Hvad er en Maglock? Alt du behøver at vide om Maglocks

Hvad er en Maglock? Alt du behøver at vide om Maglocks

Opdag, hvad en maglock er, hvordan magnetiske låse (maglocks) fungerer, deres typer, fordele, ulemper og deres anvendelser til at forbedre sikkerheden. Lær, hvornår du skal bruge dem.

Sidst opdateret den 5. juli 2023 af Vincent Zhu

Introduktion

I dagens verden er sikkerhed en altafgørende bekymring for ejere af bolig- og erhvervsejendomme. Med avanceret teknologi erstatter mere sofistikerede og sikre løsninger traditionelle låse-og-nøgle-systemer.

En sådan teknologi er den magnetiske lås eller maglock. Disse låse tilbyder høj sikkerhed, alsidighed og holdbarhed, hvilket gør dem populære til forskellige applikationer. Denne vejledning giver et omfattende overblik over magnetiske låse, og diskuterer deres funktion, typer, fordele, potentielle ulemper og ideelle anvendelsestilfælde.

Hvad er en maglock?

Hvad er en mag lock

En "mag lock" er en forkortelse for "magnetic lock", en låsemekanisme, der bruger et elektromagnetisk felt til at sikre døre. Når den elektromagnetiske del af låsen aktiveres, skaber den et stærkt magnetfelt, der interagerer med et lille stykke metal (kaldet en armaturplade) på døren, og holder den sikkert lukket.

Disse låse styres typisk af et elektrisk system, der kan konfigureres på forskellige måder, såsom med en kontakt, en nøglekortlæser eller en biometrisk scanner. Den magnetiske lås forbliver låst, så længe elektromagneten er aktiveret.

Magnetiske låse er populære i kommercielle omgivelser på grund af deres holdbarhed, såsom offentlige døre til hoteller, branddøre til indkøbscentre og sikkerhedsdøre til offentlige myndigheder. De kan give et højt sikkerhedsniveau og kan ofte modstå en større mængde kraft end traditionelle låse.

Hvordan virker en magnetisk lås?

Hvordan virker en magnetisk lås

En magnetisk, elektromagnetisk eller maglås bruger en kraftig magnet til at lukke en dør. Her er en simpel forklaring på, hvordan det fungerer:

 1. Komponenter: Det magnetiske låsesystem består af to hovedkomponenter: en elektromagnet og en ankerplade. Elektromagneten er normalt installeret på dørkarmen, og armaturpladen er fastgjort til selve døren.
 2. Aktivering: Når døren er lukket, flugter elektromagneten og armaturpladen. Når strøm tilføres til elektromagneten, skaber den et stærkt magnetfelt, der tiltrækker armaturpladen, hvilket resulterer i en kraftig nok tiltrækning til at holde døren låst.
 3. Låse op: For at låse døren op afbrydes den elektriske strøm til elektromagneten, hvilket stopper magnetfeltet. Uden den magnetiske tiltrækning holdes armaturpladen ikke længere på plads, og døren kan åbnes.
 4. Kontrolsystem: Nogle adgangskontrolsystem styrer typisk strømforsyningen til elektromagneten. Dette kan være en nøglekortlæser, et tastatur til indtastning af en kode, en fingeraftryksscanner eller ethvert andet sikkerhedssystem. Når de korrekte legitimationsoplysninger er angivet, afbryder systemet strømmen til elektromagneten, åbning af magnetlåsen.

Du kan tjekke denne video for at vide, hvordan magnetisk dørlås fungerer:

Forstå magnetisk dørlås

En vigtig ting at bemærke er, at mag-låse er "fejlsikre", hvilket betyder, at de automatisk låses op, når strømmen går tabt. Dette kan være vigtigt af sikkerhedsmæssige årsager (at tillade folk at komme ud i en nødsituation, for eksempel).

Alligevel betyder det også, at de kræver en pålidelig strømkilde for at opretholde sikkerheden. Reservestrømsystemer bruges typisk til at sikre, at låsen forbliver aktiveret under strømafbrydelser.

Fordele ved magnetiske låse

Magnetiske låse tilbyder flere fordele, der gør dem til et populært valg til mange anvendelser, men også et par potentielle ulemper.

