Prozkoumejte, proč jsou potřeba otočné dveře v komerčních budovách

Jaký smysl mají otočné dveře?

Zkoumání, proč jsou potřeba otočné dveře v komerčních budovách 1

Otočné dveře slouží k několika účelům, včetně:

 1. Energetická účinnost: Otočné dveře pomáhají udržovat vnitřní teplotu tím, že snižují výměnu vzduchu mezi vnitřkem a vnějškem budovy. To minimalizuje potřebné vytápění nebo chlazení, šetří energii a snižuje náklady.
 2. Dopravní tok: Otočné dveře mohou pomoci řídit tok lidí vstupujících a vycházejících z budovy, zejména v oblastech s vysokým provozem. Konstrukce umožňuje plynulý tok lidí bez nutnosti zastavit a čekat, až se dveře otevřou nebo zavřou.
 3. Snížení hluku: Vytvořením bariéry mezi vnitřkem a vnějškem mohou otočné dveře pomoci snížit hlukové znečištění ze vstupu do budovy.
 4. Ochrana proti povětrnostním vlivům: Otočné dveře mohou zabránit pronikání větru, deště a sněhu do budovy vytvořením ochranné zóny mezi vnitřním a venkovním prostředím.
 5. Přístupnost: I když ne všechny otočné dveře jsou navrženy pro vozíčkáře, některé jsou vybaveny pomalou nebo motoricky podporovanou rotací, aby vyhovovaly osobám s omezenou pohyblivostí.
 6. Estetická přitažlivost: Otočné dveře mohou dodat architektonickou zajímavost a eleganci vstupu do budovy, což přispívá k jejímu celkovému designu a přitažlivosti.

Jak fungují otočné dveře?

Otočné dveře se skládají z centrální svislé osy, kolem které je připevněna sada dveřních panelů, obvykle tři nebo čtyři. Tyto panely jsou namontovány ve stejné vzdálenosti od sebe a tvoří jednotlivé oddíly v kruhové struktuře. Dveře jsou umístěny ve válcovém prostoru vytvořeném vnější a vnitřní zakřivenou stěnou, často ze skla nebo jiného průhledného materiálu.

Zkoumání, proč jsou potřeba otočné dveře v komerčních budovách 2

Osoba, která tlačí na jeden z dveřních panelů, se otáčí kolem středové osy, což jí umožňuje vstoupit nebo opustit budovu. Jak se dveře otáčí, vytvářejí nepřetržitý cyklus oddílů, které naplňují každý oddíl jednotlivcem, který vstupuje nebo vystupuje z budovy. Přihrádky fungují jako vzduchové uzávěry, které zabraňují přímé výměně vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím.

Otočné dveře fungují na principu vyvážených sil. Když někdo zatlačí na panel, aby vstoupil nebo opustil, tlak se rovnoměrně rozloží na ostatní panely, což způsobí, že se budou pohybovat stejným směrem. Díky tomu se dvířka otáčí hladce a zachovává proudění osob dveřmi.

Některé otočné dveře jsou vybaveny posilovačem nebo automatickým otáčením, které pomocí senzorů detekuje přítomnost uživatelů a podle toho upravuje rychlost dveří. Kromě toho lze do konstrukce začlenit tlačítka nouzového zastavení nebo bezpečnostní prvky, jako jsou oddělovací panely, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele v případě nouze nebo poruchy.

K čemu jsou otočné dveře?

Zkoumání, proč jsou potřeba otočné dveře v komerčních budovách 3

Otočné dveře slouží k mnoha účelům a jsou přínosem pro budovy a jejich obyvatele. Tyto zahrnují:

 1. Energetická účinnost: Tím, že otočné dveře fungují jako vzduchový uzávěr, snižují výměnu vzduchu mezi vnitřkem a vnějškem budovy. To pomáhá udržovat vnitřní teplotu a snižuje potřebu vytápění nebo chlazení, což vede k úsporám energie a nižším nákladům.
 2. Řízení toku dopravy: Otočné dveře umožňují plynulý a nepřetržitý pohyb osob vstupujících a vycházejících z budovy. Konstrukce umožňuje průchod více jednotlivcům současně bez čekání na otevření nebo zavření dveří.
 3. Snížení hluku: Otočné dveře vytvářejí bariéru mezi vnitřním a venkovním prostředím, čímž pomáhají snižovat množství hluku, který vstupuje do budovy.
 4. Ochrana proti povětrnostním vlivům: Poskytnutím ochranné zóny mezi vnitřkem a vnějškem mohou otočné dveře zabránit větru, dešti a sněhu v přímém pronikání do budovy, což zvyšuje pohodlí a bezpečnost cestujících.
 5. Přístupnost: I když ne všechny otočné dveře jsou navrženy tak, aby vyhovovaly osobám s omezenou pohyblivostí, některé modely nabízejí možnosti pomalé rychlosti nebo otáčení s posilovačem, aby se zlepšila přístupnost pro vozíčkáře nebo osoby s omezenou pohyblivostí.
 6. Estetická přitažlivost: Otočné dveře mohou přispět k celkovému designu a přitažlivosti budovy přidáním prvku architektonického zájmu a elegance do vchodu.

