Vnitřní klika elektronického zámku RFID funguje, ale vnější klika nefunguje.

Ahoj, prosím o pomoc.

Instaluji spoustu takových zámků. Nainstalujte také úspěšně s aplikací. Vytvořil jsem RFID, které vydává zvuk a říká, že je odemčeno, ale když zkouším kliku, nezapne se ani nezajistí západku.

Z vnitřní strany madlo funguje. Z vnější strany rukojeť NEFUNGUJE. Prosím pomozte.

Vnitřní klika elektronického zámku RFID funguje, ale vnější klika nefunguje. 1

Nejlépe odpověděl

Pokud vnitřní rukojeť elektronického zámku RFID funguje, ale vnější ne, problém je pravděpodobně s mechanismem spojujícím rozpoznání RFID s vnější rukojetí nebo se samotnou vnější rukojetí. Tento problém můžete vyřešit následovně:

  1. Zkontrolujte instalaci: Nejprve se ujistěte, že zámek byl správně nainstalován. Zkontrolujte, zda závora nebo západka dobře lícují s narážecím plechem rámu dveří. Někdy může nesprávné vyrovnání zabránit úplnému zatažení západky, i když mechanismus věří, že je odemčena.
  2. Rukojeťový mechanismus: Vnější rukojeť možná není připojena k vnitřnímu západkovému mechanismu. Toto odpojení by znamenalo, že i když je RFID rozpoznáno a zámek se „odemkne“, klika nemůže západku fyzicky zatáhnout.
  3. Mechanický džem: Zkontrolujte, zda něco nebrání mechanismu vnější rukojeti. Někdy mohou nečistoty nebo výrobní vada způsobit uvíznutí.
  4. Rozpoznávání RFID: I když zámek vydá zvuk „odemčeno“, nemusí se mechanismus zcela zablokovat, aby se klika mohla otočit. Otestujte ostatní registrovaná zařízení/karty RFID, abyste zjistili, zda se jedná o problém pouze s jedním nebo se všemi.
  5. Síla baterie: Ujistěte se, že jsou baterie zámku čerstvé nebo plně nabité. Vybitá baterie může stále rozpoznat RFID, ale nemusí poskytovat dostatek energie pro zapojení mechanismu rukojeti.
  6. Elektronický režim Fail-Safe/Secure: Některé zámky jsou navrženy tak, aby byly „zabezpečeny proti selhání“, což znamená, že se při poruše automaticky přepnou do uzamčeného stavu. Mohlo by to tak být, pokud dojde k závadě.
  7. Prostudujte si příručku: Příručka k zámku často obsahuje kroky pro řešení běžných problémů. Může nabídnout statistiky specifické pro model, se kterým pracujete.
  8. Kontaktujte podporu výrobce: Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené a stále máte problémy, může být nejlepší kontaktovat výrobce zámku nebo zákaznickou podporu. Mohou mít přehled o běžných problémech s konkrétními modely nebo šaržemi.
  9. Odborná pomoc: Pokud se necítíte dobře nebo nejste obeznámeni s vnitřním fungováním elektronických zámků, může být dobré poradit se se zámečníkem nebo někým, kdo má zkušenosti s instalacemi elektronických zámků.
  10. Zvažte výměnu: Pokud je zámek vadný, zejména pokud je nový, zvažte pořízení náhradního od dodavatele nebo výrobce.

Nezapomeňte vždy upřednostňovat bezpečnost a zabezpečení. Pokud se zámkem přetrvávají problémy, možná by stálo za to zvážit výměnu nebo vyhledat odbornou pomoc.

Související otázky a články

Na co se ptají ostatní