Fordele ved magnetlåse til din ejendom:

Fordele ved magnetiske låse

 1. Høj holdekraft: Magnetiske låse kan udøve en stærk holdekraft, ofte meget stærkere end traditionelle mekaniske låse. Dette gør dem meget modstandsdygtige over for at blive tvunget op.
 2. Brugervenlig og nem at betjene: Mag-låse kan låses op med det samme med et tryk på en knap, et stryg med nøglekort eller andre simple handlinger. Dette kan være meget hurtigere og nemmere end at bruge en nøgle til at låse en mekanisk lås op manuelt.
 3. Integration med adgangskontrolsystemer: Magnetiske låse kan nemt integreres med forskellige adgangskontrolsystemer, herunder nøglekortlæsere, biometriske scannere, PIN-kodesystemer og meget mere. Dette gør dem alsidige og tilpasningsdygtige til en lang række sikkerhedsbehov.
 4. Fejlsikker drift: Mag-låse er typisk fejlsikre, hvilket betyder, at de automatisk låses op, når strømmen går tabt. Dette kan være en vigtig sikkerhedsfunktion i nødstilfælde såsom brande eller strømafbrydelser.
 5. Lav vedligeholdelse: Fordi de ikke har nogen bevægelige dele, kræver mag-låse typisk mindre vedligeholdelse end traditionelle låse. De skal ikke smøres, og der er ingen nøgler at tabe eller stifter der sidder fast. Samtidig er magnetlåsens fejl risiko reduceres.
 6. Holdbar: Magnetiske låse er ekstremt holdbare, fordi de ikke har nogen bevægelige dele, der kan slides eller knække. De kan modstå meget brug og er ofte mere modstandsdygtige over for manipulation eller skader end traditionelle låse.
 7. Sikker og pålidelig: Magnetiske låse giver et højt sikkerhedsniveau på grund af deres stærke holdekraft. Når de installeres og vedligeholdes korrekt, er de yderst pålidelige og kan effektivt sikre en bygning.

Ulemper ved magnetiske låse:

 1. Afhængighed af magt: Fordi de er afhængige af elektricitet for at forblive låst, kan maglocks være sårbare under strømafbrydelser. Dette kan dog afbødes med backup-strømsystemer.
 2. Ingen iboende låsemekanisme: Maglocks skelner ikke i sagens natur mellem autoriserede og uautoriserede brugere. De skal være en del af et adgangskontrolsystem, der bestemmer, hvornår låsen skal være tændt eller slukket.
 3. Potentiale for utilsigtet oplåsning: Låsen kan utilsigtet deaktiveres, hvis strømforsyningen er ustabil, eller ledningsføringen er defekt.
 4. Installationskompleksitet: Installation af magnetiske låse kræver mere kompleks installation og ledninger end traditionelle låse og kan være underlagt specifikke kodekrav, der ofte kræver professionel installation.
 5. Omkostninger: Magnetiske låse og de nødvendige adgangskontrolsystemer kan være dyrere på forhånd end traditionelle låse-og-nøgle-systemer.

Det er vigtigt at overveje disse faktorer og konsultere en sikkerhedsekspert for at afgøre, om en magnetlås passer til din specifikke situation og behov.

Dele af en magnetisk lås

Hvad er en Maglock? Alt du behøver at vide om Maglocks 2

En magnetisk lås, elektromagnetisk lås eller mag-lås består af nogle få nøglekomponenter. Her er de primære dele af et typisk magnetisk låsesystem:

