Hotelnøglekort virker ikke, hvorfor og hvad skal man gøre?

Hej, på mine hoteller virker nogle af vores hotelnøglekort ikke, nogle kan ikke programmeres, eller nogle kan ikke åbne værelsesdøren efter at være blevet programmeret. Kan du fortælle mig årsagen og hvad jeg skal gøre?

Hotelnøglekort virker ikke, hvorfor og hvad skal man gøre? 1

Bedst besvaret af

Ja, men før vi analyserer den mulige årsag og hvordan man løser problemet hotel nøglekort ikke virker, skal vi vide, hvilke hotelnøglekort du bruger.

Typer af hotelnøglekort:

 1. Magnetstribe kort: Dette er de mest almindelige hotelnøglekort. De har en magnetstribe på bagsiden, der ligner et kreditkort. Striben gemmer data, som dørlåsen læser, når kortet swipes. Andre kort, elektroniske enheder eller magneter kan nemt afmagnetisere dem.
 2. RFID kort: Gæster kan trykke eller vifte med RFID-kortet i nærheden af ​​en læser i stedet for at stryge. De er mere holdbare og mindre tilbøjelige til at blive slidt sammenlignet med magnetstribekort. RFID-kort har to almindelige typer, der bruges til hoteldørlåse, Mifare og temic RFID hotelnøglekort.
 3. Smart Cards: Disse kort indeholder en mikrochip indlejret i dem. De kan gemme flere data end magnetstribekort og tilbyde højere sikkerhed. De kan bruges til flere applikationer som internetadgang, betaling og mere.

Hver type nøglekortsystem har fordele og ulemper med hensyn til sikkerhed, bekvemmelighed og omkostninger.

Lad os nu analysere de almindelige årsager til, at dine hotelnøglekort ikke virker.

Årsager til, at hotellets nøglekort ikke virker

Hotelnøglekort kan holde op med at virke af forskellige årsager. Her er nogle almindelige årsager:

 1. Slitage: Over tid kan magnetstrimlen på kortet blive slidt, især hvis den bruges ofte.
 2. Beskidt magnetstrimmel: Snavs, snavs eller andre rester på magnetstrimlen kan forstyrre kortets funktionalitet.
 3. Fysisk skade: Ridser, bøjninger eller anden fysisk skade på kortet, især på magnetstrimlen, kan forhindre det i at fungere korrekt.
 4. Demagnetisering: Den mest almindelige årsag til, at hotelnøglekort holder op med at virke, er, at de er blevet afmagnetiseret. Dette kan ske, hvis kortet kommer i tæt kontakt med magneter, elektroniske enheder, mobiltelefoner eller andre kreditkort.
 5. Swipe med flere kort: At stryge kortet for mange gange hurtigt kan nogle gange låse systemet som en sikkerhedsforanstaltning.
 6. Defekt kortlæser: Kortlæseren på døren eller programmeringsenheden kan muligvis ikke fungere.
 7. Programmeringsfejl: Nogle gange er kortet muligvis ikke programmeret korrekt på grund af brugerfejl eller softwarefejl.
 8. Udløbet adgang: Nogle hotelnøglekort er programmeret til kun at virke under varigheden af ​​en gæsts ophold. Hvis du prøver at bruge kortet efter dit betalingstidspunkt, virker det muligvis ikke.
 9. Softwareproblemer: Systemet, der administrerer nøglekortene, kan have softwareproblemer eller fejl.
 10. Problemer med dørlåse: Problemet er muligvis ikke altid med kortet. Dørens elektroniske lås kan muligvis ikke fungere, have lav batteristrøm eller opleve andre tekniske problemer.
 11. Batteriproblemer: Elektroniske låse drevet af batterier fungerer muligvis ikke, hvis batterierne er afladet.
 12. Interferens fra andre systemer: Andre elektroniske systemer eller enheder i nærheden kan forstyrre kortets funktionalitet.
 13. Sikkerhedslåse: Efter flere mislykkede forsøg låser nogle systemer ud af sikkerhedsmæssige årsager.
 14. Kortets alder: Over tid, ved gentagen brug, kan magnetstrimlen på kortet blive slidt, hvilket kan føre til læseproblemer.

