Odstraňování problémů se zámkem Miwa: Jak opravit problémy se zámkem Miwa?

Poslední aktualizace 5. května 2024 do Vincent Zhu

Miwa Lock je populární elektronický hotelový zamykací systém značka v Japonsku. Jejich systém hotelového zámku je navržen tak, aby zabránil neoprávněnému přístupu pomocí sekundárního zamykacího mechanismu.

Ale někdy bude mít zámek hotelu Miwa také problémy a bude třeba jej brzy opravit. V tomto článku probereme některé běžné Miwa Problémy se zámkem hotelových dveří a jak je řešit.

Klíč zámku Miwa se neotáčí.

Klíč zámku Miwa se neotáčí

Pokud se dveře nedají otevřít, možná jste vložili klíč špatně.

 • Nejprve zkuste odemknout zevnitř zatlačením na knoflík nebo rukojeť. Poté zkuste zasunout klíč a otočit jím, abyste jej odemkli zvenčí.
 • Pokud váš dveře jsou zaseknuté a nejdou otevřít i po několika pokusech o odemknutí pomocí pokusu a omylu zkontrolujte, zda v cestě neblokuje předmět nebo něco, co by mohlo bránit v jeho pohybu.
 • Pokud vám ani jedna z těchto metod nefunguje a nemůžete se dostat do svého pokoje, zavolejte řízení hotelu ihned! Budou moci poslat někoho, kdo ví, jak tento problém rychle vyřešit.

Vezměte prosím na vědomí, že ShineACS Locks právě píše článek o řešení problémů se zámky Miwa a poskytuje možné návrhy manipulace, nenabízí poprodejní servis.. Pokud nemůžete konečně vyřešit svůj problém s obsahem našeho článku, kontaktujte prosím oficiální aftermarket.

Ale pokud chcete vyměnit zámek dveří hotelu, podívejte se na náš Systém zamykání hotelových dveří RFID, který vám může pomoci bezpečněji a pohodlněji spravovat dveře hotelového pokoje pomocí telefonu.

Zámek hotelu Miwa nereaguje na kartu.

Pokud zámky hotelu Miwa nereagují na hotelová klíčová karta nebo jiné typy karet:

Zámek hotelu Miwa nereaguje na kartu

 • První věc, kterou byste měli udělat, je zkontrolovat Miwa baterie hotelového zámku. Pokud je nízká (nebo je úplně vybitá), nebude moci spustit žádný proces odemykání, když vložíte klíčovou kartu pokoje nebo čip pasu.
 • Je také možné, že ve vaší baterii nezbývá žádný náboj, pokud tuto konkrétní sadu zámků používáte déle než několik měsíců, aniž byste je nechali opravit odborným technikem.
 • Ujistěte se, že je vaše klíčová karta čistá a bez nečistot nebo poškození, protože to může způsobit problémy se čtečkou karet.
 • Pokud se tím problém nevyřeší, možná budete muset kontaktovat místního hotelu Miwa, aby vám technik provedl opravu.

Zámek Miwa bliká červeně.

Pokud váš hotelový zámek Miwa bliká červeně, obvykle to znamená chybu nebo specifický stav zámku; zde jsou některé obecné kroky pro odstraňování problémů a potenciální důvody pro rozsvícení červeného blikajícího světla elektronické hotelové zámky:

 • Nízká baterie: Slabá baterie je jedním z nejčastějších důvodů červeného blikajícího světla na elektronických zámcích. Ujistěte se, že jsou baterie vyměněny nebo nabity, pokud jsou dobíjecí.
 • Neplatný klíč/karta: Pokud se host pokusí použít neplatný klíč nebo kartu, zámek může blikat červeně, což znamená, že přístup je odepřen. Ujistěte se, že použitý klíč nebo karta jsou platné pro daný zámek.
 • Systémová chyba: Mohlo dojít k vnitřní chybě mechanismu zámku nebo elektronického systému.
 • Upozornění na manipulaci: Některé zámky mají systém upozornění na neoprávněnou manipulaci, který bude blikat červeně, pokud se někdo pokusí se zámkem manipulovat nebo je vynutit.
 • Paměť plná: Pokud má zámek protokol nebo paměť pokusů o přístup, může při zaplnění paměti blikat červeně.
 • Režim blokování: Některé elektronické zámky mají režim uzamčení aktivovaný po několika neúspěšných pokusech o přístup. Jedná se o bezpečnostní funkci, která zabraňuje neoprávněnému přístupu.
 • Chyba v komunikaci: Pokud je zámek součástí síťového systému, červené blikající světlo může znamenat chybu komunikace s centrálním systémem.

