Elektrická klíčenka hotelového pokoje Přepínač úspory energie SL-E002

Aby bylo možné lépe dosáhnout energetické účinnosti v hotelech, používá přepínač úspory energie energii k získání energie speciální karty klíčů RFID. Pouze vložením klíčenky RFID, která odpovídá přepínači klíčové karty, se získá napájení a stejnou kartu lze použít k otevření dveří a získání elektřiny.

Při vstupu do místností musí hosté vložit pokojovou kartu do spínače úspory energie, aby zapnuli osvětlovací systém. Při odchodu z pokoje si host vylosuje kartu pokoje; poté se napájení vypne spínačem úspory energie přibližně o 15 sekund později. Funkce zpoždění je u přepínače úspory energie velmi důležitá, bez ní musí hosté opustit místnost ve tmě.

Spotřeba osvětlovacího systému v každém pokoji v hotelu je asi 2000 wattů. Pokud hosté při odchodu z místnosti zapomenou vypnout všechny elektrické spotřebiče, bude to veliký odpad a je to velmi nejisté. Při odchodu je pro číšníka obtížné zjistit, zda jsou v místnostech rozsvíceny lampy nebo ne. Speciálně jsme proto pro hotel vyvinuli přepínač úspory energie, abychom ušetřili to opravdu politováníhodné