Celkově jsou otočné dveře funkčním a efektivním řešením pro řízení pěší dopravy a faktorů prostředí ve vstupu do budovy a zároveň poskytují estetickou hodnotu.

Mechanismus otočných dveří

Zkoumání, proč jsou potřeba otočné dveře v komerčních budovách 4

Mechanismus otočných dveří se skládá z několika součástí, které umožňují plynulé otáčení a pohyb. Mezi hlavní části mechanismu otočných dveří patří:

 1. Středová vertikální osa je centrální podpěra, kolem které se otáčejí dveřní panely. Poskytuje stabilitu a zajišťuje, že si dveře udrží svou kruhovou strukturu.
 2. Dveřní panely: Typicky jsou tři nebo čtyři dveře připojeny k centrální vertikální ose, ve stejné vzdálenosti od sebe. Tyto panely tvoří jednotlivé oddíly v kruhové konstrukci dveří.
 3. Zakřivené vnější a vnitřní stěny: Otočné dveře jsou umístěny ve válcovém prostoru vytvořeném vnější a vnitřní zakřivenou stěnou, často vyrobenou ze skla nebo jiného průhledného materiálu. Tyto stěny vytvářejí kanál, kterým mohou lidé projít, a pomáhají udržovat kruhový tvar dveří.
 4. Stropní a podlahové komponenty: Otočné dveře jsou neseny podlahovou kolejnicí a stropní kolejnicí. Podlahová dráha poskytuje stabilitu a vedení pro dveřní panely, zatímco stropní dráha pomáhá nést hmotnost panelů a zajišťuje správné vyrovnání.
 5. Ložiska a těsnění: Centrální vertikální osa má ložiska, která snižují tření a umožňují plynulé otáčení. Těsnění se také používá v mechanismu dveří, aby se zabránilo průvanu a zachovala se funkce vzduchového uzávěru, čímž se zvyšuje energetická účinnost.
 6. Bezpečnostní prvky a senzory: Otočné dveře mohou obsahovat bezpečnostní prvky, jako jsou odlamovací panely, tlačítka nouzového zastavení nebo senzory, které detekují přítomnost uživatelů a podle toho upravují rychlost dveří. Některé dveře jsou vybaveny posilovačem nebo automatickým otáčením, které se spoléhá na senzory a motory, které řídí pohyb dveří.

Mechanismus otočných dveří funguje na principu vyvážených sil. Když osoba zatlačí na jeden z panelů dveří, tlak se rovnoměrně rozloží na ostatní panely, což způsobí, že se budou pohybovat stejným směrem. To zajišťuje plynulé a nepřetržité otáčení, což lidem umožňuje bezproblémový vstup a výstup z budovy.

Efekt otočných dveří

Zkoumání, proč jsou potřeba otočné dveře v komerčních budovách 5

Termín „efekt otočných dveří“ může odkazovat na dva různé koncepty:

 1. V designu a funkčnosti budovy se efekt otočných dveří vztahuje k tomu, jak otočné dveře pomáhají udržovat vnitřní teplotu budovy tím, že fungují jako vzduchový uzávěr. Tento vzduchový uzávěr minimalizuje výměnu vzduchu mezi vnitřkem a vnějškem budovy, snižuje potřebu vytápění nebo chlazení a v konečném důsledku šetří energii. Efekt otočných dveří je jedním z hlavních důvodů, proč jsou tyto dveře oblíbené v komerčních budovách, protože přispívají k energetické účinnosti a úspoře nákladů.
 2. V sociopolitickém kontextu popisuje efekt otáčivých dveří jev, kdy se jednotlivci pohybují tam a zpět mezi pozicemi ve veřejném a soukromém sektoru, zejména v oblastech, jako je vláda, lobbing a průmysl. Tento pohyb může vést k potenciálnímu střetu zájmů, protože jednotlivci mohou využít své vazby, znalosti a vliv získané v jednom sektoru k prospěchu sobě nebo svým zaměstnavatelům v druhém sektoru. Kritici tvrdí, že efekt otáčivých dveří může přispět k nedostatku transparentnosti, zvýšenému vlivu zájmových skupin a potenciální korupci v rozhodovacích procesech. Na druhou stranu zastánci otočných dveří tvrdí, že umožňují přenos cenných znalostí a odborných znalostí mezi sektory, což může být někdy přínosné.

