Τοποθεσίες για κλειδαριές ShineACS 1
22.80331944902538 113.78763372656509 0 0 113.78763372656509,22.80331944902538