to wynikać z kilku przyczyn:

 1. Regulacja prędkości zatrzasku: Szybkość zatrzasku to prędkość, z jaką drzwi zamykają się na ostatnie kilka cali. Jeśli drzwi nie zatrzaskują się prawidłowo, prędkość zatrzasku może być zbyt duża (powodując zatrzaśnięcie drzwi, ale ich nie zatrzaśnięcie) lub zbyt wolno (nie zapewnia wystarczającej siły do ​​zatrzaśnięcia). Szybkość zatrzasku można regulować śrubokrętem, obracając śrubę na zaworze zatrzasku zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.
 2. Nieprawidłowa instalacja: Jeśli samozamykacz lub jego ramię są nieprawidłowo zainstalowane, może nie być w stanie zapewnić odpowiedniej siły do ​​zatrzaśnięcia drzwi. Upewnij się, że samozamykacz jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami producenta.
 3. Wyrównanie drzwi: Jeśli drzwi lub ich rama nie są wyrównane, może to uniemożliwić prawidłowe zatrzaśnięcie drzwi. Sprawdź wyrównanie drzwi, ościeżnicy i samozamykacza. Być może będziesz musiał wyregulować zawiasy lub ramię samozamykacza, a nawet zmienić zawieszenie drzwi.
 4. Zużyty lub uszkodzony sprzęt: Sprawdź zatrzask drzwi i płytkę zaczepową pod kątem zużycia lub uszkodzenia. Jeśli zatrzask lub płytka zaczepowa są zużyte lub uszkodzone, mogą nie być w stanie prawidłowo złapać i przytrzymać zatrzasku. Może być konieczna wymiana tych części.
 5. Ustawienie mocy samozamykacza drzwi: Ustawienie mocy samozamykacza może być ustawione zbyt nisko dla drzwi. Jeśli nie ma wystarczającej siły, aby całkowicie zamknąć drzwi, nie zatrzasną się one prawidłowo. Dostosuj ustawienie mocy zgodnie z instrukcjami producenta.
 6. Wypaczanie drzwi: Jeśli same drzwiczki uległy wypaczeniu (z powodu ciepła, wilgoci lub innych czynników), mogą nie być prawidłowo wyrównane z zatrzaskiem.

Samozamykacz jest zablokowany w pozycji otwartej.

Samozamykacz jest zablokowany w pozycji otwartej

Jeśli samozamykacz jest zablokowany, oto kilka rzeczy, które możesz sprawdzić w oparciu o punkty, o których wspomniałeś:

 1. Sprawdź ramię samozamykacza: Ramię samozamykacza powinno poruszać się swobodnie. W przypadku zablokowania lub zablokowania może uniemożliwić zamknięcie drzwi. Upewnij się, że ramię nie jest zgięte, uszkodzone ani w żaden sposób zablokowane.
 2. Sprawdź sprężynę drzwi: Sprężyna wewnątrz samozamykacza zapewnia siłę zamykania drzwi. Jeśli sprężyna jest złamana lub uszkodzona, może nie być w stanie zamknąć drzwi. Niestety, jeśli problemem jest sprężyna, prawdopodobnie będziesz musiał wymienić całe samozamykacz, ponieważ sprężyn zwykle nie można wymienić.
 3. Sprawdź dolną część drzwi: Jeśli coś blokuje dolną część drzwi, może uniemożliwić ich zamknięcie. Sprawdź, czy na dole drzwiczek nie ma przedmiotów, zanieczyszczeń lub uszkodzeń, które mogą powodować problem.
 4. Niski poziom płynu hydraulicznego: Samozamykacze wykorzystują płyn hydrauliczny do kontrolowania prędkości zamykania drzwi. Jeśli występuje wyciek lub poziom płynu hydraulicznego jest niski, może to uniemożliwić prawidłowe działanie samozamykacza. Jeśli wokół samozamykacza drzwi lub na ziemi znajduje się znaczna ilość oleju, prawdopodobnie konieczna będzie wymiana urządzenia.
 5. Złamany trzpień ramienia: Trzpień jest kluczową częścią samozamykacza, ponieważ łączy korpus bliżej ramienia. Jeśli trzpień jest uszkodzony, samozamykacz nie będzie działał poprawnie. W takim przypadku konieczna będzie wymiana samozamykacza.
 6. Sprawdź zawiasy drzwi: Jeśli zawiasy drzwi są poluzowane lub uszkodzone, mogą uniemożliwić zamknięcie drzwi. Dokręć poluzowane śruby i wymień uszkodzone zawiasy.
 7. Szukaj innych przeszkód: Sprawdź, czy nie ma potencjalnych przeszkód, które mogłyby uniemożliwić zamknięcie drzwi. Może to obejmować źle ustawioną ościeżnicę drzwi, uszkodzony korpus samozamykacza, a nawet problemy z ciśnieniem powietrza w budynku.

