Hvad er en branddør, og hvor kræves branddøre?

Hvad er en branddør?

En branddør er en specialdesignet dør, der primært forhindrer spredning af brand og røg i en bygning. Disse døre er en væsentlig komponent i en bygnings passive brandsikringssystem og kan hjælpe med at beskytte liv og ejendom ved at danne en barriere mellem forskellige bygningssektioner.

Hvad er en branddør

Branddøre er typisk lavet af brandhæmmende materialer som stål, træ eller glas og er konstrueret til at opfylde specifikke brandmodstandsvurderinger. De kan findes i kommercielle, industrielle og boligområder.

Nogle nøglefunktioner ved branddøre omfatter:

 1. Brandmodstandsgrad: Branddøre er vurderet ud fra, hvor længe de kan modstå brandeksponering. Typiske vurderinger er 30, 60, 90 eller 120 minutter, afhængigt af de specifikke krav til en bygnings brandsikkerhedsdesign.
 2. Intumescent tætninger er installeret rundt om kanterne af en branddør. Ved en brand udvider tætningerne sig, når de udsættes for varme, og tætner mellemrum mellem døren og karmen for at forhindre spredning af røg og flammer.
 3. Dørlukkere: Branddøre er normalt udstyret med selvlukkende anordninger, der sikrer, at døren er permanent lukket, når den ikke er i brug. Dette er vigtigt, fordi en åben branddør er ineffektiv til at begrænse ild og røg.
 4. Hardware og komponenter: Branddørssamlinger omfatter specifik hardware, såsom hængsler, låse og låse, designet til at modstå høje temperaturer og opretholde dørens integritet under en brand.

Branddøre skal installeres, vedligeholdes og inspiceres i overensstemmelse med lokale byggeregler og regler for at sikre korrekt ydeevne under en brand.

Hvad er en brandudgangsdør?

Hvad er en brandudgangsdør

En brandudgangsdør, også kendt som en nødudgangsdør, er en specialdesignet dør, der giver en sikker og uhindret flugtvej fra en bygning under nødsituationer, såsom brand. Disse døre er afgørende for en bygnings brandsikkerheds- og evakueringsplan, så beboerne kan forlade bygningen hurtigt og sikkert, når det er nødvendigt.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom nogle brandudgangsdøre også kan fungere som branddøre, er ikke alle branddøre designet til at være brandudgangsdøre. Branddøre forhindrer spredning af brand og røg i en bygning, mens brandudgangsdøre er specielt designet til at give et middel til at undslippe i nødsituationer.

Hvad er en 20-minutters brandklassificeret dør?

Hvad er en 20-minutters brandklassificeret dør

En 20-minutters brandklassificeret dør er en dør, der er blevet testet og certificeret til at modstå udsættelse for brand i minimum 20 minutter, før dens integritet kompromitteres. Brandklassificerede døre er afgørende for en bygnings passive brandsikringssystem, der forhindrer eller bremser spredningen af ​​brand og røg i en konstruktion.

Brandmodstandsgraden bestemmes gennem strenge tests, hvor døren udsættes for ekstrem varme og tryk for at simulere virkelige brandforhold. I tilfælde af en 20-minutters brandklassificeret dør skal den bevare sin integritet og ikke tillade passage af ild eller overdreven varme i mindst 20 minutter under prøvning.

En 20-minutters brandklassificeret dør bruges typisk i boliger eller lette kommercielle applikationer med en relativt lav brandmodstandsevne. Fælles placeringer for disse døre omfatter korridorer, trappeopgange og rum, der indeholder udstyr eller materialer med en moderat brandrisiko.

Hvordan fungerer branddøre?

Branddøre udgør en barriere for at begrænse spredningen af ​​brand og røg i en bygning. De er en væsentlig del af en bygnings passive brandsikringssystem og hjælper med at klassificere bygningen, hvilket giver beboerne mere tid til at evakuere sikkert og brandmændene mere tid til at reagere. Her er en generel oversigt over, hvordan branddøre fungerer:

Hvordan fungerer branddøre

 1. Brandsikre materialer: Branddøre er lavet af materialer, der kan modstå høje temperaturer, såsom stål, tømmer eller glas, og er konstrueret til at opfylde specifikke brandmodstandsevner. Disse materialer hjælper med at forhindre, at ilden og røgen spreder sig gennem døren.
 2. Brandmodstandsgrad: Brandmodstandsgraden angiver, hvor længe en branddør kan modstå udsættelse for brand. Jo højere vurdering, jo længere kan døren holde ild og røg tilbage. Bedømmelsen bestemmes gennem strenge tests, hvor indgangen udsættes for ekstrem varme og tryk for at simulere virkelige brandforhold.
 3. Svulmende tætninger: Branddøre er forsynet med svulmende tætninger rundt om dørens og karmens kanter. Disse tætninger udvider sig, når de udsættes for varme, og udfylder hullerne mellem døren og karmen for at forhindre passage af røg og ild.
 4. Dørlukkere: Branddøre er udstyret med selvlukkende anordninger, der sikrer, at de forbliver lukkede, når de ikke er i brug. En åben branddør kan ikke effektivt forhindre spredning af ild og røg, så denne funktion er afgørende for dørens effektivitet.
 5. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse: For at sikre, at branddøre fungerer korrekt under en brand, skal de efterses, vedligeholdes og testes med jævne mellemrum. Dette omfatter kontrol af tætninger, hardware og selvlukkende enheder for tegn på beskadigelse eller slid, der kan kompromittere deres ydeevne.

Når der opstår en brand, hjælper branddøre med at klassificere bygningen ved at danne en barriere mellem forskellige sektioner. Dette bremser spredningen af ​​ild og røg, hvilket giver beboerne mere tid til at evakuere sikkert og giver brandmændene en bedre chance for at kontrollere og slukke branden.

Hvilke typer branddøre er der?

Hvilke typer branddøre er der

Branddøre kommer i forskellige typer, materialer og designs for at opfylde specifikke krav, byggekoder og arkitektoniske præferencer. Den primære funktion af alle branddøre er at modstå spredning af brand og røg i en bygning. Nogle almindelige typer branddøre omfatter:

 1. Træbranddøre: Disse døre er lavet af brandsikkert træ, og disse døre bruges almindeligvis i bolig- og erhvervsbygninger. Træbranddøre kan have en række brandmodstandsværdier, typisk mellem 30 og 120 minutter, afhængigt af den specifikke konstruktion og anvendte materialer.
 2. Stålbranddøre: Konstrueret af stål giver disse døre høj brandmodstand og bruges ofte i industrielle eller kommercielle omgivelser. Stålbranddøre kan have brandmodstandsevner på op til 240 minutter eller mere og er kendt for deres holdbarhed og styrke.
 3. Glasbranddøre: Lavet af specialdesignet brandsikkert glas giver disse døre mulighed for udsyn, mens de stadig giver brandbeskyttelse. Glasbranddøre bruges ofte i kommercielle bygninger eller områder, hvor det er vigtigt at opretholde en synslinje. Brandmodstandsvurderingerne for glasdøre varierer, men varierer typisk fra 30 til 120 minutter.
 4. Sammensatte branddøre: Disse døre er lavet af en kombination af materialer, såsom træ, stål og brandsikre kerner, for at give forbedret brandbeskyttelse. Sammensatte branddøre kan have brandmodstandsevner svarende til træ- eller ståldøre.
 5. Brandklassificerede skydedøre: Disse er branddøre designet som skydedøre frem for den traditionelle svingdørsstil. Brandklassificerede skydedøre bruges almindeligvis i store åbninger eller områder, hvor en svingdør måske ikke er praktisk.
 6. Brandudgangsdøre: Også kendt som nødudgangsdøre, disse døre er specielt designet til at give et middel til at undslippe under en brand eller anden nødsituation. Brandudgangsdøre er typisk udstyret med panikbeslag eller skubbebøjler for at sikre nem åbning og skal føre til en sikker udgangsrute.

Hver type branddør har fordele og anvendelsesmuligheder afhængig af bygningens specifikke krav og design. Det er vigtigt at vælge den passende branddørstype baseret på bygningens brandsikringsstrategi, lokale byggeregler og brandsikkerhedsregler. Regelmæssig inspektion, vedligeholdelse og korrekt installation af branddøre er afgørende for deres effektivitet i en brand.

Hvad er branddøre lavet af?

Hvad er branddøre lavet af

Branddøre er lavet af forskellige brandsikre materialer designet til at modstå høje temperaturer og forhindre spredning af brand og røg i en bygning. Valget af materiale afhænger af den specifikke anvendelse, brandmodstandsevne og bygningskrav. Nogle almindelige materialer, der bruges til konstruktion af branddøre, omfatter:

 1. Træ: Træbranddøre er lavet af brandsikkert træ eller træbaserede materialer, såsom massivt træ, spånplader eller medium-density fiberboard (MDF). Disse døre indeholder ofte brandsikre kerner eller lag for at forbedre deres brandmodstand. Træbranddøre bruges almindeligvis i bolig- og erhvervsmiljøer.
 2. Stål: Stålbranddøre er konstrueret af stålplader, ofte med brandsikkert kernemateriale, såsom mineraluld, gips eller keramiske fibre, for at give yderligere isolering og brandmodstand. Ståldøre giver høj brandbeskyttelse og bruges ofte i industri- og erhvervsbygninger.
 3. Glas: Branddøre af glas bruger specielt designet brandsikkert glas for at bevare dets integritet under en brand og samtidig tillade udsyn. Disse døre kan være konstrueret udelukkende af brandklassificeret glas eller have glaspaneler i træ- eller stålrammer. Glasbranddøre bruges typisk i kommercielle bygninger eller områder, hvor det er vigtigt at opretholde en udsynslinje.
 4. Komposit: Komposit branddøre er lavet af en kombination af materialer, såsom træ, stål og brandsikre kerner eller lag. Denne kombination kan forbedre portens brandbeskyttelsesevne og tilbyde yderligere fordele, såsom forbedret termisk isolering eller akustiske egenskaber.
 5. Aluminium: Selvom det er mindre almindeligt, er nogle branddøre lavet af aluminium, normalt med en brandsikker kerne eller fyldmateriale. Branddøre af aluminium kan give en letvægtsmulighed, mens de stadig tilbyder brandbeskyttelse.

Uanset det anvendte materiale skal branddøre testes og certificeres til at opfylde specifikke brandmodstandsklassificeringer, der angiver den tid, døren kan modstå udsættelse for brand. Materialevalget og dørens konstruktion og design spiller en afgørende rolle for dens brandmodstandsevne og den samlede ydeevne under en brand.

Branddør specifikation

Branddørsspecifikationer varierer afhængigt af den påkrævede brandmodstandsevne, lokale byggeregler og den påtænkte anvendelse. Nogle generelle elementer, der bør overvejes i en branddørsspecifikation, omfatter dog:

 1. Brandmodstandsgrad: Branddøre er vurderet ud fra, hvor længe de kan modstå brandeksponering. Typiske vurderinger er 30, 60, 90 eller 120 minutter, afhængigt af de specifikke krav til en bygnings brandsikkerhedsdesign.
 2. Materiale: Det materiale, der anvendes til branddøren (tømmer, stål, glas eller komposit), bør specificeres, da dette kan have en betydelig indvirkning på brandmodstanden, vægten og holdbarheden.
 3. Dørsamling: Specifikationen skal omfatte komponenterne i dørsamlingen, såsom dørbladet, karmen, tætninger og hardware (hængsler, låse, låse og lukkere), som alle skal være kompatible med dørens brandmodstandsevne.
 4. Svulmende tætninger: Branddøre bør monteres med svulmende tætninger rundt om dørens og karmens kanter. Disse tætninger udvider sig, når de udsættes for varme, og tætner mellemrum mellem døren og karmen for at forhindre spredning af røg og flammer.
 5. Dørlukkere: Branddøre skal være udstyret med selvlukkende anordninger, der sikrer, at døren er permanent lukket, når den ikke er i brug. Dette er vigtigt, fordi en åben branddør er ineffektiv til at begrænse ild og røg.
 6. Hardware: Specifikationen skal beskrive det påkrævede brandklassificerede hardware, såsom hængsler, låse, låse og panikbeslag (til brandudgangsdøre), som skal modstå høje temperaturer og bevare dørens integritet under en brand.
 7. Ruder: Hvis branddøren indeholder glaselementer, skal specifikationen nævne typen af ​​brandklassificeret glas og det anvendte rudesystem, for at sikre, at det opfylder den krævede brandmodstandsgrad.
 8. Røgkontrol: I nogle tilfælde skal branddøre muligvis være røgbestandige ud over deres brandmodstandsevne. Dette kan opnås ved at bruge røgpakninger og andre røgkontrolforanstaltninger.
 9. Dimensioner og installation: Specifikationen bør omfatte dørens dimensioner og eventuelle krav til struktur, såsom frirum, forankring eller specifikke installationsteknikker.
 10. Vedligeholdelse og inspektion: Specifikationen skal skitsere branddørens påkrævede pleje- og inspektionsprocedurer for at sikre dens korrekte funktion under en brand.

Det er vigtigt at konsultere lokale byggeregler og arbejde med en kvalificeret arkitekt eller brandsikkerhedsprofessionel, når du specificerer branddøre for at sikre overholdelse af brandsikkerhedsregler og bygningens specifikke behov.

Hvor kræves branddøre?

