Západka Weiser SmartCode 5 se sama uzamkne několika otáčkami páky; jak to opravit?

Máme elektronickou páku touchpadu Weiser SmartCode 5 GED1450.
Zablokuje se několika otáčkami páky. Nějaké rady, jak to opravit? Baterie jsem zkontroloval a naolejoval. Děkuji.

Západka Weiser SmartCode 5 se sama uzamkne několika otáčkami páky; jak to opravit? 1

Nejlépe odpověděl

Pokud je vaše závora Weiser SmartCode 5 samosvorná, když pákou několikrát otočíte, může to být způsobeno několika důvody. Pojďme si projít kroky k diagnostice a řešení problému:

 1. Deaktivace funkce Auto-Lock:
  • Otevřete programovací tlačítko: Otevřete dveře a vytáhněte závoru. Pro přístup k programovacímu tlačítku sejměte vnitřní kryt zámku. Obvykle se jedná o malé zapuštěné tlačítko.
  • Přepnout Auto-Lock: Stiskněte jednou programovací tlačítko. Stavová LED by měla jednou zeleně zablikat a pokud je přepínač povolen, uslyšíte jedno pípnutí. Stavová LED jednou blikne oranžově a uslyšíte jedno pípnutí následované jedním dlouhým pípnutím, pokud je spínač deaktivován.
  • Otestujte zámek: Jakmile přepnete nastavení, zavřete dvířka a počkejte na dobu trvání zpoždění automatického zamykání (pokud bylo povoleno). Úspěšně jste tuto funkci vypnuli, pokud se závora automaticky nevysune.
 2. Správná instalace a vyrovnání dveří:
  • Jednou z nejčastějších příčin poruch dveřních zámků je nesouosost dveří a rámu. Ujistěte se, že jsou dveře správně zarovnány se zárubní a že se závora může volně vysouvat a zasouvat, aniž by škrábala západku.
  • Pokud při ručním zamykání nebo odemykání cítíte odpor, otvor v rámu dveří pro závoru nemusí být dostatečně hluboký nebo nemusí být správně zarovnán.
 3. Proveďte obnovení továrního nastavení: Problém může způsobovat vnitřní závada. Resetování zámku do továrního nastavení může takové problémy často vyřešit. Konkrétní kroky obnovení továrního nastavení naleznete v uživatelské příručce.
 4. Zkontrolujte vnitřní mechanismus: Demontujte vnitřní součásti zámku (použijte příručku jako vodítko). Hledejte jakékoli překážky, úlomky nebo známky opotřebení, které by mohly být příčinou problému. Ujistěte se, že se všechny části volně pohybují a jsou správně usazeny.
 5. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné dráty: Ujistěte se, že jsou všechny vnitřní kabely bezpečně připojeny a že nevykazují žádná viditelná poškození. Uvolněné spoje mohou narušovat činnost zámku.
 6. Kontrola baterie: Přestože jste zmínili kontrolu baterií, ujistěte se, že jsou kvalitní a poskytují potřebné napájení pro činnost zámku. Slabé baterie mohou způsobit nevyzpytatelné chování.
 7. Problémy s programováním: Ujistěte se, že nedochází k nesprávné konfiguraci uživatelských kódů nebo nastavení, která by mohla způsobit automatické zablokování zámku. Uživatelská příručka by měla obsahovat podrobné pokyny, jak je nastavit a zkontrolovat.
 8. Environmentální faktory: Extrémně chladné nebo horké počasí může ovlivnit výkon zámku. Pokud se problém shoduje s drastickými změnami počasí, může to být příčina.
 9. Nahlédněte do uživatelské příručky: Většina elektronických zámků je dodávána s částí pro odstraňování problémů v uživatelské příručce. V této části naleznete konkrétní pokyny k vašemu problému.
 10. Kontaktujte zákaznickou podporu nebo zámečníka: Pokud problém přetrvává a nemůžete zjistit příčinu, zvažte kontaktování zákaznického servisu Weiser nebo zámečníka obeznámeného s elektronickými zámky. Mohou mít přehled o problému a mohou poskytnout pokyny nebo doporučit opravu/výměnu.

A konečně, pokud je zámek v záruce a výše uvedená řešení jste bez úspěchu vyzkoušeli, zvažte uplatnění záruky. Pokud ne, problém zůstane nevyřešen; nákup nového zámku by se mohl vyplatit.

Další problémy se zámkem Weiser a řešení problémů najdete v tomto článku: Odstraňování problémů se zámkem Weiser: Profesionální průvodce krok za krokem.

Související otázky a články

Na co se ptají ostatní