Samozamykacz wydaje dźwięk.

Zamykacz hałasuje.

Jeśli samozamykacz hałasuje, może to być spowodowane różnymi problemami. Oto, jak możesz zaradzić każdemu z wymienionych dźwięków:

 1. Kliknięcie: Ten dźwięk jest normalny i jest spowodowany przez kulkę jednokierunkowego zaworu zwrotnego wewnątrz tłoka zamykającą kanał, aby umożliwić przepływ płynu przez regulacyjne zawory śrubowe (działanie omiatające, blokujące, zwrotne i opóźniające). Innym źródłem klikania może być poluzowana śruba ramienia lub śruba mocująca, która mocuje ramię do ramy lub ramię do samozamykacza. Dokręć wszystkie poluzowane śruby, aby rozwiązać ten problem.
 2. Syczący: Ten dźwięk jest zwykle powodowany przez płyn przepływający przez zawory z obszaru wysokiego ciśnienia do obszaru niskiego ciśnienia samozamykacza. Chociaż ten dźwięk może rozpraszać uwagę, nie powinien wpływać na funkcję zamykania drzwi. Regulacja napięcia sprężyny lub prędkości przesuwu często może wyciszyć hałas.
 3. Beczenie: Hałas ten pochodzi zwykle z obszaru rurki sprężyny zamykacza i jest spowodowany tarciem zwojów sprężyny o wnętrze zamykacza. Może się to zdarzyć w przypadku nowych lub starych samozamykaczy oraz jeśli sprężyna jest nawinięta lub podwinięta. Regulacja napięcia sprężyny może, ale nie musi, wyciszyć hałas.
 4. Skrzypiące dźwięki: Te dźwięki mogą być spowodowane wyschnięciem uszczelki O-ring lub łożyskami, które nie zapewniają płynnej pracy. W zależności od konkretnego problemu może być konieczna wymiana pierścienia uszczelniającego lub łożysk.
 5. Trzaskanie/pukanie: Hałas ten jest często spowodowany luźnym lub zużytym ramieniem na śrubie wałka zębatego lub śrubą mocującą ramię do ramy lub drzwi. Dokręć poluzowane śruby lub wymień ramię, jeśli jest zużyte.
 6. Skrzypienie: Ten dźwięk można wyeliminować, smarując ramię smarem lub smarem w sprayu. Ramię samozamykacza smarować tylko w okolicy wspornika ościeżnicy i przegubów „kolankowych”. Nie smaruj bliższego zębnika; olejek zamykający robi to automatycznie.
 7. Pierdzenie/bulgotanie: Ten nietypowy dźwięk może być spowodowany pęcherzykami powietrza w płynie hydraulicznym. Możliwe, że samozamykacz wymaga wymiany lub nieszczelność umożliwia przedostawanie się powietrza do systemu. W obu przypadkach prawdopodobnie najlepiej skonsultować się z profesjonalistą.

Pneumatyczny samozamykacz nie działa.