 1. Elektromagnet: Dette er den primære komponent i låsen og er typisk installeret på dørkarmen. Det skaber et stærkt magnetfelt, når det får energi.
 2. Armaturplade: Denne metalplade er installeret på selve døren. Når elektromagneten aktiveres, tiltrækker den ankerpladen, hvilket skaber en stærk binding, der holder døren låst.
 3. Strømforsyning: En magnetisk lås kræver en elektrisk strømforsyning for at aktivere elektromagneten. Dette er ofte en jævnstrømsforsyning, selvom de specifikke spændings- og strømkrav kan variere afhængigt af låsen.
 4. Adgangskontrolenhed: Dette er systemet, der bruges til at styre strømforsyningen til elektromagneten og dermed styre, hvornår døren er låst eller ulåst. Dette kan være en simpel kontakt, en nøglekortlæser, en biometrisk scanner, en fjernbetjening eller et hvilket som helst antal andre enheder.
 5. Ledningsføring: Ledninger er nødvendige for at forbinde strømforsyningen til elektromagneten og adgangskontrolenheden. Specifikationerne for ledningerne vil afhænge af den særlige opsætning og de anvendte komponenter.
 6. monteringsudstyr inkluderer beslag, skruer og andet hardware, der er nødvendigt for sikkert at installere elektromagneten og armaturpladen.
 7. Valgfrie komponenter: Afhængigt af den specifikke installation kan der være andre komponenter, såsom en reservestrømforsyning til at holde låsen aktiveret under strømafbrydelser eller en timer til automatisk at låse eller låse døren op på bestemte tidspunkter.

Husk, at hvert magnetisk låsesystem kan være lidt anderledes, og yderligere komponenter kan være involveret afhængigt af den specifikke model og kravene til installationen. Se altid producentens instruktioner for netop din lås.

Typer af magnetiske låse og deres anvendelse

Typer af magnetiske låse og deres anvendelse

Forskellige typer af magnetiske låse er tilgængelige, hver med specifikke applikationer og funktioner. Her er et par almindelige typer:

 • Fejlsikre magnetiske låse: Disse låse, den mest almindelige type, låses op, når strømmen afbrydes, hvilket gør dem sikre i nødstilfælde. De bruges typisk i områder med stor trafik, hvor sikkerheden er en primær bekymring.
 • Fejlsikre magnetiske låse: Mindre almindelig; disse låse forbliver låst, selv når strømmen afbrydes. De bruges i områder med høj sikkerhed, hvor det er afgørende at opretholde sikkerheden under en strømafbrydelse. De skal dog bruges med en reservestrømforsyning eller en mekanisk overstyring for at sikre sikkerheden.
 • Magnetiske låse for forsinket udgang: Disse låse har en indbygget tidsforsinkelse, der holder døren låst i en bestemt periode (normalt 15 sekunder), efter at udløsermekanismen er aktiveret. De bruges i detailbutikker og sundhedsfaciliteter for at forhindre tyveri eller uautoriseret udgang, men sikrer sikkerhed under en nødsituation.
 • Enkeltdørs magnetiske låse: Som navnet antyder, er disse designet til enkeltdørsapplikationer. De har én elektromagnet, som monteres på dørkarmen, og en armaturplade, der monteres på døren. Disse bruges ofte på hoveddøre til bygninger, indvendige døre i kontorer eller døre til individuelle rum.

Enkeltdørs magnetiske låse

 • Dobbeltdørs magnetlås: Disse er designet til dobbeltdørsapplikationer. De består af to elektromagneter til hver dør og tilhørende armaturplader. De bruges typisk i indgange til kommercielle bygninger eller hvor som helst hvor der bruges en dobbeltdørsopsætning.

Dobbeltdørs magnetiske låse

Dobbeltdørs magnetlås

 • Portmagnetiske låse: Disse er specielt designet til udendørs brug på porte. De er normalt vejrbestandige og har ofte en højere holdekraft til at modstå det ekstra pres fra vind og vejr.
 • Forskydningsmagnetiske låse: Disse låse fungerer lidt anderledes end standard mag-låse. I stedet for et direkte træk glider ankerpladen ind eller ud af den magnetiske lås, hvilket giver en "skær"-holdekraft. Disse låse kan skjules i dørkarmen for en mere æstetisk installation, ofte brugt i glasdøre eller andre installationer, hvor en standard mag-lås ville være for synlig.

Forskydningsmagnetiske låse

Forskydningsmagnetiske låse

 • Overflademonterede magnetiske låse: Disse er monteret på overfladen af ​​døren og dørkarmen, hvilket gør dem nemme at installere, men mere synlige.

Overflademonterede magnetiske låse

Overflademonterede magnetiske låse

 • Magnetiske låse monteret med indstik: Disse er installeret inde i dørkarmen, hvilket gør dem mindre synlige, men kræver mere arbejde.

