Co je to dveřní křídlo? Něco, co potřebujete vědět o dveřním křídle

Co je to dveřní křídlo?

Co je to dveřní křídlo? Něco, co potřebujete vědět o dveřním křídle 1

Dveřní křídlo je skutečná, pohyblivá část dveří, která se otvírá a zavírá kyvně nebo posuvně. Jedná se o součást sestavy dveří, která poskytuje bariéru při zavření, což umožňuje soukromí, bezpečnost a izolaci. Dveřní křídla se dodávají v různých stylech, materiálech a velikostech v závislosti na zamýšleném účelu a umístění dveří.

Mezi běžné materiály pro dveřní křídla patří dřevo, kov, sklo a kompozitní materiály. Termín „dveřní křídlo“ se často používá k odlišení pohyblivé části dveří od okolního rámu, pantů a dalších součástí kování, které tvoří kompletní dveřní systém.

Co jsou to jednokřídlé dveře?

Co je to dveřní křídlo? Něco, co potřebujete vědět o dveřním křídle 2

Jednokřídlé dveře jsou dveře, které se skládají z jednoho dveřního křídla, což je skutečná, pohyblivá část dveří, která se otevírá a zavírá kyvně nebo posuvně.

U jednokřídlých dveří je dveřní křídlo zavěšeno na zárubni na jedné straně a při otevření nebo zavření poskytuje bariéru mezi prostory, což umožňuje soukromí, bezpečnost a izolaci.

Jednokřídlé dveře jsou nejběžnějším typem používaným v obytných a komerčních aplikacích, protože jsou jednoduché, funkční a snadno se instalují.

Dodávají se v různých stylech, materiálech a velikostech v závislosti na zamýšleném účelu a umístění dveří. Mezi běžné materiály pro jednokřídlé dveře patří dřevo, kov, sklo a kompozitní materiály.

Co je to protipožární křídlo?

Křídlo protipožárních dveří je hlavní, pohyblivá součást sestavy požárních dveří, určená k vytvoření bariéry proti šíření ohně a kouře v budově.

Co je to dveřní křídlo? Něco, co potřebujete vědět o dveřním křídle 3

Křídla protipožárních dveří jsou vyrobena z ohnivzdorných materiálů, jako je ocel, masivní dřevo, nebo kompozitní materiály s ohnivzdorným jádrem. Účelem protipožárních dveří je klasifikovat budovu a chránit únikové cesty, umožnit obyvatelům bezpečnou evakuaci a zabránit rychlému šíření požáru.

Křídla protipožárních dveří jsou hodnocena na základě toho, jak dlouho vydrží vystavení požáru bez selhání, obvykle vyjádřeno v minutách nebo hodinách (např. 30 minut, 60 minut, 90 minut nebo 120 minut). Toto hodnocení je určeno standardizovanými požárními zkouškami.

Kompletní sestava protipožárních dveří obsahuje křídlo protipožárních dveří, kompatibilní kování (jako jsou panty, zavírače a západky), intumescentní těsnění zabraňující úniku kouře a protipožární rám dveří. Požární dveře musí být instalovány a udržovány v souladu s platnými předpisy a normami, aby byla zajištěna jejich účinnost v případě požáru.

Co jsou to dvoukřídlé dveře?

Dvoukřídlé nebo dvoukřídlé nebo francouzské dveře jsou systémem dvoukřídlových křídel instalovaných v jedné zárubni. Každé dveřní křídlo je zavěšeno na vnější straně, což umožňuje jejich samostatné otevírání a zavírání. Když jsou obě křídla otevřená, vytvářejí větší otvor, poskytující větší přístup do prostoru než jednokřídlé dveře.

Dvoukřídlé dveře se často používají v rezidenčních a komerčních prostředích, kde je požadován širší otvor pro funkční nebo estetické účely. Běžně se vyskytují ve vchodech na terasy, obývací pokoje, jídelny, konferenční místnosti a další prostory, kde je výhodné mít větší otvor pro průchod osob, nábytku nebo zařízení.

Dvoukřídlé dveře mohou být vyrobeny z různých materiálů, včetně dřeva, kovu, skla a kompozitních materiálů. Mohou být navrženy s různými styly, aby doplnily architekturu a výzdobu budovy. Dvoukřídlé dveře mohou být také protipožární, navrženy a namontovány podle požárně bezpečnostních předpisů a norem.