Samozamykacz pneumatyczny nie działa

Pneumatyczne samozamykacze są powszechne w drzwiach ekranowych, ale można je również znaleźć na innych drzwiach. Oto jak rozwiązywać i naprawiać niektóre typowe problemy:

 1. Napraw zablokowany pneumatyczny samozamykacz: Pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest to, czy samozamykacz się nie zaciął. Dzieje się tak często, gdy zamykacz utknie w pozycji „otwartej”. Jeśli tak, zwykle możesz pociągnąć za drzwi, aby zwolnić samozamykacz. Jeśli nadal jest zablokowany, może być konieczne usunięcie sworznia, który trzyma bliżej drzwi, i ręczne wycofanie bliżej.
 2. Zamykanie zbyt szybkie lub wolne: Prędkość można regulować, jeśli drzwi zamykają się zbyt szybko lub zbyt wolno. Na końcu zamykacza powinna znajdować się śruba kontrolująca prędkość. Obrót śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowolni prędkość zamykania, a obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przyspieszy. Dostosuj to, aż uzyskasz pożądaną prędkość.
 3. Mocowanie kołka zamykającego drzwi: Jeśli drzwi nie zamykają się do końca, może być konieczna regulacja sworznia łączącego drzwi bliżej. Ten pin ma dwa ustawienia: jedno do regularnego użytku i jedno do utrzymywania otwartych drzwi. Upewnij się, że jest ustawione na zwykłe użycie. Jeśli trzpień jest uszkodzony, może być konieczna jego wymiana.
 4. Wymiana: Jeśli żadna z tych poprawek nie działa, może być konieczna wymiana bliższego. Zwykle można kupić zamiennik bliżej sklepu z narzędziami. Aby go wymienić, musisz usunąć stary samozamykacz, zwykle trzymany na miejscu za pomocą kilku śrub. Następnie zainstaluj nowy samozamykacz zgodnie z instrukcjami producenta.

Pamiętaj, zawsze zachowaj ostrożność podczas pracy z samozamykaczami. Mogą wytwarzać znaczną siłę, więc ostrożne obchodzenie się z nimi jest ważne, aby uniknąć obrażeń. Jeśli nie masz pewności co do któregokolwiek z etapów tego procesu, najlepiej skonsultować się z profesjonalistą.

Hydrauliczny samozamykacz drzwi trudno się otwiera.

Problemy z hydraulicznym samozamykaczem

 Jeśli twój hydrauliczny samozamykacz utrudnia otwieranie drzwi, może być kilka potencjalnych przyczyn. Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby rozwiązać problem:

 1. Dostosuj napięcie sprężyny: Samozamykacz hydrauliczny działa za pomocą mechanizmu sprężynowego. Jeśli napięcie sprężyny jest ustawione zbyt wysoko, utrudni to otwieranie drzwi. Większość hydraulicznych samozamykaczy ma śrubę regulacyjną do zmiany napięcia sprężyny. Spróbuj obrócić tę śrubę, aby zmniejszyć napięcie i ułatwić otwieranie drzwi. Reguluj w małych odstępach i testuj drzwi po każdej regulacji.
 2. Sprawdź instalację: Jeśli samozamykacz nie jest zainstalowany prawidłowo, może to utrudniać otwieranie drzwi. Upewnij się, że samozamykacz jest zainstalowany na właściwej wysokości i w odpowiedniej odległości od zawiasu oraz że ramię jest prawidłowo przymocowane do trzpienia. Zapoznaj się z instrukcją instalacji konkretnego modelu samozamykacza, aby zweryfikować poprawność instalacji.
 3. Nasmaruj drzwi bliżej: Z biegiem czasu smar wewnątrz samozamykacza może ulec degradacji, powodując trudności w otwieraniu drzwi. Jeśli tak, może być konieczna wymiana płynu hydraulicznego wewnątrz samozamykacza. Może to być skomplikowane, więc możesz rozważyć zatrudnienie profesjonalisty lub wymianę całego samozamykacza.
 4. Wymień drzwi bliżej: Jeśli samozamykacz jest stary lub uszkodzony, najlepiej go całkowicie wymienić. Samozamykacze nie są bardzo drogie i stosunkowo łatwe w montażu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji lub napraw należy zawsze sprawdzić instrukcje producenta dotyczące konkretnego modelu samozamykacza.

Dotknij i przytrzymaj problemy z samozamykaczem.