Hver type magnetlås har sine specifikke anvendelser og er bedst egnet til visse typer døre og sikkerhedsbehov. Vælg altid den type lås, der bedst passer til kravene i din særlige situation.

Fejlsikker vs. fejlsikker magnetisk lås

Når man diskuterer låse, især elektroniske som magnetiske låse, kommer udtrykkene "fail-safe" og "fail-secure" ofte op. Disse udtryk beskriver, hvad der sker med låsen, når strømmen går tabt.

Fejlsikker vs. fejlsikker magnetisk lås

 • Fejlsikker: En lås er designet til at blive låst op, når strømmen går tabt. Det betyder, at døren automatisk låses op under en strømafbrydelse, hvilket giver folk mulighed for frit at komme ud. Dette kan være en kritisk sikkerhedsfunktion i en nødsituation, såsom en brand. De fleste magnetiske låse er designet til at være fejlsikre, fordi de er afhængige af elektrisk strøm for at forblive låst.
 • Fejlsikker: En fejlsikker lås forbliver på den anden side låst, selv når strømmen går tabt. Dette kan være vigtigt i områder med høj sikkerhed, hvor det er afgørende at opretholde sikkerheden til enhver tid, selv under en strømafbrydelse. En fejlsikret lås skal have en mekanisk oplåsningsmetode, såsom en nøgle, for at sikre, at folk stadig kan gå ud, hvis det er nødvendigt. Bemærk, at fejlsikring er mere almindelig i elektroniske låse eller visse elektriske låse, men mindre almindelig i magnetiske låse.

Valget mellem fejlsikker og fejlsikker vil afhænge af de specifikke krav på stedet og balancen mellem behovet for sikkerhed og sikkerhed.

Hvor meget koster en Maglock?

Prisen på en magnetisk lås (maglock) kan variere meget afhængigt af dens holdekraft, kvalitet, mærke og eventuelle yderligere funktioner, den måtte have; her er nogle generelle prisklasser, du kan forvente:

Hvad er en Maglock? Alt du behøver at vide om Maglocks 3

 1. Grundlæggende modeller: Grundlæggende maglocks med en lavere holdekraft (omkring 600 lbs eller mindre) egnet til lettere opgaver kan koste alt fra $50 til $150.
 2. Mellemklassemodeller: Mellemklasse-maglocks, der tilbyder en højere holdekraft (omkring 1200 lbs) eller yderligere funktioner kan koste $150 til $300.
 3. Avancerede modeller: Avancerede modeller, som måske har en endnu højere holdekraft, mere avancerede funktioner eller er designet til specifikke applikationer (som udendørs brug eller glasdøre), kan koste $300 og opefter. Nogle specialiserede modeller, især dem til kommerciel eller industriel brug, kan koste $1,000 eller mere.

Husk, at dette kun er omkostningerne til selve låsene. Du skal også overveje omkostningerne ved yderligere adgangskontrolsystemkomponenter (såsom nøglekortlæsere eller tastaturer), strømforsyninger, backup-batterier og installation, hvilket sandsynligvis vil kræve en professionel.

Priserne kan også ændre sig over tid og variere efter lokation, så det er altid en god idé at indhente tilbud fra velrenommerede leverandører, før du beslutter dig.

Kodekrav til elektromagnetiske låse

Elektromagnetiske eller mag-låse er underlagt forskellige kodekrav, der kan variere afhængigt af jurisdiktionen og den specifikke brugssag. Koder kan diktere alt fra hvor og hvordan låsene kan bruges til hvilke manuelle overstyringssystemer der skal være på plads.