Hvor kræves branddøre

Branddøre er påkrævet forskellige steder i en bygning for at forhindre spredning af brand og røg, give opdeling og sikre sikkerheden for beboerne. De specifikke krav til branddøre kan variere afhængigt af lokale byggeregler, regulativer og bygningstypen (bolig, kommerciel eller industriel). Nogle generelle steder, hvor branddøre typisk er påkrævet, omfatter dog:

 1. Trapperum: Branddøre bruges ofte til at adskille trappeopgange fra resten af ​​bygningen for at forhindre spredning af brand og røg og opretholde en sikker evakueringsvej for beboerne.
 2. Gange og gange: Branddøre kan være påkrævet i korridorer eller gange for at skabe rum og begrænse spredning af brand og røg mellem forskellige bygningsafsnit.
 3. Brandklassificerede vægge: Når en væg har en brandmodstandsgrad, skal enhver dør inden for den væg have en kompatibel brandklassificering for at opretholde integriteten af ​​væggens brandmodstand.
 4. Service- og bryggers: Rum, der indeholder elektrisk udstyr, VVS-anlæg eller andre mekaniske installationer, der udgør en brandrisiko, kræver ofte branddøre for at isolere disse områder fra resten af ​​bygningen.
 5. Lodrette skakter: Branddøre er påkrævet for at beskytte åbninger til lodrette stolper, såsom elevatorskakter eller affaldsskakter, for at forhindre spredning af ild og røg gennem disse veje.
 6. Brandadskillelse mellem enheder: I beboelses- eller erhvervsbygninger med flere enheder kan der være behov for branddøre mellem individuelle enheder eller rum for at give brandadskillelse og sikre beboernes sikkerhed.
 7. Udgangs- og flugtveje: Branddøre kan bruges langs udgangsveje og flugtveje for at sikre, at beboerne har et sikkert og beskyttet udgangsmiddel under en brand.

Det er vigtigt at konsultere lokale bygningsreglementer og regler og arbejde med en kvalificeret arkitekt eller brandsikkerhedsekspert for at bestemme de specifikke branddørskrav til din bygning. Korrekt installation, vedligeholdelse og inspektion af branddøre er afgørende for deres effektivitet i en brand.

Hvilken type dørlås er bedst til en branddør?

Hvilken type dørlås er bedst til en branddør

Branddøre kræver specifik hardware for at overholde brandsikkerhedsbestemmelserne, herunder typen af ​​installeret lås. Disse specifikationer kan variere afhængigt af lokale regler og retningslinjer, men her er nogle generelle overvejelser:

 1. Certificeret branddørlås: Vælg altid en certificeret lås til brug på branddøre. Det betyder, at låsen er testet og bevist ikke at kompromittere dørens evne til at modstå brand.
 2. Type lås: Generelt påvirker den anvendte låsetype ikke en dørs brandklassificering, men der er et par overvejelser, du skal huske. Indstikslåse og cylindriske låse er almindeligt anvendt på branddøre. Låsen bør ikke kræve en nøgle for at komme ud (forlade bygningen), da dette kan fange folk inde under en brand.
 3. Fail Safe vs. Fail Secure: Overvej, om en fejlsikker eller fejlsikker model er mere passende til elektriske låse som f.eks elektromagnetisk eller elektriske anslag. Fejlsikre låse låses automatisk op, når strømmen går tabt, mens fejlsikre låse forbliver låst. Brandudgangsdøre bør generelt bruge fejlsikre låse for at sikre, at folk kan gå ud i en nødsituation.
 4. Dørlukker: Branddøre skal altid lukke helt efter åbning. Dette kræver typisk en selvlukkende enhed som en dørlukker eller fjederhængsel, som ikke er en lås i sig selv, men er en afgørende del af en branddørs hardware.
 5. Panic Bar / Crash Bar: I kommercielle omgivelser eller steder med høj belægning kræver branddøre ofte en panikstang (også kendt som en styrtbøjle eller skubbestang) for at muliggøre hurtig og nem udgang i tilfælde af en nødsituation.
 6. Intumescent materiale: Låse og andet dørbeslag bør installeres med opsvulmende materiale, som udvider sig i varme for at beskytte beslag mod brand og forhindre det i at skabe et svagt punkt i døren.

Rådfør dig altid med en lokal ekspert eller din lokale brandvagt for at sikre, at din specifikke installation overholder alle lokale og nationale brandsikkerhedsforskrifter.

Forfatter

 • Hvad er en branddør, og hvor kræves branddøre? 1

  Vincent Zhu har 10 års erfaring med smarte låsesystemer og har specialiseret sig i at tilbyde dørlåsesystemer til hotel og dørlåse til hjemmet fra design, konfiguration, installation og fejlfinding. Uanset om du ønsker at installere en RFID nøglefri dørlås til dit hotel, en nøglefri tastaturdørlås til din hjemmedør eller har andre spørgsmål og fejlfindingsforespørgsler om smarte dørlåse, så tøv ikke med at kontakte mig til enhver tid.