Zámek Miwa nesvítí, když je přítomna klíčová karta

Pokud váš zámek Miwa nesvítí, když předložíte klíčovou kartu, může to být způsobeno několika důvody. Zde jsou některé potenciální problémy a kroky pro odstraňování problémů:

 1. Vybité baterie: Nejčastějším důvodem, proč elektronické zámky nereagují, jsou vybité baterie. Ujistěte se, že jsou baterie vyměněny. Zapojte nouzovou baterii do předního kování, aby byl zámek napájen, a poté použijte kartu s klíčem.

Zámek Miwa svítí zeleně, ale neotevře se.

Zámek Miwa svítí zeleně, ale neotevře se

Pokud zámek Miwa svítí zeleně, ale neotevře se a máte podezření na problémy se zámkem zadlabací nebo připojení anténní čtečky k desce, jste již na dobré cestě při diagnostice problému. Zde je to, co můžete udělat:

 1. Bezpečnost především: Než začnete, ujistěte se, že zámek není napájen nebo připojen k žádnému zdroji napájení, abyste předešli elektrickému neštěstí.
 2. Zkontrolujte zadlabací spoj: Opatrně otevřete kryt zámku. Zkontrolujte spojení mezi dlabou a deskou. Pokud je uvolněný nebo odpojený, bezpečně jej zapojte zpět. Zkontrolujte, zda konektor nebo kabel nejsou opotřebené, natržené nebo poškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kabel nebo konektor může vyžadovat výměnu.
 3. Zkontrolujte připojení anténní čtečky: Podobně zkontrolujte spojení mezi anténní čtečkou a deskou. Ujistěte se, že je bezpečně zapojen. Stejně jako u dlabu zkontrolujte konektor a kabel, zda nejeví známky poškození.
 4. Znovu sestavit a otestovat: Jakmile se ujistíte, že jsou obě připojení bezpečná a v dobrém stavu, namontujte zámek zpět. Zapněte jej a vyzkoušejte pomocí a klíčová karta. Pokud byl problém s připojením, zámek by nyní měl fungovat správně, když je předložena platná klíčová karta.

Ostatní úvahy:

 1. Mechanický džem: Vnitřní mechanismus zámku může být zaseknutý nebo zaseknutý. K tomu může dojít v důsledku opotřebení, nesprávného vyrovnání nebo něčeho, co blokuje západku. Ujistěte se, že jsou dveře správně zarovnány s rámem. Pokud dveře nebo rám nabobtnaly kvůli vlhkosti nebo z jiných důvodů, mohly by zatlačit na západku.
 2. Selhal aktuátor: Elektronický pohon, který spouští otevření zámku, může selhat.
 3. Tlak dveří: Někdy může tlak na dveře (například oteklé dveře nebo rám nebo špatně zarovnaná západka) zabránit úplnému zatažení západky.

Miwa Hotel Key Card Encoder nefunguje.

Nefunguje kodér hotelových klíčových karet Miwa.

Pokud vaše Miwa kodér hotelové karty nefunguje, za poruchou může být několik důvodů. Zde jsou některé potenciální problémy a kroky pro odstraňování problémů:

 1. Problémy s napájením: Ujistěte se, že je kodér správně připojen ke zdroji napájení a že je zdroj napájení funkční.
 2. Problémy s připojením: Pokud je kodér připojen k počítači nebo síti, ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně připojeny. Pokud se jedná o připojení USB, zkuste použít jiný port USB. Ujistěte se, že všechny kabely a připojení jsou bezpečné. Pokud je to možné, vyměňte kabely, abyste vyloučili možnost vadných kabelů.
 3. Softwarové problémy: Software, který je propojen s kodérem, může selhat nebo s kodérem nekomunikuje správně.
  • Restartujte softwarovou aplikaci.
  • Ujistěte se, že je software aktualizován na nejnovější verzi.
  • Restartujte počítač nebo systém, na kterém software běží.
 4. Problémy s ovladači: Kodér může ke správné funkci vyžadovat specifické ovladače. Ujisti se že:
  • Ovladače jsou správně nainstalovány.
  • Ovladače jsou aktualizovány na nejnovější verzi.
  • Nejsou žádné konflikty s jinými zařízeními nebo softwarem.
 5. Vadné klíčové karty: Pokud kodér nerozpozná klíčové karty, mohou být vadné. Zkuste zakódovat jinou kartu, abyste zjistili, zda problém přetrvává.
 6. Interní hardwarový problém: Vnitřní součásti kodéru mohou mít poruchu.