Kodekrav til elektromagnetiske låse

 1. Udgang: I mange jurisdiktioner skal døre tillade fri udgang. Det betyder, at personer inde i bygningen skal kunne komme frit ud uden at skulle bruge nøgle, værktøj eller særlig viden. For eksempel skal døre med mag-låse ofte parres med en bevægelsessensor, en tryk-til-udgang-knap eller en lignende enhed, der straks kan afbryde strømmen til låsen og tillade, at døren kan åbnes indefra.
 2. Nødtilsidesættelse: Bygningsreglementer kræver ofte, at døre låses op automatisk under et strømsvigt eller en brandalarm. Dette kan opnås med en fejlsikker lås (låst op, når den er afbrudt), en forbindelse til brandalarmsystemet eller en reservestrømforsyning.
 3. Tilgængelighed: Afhængig af jurisdiktion og bygningstype kan der være tilgængelighedskrav, der gælder for mag-sluse. For eksempel skal tryk-til-udgang-knapper ofte installeres i en højde, der er tilgængelig for personer i kørestol.
 4. Låse hardware: I nogle tilfælde skal mag-låse muligvis bruges sammen med traditionel låsebeslag. Dette kan være et krav i nogle jurisdiktioner for visse typer døre.

Det er blot generelle principper, og de faktiske krav kan variere meget. Kontakt altid en lokal ekspert eller myndighed for at forstå de specifikke koder og standarder, der gælder for din situation.

Maglock Holdende Kraft & Kraft

Maglock Holdende Kraft & Kraft

Holdekraften af ​​en magnetisk lås, eller maglock, er en vigtig overvejelse, når du vælger en lås til en specifik anvendelse. Holdekraften, målt i pund eller kilogram, angiver, hvor meget kraft låsen kan modstå, når den er aktiveret. Denne kraft genereres af det magnetiske felt, der skabes, når låsen aktiveres.

Maglocks kommer i forskellige størrelser og holder kræfter, typisk spænder fra omkring 300 pund (136 kg) for mindre modeller til boligbrug op til 1,200 pund (544 kg) eller mere til kommercielle og industrielle applikationer. Nogle specialiserede højsikkerheds-maglocks kan endda have en holdestyrke på flere tusinde pund.

Strømforbruget af en maglock varierer afhængigt af holdekraften og låsens design. På trods af deres stærke holdekraft er maglocks dog relativt energieffektive. En typisk maglock kan bruge omkring 3 watt, når den er aktiveret, selvom større modeller med højere holdekræfter kan bruge mere strøm.

De fleste maglocks fungerer på lavspændings jævnstrøm, typisk 12V eller 24V, leveret af en strømforsyningsenhed, der ofte er en del af adgangskontrolsystemet. Strømforsyningsenheden har normalt et backup-batteri for at holde systemet kørende i tilfælde af strømafbrydelse, især for fejlsikrede systemer, hvor låsen skal forblive aktiveret, når strømmen afbrydes.

Kommerciel brug af magnetlåse

Kommerciel brug af magnetlåse

Magnetiske eller mag-låse er meget udbredt i kommercielle omgivelser på grund af deres holdbarhed, brugervenlighed og høje holdekraft. Her er nogle typiske brugstilfælde:

 1. Hoteller: Magnetiske låse kan bruges til offentlige døre og branddøre i hotellets trappeopgange. Samtidig kan magnetlåsen også bruges sammen med hotel dørlåsesystem, og disse offentlige døre eller branddøre kan åbnes udefra ved hjælp af hotellets nøglekort.
 2. Kontorbygninger: I kontorbygninger kan mag-låse bruges på hovedindgangsdøre, indvendige døre og begrænsede områder. De kan parres med nøglekortsystemer, hvor kun personer med de rigtige legitimationsoplysninger kan låse døren op, hvilket gør dem ideelle til områder, hvor adgangen skal kontrolleres.
 3. Detailbutikker: Mag-låse kan bruges i detailhandlen til at sikre lagerrum, back offices eller andre områder, hvor der opbevares lager.
 4. Sundhedsfaciliteter: På hospitaler og andre sundhedsfaciliteter kan mag-låse sikre områder som medicinopbevaringsrum eller patientjournalkontorer.
 5. Uddannelsesinstitutioner: Skoler og universiteter bruger ofte mag-låse på døre til klasseværelser, laboratorier og andre faciliteter. Disse kan bindes til et centralt kontrolsystem for at låse eller oplåse alle døre i en nødsituation.
 6. Regeringsbygninger: I bygninger, der rummer følsomme operationer, såsom offentlige faciliteter, tilbyder mag-låse høj sikkerhed og kan bruges sammen med andre sikkerhedsforanstaltninger.
 7. Datacentre: Magnetiske låse kan sikre adgang til rum, der rummer servere og andet kritisk udstyr i datacentre.

