Západka dveřního zámku Schlage FE595 se nezasouvá, zasekává se a neumožňuje správné zavření dveří

Mám kliku/zámek dveří Schlage FE595. Západka se dostala tam, kde se zasekla, když jsou dveře zavřené (nezatáhne se, takže se dveře zavřou.) Stalo se to u předchozího zámku Schlage, který jsem měl, a skončilo to výměnou celého zámku.

Západka dveřního zámku Schlage FE595 se nezasouvá, zasekává se a neumožňuje správné zavření dveří 1

Nejlépe odpověděl

  1. Znovu zarovnejte západku: V průběhu času se mohou dveře nebo rám mírně posunout, což způsobí, že západka nebude vyrovnána s protikusem na zárubni. Zkontrolujte, zda je závora správně zarovnána s otvorem v zarážecí desce. Pokud tomu tak není, možná budete muset upravit polohu zarážecí desky.
  2. Zkontrolujte zarovnání dveří: K nesprávnému vyrovnání může časem dojít, protože se dveře a rám přirozeně posouvají. Ujistěte se, že jsou dvířka správně zarovnána s rámem a že západka je zarovnána s otvorem západkového plechu. Je možné, že budete muset upravit polohu zarážecího plechu, pokud je špatně zarovnaný.
  3. Zkontrolujte poškození: Zkontrolujte západku, zda nejeví známky poškození. Pokud zaznamenáte výrazné opotřebení nebo poškození, může být nutné západku vyměnit.
  4. Namažte západku: K namazání západky použijte lubrikant na silikonové bázi. To může často pomoci, pokud západka drží nebo se nepohybuje hladce.
  5. Zkontrolujte instalaci: Ujistěte se, že je zámek správně nainstalován. Pokud nejsou západka nebo zámek správně nainstalovány, mohlo by dojít k jejich přilepení nebo poruše. Přečtěte si pokyny k instalaci, abyste se ujistili, že bylo vše provedeno správně.
  6. Upravte dveře: Pokud se dveře prohýbají nebo nevisí správně, může to způsobit problémy se západkou. Možná budete muset upravit panty nebo případně nainstalovat nové dveře.
  7. Resetujte a přeprogramujte zámek: Pokud problém přetrvává, můžete zkusit obnovit tovární nastavení a přeprogramovat jej.
  8. Kontaktujte podporu Schlage nebo odbornou pomoc: Pokud žádná z těchto metod nefunguje, zvažte kontaktování zákaznické podpory Schlage. Mohou poskytnout konkrétnější řešení problémů na základě přesného modelu vašeho zámku. Pokud vše ostatní selže, zvažte najmutí profesionálního zámečníka, který zámek zkontroluje a problém vyřeší.

Pokud žádný z těchto návrhů nepomůže, možná je čas vyměnit zámek nebo se obraťte na zákaznický servis Schlage pro další pomoc. Mohou být schopni poskytnout další kroky pro odstraňování problémů nebo nabídnout výměnu, pokud je zámek v záruce.

Další problémy a řešení problémů Schlage FE595 naleznete v tomto článku: Schlage FE595 Odstraňování problémů: Podrobný průvodce krok za krokem.

Související otázky a články

Na co se ptají ostatní