Ruční odstraňování problémů se zámkem dveří Vingcard: Průvodce krok za krokem!

Naposledy aktualizováno 25. prosince 2023 uživatelem Vincent Zhu

Jako jeden z nejprofesionálnějších elektronický systém zámku dveří hotelu dodavatelů v Číně, setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří nás konzultovali Ruční odstraňování problémů se zámkem dveří Vingcard  a výměna starého zámku dveří Vingcard Problémy.

Rádi vám pomůžeme vyřešit problémy se zámkem dveří Vingcard a pomůžeme vám vyměnit nebo upgradovat staré zámky dveří Vingcard. Pro více informací se prosím podívejte na naše Upgrade a řešení výměny starých hotelových dveřních zámků.

Tento článek vám tedy pomůže s nezbytným ručním odstraňováním problémů se zámkem dveří Vingcard. Začněme

Kroky k řešení problémů se zámkem VingCard

Pokud zámek Vingcard nefunguje, zkuste následující kroky:

Kroky k řešení problémů se zámkem VingCard

 • Zkontrolujte klíčovou kartu: Zkontrolujte, zda jste klíč použili správně, a zkuste to znovu. Pokud používáte kartu, ujistěte se, že není poškozená nebo nevypršela její platnost.
 • Zkontrolujte baterii: Zajistěte dostatek energie v přihrádce na baterie tím, že zkontrolujete její kontrolku (je-li k dispozici), poté ji podle potřeby vyměňte.
 • Zkontrolujte dveře. Ujistěte se, že jsou všechny panely na svém místě, včetně štítků nebo nálepek na skleněných dveřích (pokud jsou k dispozici).
 • Zkontrolujte samotný zámek. Pokud se vám některé části vašeho zámku zdají ohnuté nebo rozbité, okamžitě kontaktujte Vingcard!
 • Počítač: To může být první věc, kterou byste měli zkontrolovat, když vaše čtečka karet nefunguje. Ujistěte se, že je počítač zapnutý, a zkuste připojit jiné zařízení. Pokud to nic neudělá, restartujte systém vypnutím a opětovným zapnutím.
 • Software: Software může být dalším zdrojem problémů se zámky VingCard. Musíte se ujistit, že používáte nejnovější verzi softwaru.
 • Elektrické vedení: Než se pokusíte o další kroky pro odstraňování problémů, jako je kontrola kabelů nebo resetování všeho po vypnutí, zkontrolujte, zda není problém s napájením, protože se během provozu něco pokazilo. instalace zámku hotelových dveří proces atd

Pokud tyto kroky nefungují, obraťte se přímo na VingCard s dalšími podrobnostmi o tom, co se stane, když používáte zámek, a jak často k tomu dochází.

Vezměte prosím na vědomí, že ShineACS Zámky pouze píše článek o řešení problémů se zámky VingCard a poskytuje možné návrhy na manipulaci, nenabízí poprodejní servis. Pokud nemůžete konečně vyřešit svůj problém s obsahem našeho článku, kontaktujte prosím oficiální aftermarket.

Ale pokud chcete vyměnit zámek dveří hotelu, podívejte se na náš Systém zámku dveří TThotel které vám pomohou bezpečněji ovládat dveře hotelového pokoje na dálku, zamykání a odemknutí hotelového pokoje pomocí telefonu.

Zámek VingCard přestal fungovat.

Běžné problémy se zámkem VingCard a odstraňování problémů

Pokud máte problém s nefunkčním zámkem VingCard, můžete zkontrolovat několik věcí, abyste zjistili příčinu.

 1. Zkontrolujte baterie: Většina zámků VingCard je na baterie. V průběhu času se mohou baterie vybít. Ujistěte se, že jsou baterie stále v pořádku, a v případě potřeby je vyměňte. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně a se správnou polaritou.
 2. Vyčistěte čtečku karet: Někdy se do slotu pro kartu mohou dostat nečistoty, prach nebo jiné částice, které způsobí nesprávné čtení karty. Čtečku karet jemně očistěte měkkým hadříkem nebo vatovým tamponem. Vyvarujte se použití tekutých nebo abrazivních materiálů.
 3. Zkontrolovat Karta klíče: Problémem může být samotná klíčová karta. Zkuste použít jinou klíčovou kartu a zjistěte, zda funguje. Pokud máte kodér nebo programátor karet, můžete kartu přeprogramovat, abyste zajistili její správnou funkci.
 4. Chybové zprávy: Některé zámky VingCard mají malé LED světlo nebo displej, který může zobrazovat chybová hlášení nebo vzory. Pokud zaznamenáte neobvyklé vzory nebo blikání, může to znamenat konkrétní problém. Konkrétní chybové kódy naleznete v příručce k zámku nebo se obraťte na výrobce.
 5. Fyzická obstrukce: Ujistěte se, že v západce nebo šroubu žádná fyzická překážka. Někdy mohou špína nebo drobné nečistoty blokovat uzamykací mechanismus.
 6. Zkontrolujte zarovnání dveří a rámu: Pokud jsou dveře a rám špatně zarovnány, zámek nemusí fungovat správně, byť jen nepatrně. Ujistěte se, že se dvířka zavírají hladce a že jsou západka a západka správně zarovnány.

