Kwikset SmartCode 913 Programmerings- og fejlfindingsvejledning

Denne Kwikset SmartCode 913 programmerings- og fejlfindingsvejledning vil dække grundlæggende programmeringsviden og fejlfindingstips til almindelige problemer.

Sidst opdateret den 29. august 2023 af Vincent Zhu

Introduktion

Kwikset SmartCode 913 er en fantastisk smart lås med dødbolt. Den er nem at bruge, overkommelig og rimelig sikker. Denne vejledning vil dække det grundlæggende i Kwikset SmartCode 913 programmering og fejlfinding, så du kan sætte det op hurtigt!

Kwikset smartcode 913 programmering

Kwikset SmartCode 913 programmering giver dig mulighed for at kontrollere, hvornår og hvordan din Kwikset SmartCode 913 fungerer, herunder ændring af brugerkode og masterkode, sletning af brugerkode, tilføjelse af brugerkode og fabrik nulstilling af din Kwikset SmartCode 913 lås.

Bemærk venligst: For ekstra sikkerhed håber vi, at du kan aktivere masterkoden til din Kwikset SmartCode 913. Og hvis du aktiverer masterkoden, kræver næsten alle programmeringsprocesser, at du indtaster masterkoden først.

Aktivering og indstilling af masterkoden på Kwikset SmartCode 913

Hvordan ændres kode på Kwikset Lock? Trin for trin guide 4

 1. Hold døren åben. Tryk og HOLD programknappen nede, indtil tastaturet blinker grønt (ca. 5 sekunder).
 2. Indtast ny masterkode.
 3. Tryk en gang på låseknappen.
 4. Indtast masterkoden igen.
 5. Tryk en gang på låseknappen.

Kwikset smartcode 913 ændre kode

Bemærk venligst, at du ikke kan ændre brugerkoden på din Kwikset SmartCode 913 direkte; du skal først slette den kode, du vil ændre, og derefter tilføje en ny brugerkode for at afslutte ændringen af ​​brugerkoden på Kwikset SmartCode 913.

For mere information om ændring af Kwikset SmartCode 913, se venligst denne artikel: Sådan ændres kode på Kwikset SmartCode 913?

Bemærk venligst, at ShineACS Locks netop skriver Kwikset SmartCode 913-programmerings- og fejlfindingsartiklen med mulige håndteringsforslag, og tilbyder ikke eftersalgsservice. Hvis du ikke endelig kan løse dit problem med vores artikelindhold, bedes du kontakte det officielle eftermarked.

Men hvis du ønsker at udskifte dine nuværende dørlåse for øget sikkerhed, prøv vores smarte nøglefri dørlåse for bekvemmelighed og ro i sindet uden ændringer ved installation.

Kwikset smartcode 913 slet kode

For at slette en kode fra din Kwikset SmartCode 913, kan du følge nedenstående trin:

Hvordan ændres kode på Kwikset Lock? Trin for trin guide 2

 1. Hold døren åben. Tryk én gang på programknappen. Tastaturet blinker grønt, og du vil høre tre bip.
 2. Tryk en gang på låseknappen.
 3. Indtast masterkoden.
 4. Tryk en gang på låseknappen.
 5. Indtast den brugerkode, der skal slettes.
 6. Tryk en gang på låseknappen.
 7. Indtast brugerkoden igen, der skal slettes.
 8. Tryk en gang på låseknappen.

Kwikset 913 slette alle koder.

For at slette alle koder fra Kwikset SmartCode 913, følg disse trin:

Kwikset 913 slette alle koder

 1. Hold døren åben. Tryk én gang på programknappen. Tastaturet blinker grønt, og du vil høre tre bip.
 2. Tryk en gang på låseknappen.
 3. Indtast masterkoden.
 4. Tryk en gang på låseknappen.
 5. Tryk på "9"-knappen seks gange.
 6. Tryk en gang på låseknappen.
 7. Tryk på "9"-knappen seks gange.
 8. Tryk én gang på låseknappen. Hvis programmeringen lykkes, vil tastaturet blinke grønt én gang uden bip. Hvis programmeringen ikke lykkes, blinker tastaturet rødt tre gange med tre bip. Sørg for at indtaste en gyldig masterkode i trin 3 under dit næste forsøg.
 9. Tryk på låseknappen, mens døren er åben og ulåst. Hvis låsebolten ikke strækker sig til låsen, er alle koder blevet slettet.