Jaké jsou výhody otočných dveří?

Zkoumání, proč jsou potřeba otočné dveře v komerčních budovách 6

Otočné dveře nabízejí několik výhod pro budovy a jejich obyvatele, včetně:

 1. Energetická účinnost: Otočné dveře fungují jako vzduchový uzávěr a minimalizují výměnu vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím. To pomáhá udržovat vnitřní teplotu a snižuje potřebu vytápění nebo chlazení, což vede k úsporám energie a nižším nákladům na energie.
 2. Řízení toku dopravy: Konstrukce otočných dveří umožňuje plynulý a nepřetržitý pohyb osob vstupujících a vycházejících z budovy. Dveřmi může současně projít více osob, aniž by čekalo na otevření nebo zavření dveří, což je činí zvláště užitečnými v oblastech s vysokým provozem.
 3. Snížení hluku: Otočné dveře vytvářejí bariéru mezi vnitřním a venkovním prostředím, čímž pomáhají snižovat množství hluku, který vstupuje do budovy.
 4. Ochrana proti povětrnostním vlivům: Poskytnutím ochranné zóny mezi vnitřním a venkovním prostředím mohou otočné dveře zabránit přímému pronikání větru, deště a sněhu do budovy, což zvyšuje pohodlí a bezpečnost obyvatel.
 5. Přístupnost: I když ne všechny otočné dveře jsou navrženy tak, aby vyhovovaly osobám s omezenou pohyblivostí, některé modely nabízejí možnosti pomalé rychlosti nebo otáčení s posilovačem, aby se zlepšila přístupnost pro vozíčkáře nebo osoby s omezenou pohyblivostí.
 6. Estetická přitažlivost: Otočné dveře mohou přispět k celkovému designu a přitažlivosti budovy přidáním prvku architektonického zájmu a elegance do vchodu.

Stručně řečeno, otočné dveře jsou funkčním a efektivním řešením pro řízení pěší dopravy, úsporu energie a zajištění kontroly životního prostředí ve vchodu do budovy a zároveň nabízejí estetickou hodnotu.

Jaký typ dveřního zámku je nejlepší pro otočné dveře?

Zkoumání, proč jsou potřeba otočné dveře v komerčních budovách 7

Otočné dveře obvykle nemají tradiční dveřní zámky jako jiné typy, protože jsou navrženy pro nepřetržitý a nerušený pohyb. V situacích, kdy je nutné zabezpečení nebo řízení přístupu, je však třeba zvážit několik možností:

 1. Systémy kontroly přístupu: Instalace systému kontroly přístupu v blízkosti vchodu do otočných dveří může zajistit bezpečnost bez přímého zamykání samotných dveří. Tyto systémy mohou používat čtečky karet, klávesnice nebo biometrické skenery, aby umožnily přístup oprávněným osobám. Jakmile je přístup povolen, otočné dveře lze odemknout nebo lze aktivovat motorizované otáčení, které umožní jednotlivci projít.
 2. Elektromagnetické zámky: V některých případech elektromagnetické zámky lze instalovat na dveřní panely nebo na středovou osu otočných dveří. Když jsou tyto zámky zapnuté, mohou zabránit otáčení dveří. Pamatujte, že tato možnost nemusí být vhodná pro všechny typy otočných dveří a při implementaci jakéhokoli uzamykacího mechanismu je nezbytné vzít v úvahu bezpečnostní předpisy a požadavky na nouzové východy.
 3. Manuální zámky: V určitých případech mohou být na dveřní panely nebo na středovou osu instalovány ruční zámky pro zajištění otočných dveří v době mimo provozní dobu. Tato možnost také nemusí být vhodná pro všechny otočné dveře a měla by být zvážena s ohledem na bezpečnostní předpisy a požadavky na nouzové východy.

Bez ohledu na typ zámku nebo bezpečnostní opatření, které zvolíte pro otočné dveře, je zásadní konzultace s odborníkem a dodržování místních stavebních předpisů, bezpečnostních předpisů a požadavků na nouzové východy. Je také důležité pamatovat na to, že primárním účelem otočných dveří je usnadnit plynulý provoz a energetickou účinnost, takže žádná bezpečnostní opatření by neměla ohrozit tyto funkce.

Autor

 • Zkoumání, proč jsou potřeba otočné dveře v komerčních budovách 8

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.