Baterie zámku VingCard je vybitá.

Proč používat hotelový zámek Vingcard

Pokud má zámek VingCard vybitou baterii, nebude již fungovat tak, jak by měl, což může způsobit zamykání hostů nebo personálu. Zde je to, co můžete udělat, pokud narazíte na vybitou baterii v zámku VingCard:

 1. Nouzové ovládání: Mnoho modelů VingCard má systém mechanického potlačení klíče. To vám umožní použít tradiční klíč k otevření dveří v případě nouze, jako je vybitá baterie. Zajistěte, aby vedení hotelu nebo zařízení mělo tento mechanický klíč vždy k dispozici.
 2. Externí zdroj energie: Některé zámky VingCard jsou vybaveny externím napájecím portem, který se obvykle nachází na spodní nebo boční straně zámku. Tento port umožňuje připojení externí baterie pro dočasné zapnutí zámku a získání přístupu. Po připojení můžete k odemknutí dveří použít běžnou klíčovou kartu.
 3. Náhradní baterie:
  • Po získání přístupu do místnosti musíte vyměnit vybité baterie v zámku.
  • Většina zámků VingCard používá baterie AA, ale typ a počet potřebných baterií byste si měli ověřit u konkrétního modelu.
  • Vždy vyměňte všechny baterie najednou a ujistěte se, že jsou stejného typu a značky. Kombinace starých a nových baterií nebo různých značek může vést k neoptimálnímu výkonu.
  • Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně, s dodržením polarity (+/-) vyznačené uvnitř přihrádky na baterie.
 4. Běžná údržba:
  • Zvažte nastavení plánu rutinní údržby pro pravidelnou kontrolu a výměnu baterií v zámcích VingCard, abyste předešli budoucím událostem.
  • Životnost baterií se může lišit v závislosti na použití, ale jako obecné vodítko zvažte jejich roční nebo dvouletou kontrolu. V oblastech s vysokým provozem nebo na místech, kde jsou dveře často přístupné, je možná budete muset vyměňovat častěji.

Klíčová karta zámku VingCard nefunguje.

Co zahrnuje systém hotelového zámku Vingcard

Když je zámek VingCard hotelová klíčová karta nefunguje, příčin může být více. Zde je podrobný průvodce, který vám pomůže s řešením problémů:

 1. Problémy s kartou:
  • Opotřebení: Fyzické poškození nebo opotřebení karty může ovlivnit její funkčnost. Zkontrolujte, zda na kartě nejsou viditelné známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
  • Demagnetizace: Pokud se klíčová karta dostane do kontaktu s magnety nebo určitými elektronickými zařízeními, může se demagnetizovat a nemusí fungovat. Neumísťujte karty do blízkosti magnetů, telefonů nebo jiných elektronických zařízení.
  • vypršení: Některé klíčové karty jsou naprogramovány tak, aby fungovaly pouze po určitou dobu. Například v hotelech může být karta nastavena tak, aby vypršela na konci pobytu hosta.
 2. Problémy se zámkem:
  • Baterie: Jedním z nejčastějších důvodů selhání elektronických zámků je vybití baterie. Možná je čas vyměnit baterie, pokud se zámek nerozsvítí nebo nereaguje po vložení karty.
  • Nečistoty nebo úlomky: Čtečka karet může být někdy zablokována nečistotami nebo úlomky. Jemně očistěte slot měkkým hadříkem nebo vzduchovou prachovkou.
  • Mechanické selhání: Zámek může mít mechanický problém, jako je zaseknutá západka nebo nesouosost s rámem dveří.
 3. Problémy s programováním:
  • Nesprávné naprogramování: Karta nemusí být pro tento zámek správně naprogramována. Zkuste použít jinou kartu, o které jste si jisti, že je naprogramována správně.
  • Přepsané údaje: Pokud je karta přeprogramována několikrát nebo u různých dveří, může přepsat předchozí data, což způsobí, že karta nebude fungovat s některými zámky.
 4. Kroky ke vzít:
  • Zkuste jinou kartu: Pokud máte jinou klíčovou kartu, zkuste ji. To vám pomůže určit, zda je problémem klíčová karta nebo zámek.
  • Přeprogramujte kartu: Pokud máte přístup ke kodéru nebo programátoru karet, zkuste kartu přeprogramovat.
  • Resetujte zámek: Některé zámky mohou mít funkci resetování, která pomáhá vyřešit drobné závady nebo chyby.
  • Náhradní baterie: Máte-li podezření, že jsou baterie vybité nebo vybité, vyměňte je.

