Západka elektronického zámku Kwikset SmartCode 270 se po vložení klíče neotáčí a nelze klíč vyjmout

Nainstalovali jsme elektronický zámek touchpad Kwikset SmartCode 270. Vložili jsme klíč, abychom otočili závoru, která se NEOtočí, nebo nemůžeme klíč vyjmout bez použití speciálního nástroje. POMOC

Západka elektronického zámku dotykového panelu Kwikset SmartCode 270 se po vložení klíče neotáčí a nelze klíč vyjmout 1

Nejlépe odpověděl

Pokud váš elektronický zámek Kwikset SmartCode 270 nefunguje správně, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, které můžete vyzkoušet, než se obrátíte na odbornou pomoc:

  1. Zkontrolujte zarovnání dveří: Pokud jsou dveře vychýlené, byť jen nepatrně, může to způsobit zablokování závory a zabránit klíče v ovládání zámku. Ujistěte se, že jsou dveře správně zarovnány a otvor v rámu je dostatečně hluboký pro šroub.
  2. Zkontrolujte klíč: Ujistěte se, že používáte správný klíč a že není poškozený. Špatný nebo poškozený klíč nemusí zámek otočit.
  3. Odstraňte zámek a zkontrolujte vnitřně: Pokud stále nemůžete otočit nebo vyjmout klíč, možná budete muset odstranit zámek a interně zkontrolovat případné problémy. Mechanismus uvnitř zámku může něco zablokovat.
  4. Namažte zámek: Někdy může být zámek ztuhlý a může vyžadovat mazání. Použijte nemastné mazivo na zámek a nastříkejte malé množství do drážky pro klíč. Vložte klíč a několikrát jej jemně zatlačte dovnitř a ven, aby se mazivo rozprostřelo.

Pokud tyto kroky nefungují, můžete zvážit kontaktování zákaznického servisu Kwikset pro další pomoc. Je možné, že je zámek vadný a může být nutné jej vyměnit. Nezapomeňte mít při telefonování po ruce údaje o nákupu a číslo modelu.

Jak vyjmout klíč ze závory?

Pokud je klíč zaseknutý ve vašem elektronickém zámku Kwikset SmartCode 270 a nemůžete jej vyjmout, postupujte takto:

  1. Zkuste otočit klíčkem: Otočte klíč zpět do svislé polohy (poloha, ve které by se nacházel, kdybyste se chystali klíč vložit nebo vyjmout) a poté se pokuste jej vytáhnout. Pokud to nefunguje, přejděte k dalšímu kroku.
  2. Použijte mazání: Nastříkejte malé množství lubrikantu přímo do zámku. Jemně zatřeste klíčem a zkuste jej vyjmout. Prosím, netlačte na klíč silou, protože by se mohl zlomit uvnitř zámku.
  3. Ochlaďte klíč: Pokud jste zámek nedávno používali, kovový klíč se mohl vlivem tepla mírně roztáhnout, takže jeho vyjmutí bylo obtížné. Počkejte, až vychladne, a zkuste to znovu.
  4. Použijte kleště: Pokud nemůžete klíč dostat ven a vyčnívá ze zámku, můžete klíč uchopit kleštěmi a vytáhnout ho přímo ven. Buďte jemní a neohýbejte klíč.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, měli byste zavolat zámečníka. Mají specializované nástroje a odborné znalosti pro bezpečné vyjmutí klíče bez poškození zámku.

Pamatujte, že vytlačením klíče by se mohl zlomit, což by mohlo vést k obtížnějšímu problému. Při vyjímání zaseknutého klíče vždy používejte jemné pohyby.

Další informace o řešení problémů se zámkem se zámkem Kwikset SmartCode naleznete v tomto článku: Podrobný průvodce řešením problémů se závorou ​​Kwikset SmartCode.

Související otázky a články

Na co se ptají ostatní