Miwa Door Control Unit (DCO) nefunguje.

Pokud Miwa Door Control Unit (DCU) nefunguje, může to narušit systém kontroly přístupu hotelu nebo podniku. Zde jsou některé potenciální problémy a kroky pro řešení problémů, které je třeba zvážit:

 1. Problémy s napájením: Ujistěte se, že je DCU správně připojen ke zdroji napájení a že zdroj napájení je funkční. Zkontrolujte, zda jsou na DCU nějaké viditelné indikátory nebo LED. Pokud jsou vypnuté, může to znamenat problém s napájením.
 2. Problémy s připojením: DCU komunikuje s ostatními součástmi systému Miwa. Ujistěte se, že všechny kabely a připojení k DCU a z DCU jsou bezpečné.
 3. Problémy se softwarem nebo firmwarem: DCU může mít software nebo firmware, který musí být aktualizován nebo má poruchu.
  • Je-li to možné, restartujte DCU.
  • Zkontrolujte aktualizace softwaru nebo firmwaru.
 4. Problémy s konfigurací: DCU může být špatně nakonfigurováno, což vede k provozním problémům. Ujistěte se, že jeho nastavení odpovídá požadavkům vašeho zařízení.
 5. Porucha hardwaru: Vnitřní součásti DCU mohou mít poruchu nebo poškození.
 6. Vnější faktory: Zajistěte, aby byl DCU uchováván v čistém prostředí, bez prachu, vlhkosti a extrémních teplot. Takové faktory mohou ovlivnit jeho výkon.
 7. Indikátory chyb: Pokud má DCU nějaké indikátory, LED nebo displeje, poznamenejte si neobvyklé vzory nebo zprávy. Ty mohou poskytnout vodítka o povaze problému.

Instalace zámku Miwa

Instalace zámku Miwa

Miwa Instalace hotelového zámku je snadné a rychlé. Následující video ukazuje, jak nainstalovat zámky Miwa do vašeho domova nebo firmy během několika minut. Není potřeba najmout profesionálního zámečníka protože je to DIY projekt, který nevyžaduje žádné speciální dovednosti nebo nástroje.

Instalace zámku Miwa

Programování zámku Miwa

Pokud jste dosáhli tohoto bodu, budeme předpokládat, že váš zámek Miwa je funkční a že jej stačí naprogramovat.

Poté, co dobře nainstalujete hotelový zámek Miwa a připravíte své zařízení DTU, přečtěte si prosím následující příručku naprogramujte zámek.

Program, zámek Miwa ALV2 Hotel, zámek s Tablet DTU

Naprogramujte MIWA Lock ALV2 Common door pomocí klávesnice DTU 

Cena zámku Miwa

Podpora zámku Miwa

Podpora zámku Miwa

Podpora je k dispozici 24/7. Podporu můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo live chatem.

Miwa Lock nabízí podporu v angličtině a španělštině.

Manuál zámku Miwa

Pokud máte další otázky týkající se zámku Miwa a nemůžete je vyřešit, zkontrolujte následující Miwa zámek Návod k použití pro vaši informaci:

Proč investovat do čističky vzduchu?

Doufám, že všechna výše uvedená řešení vám pomohou vyřešit většinu problémů se zámkem hotelu Miva, a pokud máte další otázky týkající se zámků Miwa, kontaktujte prosím ShineACS Locks pro podporu.

Také se o to můžete pokusit vyměňte své staré hotelové zámky s hotelovým dveřním zámkem ShineACS. Pokud chcete mobilní bezkontaktní odbavovací systém hotelového zámku, můžete zvážit náš TThotelový zamykací systém pro váš hotel.

Sdílet tento článek:

o autorovi

 • Vincent Zhu

  Vincent Zhu má 10 let zkušeností se systémem inteligentních zámků a specializuje se na nabídku systémů zámků hotelových dveří a řešení systémů zámků dveří domů od návrhu, konfigurace, instalace a řešení problémů. Ať už chcete nainstalovat RFID bezklíčový dveřní zámek pro váš hotel, bezklíčový klíčový dveřní zámek pro vaše domovní dveře, nebo máte jakékoli další dotazy a požadavky na řešení problémů s chytrými dveřními zámky, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.