Κωδικοποιητής Pro Smart Card για σύστημα κλειδώματος πόρτας ξενοδοχείου SH-CE003

Κωδικοποιητής έξυπνης κάρτας ShineACS Locks Pro για Σύστημα κλειδώματος ξενοδοχείου RFID είναι ένας συγγραφέας καρτών για κλειδαριές έξυπνων καρτών. Η κύρια λειτουργία είναι η δημιουργία καρτών RFID μέσω σύνδεσης με το λογισμικό διαχείρισης συστήματος κλειδώματος ξενοδοχείου για τα δωμάτια του ξενοδοχείου.