Husk, at selvom magnetiske låse giver et højt sikkerhedsniveau, skal de bruges i overensstemmelse med lokale sikkerheds- og byggeregler. For eksempel skal døre i mange jurisdiktioner tillade fri udgang, hvilket betyder, at folk inde i bygningen frit kan komme ud uden at skulle bruge en nøgle, et værktøj eller særlig viden.

Dette betyder ofte, at mag-låse skal parres med en bevægelsessensor, en tryk-for-ud-knap eller en lignende enhed, der straks kan afbryde strømmen til låsen og tillade, at døren kan åbnes indefra.

Krav til byggetilladelse for magnetlåse

Krav til byggetilladelse for magnetlåse

Magnetiske låse, eller maglocks, bruges ofte i kommercielle bygninger på grund af deres høje sikkerhed og lette integration med adgangskontrolsystemer. Installation af magnetiske låse er dog normalt underlagt byggekoder og regler på grund af deres potentielle implikationer for livssikkerhed i nødsituationer.

Selvom kravene kan variere alt efter sted og specifik anvendelse, er der et par almindelige regler, der ofte gælder:

 1. Udgangskrav: Bygningsreglementer kræver typisk, at folk let kan forlade bygningen i tilfælde af en nødsituation. Dette betyder normalt, at maglocks skal konfigureres til at udløses automatisk under en strømafbrydelse eller brandalarmaktivering.
 2. Udgivelsesenheder: Udover automatiske udløsermekanismer kræver koder ofte en manuel udløseranordning, såsom en "push to exit"-knap, inden for rækkevidde af døren. I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt med en bevægelsessensor, der udløser låsen til at udløse, når nogen nærmer sig døren.
 3. Forsinket udgangslås: Nogle koder tillader "forsinket udgang"-låse, som holder døren lukket i en kort periode (normalt 15 sekunder), efter at udløsermekanismen er aktiveret. Detailbutikker eller sundhedsfaciliteter bruger ofte disse for at forhindre uautoriseret udgang. Der er dog som regel specifikke regler om hvornår og hvordan disse kan bruges.
 4. Tilladelse og inspektion: De fleste jurisdiktioner kræver en tilladelse til at installere magnetiske låse, og installationen skal muligvis inspiceres for at sikre, at den overholder alle gældende koder.

Det er vigtigt at bemærke, at disse er generelle regler, og de nøjagtige krav kan variere meget afhængigt af sted og den specifikke anvendelse.

Hvornår skal man bruge en magnetlås?

Hvornår skal man bruge en magnetlås

Magnetiske låse, eller maglocks, er alsidige sikkerhedsløsninger, som kan bruges i forskellige situationer. Her er nogle scenarier, hvor en magnetisk lås kan være det bedste valg:

 1. Højsikkerhedsområder: På grund af deres høje holdekraft og det faktum, at de er praktisk talt umulige at vælge, bruges maglocks ofte i områder med høj sikkerhed, såsom offentlige bygninger, forskningslaboratorier, datacentre eller ethvert område, der kræver kontrolleret adgang.
 2. Områder med høj trafik: Maglocks er holdbare og har ingen bevægelige dele, hvilket gør dem ideelle til områder med stor trafik, hvor en mekanisk lås hurtigt kan blive slidt.
 3. Nødudgange: Maglocks er normalt fejlsikre, hvilket betyder, at de automatisk låses op, når strømmen afbrydes. Dette gør dem til et godt valg til nødudgange, da de kan kobles til at låse op i tilfælde af en brandalarm eller strømafbrydelse.
 4. Glasdøre: Traditionelle låse kan være svære at installere i glasdøre. Fordi maglocks er installeret i toppen af ​​dørkarmen og ikke kræver nogen modifikationer af selve døren, bruges de ofte i situationer, hvor en traditionel lås ikke er mulig.
 5. Integration med adgangskontrolsystemer: Maglocks fungerer godt sammen med elektroniske adgangskontrolsystemer. De kan nemt styres ved hjælp af forskellige metoder såsom nøglekort, tastaturer, biometriske scannere eller endda eksternt over et netværk.
 6. Overholdelse af byggeregler: I nogle tilfælde kan byggekoder kræve, at døre let kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller særlig viden. Maglocks kan konfigureres til at opfylde disse krav.