Pípání a blikání zámku VingCard

Vingcard Classic RFID

Když zámek VingCard pípá a bliká, obvykle poskytuje zpětnou vazbu týkající se stavu zámku nebo indikuje konkrétní stav nebo chybu. Zde jsou běžné důvody, proč může zámek VingCard blikat/blikat, a jejich potenciální významy:

 1. Úspěšné odemknutí: Některé modely mohou vydávat zelené světlo nebo jednou bliknout, aby potvrdily, že dveře byly odemčeny.
 2. Varování baterie: Běžným důvodem pro zámek VingCard je pípnutí a blikání určité barvy, které vás upozorní, že baterie jsou vybité a je třeba je brzy vyměnit.
 3. Neplatná klíčová karta: Pokud zámek při vložení karty pípne a rychle bliká A červená, může to znamenat, že karta je neplatná nebo není naprogramovaná pro daný konkrétní zámek. Možná bude potřeba přeprogramovat.
 4. Dveře otevřeny nebo odemčeny: Některé modely jednou pípnou a bliknou zeleně, čímž potvrdí, že dveře byly úspěšně odemčeny.
 5. Dveře nejsou správně zajištěny: Některé zámky VingCard mohou pípat a blikat, pokud nejsou dveře po otevření zcela zavřené nebo správně zajištěné. Toto slouží jako připomínka zajistěte dveře.
 6. Systémová chyba: Některá pípnutí nebo vzory mohou znamenat poruchu nebo chybu systému. V takovém případě nemusí být problém okamžitě odstranitelný a bude vyžadovat odbornou pomoc nebo reset systému.
 7. Upozornění na manipulaci: Některé pokročilé zámky mají funkci detekce manipulace. Pokud se někdo pokusí manipulovat se zámkem nebo jej vynutit, může to vydávat hlasité pípnutí jako výstrahu.
 8. Režim údržby nebo programování: Pokud někdo programuje zámek nebo jej nastavuje do režimu údržby, zámek může pípnutím potvrdit příkazy nebo indikovat svůj stav.

Poznámka: Vždy je nezbytné mít záložní způsob přístupu do místnosti nebo oblasti, zejména v komerčních prostředích, jako jsou hotely, abyste zajistili, že hosté nebo zaměstnanci nebudou uzamčeni.

Odstraňování problémů s handheld VingCard 2100

Kapesní počítač VingCard 2100

Systém VingCard 2100 je oblíbený systém zamykání hotelových dveří. Ruční zařízení pro systém se používá k programování a správě zámků. Zde jsou běžné problémy s ručním zařízením VingCard 2100 a kroky pro řešení problémů:

 1. Zařízení se nezapíná:
  • Zkontrolujte baterii a ujistěte se, že je plně nabitá.
  • Zkontrolujte, zda na zařízení není viditelné poškození nebo známky opotřebení.
  • Ujistěte se, že konektory nebo nabíjecí porty zařízení jsou čisté a bez nečistot.
 2. Zařízení nekomunikuje se zámky:
  • Ujistěte se, že je zařízení ve správném režimu nebo nastavení pro komunikaci se zámky.
  • Ujistěte se, že mezi zařízením a zámkem není žádná fyzická překážka.
  • Zkontrolujte, zda v okolí nedochází k rušení jinými elektronickými zařízeními.
 3. Nelze naprogramovat zámky:
  • Ujistěte se, že je kapesní zařízení správně synchronizováno s hlavním systémem.
  • Ujistěte se, že dodržujete správnou sekvenci nebo kroky pro programování.
  • Pokuste se naprogramovat jiný zámek a zkontrolujte, zda může být problémem samotný zámek.
 4. Chyby dat nebo neočekávané chování:
  • Resetujte kapesní zařízení na výchozí nastavení.
  • Je-li k dispozici, aktualizujte firmware nebo software kapesního zařízení.
  • Ujistěte se, že data nejsou poškozena. V případě potřeby znovu zadejte nebo znovu nahrajte požadovaná data.
 5. Problémy s obrazovkou nebo rozhraním:
  • Pokud obrazovka nereaguje, zvažte resetování zařízení.
  • Zkontrolujte fyzické poškození nebo problémy s obrazovkou.
 6. Zařízení se nenabíjí:
  • Zkontrolujte nabíječku a nabíjecí kabel, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození.
  • Ujistěte se, že nabíjecí port na zařízení je čistý a bez nečistot.
  • Vyzkoušejte jinou nabíječku, pokud je k dispozici.
 7. Problémy s pamětí nebo úložištěm:
  • Pokud zařízení signalizuje, že nemá dostatek místa nebo paměti, možná budete muset odstranit stará nebo nepotřebná data.
  • Ujistěte se, že úložiště zařízení není poškozeno. Je-li to nutné, zformátujte úložiště (poznámka: tím smažete všechna data v zařízení).
 8. Ztracené nebo zapomenuté heslo:
  • Pokud jste ztratili nebo zapomněli heslo k zařízení, možná budete muset požádat o pomoc podporu společnosti VingCard.
  • Některá zařízení mohou mít funkci hlavního resetu nebo hlavního hesla, ale používejte je opatrně, protože může resetovat další nastavení nebo data.

Pokud výše uvedené kroky pro odstraňování problémů problém nevyřeší, může být čas kontaktovat zákaznickou podporu VingCard nebo odborníka obeznámeného se systémem VingCard 2100. Mohou poskytnout konkrétní pokyny, nabídnout opravy nebo doporučit nezbytné výměny.

Odstraňování problémů se systémem recepce Vingcard 2800

Odstraňování problémů se systémem recepce Vingcard 2800

Karta VingCard 2800 je elektronický uzamykací systém běžně používaný v hotelech a další pohostinská prostředí. Systém recepce je zásadní pro kódování karet a správu přístupu hostů. Pokud máte problémy se systémem recepce VingCard 2800, zde je obecný průvodce odstraňováním problémů, který vám pomůže:

 1. Systém se nezapíná:
  • Zkontrolujte, zda je systém správně připojen ke zdroji napájení.
  • Ujistěte se, že je elektrická zásuvka funkční. Zkuste to ověřit zapojením jiného zařízení do stejné zásuvky.
 2. Nelze kódovat karty:
  • Ujistěte se, že se systémem používáte kompatibilní karty.
  • Ujistěte se, že je kodér čistý. Postupem času se uvnitř kodéru mohou nahromadit nečistoty a nečistoty, které ovlivňují jeho schopnost kódovat karty.
  • Zkontrolujte, zda je kodér správně připojen k systému.
 3. Klíčové karty nefungují na dveřích:
  • Znovu zkontrolujte naprogramování. Ujistěte se, že jsou správně nastavena data, čísla pokojů a úrovně přístupu.
  • Ujistěte se, že zámky na dveřích mají dostatečnou baterii.
  • Zkontrolujte, zda samotná karta není poškozena nebo demagnetizována. Neumísťujte karty do blízkosti magnetických zdrojů nebo elektronických zařízení.
  • Zkuste zakódovat jinou kartu a otestovat, zda se jedná o specifický nebo celosystémový problém.
 4. Systémové chyby nebo zamrznutí:
  • Restartujte systém. Vypnutí a opětovné zapnutí systému může někdy vyřešit mnoho elektronických závad.
  • Ujistěte se, že v systému není spuštěna žádná interference nebo konfliktní software.
 5. Chyby dat nebo komunikace:
  • Pokud je systém integrován se systémem správy majetku (PMS), zajistěte, aby bylo připojení stabilní.
  • Zkontrolujte všechny kabely a připojení. Uvolněné nebo poškozené kabely mohou způsobit chyby dat.
  • Pokud používáte externí databázi nebo server, ujistěte se, že běží správně a je přístupný.
 6. Problémy se zobrazením obrazovky:
  • Upravte rozlišení obrazovky nebo nastavení zobrazení.
  • Zkontrolujte, zda nedošlo k fyzickému poškození obrazovky.
 7. Ztracené nebo zapomenuté heslo:
  • Pokud je systém chráněn heslem a vy jste heslo zapomněli, možná budete muset požádat o pomoc podporu společnosti VingCard.
  • Může existovat možnost hlavního resetu, ale používejte ji opatrně, protože by mohla smazat nebo resetovat další nastavení systému.