Jaká je šířka dveřního křídla?

Co je to dveřní křídlo? Něco, co potřebujete vědět o dveřním křídle 4

Šířka dveřního křídla se vztahuje k horizontálnímu rozměru dveřního křídla z jedné strany na druhou, když je v zavřené poloze. Šířka dveřního křídla je důležitým rozměrem, protože ovlivňuje celkovou velikost dveřního otvoru a množství prostoru potřebného pro otevírání a zavírání dveří.

Šířka dveřního křídla se může lišit v závislosti na typu dveří a jejich zamýšleném použití. Mezi běžné obytné šířky dveří patří 24, 28, 30, 32 a 36 palců (61, 71, 76, 81 a 91 centimetrů).

Komerční a průmyslová vrata mohou mít větší šířku, aby vyhovovala průchodu zařízení, vozidel nebo velkých skupin lidí. V některých případech mohou mít dveře vlastní šířky, aby vyhovovaly specifickým architektonickým nebo designovým požadavkům.

Při výběru nebo navrhování dveří je důležité vzít v úvahu šířku dveřního křídla, dostupný prostor a jakékoli požadavky na přístupnost, jako jsou ty, které jsou uvedeny v americkém zákoně s postižením (ADA) nebo v jiných místních stavebních předpisech.

Kde se vzalo dveřní křídlo?

Co je to dveřní křídlo? Něco, co potřebujete vědět o dveřním křídle 5

Koncept dveřního křídla neboli pohyblivé zábrany sloužící k zakrytí otvoru ve zdi pochází z dávných dob. První dveře byly pravděpodobně jednoduchá dřevěná prkna, zvířecí kůže nebo tkané rohože umístěné nad otvory ve stanech, chatrčích nebo základních přístřešcích na ochranu živlů, zvířat a vetřelců.

Jak se lidská společnost a architektonické techniky vyvíjely, dveře se staly sofistikovanějšími. Staří Egypťané, Řekové a Římané používali ve svých stavbách dřevěné dveře, Řekové a Římané do svých návrhů zakomponovali jednokřídlé a dvoukřídlé dveře. Některé z těchto dveří byly dokonce vybaveny základními uzamykacími mechanismy a panty.

Dveřní křídlo, jak ho známe dnes, pochází z těchto raných návrhů dveří. Inovace materiálů, konstrukčních technik a kování vedly postupem času k vývoji různých typů dveří, včetně dveří na pantech, posuvných a skládacích. Navzdory těmto pokrokům zůstal základní koncept dveřního křídla – pohyblivá bariéra, kterou lze otevírat a zavírat pro řízení přístupu do prostoru – od svého vzniku nezměněn.

Dnes se dveřní křídla vyrábí z různých materiálů, včetně dřeva, kovu, skla a kompozitních materiálů. Používají se v různých aplikacích, od obytných a komerčních budov až po vozidla a průmyslová zařízení.

Jaký je rozdíl mezi dveřním křídlem a křídly?

Co je to dveřní křídlo? Něco, co potřebujete vědět o dveřním křídle 6

V kontextu dveří označují termíny „dveřní křídlo“ a „dveřní křídla“ v podstatě totéž – pohyblivou část dveří, která se otvírá a zavírá kyvně nebo posuvně. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma termíny je počet zmíněných dveřních křídel.

„Dveřní křídlo“ je jednotný tvar používaný pro označení jedné pohyblivé části dveří, ať už jde o jednokřídlé dveře nebo jednu část dvoukřídlých dveří.

„Dveřní křídla“ je množné číslo používané při odkazování na více dveřních křídel, jako jsou dva samostatné dveřní panely ve dvoukřídlých dveřích (také známé jako dvoukřídlé dveře nebo francouzské dveře) nebo při diskuzi dveřních křídel obecně.

Pamatujte, že výrazy „dveřní křídlo“ a „dveřní křídla“ jsou v mnoha kontextech zaměnitelné a vhodný výraz pro použití závisí na tom, zda máte na mysli jedno nebo více křídel dveří.

Autor

  • Co je to dveřní křídlo? Něco, co potřebujete vědět o dveřním křídle 7

    Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.