Husk, det er vigtigt at rådføre sig med en sikkerhedsekspert for at finde den bedste låseløsning til dine specifikke behov. Faktorer, der skal tages i betragtning, omfatter typen af ​​dør, det nødvendige sikkerhedsniveau, den forventede trafik og eventuelle gældende byggekoder eller regler.

Konklusion

Magnetiske låse har omformet landskabet af sikkerhedssystemer, hvilket giver en effektiv og alsidig løsning til mange scenarier. Deres forbedrede sikkerhed, holdbarhed og nemme integration med avancerede adgangskontrolsystemer har vist sig at være værdifulde aktiver i bolig- og erhvervsmiljøer.

Imidlertid kan deres afhængighed af strøm og installationskompleksiteter ikke overses. Derfor er det vigtigt at forstå dine specifikke sikkerhedsbehov og lokale byggeregler og rådføre dig med en sikkerhedsekspert, når du installerer et maglock-system.

Ofte stillede spørgsmål om magnetlås

Når de er installeret og brugt korrekt, kan magnetiske låse være meget sikre. De giver mulighed for fri udgang, hvilket betyder, at de hurtigt og nemt kan låses op indefra, og de låses typisk op automatisk i tilfælde af strømsvigt. De skal dog altid installeres i overensstemmelse med lokale bygge- og brandforskrifter.

Magnetiske låse er stærke på grund af det elektromagnetiske felt, de genererer, når de tændes. Låsens styrke er direkte proportional med mængden af ​​elektrisk strøm, der strømmer gennem elektromagneten. Kommercielle magnetiske låse er designet til at generere betydelig holdekraft, ofte flere hundrede til flere tusinde pund.

De fleste magnetiske låse er fejlsikre, hvilket betyder, at de låser op, når strømmen går tabt. Dette er en vigtig sikkerhedsfunktion i nødstilfælde som brande eller strømafbrydelser. Men de har også brug for en kontinuerlig strømforsyning for at forblive låst, så de bruges ofte med en backup strømforsyning.

Nogle magnetlåse er designet til at være vejrbestandige og kan bruges udendørs. Kontroller dog altid den specifikke models specifikationer for at sikre, at den er egnet til udendørs brug.

Magnetiske låse kræver en elektrisk strømforsyning for at aktivere elektromagneten. Dette er ofte en jævnstrømsforsyning, og de specifikke spændings- og strømkrav kan variere afhængigt af låsen.

Nej, magnetiske låse kræver strøm for at opretholde det elektromagnetiske felt, der holder døren låst. Magnetfeltet forsvinder, når strømmen afbrydes, og døren låses op. Det er derfor, de er kendt som "fejlsikre" låse.

Magnetiske låse er designet til at være "fejlsikre", hvilket betyder, at de automatisk låses op, når strømmen går tabt. Dette er en vigtig sikkerhedsfunktion, da den sikrer, at folk stadig kan forlade bygningen i tilfælde af strømafbrydelse eller en nødsituation. Dette betyder dog også, at de har brug for en kontinuerlig strømforsyning, ofte med en backup-strømkilde, for at opretholde sikkerheden under normale forhold.

Magnetiske låse bruges ofte sammen med adgangskontrolsystemer, herunder nøglekortlæsere, biometriske scannere og PIN-kodesystemer. Adgangskontrolsystemet styrer strømforsyningen til elektromagneten og styrer derved, hvornår døren er låst eller ulåst.

Forfatter

 • Hvad er en Maglock? Alt du behøver at vide om Maglocks 4

  Vincent Zhu har 10 års erfaring med smarte låsesystemer og har specialiseret sig i at tilbyde dørlåsesystemer til hotel og dørlåse til hjemmet fra design, konfiguration, installation og fejlfinding. Uanset om du ønsker at installere en RFID nøglefri dørlås til dit hotel, en nøglefri tastaturdørlås til din hjemmedør eller har andre spørgsmål og fejlfindingsforespørgsler om smarte dørlåse, så tøv ikke med at kontakte mig til enhver tid.