Kwikset smartcode 913 tilføje kode

For at tilføje en brugerkode til Kwikset SmartCode 913, følg disse instruktioner:

Hvordan ændres kode på Kwikset Lock? Trin for trin guide 3

 1. Hold døren åben. Tryk én gang på programknappen. Tastaturet blinker grønt, og du vil høre tre bip.
 2. Indtast masterkoden.
 3. Tryk en gang på låseknappen.
 4. Indtast den nye brugerkode.
 5. Tryk en gang på låseknappen.

Kwikset smartcode 913 nulstil masterkoden

For at nulstille Kwikset SmartCode 913 masterkode til fabriksindstillinger:

Kwikset 910, 913 og 914 fabriksnulstilling

 1. Fjern batteripakken.
 2. Tryk og HOLD programknappen nede, mens du sætter batteripakken i igen. Hold knappen nede i 30 sekunder, indtil låsen bipper, og status-LED'en blinker rødt.
 3. Tryk på Program-knappen endnu en gang. Låsen er blevet nulstillet, når LED'en blinker grønt, og du hører et bip.
 4. Udfør dørhåndteringsprocessen igen for at lære låsen dørens orientering og tilføje brugerkoder til din lås.

For mere information om nulstilling af Kwikset-låse, se venligst denne artikel: Sådan nulstiller du Kwikset-låsekoden uden nøgle?

Kwikset smartcode 913 autolås

Ved at bruge Kwikset SmartCode 913 kan du indstille din dør til at låse automatisk og genlåse døren 30 sekunder efter oplåsning. Dette er en fantastisk funktion, hvis du ofte glemmer at låse dine døre, når du går eller går indenfor. Autolås-funktionen sikrer, at din dør låser sig selv, og ingen kan komme ind, medmindre de har koden.

Sådan aktiveres SmartCode 913 autolåsefunktionen:

Kwikset smartcode 913 autolås

 • Fjern batteridækslet og batteripakken fra den indvendige enhed.
 • Find kontakterne på bagpanelet.
 • Tænd for "switch 2".

Nu er SmartCode 913 automatisk låsefunktion blevet aktiveret.

Deaktivering og sletning af masterkoden på Kwikset SmartCode 913

Du kan deaktiver og slet masterkoden på din Kwikset SmartCode 913 med følgende trin:

Deaktivering og sletning af masterkoden på Kwikset SmartCode 913

 1. Hold døren åben. Tryk og HOLD programknappen nede, indtil tastaturet blinker grønt (ca. 5 sekunder).
 2. Tryk en gang på låseknappen.
 3. Indtast masterkoden.
 4. Tryk en gang på låseknappen.
 5. Indtast masterkoden igen.
 6. Tryk én gang på låseknappen. Hvis programmeringen lykkes, vil tastaturet blinke grønt én gang med et bip. Hvis programmeringen ikke lykkes, blinker tastaturet rødt tre gange med tre bip. Sørg for, at masterkoden er aktiveret, før du forsøger at slå den fra. Forsøg denne procedure igen, og indtast den samme masterkode i trin 3 og 5.
 7. Sørg for, at kontakt #3 er tændt, og tryk én gang på programknappen. Hvis du ikke umiddelbart hører tre bip og ser tastaturet blinke grønt, er masterkoden deaktiveret. Bemærk: Låsen udløber efter fem sekunder.