Her er alle de almindelige årsager til, at hotelnøglekortet ikke virker; efter at have kendskab til disse mulige årsager, lad os prøve at rette dem individuelt.

Hotel nøglekort fungerer ikke; tip til fejlfinding

Tjek hotelnøglekort

Antag, at dit hotel bruger hotelnøglekort med magnetstriber. Her er nogle trin, du kan tage for at fejlfinde og potentielt løse problemet:

 1. Tjek kortets magnetstrimmel: Sørg for, at magnetstrimlen på bagsiden af ​​kortet ikke er ridset, beskadiget, ikke eller snavset. Hvis den er, kan den muligvis ikke læses korrekt af dørlåsen.
 2. Tjek tidspunktet for validering af hotellets nøglekort: Tjek, om dette kort stadig er i brugstiden for det effektive hotelværelse. Hvis kunden stadig lever i tiden, men værelseskortet er udløbet, bedes du genbruge hotellets låsesoftware til at skrive kort.
 3. Undgå magneter og elektronik: Magnetiske felter kan afmagnetisere kortet, hvilket gør det ubrugeligt. Hold kortet væk fra mobiltelefoner, magneter og andre elektroniske enheder.
 4. Indsæt kortet korrekt: Nogle hotelnøglekort skal indsættes i en bestemt retning eller retning. Sørg for, at du indsætter det korrekt, som angivet på kortet eller dørlåsen.
 5. Prøv flere gange: Nogle gange virker kortet måske ikke ved første forsøg. Indsæt kortet et par gange for at se, om det virker.

Hvis dit hotel bruger RFID hotelnøglekort:

 1. Tjek dit RFID hotelnøglekorttype:  sørg for, at det RFID-hotelnøglekort, du bruger, matcher RFID-typen for det RFID-hotel, du bruger. For eksempel hvis du bruger en MIFARE RFID hotellås, skal du bruge MIFARE-hotelkortet fra den tilsvarende hotellåsleverandør.
 2. Tjek RFID-hotelnøglekortets udseende: Sørg for, at RFID-hotelnøglen ikke er ridset eller beskadiget. Hvis den er, kan den muligvis ikke læses korrekt af dørlåsen.
 3. Tjek tidspunktet for validering af hotellets nøglekort: Tjek, om dette kort stadig er i brugstiden for det effektive hotelværelse og ikke er udløbet.

Tjek hotellets låse

 1. Tjek Hotel Lock Mechanism: Nogle gange er problemet måske ikke med kortet, men med selve dørlåsen. Sørg for, at hotellets dørlås ikke har nogen fysisk skade, dørhåndtaget eller -knappen fungerer korrekt.
 2. Batteriproblem: Nogle elektroniske dørlåse er batteridrevne. Hvis batterierne er lavt eller døde, fungerer låsen muligvis ikke. Hvis du bemærker et blinkende lys eller hører en biplyd, kan det indikere et batteriproblem.
 3. Tjek status for hotellås: Gør dine hoteldørlåse ikke i lock-out-modellen efter flere mislykkede forsøg.

Tjek hotelnøglekortkoderne:

 • Tjek forbindelser: Sørg for din hotel nøglekort encoder forbinder godt med dit låsesystemsoftware.
 • Kontroller encoderstatus: Sørg for, at din hotelnøglekortkoderens programmeringsenhed ikke fungerer.

Tjek hotellets dørlåsesystemsoftware:

 • Tjek registreringskoden til hotellåssoftwaren: Sørg for, at hotellåssoftwarens registreringskode stadig er gyldig. Softwareregistreringskoderne fra nogle leverandører af hotellåse er ikke permanent gyldige og kan være gyldige i et år. Hvis registreringskoden udløber, skal du købe den igen.
 • Tjek hotellets nøglekort Programmeringsprocessen: Sørg for, at du programmerer hotelnøglekortet korrekt ved hjælp af hotellåsesystemsoftware.

Hvis du bruger et bestemt mærke eller type nøglekortsystem, kan det være nyttigt at konsultere producentens retningslinjer eller søge assistance fra en professionel tekniker.

Indtil nu tror jeg, du kan finde den bedste løsning til at hjælpe dig med at løse problemet med hotelnøglekortet, der ikke fungerer.

Hvad andre spørger