Blog - najnowsze wiadomości

Jak zrobić główną kartę hotelową: przewodnik krok po kroku

Jak zrobić główną kartę hotelową? Korzystanie z oprogramowania do zarządzania hotelem i kodera kart hotelowych

Utworzenie głównej karty-klucza hotelowego polega na zaprogramowaniu karty „głównym” kodem, który umożliwia otwarcie dowolnych drzwi w hotelu. Odbywa się to zazwyczaj za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które komunikuje się z systemem zamków elektronicznych hotelu. Oto uproszczona wersja procesu:

 1. Instalacja oprogramowanie systemu zamków hotelowych
 2. Uzyskaj dostęp do oprogramowania systemu blokady: System zamków elektronicznych hotelu jest zarządzany za pomocą autorskiego oprogramowania, które umożliwia programowanie zamków i kart-kluczy. Dostęp do tego oprogramowania będą miały wyłącznie upoważnione osoby, takie jak kierownicy hoteli lub pracownicy ochrony.
 3. Połącz Koder karty klucza hotelowego z twoim komputerem.
 4. Zaloguj Się: Zaloguj się do oprogramowania przy użyciu danych logowania do autoryzowanego konta. Dostęp do tego oprogramowania powinien mieć wyłącznie upoważniony personel, np. kierownicy hoteli lub pracownicy ochrony.
 5. Przejdź do sekcji Zarządzanie kartami-kluczami: Poszukaj w oprogramowaniu sekcji związanej z zarządzaniem kartami kluczowymi lub kodowaniem. Może być oznaczony jako „Karty-klucze”, „Zarządzanie kartami”, „Kodowanie kart” lub coś podobnego.
 6. Wybierz opcję klucza głównego: W sekcji zarządzania kartami kluczowymi powinna znajdować się opcja utworzenia karty klucza głównego. Ta opcja może nazywać się „Karta klucza głównego”, „Dostęp główny” lub podobnie. Wybierz tę opcję. Jak zrobić główną kartę-klucz hotelowy: przewodnik krok po kroku 1
 7. Przygotuj koder karty: Upewnij się, że koder karty jest prawidłowo skonfigurowany i podłączony do komputera, na którym działa oprogramowanie. Włóż pustą kartę klucza do kodera karty.
 8. Zakoduj kartę-klucz: Postępuj zgodnie z instrukcjami oprogramowania, aby zakodować pustą kartę klucza za pomocą kodu głównego. Oprogramowanie może zawierać przycisk, który należy kliknąć, lub opcję rozpoczęcia procesu kodowania.
 9. Potwierdź i przetestuj kartę: Po zakodowaniu karty należy ją przetestować, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Może to wymagać użycia go do odblokowania kilku drzwi, do których powinien mieć dostęp.

Jednak utworzenie karty klucza głównego to poważna czynność ze względu na jej znaczny dostęp. Powinny to robić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie. Ważne jest również, aby proces ten był rejestrowany i monitorowany, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu lub nieautoryzowanemu tworzeniu kart klucza głównego.

Stwórz jeden system zamków hotelowych Master Card Pro USB

Należy również pamiętać, że konkretny proces może się różnić w zależności od systemu zamków elektronicznych i oprogramowania używanego w hotelu. Różne systemy mogą mieć różne procedury lub opcje podczas tworzenia kart klucza głównego.

Często Zadawane Pytania

 1. Kto może zrobić Karta klucza głównego w hotelu? Tylko upoważniony personel, zazwyczaj kierownicy hoteli lub pracownicy ochrony, powinni być w stanie utworzyć kartę klucza głównego. Ze względów bezpieczeństwa proces powinien być monitorowany i rejestrowany.
 2. Jaki sprzęt jest potrzebny do stworzenia karty klucza głównego? Aby utworzyć kartę klucza głównego, zazwyczaj potrzebny jest komputer z odpowiednimi kluczami Oprogramowanie do zarządzania systemem zamków hotelowych zainstalowany, koder karty (zwany także modułem zapisującym karty) i pustą kartę-klucz.
 3. Czy zagubioną kartę Master Key można dezaktywować? Tak, w większości systemów zamków elektronicznych w przypadku zgubienia karty klucza głównego można ją dezaktywować za pomocą oprogramowania zarządzającego. Dzięki temu nikt, kto znajdzie kartę, nie będzie mógł z niej skorzystać. Następnie można utworzyć nową kartę klucza głównego.
 4. Czy karta klucza głównego może otworzyć wszystkie drzwi w hotelu? Ogólnie rzecz biorąc, karta klucza głównego jest zaprogramowana do otwierania wszystkich lub większości drzwi w hotelu. Zwykle obejmuje to wszystkie pokoje gościnne i może obejmować inne obszary, takie jak pokoje dla personelu, pomieszczenia magazynowe itp.
 5. Czy możliwe jest śledzenie użycia karty klucza głównego? Wiele systemów zamków do drzwi hotelowych rejestruje, kiedy i gdzie użyto każdej karty-klucza. Obejmuje to karty klucza głównego. Dostęp do tych danych można uzyskać za pośrednictwem oprogramowania zarządzającego i są one przydatne do badania problemów związanych z bezpieczeństwem lub sporów.
 6. Jaka jest różnica między kartami głównymi i gościnnymi? Podstawową różnicą jest poziom dostępu. Karta klucza gościa jest zwykle zaprogramowana tak, aby otwierać tylko określony pokój i niektóre obszary wspólne, takie jak główne wejście lub centrum fitness. Z drugiej strony karta klucza głównego jest zwykle zaprogramowana do otwierania wszystkich lub większości drzwi w hotelu.

Wnioski

W artykule zbadano różne aspekty systemów kart-kluczy hotelowych, od cech przełączników uruchamianych kluczem do pokoju po specyfikacje różnych zamków RFID. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, kluczowe znaczenie ma przestrzeganie praktyk etycznych i priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa. Podczas obsługi systemów kart-kluczy należy zawsze brać pod uwagę konsekwencje prawne i potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa osobistego i hotelu.

Chcesz kupić niestandardowe karty-klucze hotelowe? Odwiedzać Usługa niestandardowych kart-kluczy hotelowych ShineACS aby otrzymać spersonalizowane karty-klucze hotelowe po cenach hurtowych.

Zobacz więcej postów na blogu! Odwiedź nasz blog.

© Prawa autorskie 2012 - 2024 Dongguan Yangyuan Technology Co., Ltd.