Indstil låse- og oplåsningsvejledninger for Kwikset SmartCode 913

Forsigtig: Din lås vil ikke fungere korrekt, hvis dette trin ikke er fuldført. Sådan indstiller du låse- og oplåsningsretning for din Kwikset SmartCode 913:

Indstil låse- og oplåsningsvejledninger for Kwikset SmartCode 913

 • Installer 4 AA-batterier i batteripakken.
 • Sørg for, at døren er åben, og at låsen er forlænget.
 • Tryk og hold låseknappen nede. Slip ikke.
 • Indsæt batteripakken og fortsæt med at holde låseknappen nede
 • Låsebolten trækkes tilbage og forlænges for at lære dørens låse- og oplåsningsretning.
 • Status LED vil indikere succes eller fiasko
 • Succes: LED blinker grønt
 • Fejl: Lysdioden forbliver konstant rød

Bemærk: Låsebolten trækkes kun halvt tilbage.

For mere information om Kwikset SmartCode 913-programmering kan du se følgende video til reference:

Kwikset SmartCode 913 Programmering med en masterkode

Hvis du også vil lære at programmere Kwikset SmartCode 913 uden en masterkode, kan du tjekke denne video:

Kwikset SmartCode 913 Programmering uden en masterkode

Kwikset 913 fejlfinding

Så du har en Kwikset 913 og har problemer med dine låse? Måske fungerer den ikke som den skal, eller Kwikset SmartCode 913 er holdt op med at virke. Vi dækker de mest almindelige Kwikset SmartCode 913-problemer her og hjælper med at få din lås til at fungere som ny igen.

Den fælles Kwikset SmartCode 913 problemer omfatte:

 • Kwikset SmartCode 913 blinkende rødt lys
 • Kwikset SmartCode 913 tastaturlys virker ikke
 • Kwikset smartcode 913 låser ikke
 • Kwikset SmartCode 913 låses ikke op
 • Kwikset SmartCode 913 bliver ved med at låse
 • kwikset smartcode 913 låseknap virker ikke
 • Kwikset SmartCode 913 holdt op med at virke

Kwikset SmartCode 913 blinkende rødt lys

Hvis din Kwikset Smartcode 913 blinker rødt, skal du kontrollere følgende årsager og løsninger til, hvorfor din Kwikset SmartCode 913 blinker rødt:

 • Tastaturet blinker rødt én gang med et bip: Døren satte sig fast, mens den forsøgte at låse. Lås døren manuelt igen. Om nødvendigt, flyt strejken.
 • Tastaturet blinker rødt tre gange med tre bip.
  • Mislykket programmering. Forsøg programmeringsproceduren igen.
  • En forkert kode blev indtastet. Indtast koden igen.
  • Ingen brugerkode programmeret. Programmer mindst én brugerkode.
 • Tastaturet blinker rødt ti gange med ti bip: Lavt batteri. Udskift batterierne.
 • Låsen bipper to gange, eller tastaturet blinker rødt tre gange: Programmering timeout. Forsøg programmeringsproceduren igen, og sørg for ikke at holde pause i mere end 5 sekunder.
 • Tastaturet blinker rødt 15 gange med 15 bip. Tre forkerte koder indtastes inden for et minut. Indtast koden igen efter 60 sekunders tastaturlås.

Bemærk venligst: Biplyden høres kun, hvis kontakt #3 er tændt.

Kwikset smartcode 913 konstant rødt lys.

Kwvikset smartcode 913 konstant rødt lys

 • Låsens indre er ikke monteret vinkelret på jorden. Genmonter låsen indvendig som vist i Kwikset deadbolt installation Guide.
 • Hullet i døren er forkert justeret. Afmonter låsen og geninstaller den uden adapterringen på ydersiden af ​​døren.
 • Batteriniveauet er for lavt. Dette indikeres ved, at tastaturet blinker rødt tre gange med tre bip. Brug et nyt sæt batterier, og udfør dørhåndteringsprocessen igen.
 • Låsen og strejken er forkert justeret, hvilket får låsen til at binde. Hvis du ikke har gjort det, skal du udføre dørhåndteringsprocessen, mens døren er åben. Hvis det kun lykkes, når døren er åben, er låsen og slaget ikke justeret, som de burde være.

Kwikset SmartCode 913 tastaturlys virker ikke, eller tastaturet reagerer ikke.

Kwikset SmartCode 913 tastaturlys virker ikke, eller tastaturet reagerer ikke.

