Zámek dveří Smonet přestal reagovat a po odebrání z aplikace jej nemohu znovu nakonfigurovat.

Můj zámek Smonet fungoval dobře čtyři měsíce a přestal reagovat. Zkoušel jsem to několikrát resetovat a nemohu najít „účet“ podle pokynů aplikace.
Odstranil jsem svůj zámek z aplikace podle pokynů a nemohu jej znovu nakonfigurovat.

Zámek dveří Smonet přestal reagovat a po odebrání z aplikace jej nemohu znovu nakonfigurovat. 1

Nejlépe odpověděl

Když zámek Smonet přestane reagovat, je nezbytné určit, zda je problém s fyzickým zámkovým mechanismem, elektronickými součástmi nebo komunikací mezi aplikací a zámkem. Zde je podrobný průvodce odstraňováním problémů s nereagujícím zámkem Smonet:

 1. Kontrola baterie: Před dalším odstraňováním problémů se ujistěte, že baterie v zámku nejsou vybité. Vyměňte je za nové baterie a znovu otestujte zámek.
 2. Ruční provoz: Pokuste se zamknout a odemknout pomocí klíče nebo otočením palcem (pokud je to možné). To pomůže určit, zda je problém mechanický nebo elektronický.
 3. Hard reset: Resetování zámku může vyřešit mnoho problémů. Konkrétní pokyny k provedení tvrdého resetu pro váš model naleznete v příručce k zámku nebo na webu výrobce. Buďte připraveni znovu nakonfigurovat nastavení zámku po resetování.
 4. Rušení signálu: Pokud se váš zámek připojuje přes Wi-Fi, ujistěte se, že síla signálu Wi-Fi je v místě instalace zámku dostatečná. V případě potřeby zvažte přesunutí routeru nebo použití extenderů Wi-Fi.
 5. Fyzická kontrola: Zkontrolujte zámek, zda není viditelně poškozen. Ujistěte se, že je správně nainstalován a že se závora může volně pohybovat bez jakýchkoliv překážek.
 6. životní prostředí: Extrémní zima nebo teplo mohou někdy ovlivnit funkčnost elektronických zařízení. Pokud zažíváte nepříznivé počasí, může to ovlivnit funkci zámku.
 7. Kontaktujte podporu Smonet: Pokud jste vyzkoušeli výše uvedené kroky a váš zámek stále nereaguje, kontaktujte zákaznickou podporu Smonet. Mohou znát konkrétní problémy s určitými modely nebo šaržemi a mohou poskytnout pokyny přizpůsobené vaší situaci.
 8. Opětovné připojení aplikace:
  • Pokud zámek nekomunikuje s aplikací:
   • Ujistěte se, že je v telefonu zapnuto Bluetooth.
   • Vynutit uzavření aplikace a znovu ji otevřít.
   • Restartujte smartphone.
   • Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Smonet.
   • Zkuste zámek spárovat s aplikací znovu.

Pokud je zámek stále v záruční době a žádný z kroků pro odstraňování problémů nefunguje, zvažte opravu nebo výměnu prostřednictvím výrobce nebo prodejce, u kterého jste zámek zakoupili.

Tvrdý reset zámku dveří Smonet:

 • Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 10 sekund.
 • Zámek se resetuje a kontrolka bude blikat zeleně.
 • Zámek se automaticky znovu připojí k bráně.

Pokud máte potíže s jeho opětovným připojením po odebrání z aplikace:

Poznámka: Zámek dveří Smonet používá aplikaci TTlock. Pokud jste tedy odstranili zámek dveří Smonet z aplikace Smonet TTlock a poté, co resetujete TTlock, budete muset zadat inicializační heslo TTlock, abyste dokončili tovární reset TTlock. A výchozí heslo pro inicializaci TTlock je 000 #.

Další problémy se zámkem dveří Smonet a řešení problémů najdete v tomto článku: Odstraňování problémů se zámkem dveří Smonet: Podrobnosti krok za krokem.

Na co se ptají ostatní

Související otázky a články