Το πράσινο φως των πληκτρολογίων της κλειδαριάς της πόρτας του πληκτρολογίου αναβοσβήνει αλλά η πόρτα δεν ανοίγει

Το πράσινο φως των πληκτρολογίων της κλειδαριάς της πόρτας του πληκτρολογίου αναβοσβήνει αφού εισάγουμε τον κωδικό, αλλά η πόρτα δεν ανοίγει.

Η κλειδαριά της πόρτας του πληκτρολογίου μου εξακολουθεί να ηχεί αφού άλλαξα τις μπαταρίες με νέες

Η κλειδαριά μου χτυπούσε, οπότε άλλαξα τις μπαταρίες με καινούριες. Ακόμα χτυπάει κατά καιρούς