Hvis dit tastaturlys ikke virker, kan det være på grund af en af ​​følgende årsager:

 • Tjek batteriet. Sørg for, at de er friske og indsat korrekt. Låsen fungerer ikke med døde batterier eller forkert isat batterier.
 • Sørg for, at der ikke er nogen skade på dit tastatur. Tryk på hver tast på tastaturet (en ad gangen), og lyt efter en biplyd. Hvis der ikke høres et bip, er dette en tastaturfejl. Kontakt teknisk support for yderligere fejlfinding.
 • Kontroller forbindelsen mellem batteriet og tastaturet: Tjek, om noget blokerer eller løsner sig inde i din lås, som ville forhindre strømmen i at nå dens komponenter korrekt.
 • Sørg for, at ingen af ​​disse komponenter er blevet beskadiget under installationen fordi de kan forårsage problemer senere hen, når de forsøger at betjene dem manuelt.
 • Tastaturlås: Hvis tre forkerte koder blev indtastet inden for et minut, ville tastaturet låse i 60 sekunder.

kwikset SmartCode 913 låser ikke

kwikset SmartCode 913 låser ikke

Hvis låsen på din dørlås ikke låser, kan du prøve disse fejlfindingstrin:

 • Tjek batteriet. Fjern batteriet for at se, om det er afladet. Hvis det er tilfældet, skal du udskifte 4 AA-batterier med nye og prøve igen (det er vigtigt at bruge samme type batterier).
 • Dobbelttjek, at du har installeret dine nye batterier korrekt. Sørg for, at de er installeret i en passende retning (dvs. + siden op/ned) og ikke rører hinanden eller nogen metalkomponent på låsemekanismen.
 • Kontroller batterikontakterne. Sørg for, at der ikke er nogen korrosion eller beskadigelse i nogen af ​​enderne af din Kwikset SmartCode 913 deadbolts printkort eller nogen anden del, hvor dens komponenter er tilsluttet (f.eks. hængsler). Hvis der er korrosion eller beskadigelse, skal du rengøre disse områder grundigt, før du samler alt igen!
 • Låsen og anslaget er forkert justeret, hvilket får låsen til at binde. Hvis det kun lykkes, når døren er åben, er låsen og slaget ikke justeret, som de burde være. Sørg for, at dørforberedelse følger dørboringsinstruktionerne.

Kwikset SmartCode 913 låses ikke op.

Kwikset SmartCode 913 låses ikke op.

Hvis din dør ikke låses op, skal du kontrollere følgende:

 • Sørg for, at dørlåsen er helt i indgreb. Det kan være grunden til, at din SmartCode 913 ikke låses op, hvis den ikke er det.
 • Tjek hængslerne på din dørkarm og sørg for, at de er i god stand. Hvis en er løs eller i stykker, kan det forhindre korrekt aktivering af SmartCode 913 under oplåsning.
 • Kontroller, at der ikke er snavs mellem rammen og karmen der forhindrer en tætning mellem dem, når de lukker sammen. Dette ville tillade vand at blive fanget mod en udvendig finish, hvilket kan forårsage hævelse og vridning over tid (hvilket vil forhindre korrekt drift).
 • Kontroller batterierne. Sørg for, at batterierne er nye og installeret korrekt.
 • Tjek dit tastatur, hvis det ikke virker; det kan også være beskadiget, så prøv at udskifte den, hvis denne mulighed er!
 • Tjek din brugerkode. Sørg for, at du bruger den korrekte brugerkode til at åbne døren.

Kwikset SmartCode 913 bliver ved med at låse.

Kwikset SmartCode 913 bliver ved med at låse.