Pokud problémy přetrvávají i po vyzkoušení výše uvedených kroků pro řešení problémů, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu VingCard nebo odborníka obeznámeného se systémem VingCard 2800. Mohou nabídnout konkrétnější poradenství a služby oprav nebo doporučit nezbytné upgrady nebo výměny systému.

Odstraňování problémů s kodérem karet RFID zámku Vingcard

RFID podpis VingCard:

Kódovače RFID karet, včetně těch od VingCard, jsou základními součástmi Hotelové elektronické uzamykací systémy RFIDzejména v pohostinství. Pokud se potýkáte s problémy s kodérem karet VingCard RFID, zde je průvodce odstraňováním problémů:

 1. Kodér nebyl rozpoznán nebo se připojuje:
  • Zkontrolujte připojení kodéru k počítači nebo systému. Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně připojeny.
  • Zkuste kodér připojit k jinému portu USB nebo počítači, abyste zjistili, zda problém přetrvává.
  • Ujistěte se, že jsou nainstalovány správné ovladače pro kodér.
 2. Nelze zakódovat Keycary, které jste sledovali pomocí kompatibilních RFID karet pro váš systém gCard.
  • Ověřte, zda jsou čtecí/zapisovací hlavy kodéru čisté. Prach nebo nečistoty mohou bránit kódování karty. K jemnému čištění použijte měkký hadřík nebo čistící sadu RFID karet.
  • Ujistěte se, že dodržujete správný proces kódování nebo sekvenci uvedenou v uživatelské příručce nebo software systému hotelového zámku průvodce.
 3. Kódované karty nefungují:
  • Potvrďte, že proces kódování byl dokončen bez chyb.
  • Při kódování zkontrolujte dobu platnosti, číslo pokoje a úrovně přístupu, abyste se ujistili, že jsou správně nastaveny.
  • Otestujte s více kartami RFID, abyste zjistili, zda se jedná o problém specifický pro kartu nebo celý systém.
  • Ujistěte se, že zámky dveří mají dostatečnou baterii a fungují správně.
 4. Problémy se softwarem nebo firmwarem:
  • Restartujte kódovací software nebo počítačový systém.
  • Ujistěte se, že firmware kodéru je aktuální. Výrobci občas vydávají aktualizace, které opravují chyby nebo vylepšují funkčnost.
  • Ověřte kompatibilitu softwaru kodéru s operačním systémem vašeho počítače.
 5. Chybové zprávy nebo upozornění:
  • Konkrétní chybové kódy nebo zprávy naleznete v uživatelské příručce VingCard nebo v softwarové příručce.
  • Běžné chyby se mohou týkat datové komunikace, kompatibility karet nebo nastavení systému.

Vždy si přečtěte uživatelskou příručku nebo dokumentaci k vašemu modelu kodéru VingCard. Často bude obsahovat cenné informace, kroky pro odstraňování problémů a kontaktní údaje na podporu.

Stále nemůžete problém vyřešit? Zkuste vyměnit svůj starý hotelový zámkový systém

Podívejte se na náš systém RFID hotelového zámku

Svobodný software · Trvale platný registrační kód · Záruka 2 roky

Světelné kódy VingCard

Na předním panelu zámku VingCard se mohou objevit následující světelné kódy:

Světelné kódy VingCard

 • Zelená – Zámek je připraven přijmout klíčovou kartu.
 • Žlutá – Zámek je v programovacím režimu.
 • červená – Zámek je v režimu auditu. Neměla by být používána jako klika dveří, dokud se nevrátí do zeleného (připraveného) stavu nebo se sama neresetuje pomocí resetovacího tlačítka na většině modelů, které lze také použít, když se zobrazí blikající červená světla. O tom, co je způsobilo, nejsou známy žádné další informace.
 • Červené blikání – Dveře se nepodařilo otevřít; zkontrolujte úroveň napájení a baterie, zda nevykazují známky toho, že by mohlo dojít k příliš nízkému vybití pro běžný provoz, nebo ověřte, že v přístupu těmito dvířky nebrání žádné překážky (například pokud došlo k jakémukoli poškození).
 • Červený blesk – Někdo se bez povolení pokusil vstoupit do vaší budovy.
 • Bliká zeleně a poté červeně znamená, že jsou vybité baterie. Budete je muset vyměnit za nové.
 • Třikrát zeleně zabliká a poté zhasne; došlo k problému se čtečkou dveří nebo jejím připojením. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabelové spoje bezpečné a zda na kovových částech dveřní čtečky nejsou korozi.
 • Bliká červeně každých několik sekund nebo minut může být způsobeno špatným elektrickým vedením ve vašem domě nebo bytovém domě.
 • Čtyři krátké ŽLUTÉ bliknutí následované jedním rychlým ZELENÝM bliknutím: alarm baterie, přístup povolen (alarm baterie následovaný pípnutím přístupu)
 • Čtyři krátká ŽLUTÁ bliknutí: alarm baterie, přístup odepřen
 • Dlouhý ZELENÝ záblesk: při prvním přiložení funkční karty k zámku se funkce aktivuje (otevřený stojan, blokování, soukromí)
 • Dvě krátká ZELENÁ bliknutí: podruhé, když je funkční karta nabídnuta u zámku, operace je deaktivována (prázdný stojan, blokování, soukromí)
 • Tři rychlá ČERVENÁ bliknutí: načtená karta je plná- výměna sys-ID selhala- napájení se nezdařilo
 • Tři stručné ŽLUTÉ záblesky: zámek je zašroubován
 • Tři velmi krátká ŽLUTÁ bliknutí následovaná třemi krátkými ŽLUTÝMI bliknutími: upozornit personál, že zámek je zablokován pro jednu nebo více skupin uživatelů
 • ŽLUTÉ nepřetržité světlo: zámek komunikuje s kartou zrušení, iniciační kartou, kartou kalendáře, čtecí kartou nebo pokročilou čtecí kartou; upozorní uživatele, aby kartu nevytahoval, dokud nezazní pípnutí a krátké zelené bliknutí, jinak operace nebude úspěšná.
 • ŽLUTÉ nepřetržité světlo: pokud jednotka trvale svítí žlutě bez předložení karty u zámku, je nutné jednotku přeprogramovat
  Poznámka: Existují dva možné zvuky pro nouzové otevření. Zda budete mít otevřenou pravidelnou nebo nouzovou, závisí na tom, zda máte otevřenou. Dostupnost nouzových stojanů znamená, že dveře musí být po otevření jednou nouzovou kartou zamčeny.
 • Krátký ZELENÝ záblesk Zvuk:  pravidelné nouzové otevírání
 • Jeden krátký a jeden dlouhý ZELENÝ záblesk: nouzový stojan otevřený, set
 • Krátký ZELENÝ záblesk Zvuk:  nouzový stojan otevřený, čirý

Návod na Vingcard

Pokud hledáte VingCard manuál zámku dveří, můžeme pomoci. Podívejte se prosím do následující uživatelské příručky Vincard pro vaši referenci:

Resetování zámku VingCard

Resetování zámku VingCard

Chcete-li resetovat zámek, postupujte takto:

 • Otočte knoflík do odemknuté polohy a podržte jej tam asi 20 sekund. Světlo přestane blikat a začne trvale svítit. Nyní jste v režimu programování!
 • Stiskněte a uvolněte svůj starý hlavní kód na dveřním zámku VingCard Classic nebo Encore stejně jako při otevírání dveří klíčem (pokud si nejste jisti, jaký je hlavní kód, měl by být uveden ve vašich pokynech).
 • Jakmile je tento krok dokončen, vypněte napájení čtečky karet při prvním pokusu rychlým stisknutím jednoho z jejích tlačítek po dobu 10-20 sekund, dokud se automaticky nevypne;
 • poté vytáhněte její baterii (pokud je k dispozici) na 10-15 minut, než ji po uplynutí doby znovu vložte zpět do přihrádky.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Odstraňování problémů se zámkem dveří Vingcard může být složité, ale nebojte se; náš podrobný průvodce problém vyřeší. Doufáme, že vám tento článek pomohl vyřešit problémy se zámky dveří Vingcard a udržet je správně!

Kontaktovat důvěryhodnou zámečnickou společnost není nejhorší nápad, pokud vše ostatní selže.

Autor

 • Ruční řešení problémů se zámkem dveří Vingcard: Průvodce krok za krokem! 1

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

Další časté dotazy zákazníků o dveřních zámcích Vingcard