Dotknij i przytrzymaj problemy z samozamykaczem

Samozamykacze Touch 'n Hold to popularna marka samozamykaczy, która posiada unikalną funkcję zatrzymania otwarcia, która pozwala drzwiom pozostać otwartymi w razie potrzeby. Jeśli masz problemy z samozamykaczem Touch 'n Hold, oto kilka typowych problemów i kilka potencjalnych rozwiązań:

 1. Drzwi zamykają się zbyt szybko lub wolno: Szybkość zamykania drzwi można regulować, obracając śrubę regulacyjną na końcu samozamykacza. Obrót śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje spowolnienie zamykania się drzwi, natomiast obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przyspieszy.
 2. Drzwi nie pozostaną otwarte: System Touch'n Hold powinien utrzymywać drzwi otwarte, dopóki nie zdecydujesz się ich zamknąć. Jeśli drzwi nie pozostają otwarte, może to oznaczać problem z mechanizmem blokady otwarcia. Możesz spróbować zresetować samozamykacz, wysuwając go do pozycji blokady otwarcia i zwalniając. Jeśli to nie zadziała, może być konieczna wymiana bliższego.
 3. Drzwi są trudne do otwarcia: Jeśli drzwi otwierają się z trudem, napięcie sprężyny w samozamykaczu może być zbyt duże. Napięcie sprężyny można regulować za pomocą śruby regulacyjnej na końcu zamykacza. Obracanie śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejszy napięcie sprężyny, ułatwiając otwieranie drzwi.
 4. Bliżej wycieka płyn: Jeśli z zamykacza wycieka płyn, prawdopodobnie uszczelki są zużyte lub uszkodzone. W takim przypadku konieczna będzie wymiana samozamykacza.
 5. Drzwi nie zamykają się do końca: Jeśli drzwi nie zamykają się całkowicie, przyczyną może być problem z wyrównaniem, brak napięcia sprężyny lub przeszkoda. Sprawdź, czy nie ma przeszkód i upewnij się, że samozamykacz, drzwi i zawiasy są odpowiednio wyrównane.
 6. Samozamykacz jest głośny: Głośny samozamykacz może być spowodowany brakiem smarowania, luźnymi częściami lub zużyciem. Sprawdź, czy nie ma widocznych oznak zużycia lub uszkodzeń i upewnij się, że wszystkie śruby i wkręty są odpowiednio dokręcone.
 7. Dotknij n Przytrzymaj Samozamykacz zablokował się w pozycji otwartej. Nie martw się; nie jest zepsuty, jeśli jest to twoja pierwsza instalacja lub nacisnąłeś przycisk po raz pierwszy. Jeśli jednak samozamykacz wydaje się być zamknięty, możesz wypróbować następujące rozwiązanie:
  • Odłącz drzwi bliżej drzwi.
  • Chwyć cylinder jedną ręką, a pręt drugą ręką. Cienki śrubokręt włożony w otwór na końcu metalowego pręta może służyć jako prowizoryczny uchwyt.
  • Rozsuń obie części, jednocześnie obracając pręt o 180 stopni.

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, najlepszym rozwiązaniem może być skontaktowanie się z producentem lub profesjonalistą w celu uzyskania dalszej pomocy. Dokonując regulacji samozamykacza, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Wnioski

Podsumowując, chociaż samozamykacze są zaprojektowane z myślą o trwałości i długowieczności, czasami mogą napotkać problemy. Zrozumienie tych potencjalnych problemów wraz z ich rozwiązaniami ma kluczowe znaczenie dla zachowania integralności i bezpieczeństwa drzwi.

Udostępnij ten artykuł:

o autorze

 • Wincentego Zhu

  Vincent Zhu ma 10-letnie doświadczenie w zakresie inteligentnych zamków i specjalizuje się w oferowaniu systemów zamków do drzwi hotelowych i rozwiązań systemów zamków do drzwi domowych od projektu, konfiguracji, instalacji i rozwiązywania problemów. Niezależnie od tego, czy chcesz zainstalować bezkluczykowy zamek RFID do swojego hotelu, bezkluczykowy zamek z klawiaturą do drzwi domowych, czy też masz inne pytania i prośby o rozwiązywanie problemów dotyczących inteligentnych zamków do drzwi, nie wahaj się ze mną skontaktować w dowolnym momencie.