Hvis du opdager, at din SmartCode 913 bliver ved med at låse og låse op, er der flere mulige årsager:

 • Den forlængede deadbolt-lås ramte bagsiden af ​​den borede ramme, Så da den låste, strakte den sig ikke helt ud, og den troede, at den ikke var låst og ville prøve hvert 30. sekund igen.
 • Den indvendige samling kan skrues for stramt ned for at tillade nok bevægelsesspil, hvilket forårsager problemer under brug af denne enhed.
 • Dørlåsen er ikke monteret korrekt (dvs. bolten er for langt tilbage). Du skal justere dette ved at løsne eller stramme skruerne, hvor de mødes med din dørs karm.

kwikset smartcode 913 låseknap virker ikke

Antag, at din SmartCode 913-låseknap ikke virker. Følgende er de mulige årsager og løsninger:

kwikset smartcode 913 låseknap virker ikke

 • Ingen brugerkoder er programmeret: Låseknappen låser ikke døren, hvis der ikke er koder i låsen. Programmer mindst én brugerkode, og test låseknappen igen.
 • Dørhåndteringsprocessen blev ikke udført: Udfør dørhåndteringsprocessen ved at følge instruktionerne i installationsvejledningen.
 • Batteriet er for lavt til at låse døren: Dette indikeres ved, at tastaturet blinker rødt tre gange med tre bip. Fjern batterierne og udskift dem med et nyt sæt.
 • Monteringspladen sætter spænding på momentbladet:
  • Forsøg at låse og låse døren op med nøglen. Fjern den indvendige enhed fra monteringspladen, hvis den ikke kan rotere.
  • Test nøglen igen. Hvis den ikke kan rotere, skal du løsne skruerne på monteringspladen og genplacere den, så der ikke er spænding på cylinderens drejningsmomentblad.

Kwikset SmartCode 913 Programmerings- og fejlfindingsvejledning 2

  • Sørg for, at låsebolten kan fungere jævnt med nøglen, og geninstaller den indvendige enhed.
 • Koblingen er udkoblet:
  • Fjern batteripakken. Fjern den indvendige enhed fra døren. Kontroller, at låsen kan betjenes problemfrit med nøglen, mens det indvendige er fjernet. Forsøg at dreje drejestykket på den indvendige enhed til lodret position. Koblingen bliver udkoblet, hvis den ikke kan dreje til lodret position.
  • Placer batteridækslet på den indvendige enhed, og flugt drejestykket med akslen. Drej drejestykket 180° med uret (du skal bruge kraft, når du drejer det, og du vil høre, at det klikker). Dette vil aktivere koblingen igen.

Kwikset SmartCode 913 Programmerings- og fejlfindingsvejledning 3

  • Juster drejestykket med momentbladet, og geninstaller den indvendige enhed på døren.

For flere Kwikset SmartCode-problemer og fejlfinding, besøg venligst Detaljeret Kwikset SmartCode Deadbolt fejlfindingsvejledning.

Kwikset SmartCode 913 brugermanual

For mere information om Kwikset SmartCode 913 programmering og fejlfinding, kan du downloade og kontrollere følgende Kwikset SmartCode 913 brugermanualer:

Konklusion

Vi håber, at dette indlæg har hjulpet dig med programmering og fejlfinding af din Kwikset SmartCode 913. Hvis disse tips ikke virker, bedes du kontakte ShineACS Locks, og vi vil prøve at hjælpe.

For mere information om fejlfinding af Kwikset-lås:

 1. Kwikset Halo fejlfinding
 2. Fejlfinding af Kwikset Kevo Lock
 3. Kwikset Powerbolt 2 Fejlfinding
 4. Hvordan genindtastes en Kwikset-lås?
 5. Hvordan fjerner man en Kwikset Deadbolt?
 6. Sådan ændres kode på Kwikset Smartcode 913?
 7. Sådan ændres kode på Kwikset SmartCode 909?

Forfatter

 • Kwikset SmartCode 913 Programmerings- og fejlfindingsvejledning 4

  Vincent Zhu har 10 års erfaring med smarte låsesystemer og har specialiseret sig i at tilbyde dørlåsesystemer til hotel og dørlåse til hjemmet fra design, konfiguration, installation og fejlfinding. Uanset om du ønsker at installere en RFID nøglefri dørlås til dit hotel, en nøglefri tastaturdørlås til din hjemmedør eller har andre spørgsmål og fejlfindingsforespørgsler om smarte dørlåse, så tøv ikke med at kontakte mig til enhver tid.

Andre anbefalede artikler